Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1974

Die musikalischen Oberleiter des Stadttheaters

p. 88 In:
Unverricht, Hubert
Musik und Musiker am Mittelrhein
Ein biographisches, orts- und landesgeschichtliches Nachschlagewerk
Bd. 2
Mainz: Schott, 1974-
      (Series: Beitrage zur Mittelrheinischen Musikgeschichte; 21)


The above item has biographical information on:

  Abel, C. (a. 1832)   music director
  Albertini, Sergio (d. 1975 a. 1964-1971)   conductor
  Anschuez, Carl (a. 1842-1847)   choir master
  Austerlitz, E. (a. 1876-1877)  
  Band, Erich Richard (b. 1876 d. 1945 a. 1899-1900)   music director
  Barth, W. (a. 1862-1863)  
  Barwolf, A. (a. 1844-1846)  
  Behr, Friedrich (a. 1856-1857)  
  Bohlke, Erich (b. 1895 d. 1979)   composer, conductor
  Braun, Oscar (a. 1907-1910)  
  Burgmuller (a. 1811)  
  Charlier, Herbert (b. 1902 d. 1964)   Dirigent, maestro
  Dipoldis, Wilhelm (a. 1887-1888)  
  Ebell, Gustav (a. 1848-1849)  
  Engelmann (a. 1832)   music director
  Eschborn, J. (a. 1820)  
  Falk, Peter (a. 1971-1974)  
  Fichtelberger, L. (a. 1865-1866)  
  Fischer, Karl (a. 1974-1975)  
  Frommer, Paul (b. 1868 a. 1893-1894)   Kapelmeister
  Gaus (a. 1849-1850)  
  Gille, Karl (a. 1885-1886)  
  Golde (a. 1831)  
  Grossmann, Paul (a. 1889-1890)  
  Hofelmayr (a. 1790)   Dirigent der Bohmischen Truppe
  Jaeger, Ferdinand (a. 1883-1884)  
  Koslik, Gustav (b. 1902 a. 1936-1941)   conductor
  Kupfer, Ernst (a. 1888-1889)  
  Kurten, H.? (a. 1847-1848)  
  Kutschera, Eugen (b. 1852 d. 1918 a. 1887)   composer
  Martin, Wolfgang (a. 1936-circa1942)   conductor, Baltimore Women's String Orchestra
  May, Walter (a. 1946)   conductor
  Meinecke, Ludwig (b. 1879 d. 1961)   composer
  Nickisch, Heinz (a. 1964-1971)  
  Osann (a. 1861-1862)  
  Osann, W. (a. 1868-1870)  
  Overhoff, Kurt (a. 1929-1933)   conductor, Dirigent
  Panzner, Karl (b. 1866 d. 1923 a. 1890-1891)   composer, conductor
  Pluge, Rudolph (a. 1870-1875)  
  Popperl, Carl (a. 1894-1895)  
  Rademacher (a. 1853-1854)  
  Reim, Max Wolf (a. 1886)  
  Riedle (a. 1855-1856)  
  Rietz, Fr. (a. 1879-1880)  
  Ruthardt, F. (a. 1866-1867)  
  Sales, Pietro Pompeo (b. 1729 d. 1797)   composer
  Sauer, Heinrich (a. 1895-1899 active: 1901-1907)  
  Schlemuller (a. 1863-1864)  
  Schmidt, Georg Aloys (a. 1852-1853)  
  Schmidt-Scherf, Wilhelm (a. 1941-1945)   choir master
  Schutz (a. 1854-1855)  
  Steven, Georg (a. 1884-1885)  
  Stoll, Pierre (a. 1976-1977)   choir master
  Trenkler, Albin (a. 1892-1893)  
  Wallheim, Alois (a. 1891-1892)  
  Winkler, Otto (b. 1908)  
  Wolf, Paul (a. 1900-1901)  
  Wolff (a. 1880-1881)  
  Zabel, Carl (a. 1881-1882)  

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.