Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1927

Westerby, Herbert
The complete organ recitalist
(British and American)
London: 1927


The above item has biographical information on:

  Alcock, Walter Galpin (b. 1861 d. 1947)   organ, organ teacher
  Allen, George Parker (a. 1907)   organ, composer
  Andrews, Mark (b. 1875 d. 1939)   organ, composer
  Archer, Frederick (b. 1838 d. 1901)   organ, conductor
  Archer, J. Stuart (b. 1866)   organ
  Austin, Ernest (b. 1874 d. 1947)   composer
  Avery, Stanley Robert (b. 1879)   composer, organ
  Bache, Francis Edward (b. 1833 d. 1858)   composer, piano
  Bairstow, Edward Cuthbert (b. 1874 d. 1946)   composer, organ
  Balfour, Henry Lucas (b. 1859 d. 1946)   organ, conductor
  Barnes, Edward Shippen (b. 1887 d. 1958)   manager, organ
  Bartlett, Homer Newton (b. 1846 d. 1920)   organ, composer
  Baumgartner, H. Leroy [Hope Leroy] (b. 1891 d. 1969)   organ, composer
  Baynon, Arthur John (b. 1889 d. 1954)   organ, choir master
  Becker, Rene-Louis (b. 1882 d. 1956)   composer, organ
  Bellair, Ralph H.   organ, composer
  Bellerby, Edward Johnson (b. 1858 d. 1940)   organ, piano
  Best, William Thomas (b. 1826 d. 1897)   organ
  Bingham, Seth (b. 1882 d. 1972)   organ, composer
  Blair, Hugh (b. 1864 d. 1932)   organ, choir master
  Blum, Elias (b. 1881)   organ, singer
  Borowski, Felix (b. 1872 d. 1956)   composer, critic
  Brennan, Charles John (b. 1877 d. 1972)   choral director, organ
  Brewer, Alfred Herbert (b. 1865 d. 1928)   organ, conductor
  Brewer, John Hyatt (b. 1856 d. 1931)   organ, composer
  Bridge, Frank (b. 1879 d. 1941)   composer, musician
  Bridge, Frederick [John Frederick] (b. 1844 d. 1924)   organ, composer
  Buck, Dudley (b. 1839 d. 1909)   composer, organ
  Buck, Percy (Carter) (b. 1871 d. 1947)   writer on music, editor
  Burdett, George Albert (b. 1856)   organ, conductor
  Burgess, Maurice Gordon (b. 1884 d. 1964)   organ, composer
  Butler, Leonard   organ, choir master
  Cadman, Charles Wakefield (b. 1881 d. 1946)   composer, piano
  Calkin, John Baptiste (b. 1827 d. 1905)   composer, organ
  Campbell, J.E.   organ, composer
  Candlyn, T. Frederick H. (b. 1892 d. 1964)   organ, choir master
  Chadwick, George Whitefield (b. 1854 d. 1931)   composer, teacher
  Chipp, Edmund Thomas (b. 1823 d. 1886)   organ, composer
  Clark, Frederick Scotson (b. 1840 d. 1883)   alto saxophone, cast
  Clarke, Hamilton (b. 1840 d. 1912)   organ, composer
  Clokey, Joseph Waddell (b. 1890 d. 1961)   organ, composer
  Clutsam, George H. (b. 1866 d. 1951)   piano, composer
  Cocker, Norman (b. 1889 d. 1953)   organ
  Coerne, Louis Adolphe (b. 1870 d. 1922)   conductor, music educator
  Cole, Rossetter Gleason (b. 1866 d. 1952)   composer, organ
  Cook, Edgar Thomas (b. 1880 d. 1953)   organ, composer
  Crackell, H.   organ, composer
  Crawford, Thomas James (b. 1877 d. 1955)   composer, organ
  Creser, William (b. 1844 d. 1933)   organ, composer
  Cunningham, George Dorrington (b. 1878 d. 1948)   organ
  Darke, Harold (Edwin) (b. 1888 d. 1976)   composer, organ
  Davis, Charles Carter   organ, composer
  De Lamarter, Eric (b. 1880 d. 1953)   organ, composer
  Demarest, Clifford (b. 1874 d. 1946)   organ, composer
  Dethier, Gaston-Marie (b. 1875 d. 1958)   piano, organ
  Dickinson, Clarence (b. 1873 d. 1969)   organ, composer
  Diggle, Roland (b. 1885 d. 1954)   organ, choir master
  Driffill, W. Ralph (a. 1892-1917)   organ, composer
  Duncan, Ed.   organ, composer
  Dunham, Henry Morton (b. 1853 d. 1929)   organ, teacher
  Elgar, Edward (William) (b. 1857)   composer, compositore
  Ellingford, Herbert Frederick (b. 1876 d. 1966)   organ, composer
  Erb, Marie Josef (b. 1860 d. 1944)   organ, piano
  Erlebach, Rupert (b. 1894)   composer, piano
  Evry, Edward (b. 1869)   organ, composer
  Faulkes, William (b. 1863 d. 1933)   organ, composer
  Federlein, Gottfried Harrison (b. 1883 d. 1952)   organ, teacher
  Ferrari, Gustave (b. 1872 d. 1948)   composer, music director
  Ferrata, Giuseppe (b. 1865 d. 1928)   piano, composer
  Field, John Thomas (b. 1850)   organ, choir master
  Finlay, Kenneth George (b. 1882 d. 1974)   organ, composer
  Foerster, Adolph Martin (b. 1854 d. 1927)   organ, composer
  Foote, Arthur William (b. 1853 d. 1937)   composer
  Ford, Charles Edgar (b. 1881 d. 1961)   organ, composer
  Fricker, Herbert Austin (b. 1868 d. 1943)   choir trainer, conductor
  Frysinger, J. Frank (b. 1878 d. 1954)   church organist, composer
  Garrett, George Mursell (b. 1834 d. 1897)   composer, organ
  Gaul, Harvey Bartlett (b. 1881 d. 1945)   composer, church organist
  Gladstone, Francis Edward (b. 1845 d. 1928)   organ, composer
  Goodhart, Arthur Murray (b. 1866 d. 1941)   organ, composer
  Goodwin, Hugo (b. 1883)   concert organizer
  Goss-Custard, Reginald (b. 1877)   organ
  Grace, Harvey (b. 1874 d. 1944 a. 1918-1944)   organ, scholar
  Gray, Alan (b. 1855 d. 1935)   composer, organ
  Groton, Frederick   organ, composer
  Hackett, Henry   organ, composer
  Haigh, Thomas (b. 1875 d. 1927)   organ, composer
  Hailings, R.G.   organ, composer
  Hainsworth, Robert (a. 1876)   organ, composer
  Hall, Charles King (b. 1845 d. 1895 a. 1876)   organ, composer
  Halsey, Ernest   organ, composer
  Hamand, Louis Arthur (a. 1907)   conductor, organ
  Harker, F. Flaxington [Frederick Flaxington] (b. 1876 d. 1936 a. 1901)   organ, composer
  Harris, William Henry (b. 1883 d. 1973)   organ, choir master
  Harwood, Basil (b. 1859 d. 1949)   organ, composer
  Haynes, Walter Battison (b. 1859 d. 1900)   composer, organ
  Hedgcock, Walter William (b. 1864 d. 1932)   organ, composer
  Henniker, Leonard Harry Roger (b. 1874)   organ, composer
  Higgs, Henry Marcellus (b. 1855 d. 1929)   composer
  Hollins, Alfred (b. 1865 d. 1942)   Klavier, organ
  Holloway, Frederick William (b. 1873)   organ, composer
  Hopkins, Edward (John) (b. 1818 d. 1901)   organ, composer
  Howells, Herbert (Norman) (b. 1892 d. 1983)   composer, teacher
  Hoyte, William Stevenson (b. 1844 d. 1917)   organ, composer
  Hull, Arthur Eaglefield (b. 1876 d. 1928)   writer, organ
  Jenkins, Cyril (b. 1889 d. 1978)   bandmaster, composer
  Jepson, Harry Benjamin (b. 1870 d. 1952)   organ, composer
  Johnson, Bernard   organ
  Johnstone, Ed. F.   organ, composer
  Jude, William Herbert (b. 1851 d. 1922)   organ, composer
  Keeton, Haydn (b. 1847 d. 1921)   organ, composer
  Kinder, Ralph (b. 1876 d. 1952)   organ, composer
  King, Oliver Arthur (b. 1855 d. 1923)   composer, piano
  Kitson, Charles Herbert (b. 1874 d. 1944)   organ, teacher
  Kramer, Arthur Walter (b. 1890 d. 1969)   music critic, composer
  Laloux, Fernand Pierre G. (b. 1901 d. 1970)   organ, hymn composer
  Lee, Markham   organ, composer
  Lemare, Edwin Henry (b. 1865 d. 1934)   organ, composer
  Lester, Thomas D. (b. 1889 d. 1956)   organ, composer
  Ley, Henry George (b. 1887 d. 1962)   organ, piano
  Lloyd, Charles Harford (b. 1849 d. 1919)   organ, composer
  Macdougall, Hamilton Crawford (b. 1858 d. 1945)   organ, music educator
  Macfarlane, William Charles (b. 1870 d. 1945)   organ
  MacPherson, Charles (b. 1870 d. 1927)   composer, organ
  Mansfield, Orlando Augustine (b. 1863 d. 1936)   organ, composer
  Mansfield, Purcell James (b. 1889 d. 1968)   organ, composer
  Mark, Edwin L.   organ, composer
  Marsh, Charles Howard (b. 1885 d. 1956)   composer
  Martin, Marshall   organ, composer
  Mason, Daniel Gregory (b. 1873 d. 1953)   composer, writer on music
  Matthews, Harvey Alexander (b. 1879 d. 1973)   music educator, conductor
  Mauro-Cottone, Melchiorre   theater organ
  Maxson, Frederick (b. 1862 d. 1934)   organ, composer
  McCollin, Frances (b. 1892 d. 1960)   composer, conductor
  Meale, John Arthur (b. 1880 d. 1932)   organ, composer
  Miller, Horace Alden (b. 1872)   organ, conductor
  Miller, Russell King (b. 1871 d. 1939)   organ, composer
  Milligan, Harold Vincent (b. 1888 d. 1951)   organ, composer
  Moline, Lily Wadhams (b. 1878)   organ, composer
  Moore, Ernest Alwyn (b. 1899)   organ, choir conductor
  Moreton, Harry (b. 1865)   organ
  Nesbitt, Julian H.W. (d. 1927 a. 1897-1927)   organ, choir master
  Nevin, Ethelbert (Woodbridge) (b. 1862 d. 1901)   composer
  Nevin, Gordon Balch (b. 1892 d. 1943)   organ, composer
  Nicholson, Sydney (Hugo) (b. 1875 d. 1947)   organ, church musician
  Nicol, H. Wadham (b. 1848)   organ, composer
  Noble, Tertius [Thomas Tertius] (b. 1867 d. 1953)   church musician, composer
  Nunn, Edward Cuthbert (b. 1868 d. 1914)   conductor, composer
  Oldroyd, George (b. 1886 d. 1951)   organ, composer
  Orton, Albert   organ
  Osborn, Thomas Gardner (b. 1882)   organ, composer
  Ouseley, Frederick Arthur Gore (b. 1825 d. 1889)   church musician, scholar
  Palmer, Clement Charlton (b. 1871 d. 1944)   composer, organ
  Parker, Horatio (William) (b. 1863 d. 1919)   composer, music educator
  Parratt, Walter George (b. 1841 d. 1924)   organ, teacher
  Parry, Hubert [Charles Hubert Hastings] (b. 1848 d. 1918)   composer, scholar
  Peace, Albert Lister (b. 1844 d. 1912)   composer, organ
  Pearce, Charles William (b. 1856 d. 1928)   composer, organ
  Perkins, Charles William (b. 1855 d. 1927)   organ
  Pollitt, Arthur Wormwald (b. 1878 d. 1933)   composer, writer
  Prout, Ebenezer (b. 1835 d. 1909)   scholar, editor
  Pyne, James Kendrick (b. 1810 d. 1893)   composer, organ
  Rawle, George Daniel (a. 1907)   organ, composer
  Rea, William (b. 1827 d. 1903)   piano, organ
  Read, Edward Mason (b. 1846 d. 1936)   organ, composer
  Read, William   organ, composer
  Reiff, Stanley T. (b. 1881)   organ, composer
  Rhodes, Harold William (b. 1889 d. 1956)   cathedral organist
  Rideout, Percy Rodney (b. 1868 a. 1891)   piano, composer
  Riseley, George (b. 1845 d. 1932)   organ, composer
  Roberts, Clifford (b. 1889)   organ, choir master
  Roberts, R. Meyrick   organ, composer
  Rogers, James Hotchkiss (b. 1857 d. 1940)   composer, organ
  Rootham, Cyril (Bradley) (b. 1875 d. 1938)   organ, teacher
  Rowley, Alec (b. 1892 d. 1958)   teacher, composer
  Ruddock, Arthur (b. 1877)   organ, composer
  Russell, George Alexander (b. 1880 d. 1953)   composer
  Saar, Louis Victor (Franz) (b. 1868 d. 1937)   composer, music critic
  Salter, Sumner (b. 1856 d. 1944)   composer, organ
  Sanders, J. Herbert (b. 1878 d. 1938)   organ, choir conductor
  Schminke, Oscar Eberhard (b. 1881 d. 1969)   organ, composer
  Schnecker, Peter August (b. 1850 d. 1903)   organ, composer
  Shaw, Martin   organ, composer
  Shelley, Harry Rowe (b. 1858 d. 1947)   organ, composer
  Smart, Henry Thomas (b. 1813 d. 1879)   organ, composer
  Smith, Ernest Harry (b. 1862)   organ, composer
  Spark, William (b. 1823 d. 1897)   organ, composer
  Speer, William Henry (b. 1863 d. 1937)   organ, composer
  Spinney, Montague   organ, composer
  Spinney, T. Herbert (b. 1857)   organ
  Spross, Charles Gilbert (b. 1874 d. 1961)   composer, organ
  Stainer, John (b. 1840 d. 1901)   musicologist, composer
  Stanford, Charles Villiers (b. 1852)   composer, conductor
  Steane, Bruce Harry Dennis (b. 1866)   organ, composer
  Steere, William C.   organ, composer
  Steggall, Charles (b. 1826 d. 1905)   organ, composer
  Stephens, Charles Edward (b. 1821 d. 1892)   composer, piano
  Stewart, Humphrey John (b. 1854 d. 1932)   organ, conductor
  Stewart, Robert (Prescott) (b. 1825 d. 1894)   organ, conductor
  Stoughton, Roy Spalding (b. 1884 d. 1953)   composer
  Thorne, Edward Henry (b. 1834 d. 1916)   organ, composer
  Tomlinson, James   organ, composer
  Tootell, George (a. 1923)   organ, composer
  Tozers, Ferris   organ, composer
  Truette, Everett Elsworth (b. 1861 d. 1933)   organ, composer
  Turner, Harry Sandiford (b. 1869)   organ, composer
  Turpin, Edmund (Hart) (b. 1835 d. 1907)   organ, editor
  Tysoe, Albert Charles (b. 1884 d. 1962)   organ
  Vaughan Williams, Ralph (b. 1872 d. 1958)   composer, compositore
  Walton, Herbert Francis Raine (b. 1869 d. 1929)   organ, composer
  Ward, Frank Edwin (b. 1872)   composer, organ
  Watling, Horace F. (b. 1880)   organ, composer
  Wesley, Samuel Sebastian (b. 1810 d. 1876)   composer, organ
  West, John Allison (b. 1853)   organ, composer
  West, John Ebenezer (b. 1863 d. 1929)   editor, organ
  Wetton, Henry Davan (b. 1862 d. 1928)   organ, composer
  Wheeldon, Herbert Arthur (b. 1864 d. 1923)   organ, composer
  Wilby, J.E. (b. 1881)   organ
  Willan, Healey [James Healey] (b. 1880 d. 1968)   composer, teacher
  Williams, Joan   organ, composer
  Wishart, John   organ, composer
  Wolstenholm, M.L.   organ, composer
  Wolstenholme, William (b. 1865 d. 1931)   organ, composer
  Wood, Charles (b. 1866 d. 1926)   composer, teacher
  Wood, Frederick Herbert (b. 1880)   organ, composer
  Wood, William G. (b. 1859 d. 1895)   organ, composer
  Woodman, Raymond Huntington (b. 1861 d. 1943)   composer, organ
  Yon, Pietro Alessandro (b. 1886 d. 1943)   organ, organiste de Saint-Eustache

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.