Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1810

Lipowsky, Felix Joseph
Baierisches Kunstler-Lexicon ...
2 Bde.
Munchen: 1810


The above item has biographical information on:

  Ammon, Blasius (b. 1560 d. 1590)   composer
  Aufschnaiter, Benedikt (b. 1663 d. 1742)   Kapellmeister
  Beecke, Ignaz (b. 1733 d. 1803)   composer, piano
  Bernabei, Giuseppe Antonio (b. 1649 d. 1732)   composer, maestro di cappella
  Bernabei, Herkules (b. 1620 d. 1690)   Musiker
  Biber, Heinrich Franz (b. 1644 d. 1704)   Musiker
  Bon, Anna (b. 1738)   composer, Sangerin
  Boudet, Marianne (b. 1764)   Sangerin
  Carthauserin, Margarethe Schwester (d. 1470)   Nonne, Notenschreiberin
  Dall Abaco, Evaristo Felice (b. 1675 d. 1742)   musicisti, violin
  Degmaier, Philipp Andreas (a. 1770)   organ, Kupferstecher
  Dretzel, Cornelius Heinrich (b. 1698 d. 1773)   organ, composer
  Eck, Friedrich (b. 1766)   violin
  Eckart, Johann Gottfried (b. CAD2> d. 1809)   Maler, Komponist
  Ehlinger, Gabriel (b. 1652 d. 1736)   Maler, organ
  Feldmayr, Johann (b. 1579)   organ
  Fischer   Sanger
  Frey, Johann (d. 1523)   Musiker
  Friebert, Joseph (b. 1724 d. 1799 a. 1780-1785)   tenor, composer
  Frolich, Georg (b. 1500 d. 1560)   Philologe, Anwalt
  Geiger, Johann Baptist (b. 1761)   violin
  Grasser   Sanger
  Groll, Evermond (b. 1756 d. 1809)   composer, Musiker
  Groz, Dionis (a. 1701)   organ
  Guggumos, Gallus (a. 1612)   Hoforganist
  Gugl, Matthaus (b. 1683 d. 1721)   organ, theorist
  Guider, Benedikt (b. 1761)   Priester, Komponist
  Gulder, Ignace (b. 1757 d. 1809)   Priester, Komponist
  Gurrlich, Josef August (b. 1761 d. 1817)   music director, Hofkapellmeister
  Hanisch, Franz Xaver (a. 1811)   oboe, piano
  Hanmuller, Josef Anton (b. 1774)   Waldhorn, Hofmusikus
  Hartig, Johanna (b. 1779 d. 1811)   Musikerin, Opernsangerin
  Herbst, Johann Andreas (b. 1588 d. 1666)   theorist, composer
  Hofer, Andreas   composer, Kapellmeister
  Jungwirth, Anton (b. 1756)   choir master, composer
  Kherl, Johann Kaspar (a. 1686-1689)   Kapellmeister
  Kolb, Carlmann (b. 1703 d. 1765)   priest, organ
  Kupetzky, Christian Johann Friedrich (b. 1717 d. 1733)   Musiker, Maler
  Lasso, Ferdinand (d. 1609)   Kapellmeister
  Lasso, Johann (a. 1570)   Hofmusiker
  Lasso, Orl  
  Lassus, Rudolph (b. 1563 d. 1625)   organ, composer
  Lautensack, Paul (b. 1478 d. 1561)   organ, Religioser Schwurmer~
  Liber, Anton Joseph (b. 1732 d. 1809)   violin
  Liber, Wolfgang (b. 1758 d. 1839)   composer, Musiker
  Lohner, Johann (b. 1645 d. 1705)   composer, organ
  Luca, Josef (a. 1576)   organ
  Megerie, Abraham (b. 1607 d. 1680)   Musiker, Kanoniker
  Meyer, Rupert Ignatz (b. 1646 d. 1712)   violin, Komponist
  Moiban, Johann Baptist (b. 1527 d. 1562)   Arzt, Naturforscher
  Muffat, Georg (d. 1704)   composer, compositore
  Murschhauser, Franz Xavier Anton (b. 1663 d. 1738)   composer, theorist
  Paulmann, Konrad (d. 1473)   Musiker, Musiklehrer
  Poll, Georg (b. 1747)   composer, Flotist
  Praelisauer, Coelestin (b. 1694 d. 1745)   organ, teacher
  Prinner, Augustin (b. 1759 d. 1807)   singer, composer
  Raselius, Andreas (b. 1563 d. 1602)   Komponist, Lehrmeister
  Reber, Franz Xaver (b. 1786)   jurist, Sangerbger ~
  Reber, Josef (b. 1783)   Geometer, Musiker
  Reber, Wilhelm (b. 1781 d. 1825)   Priester, professor
  Reinhard, Karl (b. 1763 d. 1837)   Sanger, Schauspieler
  Reitter, Richard (d. 1808)   violin
  Samber, Johann Baptist (b. 1654 d. 1717)   theorist, trattatista
  Sauler, Johann Baptist (d. 1638)   bass, Chorregent
  Schack, Antonie (b. 1784 d. 1854)   soprano
  Schafnitz (a. 17. Jahrhundert )   Leutnant, Komponist
  Schiffelholz, Johann Paul (a. 1727)   music director, composer
  Schoniche, Gottfried (b. 1740)   Musiker, Maler
  Stickl, Franziskus (d. 1742)   organ, Stadtschreiber
  Torring-Seefeld, Antonia (b. 1761)   Malerin, Musikerin
  Torring-Seefeld, Klemens (b. 1758)   Hofmusikintendant, Maler
  Trojano, Massimo (a. 16. Jahrhundert )   Musiker
  Vento, Diego (d. 1593)   compositor, musico
  Victorinus, Georg (d. 1631)   editor, composer
  Virdung, Sebastian (b. >1465)   theorist, composer
  Wagner, Gotthard (b. 1678 d. 1738)   Lehrer, Monch
  Winter, Johann Adam   Geistlicher, Musiker
  Zacconi, Lodovico Giulio Cesare (b. 1555 d. 1627 a. 1596)   theorist, agostiniano
  Zacharia, Cesare (b. 1560 a. 1590-1597)   composer, Musiker

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.