Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1993

Die Kirchenkomponisten im 19. Jahrhundert

p. 156 In:
Knapp, Ernst
Kirchenmusik Sudtirols : sudtiroler Kirchenmusikkomponisten im musikgeschichtlichen Zusammenhang
Bozen: Verlagsanstalt Athesia, 1993, 300 p.


The above item has biographical information on:

  Auer, P. Bernhard (b. 1876 d. 1915)   composer
  Baur, Sebastian (b. 1878 d. 1947)   composer
  Bertignol, P. Benedikt (b. 1865)   organ, Chorleiter
  Briem, Wunibald (b. 1841 d. 1912)   composer
  Demattia, Alois (b. 1868 d. 1948)   composer
  Felder, Leander (b. 1851 d. 1906)   composer
  Fink, P. Erasmus (d. 1942)   composer
  Gasser, Josef (b. 1873 d. 1957)   composer
  Goller, Pius (b. 1871 d. 1949)   composer
  Goller, Vinzenz (b. 1873 d. 1953)   choir conductor, Kirchenkomponist
  Haller, P. Bernhard (b. 1856 d. 1931)   composer
  Hollwarth, Johann (b. 1852 d. 1916)   composer
  Kerle, Herkulan (b. 1871 d. 1914)   composer
  Kieferk, Bonifaz (b. 1881 d. 1928)   composer
  Kralinger, Rudolf (b. 1869 d. 1941)   composer, Domkapellmeister
  Kronbichler, P. Konstantin (b. 1840 d. 1885)   composer
  Kuppelwieser, Joseph (b. 1875 d. 1964)   composer
  Ladurner, P. Vinzenz (b. 1842)   composer
  Lucerna, Eduard (b. 1869 d. 1944)   composer
  Maister, Andreas (Alfons) (b. 1884 d. 1971)   Musiker
  Mitterer, Ignaz Martin (b. 1850)   composer, conductor
  Musch, P. Josef Maria (Anton) (b. 1844 d. 1925)   composer
  Niederstetter, German (b. 1859 d. 1941)   composer
  Niederstetter, Johann (b. 1827 a. 1851)   organ, Chorleiter
  Noggler, P. Arsenius (Josef) (b. 1873 d. 1932)   composer
  Ortwein, P. Magnus (Josef) (b. 1845 d. 1919)   composer
  Plankl, Kassian (b. 1832 d. 1894)   composer
  Rieder, Alois (b. 1836 d. 1882)   composer
  Rieder, Joseph (b. 1823 d. 1876)   composer
  Rutz, P. Benno (b. 1870 d. 1939)   composer
  Sailer, Daniel (b. 1848 d. 1899)   composer
  Scharmer, P. Engelbert (b. 1865 d. 1907)   composer
  Schenk, Alois David (b. 1839 d. 1901)   composer
  Schopf, Franz (b. 1836 d. 1905)   composer
  Schopf, P. Arbogast (b. 1855 d. 1918)   composer
  Streiter, Lambert (b. 1869 d. 1947)   composer
  Torgler, Johann (b. 1797 d. 1862)   organ, composer
  Verginer, Philipp (b. 1885 d. 1940)   organ, Chorleiter
  Vill, Kajetan (b. 1840 d. 1934)   Kapellmeister, composer
  Webersinke, P. Ubald (Anton) (b. 1837 d. 1909)   composer
  Welponer, P. Ulrich (Alois) (b. 1892 d. 1932)   composer
  Zangerl, P. Richard (b. 1883 d. 1952)   composer
  Zangl, August (b. 1865 d. 1912)   composer
  Zangl, Johann Baptiste (b. 1822 d. 1865)   composer
  Zangl, Josef Gregor (b. 1821 d. 1897)   Domorganist, composer

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.