Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1923

[obituary]
Musical Times, 1923


The above item has biographical information on:

  Argent, J. (d. 1910)   singer
  Austin, Thomas (d. 1910)   conductor
  Baker, Henry (b. 1835 d. 1910)   hymn composer
  Bambridge, George Edmund (b. 1842 d. 1923)   organ, composer
  Bedwell, Harry (d. 1923)   organ builder
  Blatchford, Montague (d. 1910)   writer
  Bluthner, Julius (b. 1824 d. 1910)   piano maker
  Borsdorf, Friedrich Adolf (b. 1854 d. 1923 a. 1879)   horn, teacher
  Brophy, Reginald (d. 1910)   tenor
  Browning, Oscar (d. 1923)   music patron
  Bunnett, Edward (b. 1834 d. 1923)   organ, composer
  Caird, Robert (d. 1923 a. 1866)   tenor
  Casson, Thomas (b. 1842 d. 1910)   organ builder
  Chatham, Pitt (d. 1923)   opera singer, actor
  Cheshire, John (b. 1839 d. 1910)   harp, composer
  Clay (b. 1848 d. 1923)   organ
  Clifford, Julian (d. 1923)   composer, piano
  Davies, Charles Frederick (b. 1844 d. 1922)   organ
  Dickin, H.B. (d. 1922)   critic, journalist
  Diehl, Louis (b. 1838 d. 1910 a. 1883)   composer, violin
  Diemer, Philip Henry (b. 1839 d. 1910)   composer, piano
  Dobson, William (d. 1909 a. 1907)   teacher
  Dondini, Cesar (d. 1922)   professor of declamation
  Drinkwater, Albert E. (d. 1923)  
  Ellis, H.B. (d. 1910)  
  Falchi, Stanislao (b. 1851 d. 1922)   composer, compositore
  Foster, Myles Birket (b. 1851 d. 1922)   organ, composer
  Gardner, Thomas (d. 1910)   conductor
  Garlick, George (d. 1910 a. 1858)   teacher
  Gilbert, Walter Bond (b. 1829 d. 1910)   organ, composer
  Gould, William Monk (d. 1923)   organ, composer
  Greenish, Frederick Robert (b. 1855 d. 1923)   organ, composer
  Griffith, Patrick Joseph (d. 1923 a. 1874)   fiddle
  Guy, Henry Pope (b. 1847 d. 1910)   tenor, composer
  Hamerik, Asger (b. 1843 d. 1923)   composer, Dirigent
  Hannan, W.H. (d. 1910 a. 1860)   trombone
  Hervey, Frederick Alfred John (b. 1846 d. 1910)   Royal chaplain, composer
  Hill, Arthur George (b. 1857 d. 1923)   organ builder
  Horder, William Garrett (b. 1841 d. 1922)   hymnologist
  Hudson, John William (d. 1923)   organ, composer
  Hunter, Albert C. (d. 1923)   chorister
  Izard, Alfred Edward (b. 1863 d. 1910)   piano, organ
  Kenningham, Joseph (d. 1923)   chorister
  King, Oliver Arthur (b. 1855 d. 1923)   composer, piano
  Krehbiel, Henry (Edward) (b. 1854 d. 1923)   critic, writer on music
  Maas, Joyce (d. 1923)   contralto
  MacEwen (d. 1910)   teacher
  Marsh, Ethel (d. 1923)   violin
  Matthews, Timothy Richard (b. 1826 d. 1910)   clergyman, composer
  Mattoni, Filippo (b. 1848 d. 1922)   composer
  Milani, Otto (b. 1866 d. 1923 a. 1887-1923)   orchestra musician, schoolmaster
  Moss, Arthur William (d. 1923)   organ
  Nicholas, A. (d. 1910)   teacher
  Orefice, Giacomo (b. 1865)   composer, compositor
  Palmer, Bessie (b. 1831 d. 1910 a. 1854-1874)   contralto
  Pascal, Florian (b. 1850 d. 1923)   publisher, piano
  Patterson, Alexander (b. 1847 d. 1923)   composer, baritone
  Peat, Arthur Hugh Melvin (b. 1887 d. 1923)   organ
  Pozzi (d. 1910)   singer
  Prendergast, Arthur Hugh Dalrymple (b. 1833 d. 1910)   composer, conductor
  Ramsey, Benjamin Mansell (b. 1849 d. 1923)   writer, teacher
  Rockel, Joseph Leopold (b. 1838 d. 1923)   teacher, composer
  Rodney, Paul (d. 1910)   composer
  Schytte, Ludvig Theodor (b. 1848 d. 1909)   Komponist, piano
  Seymour, Joseph (b. 1854 d. 1922)   organ, composer
  Smith, Dexter (b. 1839 d. 1909)   editor, songwriter
  Stilliard, Joseph Hubball (d. 1922)   alto
  Street, Oscar W. (d. 1923)   clarinet
  Strong, David (b. 1852 d. 1923)   tenor, professor of music
  Tabb, R.P. (d. 1910)   bass, choir master
  Taylor, Henry (d. 1910)   teacher
  Thome, Francis (b. 1850 d. 1909)   composer, teacher
  Van Dyck, Ernest (Marie Hubert) (b. 1861 d. 1923)   tenor
  Vogt (d. 1922)   musician, singer
  Wesche, Walter (b. 1857 d. 1910)   composer, piano
  Wheeldon, Herbert Arthur (b. 1864 d. 1923)   organ, composer
  Whitney, Myron William (b. 1836 d. 1910)   bass, singer
  Williams, Charles Francis Abdy (b. 1855 d. 1923)   organ, writer on music
  Wood, Henry J. (d. 1909)   singer
  Young, Hannah E. (d. 1910)   organ

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.