Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1967

Komponistenportrats

p. 53 In:
Allgemeines Deutsches Musikfest. Munich, 8. bis 16. Juli 1967
Munich: 1967, 88 p.


The above item has biographical information on:

  Baumann, Max Georg (b. 1917)   composer
  Baur, Jurg (b. 1918)   composer, teacher
  Becker, Gunther Hugo (b. 1924)   composer, Komposition
  Beckerath, Alfred Wilhelm (b. 1901 d. 1978)   composer
  Behringer, Harald (b. 1930)   composer
  Beyer, Frank Michael (b. 1928)   composer, organ
  Bialas, Gunther (b. 1907 d. 1992)   musicologist, composer
  Biel, Michael (b. 1937)   composer
  Blacher, Boris (b. 1903)   composer, Dirigent
  Boehmer, Konrad (b. 1941)   composer, writer on music
  Bornefeld, Helmut (b. 1906 d. 1990)   composer, Dirigent
  Brugk, Hans Melchior (b. 1909)   composer, teacher
  Chemin-Petit, Hans Helmuth (b. 1902 d. 1981)   composer, conductor
  David, Johann Nepomuk (b. 1895 d. 1977)   composer, Dirigent
  Dessau, Paul (b. 1894 d. 1979)   composer, Komponist
  Driessler, Johannes (b. 1921)   composer, teacher
  Egk, Werner (b. 1901 d. 1983)   composer, conductor
  Einfeldt, Dieter (b. 1935)   composer
  Eisler, Hanns (b. 1898 d. 1962)   composer, Komposition
  Engelmann, Hans Ulrich (b. 1921)   composer, theorist
  Erdmann, Dietrich (b. 1917)   composer
  Fortner, Wolfgang (b. 1907 d. 1987)   composer, Dirigent
  Fries, Herbert (b. 1926)   composer
  Gebhardt, Rochus (b. 1922)   composer
  Genzmer, Harald (b. 1909)   composer, Komponist
  Gursching, Albrecht (b. 1934)   composer
  Hartig, Heinz Friedrich (b. 1907 d. 1969)   composer, harpsichord
  Hashagen, Klaus (b. 1924)   composer
  Henze, Hans Werner (b. 1926)   composer, direttore d'orchestre
  Herrmann, Hugo (b. 1896 d. 1967)   composer, Dirigent
  Hindemith, Paul (b. 1895)   composer, compositeur
  Hirsch, Hans Ludwig (b. 1937)   cembalo, conductor
  Huber, Nicolaus (b. 1939)   composer, Komposition
  Hummel, Berthold (b. 1925)   cello, conductor
  Jochum, Otto (b. 1898 d. 1969)   choir master, Dirigent
  Kagel, Mauricio (Raul) (b. 1931)   composer, conductor
  Karkoschka, Erhard (b. 1923)   composer, Komposition
  Killmayer, Wilhelm (b. 1927)   composer, conductor
  Klebe, Giselher (Wolfgang) (b. 1925)   composer, Komponist
  Koenig, Gottfried Michael (b. 1926)   composer, teacher
  Koerppen, Alfred (b. 1926)   composer
  Kukuck, Felicitas (b. 1914)   composer
  Lachenmann, Helmut Friedrich (b. 1935)   composer, Komposition
  Linke, Norbert (b. 1933)   composer, teacher
  Marx, Karl (Julius) (b. 1897 d. 1985)   composer
  Meister, Karl (b. 1903 d. 1986)   composer
  Micheelsen, Hans Friedrich (b. 1902 d. 1973)   composer
  Motte, Diether (b. 1928)   composer, teacher
  Otte, Hans (Gunther Franz) (b. 1926)   composer, Komponist
  Pepping, Ernst (b. 1901 d. 1981)   composer
  Reda, Siegfried (b. 1916 d. 1968)   composer, organ
  Reutter, Hermann (b. 1900 d. 1985)   composer, Komponist
  Rohwer, Jens (b. 1914)   musicologist, composer
  Ruggeberg, Michael (b. 1941)   composer
  Schick, Philippine (b. 1893 d. 1970)   composer
  Schnebel, Dieter (b. 1930)   come, composer
  Schonbach, Dieter (b. 1931)   composer
  Stadlmair, Hans (b. 1929)   composer, conductor
  Stockhausen, Karlheinz (b. 1928)   composer, conductor
  Thomas, Kurt (Georg Hugo) (b. 1904 d. 1973)   choir conductor, Dirigent
  Wagner-Regeny, Rudolf (b. 1903 d. 1969)   composer, piano
  Wenzel, Eberhard (Gunther Joachim) (b. 1896 d. 1982)   organ, Orgel
  Wurz, Anton (b. 1903)   composer
  Zehelein, Alfred (b. 1902)   writer on music, choir master
  Zehm, Friedrich (b. 1923)   composer
  Zimmermann, Bernd Alois (b. 1918 d. 1970)   composer, Komposition
  Zipp, Friedrich (Otto Gottfried) (b. 1914)   composer, teacher

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.