Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1983

Birsak, Kurt
Das grosse salzburger Blasmusikbuch
Mit Ehrentafel der salzburger Blasmusikkappellen
Vienna: Christian Brandstatter, 1983


The above item has biographical information on:

  Bayer, Anton (b. 1909)  
  Beck, Franz (b. 1901 d. 1976)  
  Berloger, Bartholoma (b. 1873 d. 1955)   composer
  Binggl, Konrad (b. 1908)  
  Brandstatter, Sebastian (b. 1896 d. 1906)   composer
  Emmert, Adam Josef (b. 1765 d. 1812)   Hofbeamter, composer
  Ensmann, Arthur (b. 1930)  
  Ertl, Leo (b. 1910 d. 1987)   composer
  Faistauer, Johann (b. 1886 d. 1929)  
  Gruber, Felix (b. 1884)  
  Hafner, Franz (b. 1907)  
  Haller, Christian (b. 1915)  
  Haydn, Michael [Johann Michael] (b. 1737 d. 1806)   composer, musicisti
  Heigenhauser, Johann (a. 1900-1913)  
  Herzog, Johann (b. 1946)  
  Holl, Matthias (b. 1919)  
  Hoyer, Hans (b. 1906)  
  Huttisch, Franz Anton (b. 1874 d. 1956)   horn, composer
  Hutya, Alois (b. 1925)  
  Innerhofer, Lambert (b. 1941)  
  Kachler, Wilhelm (b. 1853 d. 1899)   Militarkapellmeister, composer
  Karl, Franz (b. 1886 d. 1922)  
  Kendlbacher, Andreas (b. 1927)  
  Kufner, Sepp (b. 1926 d. 1986)   Kapellmeister, composer
  Leitermayer, Alexander (b. 1826 d. 1898)   Militarkapellmeister, composer
  Leitner, Josef (b. 1956)  
  Machreich, Georg (b. 1942)  
  Machreich, Michael (b. 1910)  
  Mahr, Gustav (b. 1858 d. 1930)   composer, Militarkapellmeister
  Marszalek, Franz (b. 1900 d. 1975)   opera conductor, orchestra
  Melusin, Rudolf (b. 1826 d. 1887)   composer, Militarkapellmeister
  Mozart, Leopold [Johann Georg Leopold] (b. 1719 d. 1787)   composer, violin
  Mozart, Wolfgang Amadeus (b. 1756 d. 1791)   composer
  Neumayr, Sepp (b. 1932)   woodcutter, postal employee
  Noggler, Johann (b. 1878 d. 1960)  
  Plohovich, Gottfried (b. 1926)   composer, organ
  Pokorny, Adolf (b. 1882 d. 1944)  
  Pollock, Thomas Benson (b. 1836 d. 1896)   hymn writer
  Puhringer, Kurt (b. 1951)  
  Rainer, Gottfried (b. 1906)  
  Reinhardt, Johann (b. 1902 d. 1973)  
  Reiter, Stefan (b. 1878 d. 1954)  
  Riedmann, Josef (b. 1930)  
  Schmid, Hans (b. 1893 d. 1987)   composer, Kapellmeister
  Schmidt, Gustav (b. 1865 d. 1931)   Militarkapellmeister, composer
  Seidl, Josef (b. 1934)  
  Spirk, Josef (b. 1946)   military musician, composer
  Steiner, Rupert (b. 1920)  
  Topf, Rudolph (b. 1902)   flute, violin
  Unterwurzacher, Albert (b. 1870 d. 1940)  
  Unterwurzacher, Rudolf (b. 1913)  
  Weissbacher, Sepp (b. 1914)  
  Wieser, Sepp (b. 1938)  
  Wimmer, Eduard (b. 1906)  
  Winkler, Anton (b. 1933)  
  Wolfl, Joseph (b. 1773 d. 1812)   piano, composer
  Zaller, Franz (b. 1929)  
  Zaunschirm, Franz (b. 1953)  
  Zavertal, Vaclav Hugo (b. 1821 d. 1899)   conductor, composer

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.