Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1905

Lustner, Karl
Totenliste des Jahres 1904 die Musik betreffend
Monatshefte fur Musikgeschichte, 1905, p. 89


The above item has biographical information on:

  Adler, Moritz (d. 1904)   piano
  Ahlemeyer, Georg (d. 1903)   piano maker
  Alder, Richard Ernest (b. 1853 d. 1904)   composer
  Alva (d. 1904)   singer
  Amani, Nikolai (b. 1872 d. 1904)   piano, composer
  Andres, Camille (b. 1863 d. 1904)   composer
  Argauer, Wilhelm (d. 1904)   choir master, Musiker
  Babnigg, Emma (b. 1825 d. 1904)   soprano
  Balart, Joseph (d. 1904)   piano
  Barth, Jacob (d. 1904)   Hofopernsanger
  Bartholdy, Johann Conrad (b. 1853 d. 1904)   professor, composer
  Baumann, Kahrlis (d. 1904)   composer
  Baumert, Leberecht (b. 1833 d. 1904)   music director, composer
  Bayer, Anton (d. 1904)   music director
  Beck, Johann Nepomuk (b. 1827 d. 1904)   baritone
  Belloni, Anton (b. 1833 d. 1904)   violin, conductor
  Belyayev, Mitrofan Petrovich (b. 1834 d. 1904)   publisher
  Bercht, Julius (d. 1904)   composer
  Bernardel, Gustave Adolphe (b. 1832 d. 1904)   violin maker
  Berthold, Georg Jakob (b. 1824 d. 1904)   bassoon maker
  Betts, Percy (d. 1904)   musical gossip
  Bezecny, Josef (b. 1829 d. 1904)   Generalintendant der Hofteater, Musiker
  Bittong, Franz (b. 1842 d. 1904)   theater director
  Bocklet, Franziska (d. 1904)   Witwe des Komponisten Karl Maria von Bocklet
  Bohm, Joseph (d. 1904)   violin
  Bonnin, Joaquim (d. 1904)   piano
  Borner, Karl Moritz (d. 1904)   Kammermusiker
  Brach, Bernhard (d. 1904)   conductor
  Brandsstottner, Eduard (b. 1834 d. 1904)   opera singer
  Brendler, Addolph (b. 1845 d. 1904)  
  Breuninger, Karl (d. 1904)   organ, conductor
  Brieger, Otto (b. 1835 d. 1904)   organ, conductor
  Brivady, Auguste Dies Charles (b. 1830 d. 1904)   flute
  Brucklmayer, Franz Xaver (b. 1855 d. 1904)   Seminarmusiklehrer
  Bullard, Frederick Field (b. 1864 d. 1904)   composer, teacher
  Calabresi, Edouard (d. 1904)   Direktor des Monaie-Theatre in Brussel
  Caliga-Reh, Fredrich (b. 1858 d. 1904)   Kammersanger, Opernsanger
  Cantor, Joseph (d. 1904)   impresario
  Carelli-Mocchi, Emma (d. 1904)   primadonna, soprano
  Carnall, Arthur (b. 1852 d. 1904)   composer, organ
  Carnall, George (d. 1904)   organ, choir master
  Cazara, Frances (d. 1904)   opera singer
  Celli, Frank H. (b. 1842 d. 1904)   bass-baritone, singer
  Chappell, Samuel Arthur (b. 1834 d. 1904)   impresario
  Cobb, Gerard Francis (b. 1838 d. 1904)   composer, musician
  Coenen, Frans Coenen (b. 1826 d. 1904)   violin, composer
  Collongues, Alexis (d. 1904)   violin
  Convert, Augustee (d. 1904)   professor, organ
  Cooijmans, Henry (b. 1834 d. 1904)   organ
  Cornelius, Bertha (d. 1904)   Witwe des Dichterkomponisten
  Cortesi, Francois (b. 1826 d. 1904)   opera composer, teacher of singing
  Cox, Garnet Wolseley (b. 1872 d. 1904)   composer
  Cressonois, Paul (b. 1850 d. 1904)   Theaterkapellmeister, composer
  Damrosch, Helene (b. 1836 d. 1904)   opera singer
  Ddoert, Friedrich (d. 1904)   publisher
  De Giovanni, Domenico (b. 1820 d. 1904)   violin
  De Manresa, Alberto (d. 1904)   tenor, composer
  Delmet, Paul (b. 1862 d. 1904)   composer, intabulator
  Dereims, Etienne (b. 1845 d. 1904)   chanteur, tenor
  Dolmetsch, Victor Auguste (b. 1852 d. 1904)   piano, composer
  Doring, August (b. 1837 d. 1904)   music director, composer
  Dressel, Richard (b. 1826 d. 1904)   author, composer
  Durand, Charles (d. 1904)   baritone
  Dureau, Alexis (d. 1904)   Verfasser einer Geschichte der Musik in Frankreich
  Dvorak, Antonin (b. 1841)   composer, compositore
  Ebert, Romano (d. 1904)   Kammermusiker
  Eichberger, Wilhelm (b. 1830 d. 1904)   bass, Sanger
  Eldee, Lilian (d. 1904)   singer
  Emmett, Daniel Decatur (b. 1815 d. 1904)   composer, lyricist
  Ende, Heinrich (b. 1858 d. 1904)   publisher, composer
  Eungblut, John S. (d. 1903)   piano maker
  Fereal, Cesare (d. 1904)   librettist, theater director
  Ferraris, Amalia (b. 1828 d. 1904)   dancer, danseuse
  Fickert, Ernst Albin (d. 1904)   music director
  Fischer, Franz (d. 1904)   opera singer
  Fleischer, Reinhold (b. 1842 d. 1904)   organ, Orgel
  Freund, Casimir (b. 1831 d. 1904 a. 1865)   chef d'orchestre, Theaterkapellmeister
  Fulcran, Clemence (b. 1878 d. 1904)   piano
  Funck, Gustav (b. 1833 d. 1904)   opera singer
  Gantzert, Eugen (b. 1836 d. 1904)   violin
  Gautier, Antoine (d. 1904)   Kunstmacen
  Genin (d. 1904)   flute
  Gerlach, Hermann (d. 1904)   Kammermusiker
  Gessner, Johann Baptist (d. 1904)   instrument maker
  Gey, Maria (d. 1904)   opera singer
  Glen, John (b. 1833 d. 1904)   instrument maker
  Gnjezda, Johannes (d. 1904)   editor
  Goens, Daniel (b. 1858 d. 1904)   composer, cello
  Greger, Bernhard (b. 1834 d. 1904)   opera singer
  Grisart, Charles Jean Baptiste (b. 1840 d. 1904)   composer
  Guerra, Paolo (d. 1904)   professor
  Gunther, Julius (b. 1818 d. 1904)   sanger, tenor
  Hansen, Jens Wilhelm (b. 1821)   nodetrykker, publisher
  Hanslick, Eduard (b. 1825 d. 1904)   critic, aesthetician
  Heinemann, Aug (d. 1904)   music director
  Heinze, Gustav Adolf (b. 1820 d. 1904 a. 1837-1844)   conductor, composer
  Held, Johann Joseph (b. 1823 d. 1904)   violin maker
  Herlitz, William (d. 1904)   cello
  Hess, Moritz (b. 1846 d. 1904)   orchestra musician
  Hesse, Bruno (d. 1904)   music director
  Hiles, Henry (b. 1826 d. 1904)   organ, composer
  Hoitz, Ludwig (d. 1904)   Kammermusiker
  Hol, Rijk (b. 1825 d. 1904)   conductor, piano
  Holup, Eduard (d. 1904)   teacher of singing
  Hopner, R.E. (d. 1904)   music director, organ
  Horbeelt, Joseph (d. 1904)   Hofmusiker
  Horvitz, Benno (b. 1855 d. 1904)   violin, composer
  Hunt, G.W. (d. 1904 a. 1860s-1870s)   composer
  Isely, Pierre-Jules (d. 1904)   composer
  Iwersen, Hans (d. 1904)   instrument maker
  Janak, Joseph (d. 1904)   composer
  Jedliczka, Ernst (b. 1855 d. 1904)   piano
  Johannsen, Julius Ernst Christian (b. 1826)   composer, Teorilaerer
  Jonescu-Gion, J. (d. 1904)   critic, poet
  Jungmann, Jaro (d. 1904)   composer
  Jurgenson, Pyotr Ivanovich (b. 1836 d. 1904)   publisher
  Kahnt, Moritz (b. 1836 d. 1904)   cello
  Kanzler, W. (d. 1904)   organ
  Katzer, Karl August (b. 1822 d. 1904)   composer
  Keller, Eduard (d. 1904)   professor
  Kitke, Bernhard (b. 1828 d. 1904)   opera singer, critic
  Klopfer, Viktor (b. 1869 d. 1904)   Kammersanger
  Koch, Eduard (d. 1904)   piano maker
  Koffka, Julius (d. 1904)   Theaterdirektor, Theaterkapellmeister
  Kogel, Fritz (d. 1904)   composer
  Kohler, Luise (b. 1835 d. 1904)   opera singer
  Koller Frau (d. 1904)   opera singer
  Konig, Fidele (d. 1904)   organ
  Koschitz (d. 1904)   tenor
  Kratzl, Karl (b. 1852 d. 1904)   composer, Volkssanger
  Kraus, Alessandro (b. 1820 d. 1904)   writer, Instrumentalkomponist
  Krebs, Aloysia (b. 1824 d. 1904)   contralto
  Krispin, Ladislaus (b. 1820 d. 1904)   composer
  Kristinus, Karl Raimund (b. 1843 d. 1904)   composer
  Krug, Arnold (b. 1849 d. 1904)   piano, conductor
  Krusch, C.H. (d. 1904)   string instrument maker
  Kucken, Henriette (d. 1904)   witwe des Hofkapellmeisters
  Kuhn, Jacob (b. 1820 d. 1904)   organ
  Lafon, Maria (b. 1832 d. 1904)   chanteuse, interprete
  Lalande, Desire Alfred (b. 1866 d. 1904)   oboe
  Lamprecht, Juliuss (b. 1829 d. 1904)   opera singer
  Lange, Algot (b. 1850 d. 1904)   bass-baritone, sanger
  Lanz, Engelbert (b. 1820 d. 1904)   composer
  Laroche, Herman Augustovich (b. 1845 d. 1904)   critic, composer
  Lassen, Eduard Ludvig (b. 1830)   composer, Komponist
  Laurent, Charles (d. 1904)   teacher of singing
  Leinauer, Marie (d. 1904)   singer
  Leitner, Karl August (b. 1837 d. 1904)   composer
  Leno, Dan (b. 1860 d. 1904)   music hall artist
  Lequine, Leon (d. 1904)   Grunder des Wagnervereins
  Leszinsky, Otto (d. 1904)   opera singer
  Level, Mathilde (b. 1873 d. 1904)   singer
  Lichtenstein, Hermann Richard (d. 1904)   vaudeville singer
  Lie, Sigurd (b. 1871 d. 1904)   composer
  Loder, Kate (Fanny) (b. 1825 d. 1904)   piano, composer
  Lohse, Karl Ernst (b. 1845 d. 1904)   violin
  Longhurst, William Henry (b. 1819 d. 1904)   organ, composer
  Loschi, Enrico (b. 1866 d. 1904 a. 1895)   opera composer
  Lubeck, Louis (b. 1838 d. 1904 a. 1863-1866)   cello, composer
  Luder, Georg (d. 1904)   theater director
  Ludwig, Peer (b. 1847 d. 1904)   cello
  Machts, Ludwig (b. 1850 d. 1904)   composer
  Mann, Johann Gottfried Hendrik (b. 1858 d. 1904)   composer
  Mannstadt, Wilhelm Heinrich Louis (b. 1837 d. 1904)   composer
  Marche, Virginio (b. 1838 d. 1904)   composer
  Marra, Giuseppe (b. 1827 d. 1903)   baritone, baritono
  Massmann, Julius (b. 1819 d. 1904)   organ builder
  Mathes Gustav (b. 1826 d. 1904)   Kammermusiker
  Maximow, L.A. (d. 1904)   composer, piano
  Mayer, Charles (d. 1904)   piano, teacher
  Mayer, Johann Georg (b. 1824 d. 1904)   teacher
  Metzler, Ferdinand (d. 1904)   piano teacher
  Milanollo, Teresa [Domenico Maria Teresa] (b. 1827 d. 1904)   violin, composer
  Minchejmer, Adam (b. 1830 d. 1904)   conductor, teacher
  Moir, Frank Lewis (b. 1852 d. 1904)   song composer
  Morton, Charles (b. 1819 d. 1904)   impresario, "father of the British music hall"
  Motta, Eugenio da Costa Aranjo (d. 1904)   conductor, organ
  Muller, Richard (b. 1830 d. 1904)   music director, professor
  Muller, Robert (b. 1840 d. 1904)   teacher, Sanger
  Murkowitsch, Alois (d. 1904)   music director
  Nani, Paolo (b. 1814 d. 1904)   piano, composer
  Neff, Fritz (b. 1873 d. 1904)   composer
  Neumeister, Franz (d. 1904)   Kammermusiker
  Niedermeyer (d. 1904)   composer
  Noguera, Antonio (b. 1860 d. 1904)   composer, critic
  Nollet, Eugene (b. 1828 d. 1904)   harp, piano
  Novello, Mary Sabilla (b. 1821 d. 1904)   soprano
  Nyrop, Jens Larsen (b. 1831 d. 1904)   Operasanger, sanger
  Oeser, Gustav Adolph (d. 1904)   music director
  Offenhauer, Eduard (b. 1825 d. 1904)   organ builder
  Palianti (d. 1904)   singer
  Panzacchi, Enrico (b. 1840 d. 1904)   critic, librettista
  Paulus, Gustav Oskar (d. 1904)   instrument maker
  Penkert, Oskar (d. 1904)   conductor, teacher
  Peters, Hans Clemens (d. 1904)   instrument maker
  Petrelli, Eleonora Louis Marianne (b. 1835 d. 1904)   soprano
  Pfeiffer, Clara-Virginie (b. 1814 d. 1904)   piano, teacher
  Pfitzner, Robert (b. 1825 d. 1904)   violin, music director
  Pflaging, Carl (b. 1839 d. 1904)   opera singer
  Piel, Peter (b. 1835 d. 1904)   Kirchenkomponist
  Pirola, Luigi (d. 1904)   cello
  Pleyer, E. Michael (d. 1904)   music seller, composer
  Poisot, Charles Emile (b. 1822 d. 1904)   composer, musicographe
  Pontecorvo, Alphonso (d. 1904)   singer
  Prager, Emil (d. 1904)   Begrunder und Leiter der Militar-Musiker-Zeitung
  Preumayr, Reinhold (b. 1830 d. 1904)   Kapelmeister
  Proksch, Joseph (d. 1904)   piano maker
  Purschian, Otto (b. 1858 d. 1904)   Direktor des Stadttheaters in Koln
  Pyne, Louisa Fanny (b. 1832 d. 1904)   soprano
  Raime, Alberto (d. 1904)   professor
  Raphael, Georg (b. 1865 d. 1904)   organ, choir master
  Rathje, Willy (d. 1904)   music director
  Rebicek, Josef (b. 1844 d. 1904)   violin, conductor
  Reese, William Thomas (b. 1838 d. 1904)   composer
  Reinhold, Oswald (d. 1904)   music director
  Reiser, August Friedrich (b. 1840 d. 1904)   composer
  Richard, Jean (d. 1904)   writer on music
  Riemsdijk, Andre H.C. (b. 1848 d. 1904)   teacher, music director
  Rimbaud, Louis (d. 1904)   composer, Kapellmeister
  Rochlich, Otto (d. 1904)   music director
  Rofffuss, Friedrich Bernhard (b. 1837 d. 1904)   piano, composer
  Rohlfing, Christian Friedrich (b. 1833 d. 1904)   organ builder
  Rollet, Hermann (b. 1819 d. 1904)   writer on music, librettist
  Ronzi-Checchi, Guiditta (d. 1904)   singer
  Rose, Alexander (d. 1904)   music seller, impresario
  Rose, Frederick (b. 1828 d. 1904)   piano maker
  Rousseau, Samuel Alexandre (b. 1853 d. 1904)   composer
  Sacerdoti, Ludovico (b. 1841 d. 1904)   Sacerdoti
  Sachse-Hofmeister, Anna (b. 1852 d. 1904)   Sanger, soprano
  Sachsenhauser, Theodor (b. 1866 d. 1904)   composer
  Sali, Carlo (d. 1904)   organ
  Sarandy, Euphrosine (d. 1904)   singer
  Sassarroli, Vincenzo (d. 1904)   composer
  Schachtzabel, Robert (b. 1838 d. 1904)   flute
  Schaffgotsch, Franz (b. 1832 d. 1904)   librettist, composer
  Schell, Ferdinand (d. 1904)   music director
  Scheu, Josef (b. 1841 d. 1904)   composer, Chormeister
  Schild, Franzi (d. 1904)   editor, organ
  Schleicher, Ferdinand (b. 1873 d. 1904)   Konzertmeister
  Schletterer, Hortensia (b. 1830 d. 1904)   violin virtuoso
  Schloemp, Edwin (d. 1904)   writer on music
  Schmidt, Martin (d. 1904)   guitar, composer
  Schneider (d. 1904)   musician
  Schnorr von Carolsfeld, Malwina (b. 1825 d. 1904)   soprano
  Schoneck, Rudolf (b. 1829 d. 1904)   Theaterkapellmeister, theater manager
  Schroder, Helene (d. 1904)   opera singer
  Schrott, Joseph (d. 1904)   cello
  Schubert, Emma (d. 1904)   harp
  Schultes, Karl (b. 1822 d. 1904)   HTD~
  Schwerdtfeger, Heinrich (d. 1904)   piano, organ
  Seiler, Georg (d. 1904)   Seminarmusikdirektor
  Serpette, Gaston [Henri Charles Antoine Gaston] (b. 1846 d. 1904)   author, composer
  Shukowsky, Iwan (b. 1856 d. 1904)   opera singer
  Siegrist (d. 1904)   opera singer
  Sigler, Johann Baptist (d. 1904)   double bass
  Smieton, John More (b. 1857 d. 1904)   composer
  Sode, Eduard (d. 1904)   Fagott
  Soleniere, Eugene (b. 1872 d. 1904)   writer on music, compositeur
  Sondegg, Adolph (b. 1861 d. 1904)   BARR~
  Sourent, Karl (d. 1904)   opera singer
  Spiller, Adalbert (b. 1846 d. 1904)   Seminarmusiklehrer
  Sporck, Rudolf (b. 1839 d. 1904)   composer
  Srobl, Rudolph (d. 1904)   Hoffmusiker
  Starke, Friedrich Reinhold (b. 1850 d. 1904)   organ
  Steingraber, Theodor Leberecht (b. 1830 d. 1904)   publisher
  Sterling, Antoinette (b. 1850 d. 1904)   contralto
  Stern, Julius (d. 1904)   Konzertmeister
  Stern, Leo [Leopold Lawrence] (b. 1862 d. 1904)   cello
  Stumpf (d. 1904)   organ
  Sugana, Luigi (b. 1857 d. 1904)   librettist, librettista
  Svedbom, Vilhelm [Per Jonas Fredrik Vilhelm] (b. 1843 d. 1904)   composer, teacher
  Tausche, Emil (b. 1840 d. 1904)   music director, composer
  Tendler, Karl (d. 1904)   music seller, impresario
  Teut, Fritz (d. 1904)   Kapelmeister
  Thoms, Xaver (d. 1904)   Kammermusiker
  Thumer, Karl Eberhad Heinrich (d. 1904)   Tanzkomponist, publisher
  Trausil, Max (b. 1833 d. 1904)   tenor
  Tschirch, Hermann (b. 1827 d. 1904)   music director, Kantor
  Turina-Grunberg, Julie (d. 1904)   piano
  Ulbrich, C. (d. 1904)   conductor
  Van Remortel, Michel (d. 1904)   composer
  Varney, Jean (b. 1868 d. 1904)   auteur, intabulator
  Ventura, Lionello (b. 1840)   composer, critic
  Vergnet, Edmond (b. 1850 d. 1904)   opera singer, tenor
  Verrinder, Charles Garland (b. 1834 d. 1904)   organ, composer
  Viard-Louis, Jenny (d. 1904)   piano
  Viguier, Alfred (d. 1904)   viola
  Von Glaesz, Alexander (d. 1904)   composer
  Von Holstein, Helene (d. 1904)   Schwester des Haideschachtkomponisten
  Von Pollnitz, Louise (d. 1904)   singer
  Von Portheim, Joseph (d. 1904)   cello
  Wallworth, Thomas Adlington (b. 1824 d. 1904)   composer, writer
  Warwick, Giulia (d. 1904 died: 1904)   soprano, vocals
  Weifs, Eugen (d. 1904)   opera singer
  Weifs, Gerson (b. 1836 d. 1904)   Oberkantor
  Wenning, Emma (b. 1881 d. 1904)   opera singer
  West, Moritz (b. 1841 d. 1904)   librettist, lyricist
  Wickede, Friedrich (b. 1834 d. 1904)   composer
  Wiegand, August (b. 1849 d. 1904 a. 1890)   organ
  Wolschke, Waldemar (d. 1904)   music director
  Wondra, Karl (b. 1874 d. 1904)   violin
  Wright, Ellen (d. 1904)   composer
  Wulffing, Peter (b. 1859 d. 1904)   choral director
  Wurm, Wilhelm (b. 1826 d. 1904)   Pistonblaser
  Zerbe, Robert (b. 1838 d. 1904)   Kapelmeister
  Zimmermann, Hermann (d. 1904)   music director
  Zonghi, Giuseppi (b. 1820 d. 1904)   Kapelmeister
  Zozaya, Benito (b. 1844 d. 1904)   editor, critic
  Zumpe, Gustav (d. 1904)   teacher

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.