Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1800

Otto, Gottlieb Friedrich
Lexikon der seit dem 15. Jahrhunderte verstorbenen und jetztlebenden Oberlausizischen Schriftsteller und Kunstler ...
3 Bde. u. Suppl
Gorlitz: 1800-03; 1821.


The above item has biographical information on:

  Adolph, Christian (b. 1639 d. 1698)   Kantor, organ
  Bergl, Christian Gottlob August (b. 1772 d. 1837)   Musiker, Theologe
  Bluther, Johann August (b. 1785 d. 1839)   Hauslehrer, Kantor
  Bohmer, David Abraham (b. 1707 d. 1786)   Fagott
  Bohmer, Samuel (b. 1678 d. 1739)   organ, bassoon
  Bossart, Johann Jakob (b. 1721 d. 1789)   Lehrer, Kantor
  Boxberg, Christian Ludwig (b. 1670 d. 1729)   composer, librettist
  Brendler, Franz (b. 1798)   Kammermusiker
  Buchberg, Johann Sigismund (a. 1738)   organ
  Buschmann, Johann Gottlieb (b. 1721 d. 1790)   Kunstpfeifer, Musiker
  Callenberg, Georg Alexander Heinrich Hermann (b. 1744 d. 1795)   Geheimrat, Klaviervirtuose
  Crusius, Johann Kaspar (b. 1637 d. 1691)   Kantor
  Dachselt, Christian Gottlieb (b. 1737 d. 1804)   organ
  Demantius, Christoph [Johannes Christoph] (b. 1567 d. 1643 a. 1604-1643)   composer, writer
  Doring, Johann Friedrich Samuel (b. 1766 d. 1840)   bass, teacher
  Eckhart, Johann Georg (b. 1754)   Lehrer, organ
  Edelmann, Moritz (d. 1680)   composer, organ
  Flaschner, Gotthelf Benjamin (b. 1761)   Theologe, Komponist
  Franck, Melchior (b. 1573 d. 1639)   Komponist, Liederdichter
  Gambold, Johann (a. 1787)   teacher, organ
  Gedan, Andre (b. 1728 d. 1783)   Padagoge, organ
  Gibel, Jakob (b. 1549 d. 1600)   Kantor
  Goldberg, Johann Gottlieb (b. 1727 d. 1756)   keyboard virtuoso, composer
  Gossel, Johann Heinrich (b. 1698 d. 1770)   Kantor
  Gossel, Karl Friedrich (b. 1724 d. 1793)   Kantor
  Gregor, Christian Friedrich (b. 1723 d. 1801)   bishop, administrator of the Moravian church
  Grundling, Christian Gottlob (a. 1786)   Musiker
  Grunwald, Johann Christoph (b. 1696 d. 1751)   Kantor, Musiker
  Gumprecht, Johann Daniel (d. 1698)   Kantor, poet
  Gumprecht, Johann Paul (b. 1678 d. 1740)   Rektor, Komponist
  Gunther, Gottlob (a. 1747)   Padagoge, Musiker
  Hachelberg, Peter (a. 1580)   Arzt, Musiker
  Halbe, Johann August (b. 1754 d. 1823)   Schauspieler, Komponist
  Hammerschmidt, Andreas (b. 1611 d. 1675)   composer, organ
  Hansel, Jakob (a. 1604)   Kantor
  Hartig, Johann Jakob (b. 1639 d. 1718)   Burgermeister, Komponist
  Hartmann, Franz (d. 1649)   Pfarrer, Kantor
  Haser, Johann Georg (b. 1729 d. 1809)   Konzertmeister, Musikdirektor
  Hasse, Christian Friedrich [Christian Frederick] (b. 1771 d. 1831)   inspektor, Musiker
  Hausdorf, Urbanus Gottlieb (b. 1685 d. 1762)   Pfarrer, Komponist
  Hegenicht, Christfried (b. 1606 d. 1651)   Kantor
  Hellmund, Christian Gottfried (b. 1698 d. 1772)   organ, Kapellmeister
  Hering, Karl Gottlieb (b. 1766 d. 1853)   Konrektor, organ
  Herrfort, Chr. Eleonore Henr   Musikerin
  Herwig, Christoph (b. 1732)   Musketier, Backer
  Heubaum, Gottlob (b. 1725)   Kantor, Lehrer
  Hiller, Johann Adam (b. 1728 d. 1804)   composer, compositore
  Hofmann, Karl Traugott (b. 1752)   Musiker
  Jacobi, Tobias (a. 1674)   Lehrer, Musiker
  Jasrich, Fr. Gotthelf (b. 1779)   Goldschmied, Musiker
  Kerber, Christian Gottlieb (b. 1757)   Schulmeister, organ
  Knefel, Johannes (a. 1571)   Kapellmeister
  Krause (a. 1761)   organ
  Krug, Traugott Leberecht (b. 1783)   Kantor, Lehrer
  Kunze, Gottfried (b. 1738)   Musiker
  Labode, Georg (b. 1730 d. 1817)   Lehrer, organ
  Leschke, Bartholomaus (a. 1571)   organ, Dichter
  Marschner, Heinrich (b. 1796)   Komponist
  Martini, Abraham Gottlieb (b. 1719 d. 1787)   Kantor
  Meister, Michael (a. 1624)   Kantor
  Meyer von Knonau, Karl Alexander (b. 1744 d. 1797)   Physiker, Musiker
  Moller, Martin (b. 1547 d. 1606)   Pastor, Lehrer
  Morus, Nikolaus Christoph (b. 1694 d. 1757)   Kantor, Lehrer
  Muller, Johann Christian (b. 1749 d. 1796)   Musiker
  Neumann, Benjamin Gotthelf (a. 1804)   Kantor, Lehrer
  Nicolai, David Traugott (b. 1733 d. 1799)   organ, composer
  Nitsche, Christian (a. 1692)   choir master, Theologe
  Petri, Georg Gottfried (b. 1715 d. 1795)   Kantor, composer
  Petri, Johann Samuel (b. 1738 d. 1808)   Kantor, teacher
  Pezel, Johann (a. 17th century )   Komponist
  Piltz, Christoph Gottlob (b. 1736 d. 1828)   organ
  Pilz, Karl Philipp Emanuel (b. 1771 d. 1810)   Kantor, Komponist
  Puschmann, Adam (b. 1532 d. 1600)   Schuhmacher, Meistersanger
  Quinos, Bruno (a. 1575)   Pfarrer, composer
  Reppe, Andreas (a. 1732)   Waldhorn
  Ritter, Florian (b. 1625 d. 1685)   Musiker
  Roch, Gottfried (d. 1726)   Kantor, Musikdirektor
  Ronsch, Elias (b. 1719 d. 1778)   Kantor, Justizbeamter
  Rosamontanus, George (d. 1597)   Pfarrer, Kantor
  Rose, Franz Wilhelm (b. 1736 d. 1807)   Kantor
  Rosler, Benjamin Gottlieb (d. 1820)   organ, Theologe
  Salomon, Sigismund (b. 1643 d. 1711)   Pfarrer, Rektor
  Schadaus, Abraham (b. 1566 d. 1626)   Musikschriftsteller, Rektor
  Schenke, Andreas (a. 1624)   Kantor
  Schicht, Johann Gottfried (b. 1753 d. 1823)   conductor, keyboard
  Schiff, Christian (a. 1694)   music director, Kantor
  Schneider, Friedrich [Johann Christian Friedrich] (b. 1786 d. 1853)   composer, Komponist
  Schneider, Johann Gottlieb (b. 1797 d. 1856)   organ
  Schneider, Johann Gottlob (b. 1753 d. 1840)   composer, organ
  Schulz, Samuel (a. 1687)   Chorleiter
  Schumberg, Christian Gotthelf (b. 1739 d. 1808)   Kantor, Lehrer
  Schumberg, Christian Gottlob (b. 1712 d. 1806)   Lehrer, organ
  Scultetus, Maria Elisabeth (a. 1702-1719)   Sprachgeleher, Musikerin
  Sedulius, Bartholomaus (d. 1618)   Kantor
  Sperling, Johann Peter Gabriel (b. 1671 d. 1720)   theorist, composer
  Stallmann, Johann Ludw (b. 1747 d. 1801)   organ, jurist
  Steinel, Gottlieb Christian (d. 1737)   organ
  Sternberger, Lorenz   organ
  Suevus, Siegmund (b. 1526 d. 1596)   Theologe, Dichter
  Thomas, Christian Gottfried (b. 1748 d. 1806)   impresario, composer
  Thomas, Michael (a. 1620)   organ
  Titius, Erhard (b. 1653 d. 1681)   Kantor
  Treubluth, Johann Wilhelm (d. 1759)   Kantor, notar
  Trier, Johann (b. 1716 d. 1790)   organ, composer
  Urban, Johann Christoph (d. 1756)   bass, Kantor
  Vitus - Zittaviensis (b. 1501 d. 1551)   Musiker
  Vogel, Christian (d. 1698)   organ
  Wagner, Julius Aneas (a. 17. Jahrhundert )   Kantor, Burgermeister
  Walde, Michael Johann (b. 1722 d. 1794)   Kantor, Kanonikus
  Weber, Gottfried Leberecht (b. 1725 d. 1797)   Kantor, Dichter
  Weber, Martin (b. 1657)   Lehrer, organ
  Wecker, Johann Gottfried (b. 1685 d. 1750)   Waldhorn
  Wemme, August Gottfried (b. 1761)   Musiker, Physiker
  Winkler, Johann (d. 1596)   organ, Pfarrer
  Zeidler, Martin (b. 1576 d. 1637)   Historiker, Burgermeister
  Zestermann, Gottlieb (d. 1780)   Lehrer, organ
  Ziegler, Christian Gottlieb (b. 1702 d. 1760)   composer, theorist
  Zier, Carl Erdm. (d. 1823)   Kantor, Diakonus

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.