Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1951

Lubecker Musikschriftsteller

p. 289 In:
Hennings, Johann
Musikgeschichte Lubecks
Bd. I: weltliche Musik
Kassel: Barenreiter, 1951, 305 p.


The above item has biographical information on:

  Asmus, Johann Heinrich (b. 1799 d. 1874)  
  Ave-Lallemant, Benedikt Friedrich Christian (b. 1809 d. 1892 a. 1841)   writer on music
  Bauck, Matthaus Andreas (b. 1763 d. 1835 a. 1799)   organ, composer
  Biester, Johann Erich (b. 1749 d. 1816)  
  Billroth, Johann Gustav Friedrich (b. 1808 d. 1836)   professor of philosophy
  Bonnus, Hermann (b. 1504 d. 1548)   evangelical theologian, hymn writer
  Bulow, Paul (b. 1894 d. 1954)   writer on music
  Carriere, Paul (Heinrich Friedrich) (b. 1887 d. 1929)   composer
  Cruger, Pancratius (b. 1546 d. 1615)   teacher, writer
  Dedekennus, Georg (b. 1564 d. 1628)  
  Fey, Hermann (b. 1886)   organ, writer
  Fischer, Christian Friedrich (b. 1698 d. 1752)   composer
  Fischer, Johann (b. 1646 d. 1717)   composer, violin
  Francisci, Erasmus (b. 1627 d. 1694)  
  Gohler, Georg [Karl Georg] (b. 1874 d. 1954)   conductor, Dirigent
  Gotze, Georg Heinrich (b. 1667 d. 1728)  
  Gross, Georg August (b. 1801 d. 1853)   Musikdirektor
  Grube, Hermann (b. 1637 d. 1698)  
  Grusnick, Bruno (b. 1900)   choir master
  Hach, Eduard (b. 1841 d. 1917)  
  Harminius, Georg (a. 1550)  
  Hennings, Johann (Friedrich Bernhard) (b. 1867)   composer, writer on music
  Jung, Fritz (b. 1888 d. 1978)   conductor
  Jungius, Joachim (b. 1587 d. 1657)   medical doctor, writer on music
  Kunzen, Adolph Carl (b. 1720 d. 1781)   organ, composer
  Lutgendorff, Willibald Leo (b. 1856)   artist, forfatter
  Morhof, Daniel Georg (b. 1639 d. 1691)  
  Muller, Heinrich (b. 1631 d. 1675)   poet, theologian
  Overbeck, Johann Daniel (b. 1716 d. 1802)   composer
  Pagendarm, Jakob (b. 1646 d. 1706)   Kantor, Lehrer
  Pfeiffer, August (b. 1640 d. 1698)  
  Polzius, Johannes (b. 1660 d. 1705)  
  Ruetz, Hermann  
  Schmidt, Heinrich Maria (b. 1809 d. 1870)   composer, tenor
  Schnobel, Johann Hermann (b. 1727 d. 1802)   Musikdirektor
  Sivers, Heinrich Jakob  
  Stahl, Wilhelm (b. 1872 d. 1953)   Domorganist, singer
  Stiehl, Carl (Johann Christian) (b. 1826 d. 1911)   writer on music, conductor
  Waack, Karl (b. 1861 d. 1922)   writer on music, violin
  Willebrand, Christian Ludwig (b. 1750)  

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.