Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1964

Die Musiker unter Franz Georg von Schonborn (1729-56)

p. 45 In:
Bereths, Gustav
Die Musikpflege am kurtrierischen Hofe : zu Koblenz-Ehrenbreistein
Mainz: B. Schott's Sohne, 1964


The above item has biographical information on:

  Altfuld, Franz (a. 1729-1765)   violin
  Altfuld, Gottfried (a. 1730-1734 active: 1764-1767)   violin
  Anschuez, Eva Margareta (a. 1751-1794)  
  Anschuez, Franz Caspar (d. 1795 a. 1741-1795)   composer, organ
  Bernhard, Zacharias (d. 1764 a. 1747-1764)   violin
  Boxleidner (a. 1754-1757)  
  Clesius, Johann (a. 1754-1781)   bass
  Cron, Georg Friedrich (a. 1738-1768)   Kapelmeister
  Dornaus, Christoph (a. 1750-1802)  
  Ehlen, Georg (a. 1740-1764)   oboe
  Fahrmann, Anna Maria (d. 1778 a. 1744-1778)   diskantistin
  Fahrmann, Josef (d. 1784 a. 1744-1784)   cello, viola
  Fleck, Ignatius Felix (a. 1734-1759)  
  Fleck, Johann Nikolaus (a. 1747-1794)  
  Gerhard, Leopold (a. 1729-1734)  
  Gescheider (a. 1739-1741)  
  Grim, Gottfried (a. 1729-1762)   cello
  Grun, Philipp (a. 1743-1769)   viola, violin
  Gunther, Johann Friedrich (a. 1742-1757)   cello
  Hesseler (a. 1738-1743)   bass
  Himmer, Johann Christoph (a. 1755-1800)  
  Hoenig (a. 1754)  
  Hoffmann (a. 1749-1753)   bass
  Kircher (d. 1748 a. 1730-1748)  
  Kracht (a. 1739)  
  Lanius, Michael Anton (a. 1753-1785)   bass
  Meder, Johann Heinrich (a. 1732-1761)   oboe, bassoon
  Meder, Valentin (b. 1733 d. 1797 a. 1753-1797)   clarinet
  Pull (a. 1747-1754)  
  Ries, Josef Anton (a. 1755-1793)  
  Romelsberger (a. 1741)  
  Rovantini, Johann Konrad (d. 1766 a. 1753-1765)   violin
  Saussy, Martin (a. 1737-1767)  
  Scandalibene (a. 1730-1735)  
  Scheidel, Lorenz (d. 1782 a. 1742-1782)   viola
  Schiffner, Johann Georg (a. 1750-1786)   Waldhorn
  Spitz, Johann Jakob (a. 1729-1787)   flute
  Stattler, Matthias (a. 1737-1768)   bass
  Steger, Johann Adolf (a. 1740-1742)  

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.