Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1989

Kessler, Franz
Schwarz, Werner
Scheunchen, Helmut
Musikgeschichte Pommerns, Westpreussens, Ostpreussens und der baltischen Lande
[von] Werner Schwarz, Franz Kessler, Helmut Scheunchen
Dulmen: Laumann, 1989, 189 p.


The above item has biographical information on:

  Bach, Johannes David (b. 1778 d. 1848 a. 1827)   professor of music
  Ballke, Jurgen (b. 1930)   composer
  Bergner, Wilhelm (b. 1802 d. 1883)   Theologe, Musiker
  Bernhard, Moritz (b. 1790 d. 1870)   composer
  Blacher, Boris (b. 1903)   composer, Dirigent
  Bottcher, Georg (b. 1889 d. 1963)   composer
  Brenner, Friedrich (b. 1815 d. 1898)   organ, Kirchenkomponist
  Brentano, Clemens (Wenzeslaus Maria) (b. 1778 d. 1842)   poet
  Butner, Crato (b. 1616 d. 1679)   composer, theorist
  Conradi, Walter (b. 1885 d. 1940)   composer
  Degler, Helmut (b. 1915)   composer
  Dercks, Hans (b. 1885 d. 1947)   composer
  Dombrowski, Hans Maria (b. 1897 d. 1977)   composer
  Dorn, Heinrich Ludwig Egmont (b. 1804 d. 1892)   composer, conductor
  Dorn, Johann Friedrich (b. 1777 d. 1845)   Kaufmann, Komponist
  Engel, Hans (b. 1894 d. 1970)   musicologist
  Erben, Balthasar [Johann Balthasar] (b. 1626 d. 1686)   Komponist, organ
  Erdmann, Eduard Paul Ernst (b. 1896 d. 1958)   piano, composer
  Fehre, Julius August (b. 1760)   composer
  Feischner, Heinrich (b. 1910 d. 1961)   composer
  Fiebach, Otto (b. 1851 d. 1937)   teacher, writer
  Flugel, Gustav (b. 1812 d. 1900)   composer, Musikdirektor
  Forster, Kaspar (b. 1617 d. 1673)   composer, singer
  Freymann, Walter (b. 1886 d. 1945)   composer
  Friesslich, Johann Balthasar (b. 1687 d. 1764)   composer
  Friesslich, Maximilian Dietrich (b. 1673 d. 1731)   Kapelmeister
  Fuchs, Carl (Dorius Johannes) (b. 1838 d. 1922)   critic, piano
  Gabriel, Richard (b. 1874 d. 1960)   composer
  Geisler, Paul (b. 1856 d. 1919)   conductor, composer
  Genee, Richard (b. 1823 d. 1895)   author, composer
  Glasenapp, Carl Friedrich (b. 1847 d. 1915)   biograf, writer on music
  Gottliebe von Kurland (b. 1703 d. 1782 a. 1777)   composer
  Grain, Johann (d. 1759 a. 1737-1739)   organ
  Graun, Carl Heinrich (b. 1704 d. 1759 a. 1830-1831)   composer
  Grieffenhagen, Heinrich (b. 1858 d. 1908)   composer
  Grimm, Julius Otto (b. 1827 d. 1903)   Komponist, piano
  Grindel, Georg (b. 1810 d. 1845)   poet, composer
  Gronau, Daniel Magnus (b. 1700 d. 1747)   organ, composer
  Grotthuss, Dietrich Ewald (b. 1751 d. 1786)   composer
  Haack, Friedrich Wilhelm (b. 1760 d. 1827)   violin, organ
  Hagen, Johann August (b. 1786 d. 1877)   organ, composer
  Haller, Hans-Jacob (b. 1906)   Domorganist
  Hamann, Johann Georg (b. 1730 d. 1788)   philosopher, lute
  Hannemann, Johannes (b. 1902 d. 1945)   composer
  Hartknoch, Johann Friedrich (b. 1768 d. 1819 a. 1803-1836)   Musik-Verleger, publisher
  Hartknoch, Karl Eduard (b. 1796 d. 1834)   composer, piano
  Hecht, Gustav (b. 1851 d. 1932)   composer
  Heidingsfeld, Ludwig (b. 1854 d. 1920)   composer, Dirigent
  Herder, Johann Gottfried (b. 1744 d. 1803 a. 19th century )   man of letters, philosopher
  Hess, Ludwig (b. 1877 d. 1944)   tenor, later baritone
  Hildebrandt, Ulrich (b. 1870 d. 1945)   organ, composer
  Hiller, Johann Adam (b. 1728 d. 1804)   composer, compositore
  Himmel, Friedrich Heinrich (b. 1765)   Komponist, piano
  Hofer, Carl (b. 1869 d. 1945)   composer
  Jahn, Otto (b. 1813 d. 1869)   philologist, archaeologist
  Janca, Jan (b. 1933)   composer
  Kasten, Bernhard (b. 1863 d. 1943 a. 1901)   Kantor, organ
  Kasten, Dorothea (b. 1900)   organ
  Keussler, Gerhard (b. 1874 d. 1949)   conductor, Dirigent
  Klingott, Georg (b. 1873 d. 1930)   choral director
  Klugling, Frederic-Auguste (b. 1744 d. 1800 a. 1771)   organ
  Kniewel, Theodor Friedrich (b. 1783 d. 1859)  
  Kohler, Louis (b. 1820 d. 1886)   piano, composer
  Kossmaly, Karl (b. 1812 d. 1893)   composer
  Krampe, Johann Christian (b. 1774 d. 1849 a. 1821)   Theaterdirektor
  Kreutzer, Conradin (b. 1780 d. 1849)   composer, Komponist
  Kroeger, Gerhard (b. 1911 d. 1945)   composer
  Latrobe, Johann Friedrich (b. 1769 d. 1845)   composer
  Lenz, Wilhelm (b. 1809 d. 1883)   Official, writer on music
  Loewe, Carl [Johann Carl Gottfried] (b. 1796 d. 1869)   composer, singer
  Lohlein, Georg Simon (b. 1725 d. 1781)   composer, theorist
  Lorenz, Karl Adolf (b. 1837 d. 1923)   composer, Prakt. Unterricht Maske
  Lutzau, Samuel (b. 1816 d. 1871)   composer, Musiker
  Mandelstam, Felix (b. 1880 d. 1927)   composer
  Manteuffel, Gustave (b. 1832 d. 1916)   composer
  Markull, Friedrich Wilhelm (b. 1816 d. 1887)   organ, piano
  Mattiesen, Emil (b. 1875 d. 1939)   composer
  Meder, Johann Valentin (b. 1649 d. 1719)   composer, organ
  Meder, Valentin (b. 1649 d. 1719)   composer
  Mohrheim, Friedrich Christian (b. 1718 d. 1780)   Kapellmeister, Komponist
  Muller-Blattau, Joseph Maria (b. 1895 d. 1976)   musicologist
  Muyschel, Otto (b. 1874 a. 1903)   composer
  Oelschlager, Friedrich (b. 1798 d. 1858)   organ, composer
  Ohmann, Anton Ludwig Heinrich (b. 1775 d. 1833)   composer
  Osten, Christoph Friedrich (b. 1822 d. 1881)  
  Osten, Eva (b. 1881 d. 1936)   Sanger, soprano
  Osten, Gerd (b. 1905)   music director
  Pabst, August (b. 1811 d. 1885)   composer, Musiklehrer
  Paetsch, Alfred W. (b. 1902 d. 1967)   composer
  Pander, Oskar (b. 1883 d. 1968)   composer, critic
  Postel, Rudolf (b. 1820 d. 1889)   music director, composer
  Preiss, Johann A. (b. 1774 d. 1825)   musician
  Ritter, Alexander (b. 1833 d. 1896)   composer, violin
  Rohloff, Ernst Franz (b. 1884 d. 1947)   composer
  Saemann, Karl Heinrich (b. 1790 d. 1860)   composer
  Samson-Himmelstjerna, Guido (b. 1871 d. 1941)   piano, composer
  Schmidt, Hans (b. 1854 d. 1923)   poet, composer
  Schnabel, Alexander Maria (b. 1889 d. 1969)   piano, composer
  Schories, Walter (b. 1895 d. 1979)   conductor
  Schramek, Johann J. (b. >1814 d. 1874)   composer
  Schultz-Adajewski, Ella (b. 1846 d. 1926)   piano, composer
  Schwartz, Rudolf (b. 1859 d. 1935)   musicologist
  Siewert, Benjamin Gottlieb (b. 1740 d. 1811)   Kapelmeister
  Sobolewski, Fryderyk Edward (b. 1808 d. 1872)   conductor, composer
  Staeger, Alexander (b. 1857 d. 1932)   composer
  Strutius, Thomas (b. 1621 d. 1678 a. 1656)   organ, Komponist
  Telemann, Georg Michael (b. 1748 d. 1831)   composer, Kantor
  Triest, Heinrich (b. 1808 d. 1885)   composer
  Veichtner, Franz Adam (b. 1741 d. 1822)   violin, composer
  Vetter, Walther (Hermann) (b. 1891 d. 1967)   musicologist
  Vietinghoff-Scheell, Boris Aleksandrovich (b. 1829 d. 1901)   amateur composer
  Viettinghoff, Otto Hermann (b. 1722 d. 1792)  
  Voigt, Otto (b. 1874 d. 1936)   musician
  Volckmar, Theophile Andre (b. 1686 d. 1768 a. 1717)   organ
  Vollerthun, Georg (b. 1876 d. 1945)   composer, Dirigent
  Wangemann, Otto (b. 1848 d. 1914)   composer
  Wangemann, Theodor (b. 1779 d. 1858)   Kantor, organ
  Wapenhensch, Wilhelm (b. 1899 d. 1964)   composer
  Werner, Christoph (b. -1618 d. 1650)   composer, organ
  Westerman, Gerhart (b. 1894 d. 1963)   composer
  Westermann, Helmut (b. 1895 d. 1967)   composer
  Weyrauch, August Heinrich (b. 1788 d. 1865)   composer
  Wilm, Nicolai von [Peter Nicolai von] (b. 1834 d. 1911)   composer, piano
  Wolff, Peter Wilhelm (b. 1853 d. 1918 a. 1874)   organ
  Wolfurt, Kurt (b. 1880 d. 1957)   composer, Dirigent
  Zenke, Paul Emil Franz (b. 1885)   choir conductor
  Zimmermann, Christian Leberecht (b. 1733 d. 1799)   organ
  Zoege von Manteuffel, Peter (b. 1777 d. 1847)   Liederkomponist
  Zur Muhlen, Raimund (b. 1854 d. 1931 a. 1889-1894)   chanteur, tenor

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.