Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1964

Die Namen der ubrigen Musiker unter Franz Ludwig

p. 36 In:
Bereths, Gustav
Die Musikpflege am kurtrierischen Hofe : zu Koblenz-Ehrenbreistein
Mainz: B. Schott's Sohne, 1964


The above item has biographical information on:

  Bemasti, Franz (a. 1718-1723)  
  Brahm, Peter Heinrich (a. 1722-1729)   violin
  Eymer, Gotthard (a. 1721-1729)   bass
  Faser, Johann Michael (a. 1718-1724)  
  Fleck, Joseph (a. 1724-1729)  
  Gelchner, Ignatius (a. 1722-1729)  
  Gesser, Christina (a. 1722-1729)   singer
  Hoffmann (a. 1721-1724)   Waldhorn
  Ignati (a. 1728)   trumpet
  Jung, Niclas   calcant
  Kernhofer, Augustin (a. 1724-1729)  
  Kirchner, Johann Georg (a. 1718-1724)  
  Knorring, Johann Michael (a. 1718-1724)  
  Krebsbach (a. 1722-1729)   soprano
  Kreiger (a. 1722-1729)  
  Krott (a. 1724-1729)   singer
  Langer, Anton (a. 1724-1729)   Hoftrompeter
  Lindemann, Franz Anton (a. 1722-1724)   trumpet
  Neumann, Johann (a. 1718-1724)  
  Noval, Joseph (a. 1722)  
  Philippi (a. 1721-1724)   theorbo
  Pietsch, Anton (a. 1724-1729)  
  Preyss, Carl (a. 1724-1748)   Kapellknabe
  Reber, Pankratius (a. 1718-1728)   Waldhorn
  Reyer, Ignatius (a. 1724-1729)  
  Schafel, Johann Michael (a. 1718-1729)   organ, oboe
  Scheven, Georg Heinrich (a. 1721-1748)   tenor
  Schiffner (a. 1727-1729)  
  Schmidt, Anton (a. 1722-1729)  
  Schnaberich, Johann Elias (a. 1721-1729)   tenor
  Scholz (a. 1726-1729)  
  Schwachofen, Andreas (a. 1721-1729)   Bassgeiger
  Schwachofen, Ignatius (a. 1718-1728)   violin
  Schwachofen, Joseph (a. 1721-1729)   violin
  Spitz, Michael (a. 1719-1774)   Fagott
  Spitz, Peter Johann   oboe, viola
  Sprenger (a. 1719-1720)   Kastrat
  Talatin (a. 1727-1729)   singer
  Vitz, Franz Jeremias (a. 1718-1724)   Kapellknabe
  Zwantziger, Nicolaus (a. 1718-1724)  

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.