Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1971

Holzknecht, Vaclav
Techechoslowakisch-osterreichische : Musik : Spaziergange
Prague: Orbis, 1971


The above item has biographical information on:

  Beethoven, Ludwig (b. 1770 d. 1827)   composer, compositore
  Bella, Jan Levoslav (b. 1843 d. 1936)   composer, Musiker
  Benda, Jan Jiri (b. 1686 d. 1757)   linen weaver, village musician
  Bendl, Karel (b. 1838 d. 1897)   composer, conductor
  Berg, Alban (Maria Johannes) (b. 1885)   composer, compositore
  Berlioz, Hector [Louis-Hector] (b. 1803 d. 1869)   composer, compositore
  Brahms, Johannes (b. 1833)   composer, compositore
  Brixi, Frantisek Xaver (b. 1732 d. 1771)   organ, Musiker
  Bruckner, Anton (Joseph) (b. 1824 d. 1896)   composer, compositore
  Bulow, Hans (b. 1830 d. 1894)   direttore, Dirigent
  Burian, Karel (b. 1870 d. 1924)   tenor
  Burney, Charles (b. 1726 d. 1814)   composer, storiografo
  Cernohorsky, Bohuslav Matej (b. 1684 d. 1742)   composer, organ
  Cerny, Vasa (b. 1900)   cello
  Czerny, Carl (b. 1791 a. 1830-1831)   musicisti, piano teacher
  Destinn, Emmy (b. 1878 d. 1930)   dramatic soprano, Sanger
  Dusek, Frantisek Xaver (b. 1736 d. 1799)   composer, piano
  Dusek, Josefa (b. 1754 d. 1824)   soprano
  Dussek, Jan Ladislav (b. 1760 d. 1812)   piano, composer
  Dvorak, Antonin (b. 1841)   composer, compositore
  Ehlert, Louis (b. 1825 d. 1884)   composer, Musikschriftsteller
  Fibich, Zdenek [Zdenko] (b. 1850 d. 1900)   composer, compositore
  Foerster, Josef Bohuslav (b. 1859)   composer
  Gassmann, Florian Leopold (b. 1729 d. 1774)   composer, compositore
  Gelinek, Josef (b. 1758 d. 1825)   composer, piano
  Gounod, Charles (b. 1818)   composer, compositore
  Gyrowetz, Adalbert (b. 1763 a. 19th century )   Komponist, compositore
  Hanslick, Eduard (b. 1825 d. 1904)   critic, aesthetician
  Haydn, Josef [Franz Josef] (b. 1732 d. 1809)   composer, Komposition
  Janacek, Leos (b. 1854)   composer, compositore
  Kanka, Jan Nepomuk (b. 1772 d. 1863)   composer, piano
  Kleiber, Erich (b. 1890 d. 1956)   chef d'orchestre, conductor
  Kodaly, Zoltan (b. 1882)   composer, compositore
  Kozeluch, Leopold (b. 1747)   composer, Komponist
  Krommer, Franz (Vizenz) (b. 1759 d. 1831)   composer
  Krumpholtz, Wenzel (b. 1750 d. 1817)   violin
  Kuchar, Jan Krtitel (b. 1751 d. 1829)   organ, composer
  Liszt, Franz (b. 1811)   composer, compositore
  Lortzing, Albert [Gustav Albert] (b. 1801 d. 1851)   composer, Komponist
  Mahler, Gustav (b. 1860)   composer, Dirigent
  Martinu, Bohuslav (Jan) (b. 1890)   composer, Komponist
  Mica, Frantisek Antonin Vaclav (b. 1694 d. 1744 a. 1729)   composer, tenor
  Mozart, Wolfgang Amadeus (b. 1756 d. 1791)   composer
  Myslivecek, Josef (b. 1737)   composer, compositore
  Napravnik, Eduard Francevic (b. 1839)   conductor, composer
  Nedbal, Oskar (b. 1874)   composer, direttore d'orchestre
  Novak, Vitezslav (Augustin Rudolf) (b. 1870 d. 1949)   composer, Komponist
  Ostrcil, Otakar (b. 1879 d. 1935)   composer, conductor
  Pichl, Vaclav (b. 1741 d. 1805)   violin, composer
  Reicha, Antoine-Joseph (b. 1770 d. 1836 a. 19th century )   composer, writer
  Richter, Hans (b. 1843 d. 1916)   conductor, direttore
  Salieri, Antonio (b. 1750 d. ?)   composer, compositore
  Schindler, Anton Felix (b. 1795 d. 1864 a. 19th century )   Musikdirektor, violin
  Schneider-Trnavsky, Mikulas (b. 1881 d. 1958)   composer, choir master
  Schoenberg, Arnold (Franz Walter) (b. 1874 d. 1951)   composer
  Schubert, Franz (Peter) (b. 1797)   composer, compositore
  Sebor, Karel Richard (b. 1843 d. 1903)   flute, Militarkapellmeister
  Seger, Josef (Ferdinand Norbert) (b. 1716 d. 1782)   composer, musicisti
  Smetana, Bedrich (b. 1824)   composer, compositore
  Stamitz, Johann (Wenzel Anton) (b. 1717 d. 1757)   composer, violin
  Stepan, Josef Antonin (b. 1726 d. 1797)   composer, keyboard teacher
  Strauss, Johann (Baptist) (b. 1825 d. 1899)   composer, conductor
  Suk, Josef (b. 1874)   composer, compositore
  Sussmayr, Franz Xaver (b. 1766 d. 1803)   composer
  Tomasek, Vaclav Jan Krtitel (b. 1774 d. 1850)   composer, teacher
  Tuma, Frantisek Ignac Antonin (b. 1704 d. 1774)   composer
  Vanhal, Johann Baptist (b. 1739 d. 1813)   composer, teacher
  Vitasek, Jan (Matyas Nepomuk) August (b. 1770 d. 1839)   composer, teacher
  Vorisek, Jan Vaclav (b. 1791 d. 1825)   composer, organ
  Wagner, Richard [Wilhelm Richard] (b. 1813 d. 1883)   composer
  Weber, Carl Maria (Friedrich Ernst) (b. 1786)   composer, compositore
  Webern, Anton (Friedrich Wilhelm von) (b. 1883)   composer, Dirigent
  Wranitzky, Anton (b. 1761 d. 1820)   composer, violin
  Wranitzky, Paul (b. 1756 d. 1808)   composer, conductor
  Zach, Jan (b. 1699 d. 1773)   composer, organ
  Zelenka, Jan Dismas (b. 1679 d. 1745)   composer
  Zemlinsky, Alexander (von) (b. 1871 d. 1942)   composer, Dirigent

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.