Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1938

Dunicz, Jan Jozef
Adam Jarzebski i jego "Canzoni e concerti" 1627 [A. Jarz. u. seine "Canzoni e concerti"].
(Wydawnictwo Zakladu Muzykologicznego. Uniwersytetu Jana Kazimierza. Seria I. No. 1)
Lwow, Lwowskie Rozprawy Muzykologiczne. 80. III, 248 p.


The above item has biographical information on:

  Jarzebski, Adam (d. 1649 a. 1643)   composer, violin

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.