Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1995

Lexikon osterreichischer Musikerinnen und Musiker im Exil

p. 225 In:
Pass, Walter
Scheit, Gerhard
Svoboda, Wilhelm
Orpheus im Exil
Die Vertreibung der osterreichischen Musik von 1938 bis 1945
[von] Walter Pass, Gerhard Scheit, Wilhelm Svoboda
Wien: Verlag fur Gesellschaftskritik, 1995, 409 p.


The above item has biographical information on:

  Adler, Kurt (b. 1907 d. 1977)   conductor
  Alpar, Gitta (b. 1903 d. 1991)   Sanger, soprano
  Alter, Israel (b. 1901 a. 1925-1938)   Kantor
  Amar, Licco (b. 1891 d. 1959)   Geige, Streichquartett
  Amtmann, Willy (b. 1910 a. 1940)   violin, historian
  Ascher, Leo (b. 1880 d. 1942)   composer, compositore
  Ascher-Nash, Franzi [Franziska] (b. 1910 a. 1938)   critic
  Asriel, Andre (b. 1922)   composer
  Baller, Adolf (b. 1909 d. 1994)   piano
  Balsam, Artur (b. 1906 d. 1994)   piano
  Bamberger, Carl (b. 1902 d. 1987)   conductor
  Baum, Kurt (b. 1908 d. 1989)   tenor, vocals
  Baum, Vicki (b. 1888 d. 1960)   author, harp
  Berg, Armin (b. 1883 d. 1956 a. 1938-1949)   singer
  Berg, Jimmy (b. 1909 d. 1988)   composer
  Bing, Rudolf (b. 1902)   opera impresario
  Bocek, Hans (b. 1907 d. 1943)   piano maker
  Bodanzky, Artur (b. 1877 d. 1939)   conductor, musician
  Botstiber, Hugo (b. 1875 d. 1942)   writer on music, administrator
  Brammer, Julius (b. 1877 d. 1943)   author, librettist
  Brand, Max (b. 1896 d. 1980)   author, composer
  Braunstein, Joseph (b. 1892 a. 1940)   violin, program annotator
  Breuer, Robert (b. 1909)   writer on music
  Bricht, Natasha Elizabeth (b. 1905 a. 1938)   concert pianist
  Bricht, Walter (b. 1904 d. 1970)   piano, composer
  Brod, Max (b. 1884 d. 1968)   poet, tenor
  Brodszky, Nicholas (b. 1905 d. 1958)   composer, incidental music
  Bronner, Gerhard (b. 1922)   composer
  Buchwald, Theo (b. 1902 d. 1960)   conductor
  Burghauser, Hugo (b. 1896 d. 1982 a. 1941)   Fagott
  Buxbaum, Friedrich (b. 1869 d. 1948)   cello, violoncelliste
  Cahn-Speyer, Rudolf (b. 1881 d. 1940)   conductor
  Carner, Mosco (b. 1904 d. 1985)   conferenziere, writer on music
  Chajes, Julius (b. 1910 d. 1985 a. 1950)   composer, piano
  Csonka, Paul (b. 1905)   composer, conductor
  Czaczkes, Ludwig (b. 1898)   Klavier, piano
  Deutsch, Max (b. 1892 d. 1982)   composer, teacher
  Deutsch, Otto Erich (b. 1883 d. 1967)   biographer, bibliographer
  Doktor, Paul Karl (b. 1919 d. 1989)   viola
  Dorian, Fredrick (b. 1902 d. 1991 a. 1936)   conductor, critic
  Ehlers, Alice (Pauly) (b. 1887 d. 1981)   harpsichord
  Eisler, Charlotte (b. 1894 d. 1970)   singer, publisher
  Eisler, Hanns (b. 1898 d. 1962)   composer, Komposition
  Eisner, Bruno (b. 1884 d. 1978)   piano, writer
  Eisner, Stella (b. 1883)   soprano
  Eitler, Esteban (b. 1913 d. 1960)   composer
  Elbogen, Paul (b. 1894 d. 1987 a. 1941)   writer on music, composer
  Emerich, Paul (b. 1895 d. 1977)   piano, composer
  Engel, Erich (b. 1888 d. 1955)   conductor
  Ettinger, Max (b. 1874 d. 1951)   composer, conductor
  Falk, Daniel (b. 1898 d. 1990 a. 1938)   violin
  Fall, Richard (b. 1882 d. 1944)   composer
  Flesch, Ella (b. 1900 d. 1957)   soprano, vocals
  Floderl, Leopold (b. 1892 d. 1959 a. 1938)   violin
  Frank, Marco (b. 1881 d. 1961)   composer
  Frank, Martha Maria (b. 1893 d. 1973 a. 1938)   piano
  Fuchs, Hilda (d. 1976 a. 1938)   concert pianist
  Fuchs, Peter Paul (b. 1916 a. 1943)   conductor, music director
  Fuchs, Theodoro (b. 1908 d. 1969)   conductor
  Fuchs, Viktor (b. 1891 d. 1966)   tenor
  Galimir, Felix (b. 1910)   violin, teacher
  Geiringer, Karl (Johannes) (b. 1899 d. 1989)   musicologist
  Geringer, Josef (b. 1892 d. 1979)   violin
  Gerstman, Felix G. (b. 1898 d. 1967)   impresario
  Glaz, Herta (b. 1914)   mezzo-soprano, opera and concert singer
  Gold, Ernest (b. 1921)   arranger, composer
  Goldmark, John (b. 1907 d. 1975 a. 1938)   piano
  Goldsand, Robert (b. 1911 d. 1991)   piano
  Gombosi, Otto Johannes (b. 1902 d. 1955)   musicologist
  Gottesmann, Hugo (b. 1896 d. 1970 a. 1936)   violin
  Grab, Hermann (b. 1903 d. 1949 a. 1940)   music educator
  Graetzer, Guillermo [Wilhelm] (b. 1914 d. 1993)   composer
  Graf, Herbert (b. 1904 d. 1973)   director, producer
  Granichstaedten, Bruno (Bernhard) (b. 1879 d. 1944)   author, composer
  Gross, Eric (b. 1926)   composer, conductor
  Grosz, Wilhelm (b. 1894 d. 1939)   composer, compositore
  Grun, Bernhard (b. 1901 d. 1972)   composer, conductor
  Grunwald, Alfred (b. 1886 d. 1951)   author, libretista
  Guttmann, Igo (b. 1896 d. 1966)   tenor
  Halpern, Ida (b. 1910 d. 1987)   musicologist
  Hamburger, Paul (b. 1920)   piano, accompanist
  Hammerschlag, Maria Charlotte (b. 1904 a. 1938)   teacher
  Hauska, Hans (b. 1901 d. 1965)   composer
  Heim, Emmy (b. 1885 d. 1954)   soprano, teacher
  Heim, Melitta (b. 1888 d. 1950)   soprano
  Heinz, Hans Joachim (b. 1904 d. 1981 a. 1938)   teacher
  Hernried, Robert (Franz Richard) (b. 1883 d. 1951)   composer, conductor
  Herold, Elisabeth (Rosta) (b. 1900 d. 1955 a. 1945)   piano, composer
  Herschkowitz, Philip (b. 1906 d. 1989 a. 1941-1946)   composer, teacher
  Hoffmann, Richard (b. 1925)   composer
  Holewa, Hans (b. 1905 d. 1991)   composer
  Hornbostel, Erich Moritz (b. 1877 d. 1935)   musicologist
  Horovitz, Joseph (b. 1926)   composer, conductor
  Ippisch, Franz (b. 1883 d. 1958)   composer
  Jahoda, Fritz (b. 1909)   piano, conductor
  Jaques-Dalcroze, Emile (b. 1865 d. 1950)   composer, Dirigent
  Jeritza, Maria (b. 1887 d. 1982)   Sanger, sangerinde
  Jokl, Otto (b. 1891 d. 1963)   composer
  Jonas, Oswald (b. 1897 d. 1978)   Liederkurs, musicologist
  Jurmann, Walter (b. 1903 d. 1971)   composer of film music, composer
  Kalman, Imre (b. 1882 d. 1953)   author, composer
  Kalmus, Alfred (August Uhlrich) (b. 1889 d. 1972)   music publisher
  Kanitz, Ernst (b. 1894 d. 1978 a. 1938)   composer
  Kanner-Rosenthal, Hedwig (b. 1882 d. 1959)   piano
  Katscher, Robert (b. 1894 d. 1942)   author, composer
  Kentner, Louis (Philip) (b. 1905 d. 1987)   piano, pianoforte
  Kestenberg, Leo (b. 1882 d. 1962)   Klavier, music educator
  Kleiber, Erich (b. 1890 d. 1956)   chef d'orchestre, conductor
  Klein, Rudolf (b. 1920)   writer on music
  Klein, Walther (b. 1882 d. 1961)   composer
  Knepler, Georg (b. 1906)   musicologist
  Knepler, Hugo (b. 1872 d. 1944)   publisher, music seller
  Knepler, Paul (b. 1879 d. 1967)   author, composer
  Kohn, Karl George (b. 1926 a. 1938-1950)   composer, piano
  Kolisch, Rudolf (b. 1896 d. 1978)   interprete, violin
  Konta, Robert (b. 1880 d. 1953)   composer
  Korngold, Erich Wolfgang (b. 1897 d. 1957)   arranger, composer
  Korngold, George W. (b. 1928 d. 1987 a. 1939)   music editor, record producer
  Korngold, Julius Leopold (b. 1860 d. 1945)   writer on music, father of Erich Wolfgang Korngold
  Kosma, Joseph (b. 1905 d. 1969)   composer, musicisti
  Kraemer, Franz (b. 1914)   TV producer, radio producer
  Kraus, Lili (d. 1986)   piano
  Kreisler, Georg (b. 1922)   cabaret artist, composer
  Krenek, Ernst (b. 1900)   composer, compositeur
  Krips, Henry (b. 1912 d. 1987)   conductor, composer
  Kurt, Melanie (b. 1880 d. 1941)   Sanger, soprano
  Lanner, Max Robert (b. 1907 a. 1946-1975)   piano, conductor
  Laszlo, Alexander (b. 1895 d. 1970 a. 1944)   piano, composer
  Lehmann, Lotte (b. 1888 d. 1976)   chanteur, Sanger
  Leinsdorf, Erich (b. 1912)   conductor, direttore sostituto
  Lengsfelder, Hans Jan (b. 1903 d. 1979)   composer, playwright
  Lenya, Lotte (b. 1898 d. 1981)   cast, singer
  Leopoldi, Hermann (b. 1888 d. 1959)   Klavier-Humorist, singer
  Levarie, Siegmund (b. 1914)   musicologist, music educator
  List, Emanuel (b. 1886 d. 1967)   bass, Sanger
  List, Kurt (b. 1913 d. 1970)   musicologist, conductor
  Lowenstein, Arthur (b. 1890 a. 1936)   composer, conductor
  Lustgarten, Egon (b. 1887 d. 1961)   composer
  Lustig-Prean, Karl (b. 1892 d. 1965)   organ
  Magg, Fritz [Friedrich Wolfgang Paul] (b. 1914)   cello, music educator
  Mahler, Alma Maria (b. 1879 d. 1964 a. 1940)   composer
  Mahler, Fritz (b. 1901 d. 1973)   composer, conductor
  Marcus, Erwin (b. 1902 d. 1956)   choral director, composer
  Massary, Fritzi (b. 1882 d. 1969)   Sanger, soprano
  May, Hans (b. 1886 d. 1958)   composer
  Meyerowitz, Jan (b. 1913 a. 1946)   composer
  Meyreder, Rudolf (d. 1978 a. 1938-1963)   singer
  Miller, Martin (b. 1899 d. 1969 a. 1939)   actor, singer
  Mittler, Franz (b. 1893 d. 1970)   composer
  Morawetz, Oskar (b. 1917 a. 1940)   composer, piano
  Morini, Erica (b. 1904)   Soloist: Violine, violin
  Mueller, Leo (b. 1906)   choral director
  Nettl, Paul (b. 1889 d. 1972)   musicologist
  Neurath, Herbert Gustav (b. 1903 a. 1938)   musician
  Novotna, Jarmila (b. 1907 d. 1994)   cast, Sanger
  Ormandy, Eugene (b. 1899 d. 1985)   card, conductor
  Paalen, Bella (b. 1881 d. 1964)   contralto, vocals
  Pahlen, Kurt (b. 1907)   Soloist: Sprecher, writer on music
  Pataky, Kalman (b. 1896 d. 1964)   tenor, vocals
  Pauly, Rose (b. 1894 d. 1975)   soprano, vocals
  Paumgartner, Bernhard (b. 1887 d. 1971)   conductor, direttore d'orchestre
  Pellek, Josef (b. 1915)   bass-baritone
  Piccaver, Alfred (b. 1884 d. 1958)   Sanger, tenor
  Pisk, Paul Amadeus (b. 1893 d. 1990)   composer, musicologist
  Pleskow, Raoul (b. 1931)   composer, music educator
  Prawy, Marcel (b. 1911)   dramatist, Operndram. Seminar
  Pruwer, Julius (b. 1874 d. 1943)   conductor, Dirigent
  Rathaus, Karol (b. 1895 d. 1954)   composer
  Rebner, Adolf (b. 1876 d. 1967)   violin
  Rebner, Arthur (b. 1890 d. 1949)   librettist
  Rebner, Wolfgang Edward (b. 1910)   piano, composer
  Redlich, Hans Ferdinand (b. 1903 d. 1968)   musicologist, conductor
  Reif, Paul (b. 1910 d. 1978)   composer, arranger
  Reisfeld, Bert (b. 1906 d. 1991)   composer, lyricist
  Reitler, Josef (b. 1883 d. 1948)   critic, librettist
  Reti, Rudolph (b. 1885 d. 1957 a. 1938)   writer on music, piano
  Robert, Walter (b. 1908 a. 1947)   piano, professor
  Roger, Kurt George (b. 1895 d. 1966)   composer
  Rollin, Marguerite (b. 1905)   violin
  Romer, Ernst (b. 1893 a. 1938)   composer, conductor
  Rose, Alfred Eduard Emmerich (b. 1902 d. 1975)   conductor, composer
  Rose, Arnold (Josef) (b. 1863 d. 1946)   violin, Violine
  Rosenstock, Josef (b. 1895 d. 1985)   conductor, Dirigent
  Rosenthal, Moritz (d. 1946)   Klavier, pianista
  Rostal, Max (b. 1905 d. 1992)   Soloist: Violine, violin
  Roth, Ernst (b. 1896 d. 1971)   music publisher, writer
  Rotter, Fritz (b. 1900 d. 1984)   composer
  Rudel, Julius (b. 1921)   conductor, direttore d'orchestra
  Salander, Berthold (b. 1887 a. 1938)   violin
  Schalit, Heinrich (b. 1886 d. 1976)   organ, conductor
  Schidlof, Peter (b. 1922 d. 1987)   viola, violeta
  Schoenberg, Arnold (Franz Walter) (b. 1874 d. 1951)   composer
  Schone, Lotte (b. 1891 d. 1977)   Sanger, soprano
  Schorr, Friedrich (b. 1888 d. 1953)   baritone, bass-baritone
  Schwarz, Vera (b. 1889 d. 1964)   cast, harpsichord
  Seiber, Matyas (Gyorgy) (b. 1905 d. 1960)   composer, Komposition
  Sendrey, Alfred (b. 1884 d. 1976)   conductor, composer
  Serkin, Rudolf (b. 1903 d. 1991)   interprete, Klavier
  Singer, Georg (b. 1908 d. 1980)   conductor, composer
  Solti, Georg [Gyorgy] (b. 1912)   conductor, Dirigent
  Spiegl, Fritz (b. 1926)   writer on music, broadcaster
  Spielman, Fred (b. 1906 a. 1939)   composer for film and TV, composer
  Stefan, Paul (b. 1879 d. 1943)   writer on music
  Stein, Erwin (b. 1885 d. 1958)   writer on music, editor
  Stein, Hanns (b. 1926 a. 1939)   singer
  Stekel, Eric Paul (b. 1898)   conductor, composer
  Sternberg, Daniel Arle (b. 1913 a. 1939)   conductor
  Sternfeld, Frederick William [Friedrich Wilhelm] (b. 1914)   librarian
  Steuermann, Eduard (d. 1964)   Klavier, Komposition
  Stiedry, Fritz (b. 1883 d. 1968)   conductor, direttore d'orchestre
  Stohr, Richard (b. 1874 d. 1967)   Harmonielehre, writer on music
  Stolz, Robert (Elisabeth) (b. 1880 d. 1975)   author, composer
  Straus, Oscar (Nathan) (b. 1870 d. 1954)   author, composer
  Susskind, Walter [Jan Walter] (b. 1918 d. 1980)   composer, conductor
  Szell, George (Andreas) (b. 1897 d. 1970)   conductor, Dirigent
  Szenkar, Alexander Michael (b. 1901 d. 1971)   conductor, composer
  Szenkar, Eugen (b. 1891 d. 1977)   conductor, Dirigent
  Tauber, Richard (b. 1891 d. 1948)   cast, musicisti
  Taussig, Walter (b. 1908)   opera and symphony orchestra conductor, piano acco
  Tischler, Hans (b. 1915)   musicologist
  Toch, Ernst (b. 1887 d. 1964)   composer, compositore
  Turnau, Josef (b. 1888 d. 1954)   Opernschule, Regisseur
  Ulanowsky, Paul (b. 1908 d. 1968)   piano
  Urbancic, Victor (b. 1903 d. 1958)   conductor, piano
  Vernon, Ashley (b. 1902 d. 1968)   composer
  Waldman, Frederic (b. 1903)   conductor, piano
  Walter, Arnold (Maria) (b. 1902 d. 1973)   composer, administrator
  Wang, Alfredo (b. 1918 a. 1954)   violin
  Weigl, Karl (b. 1881 d. 1949)   composer
  Weigl, Vally [Valerie] (b. 1889 d. 1982)   composer
  Weinberger, Jaromir (b. 1896 d. 1967)   composer, Komponist
  Weingarten, Paul (b. 1886 d. 1948)   professor, piano
  Weiss, Stefan (b. 1902 d. 1989 a. 1937)   composer
  Wellesz, Egon (Joseph) (b. 1885 d. 1974)   composer, musicologist
  Werner, Erich (b. 1901 d. 1988)   musicologist
  Weschler, Angela (b. 1896 d. 1961 a. 1938)   piano
  Wiener, Hugo (b. 1904 d. 1993)   composer
  Willner, Arthur (b. 1881 d. 1959)   piano, composer
  Wilzin, Leo (a. 1937)   writer on music
  Wittels, Ludwig (b. 1896 d. 1956)   violin
  Wittgenstein, Paul (d. 1961)   Klavier, piano
  Wolfson, Juliusz (b. 1880 d. 1944 a. 1933)   composer
  Zador, Eugene [Jeno] (b. 1894 d. 1977)   composer
  Zipper, Herbert (b. 1904)   music director, composer
  Zweig, Fritz (b. 1893 d. 1984)   conductor

(c) 2023. Frank Greene. All rights reserved.