Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1895

Lustner, Karl
Totenliste des Jahres 1894 die Musik betreffend
Monatshefte fur Musikgeschichte, 1895, p. 91


The above item has biographical information on:

  Abba, Cornaglia Pietro (b. 1851 d. 1894)   organ, composer
  Aitken, James (b. 1830 d. 1894)   critic
  Alboni, Marietta [Maria Anna Marzia] (b. 1826 d. 1894)   contralto, soprano
  Albrecht, Eugen Maria (b. 1842 d. 1894)   violin, folklorist
  Alsleben, Julius (b. 1832 d. 1894)   piano, tenor
  Amadei, Albert Felix (b. 1851 d. 1894)   composer
  Ardegg (d. 1894)   Hofopernsangerin
  Arden, Joseph (b. 1850 d. 1894)   bass buffo
  Aria, Cesare (b. 1820 d. 1894)   composer, maestro di musica
  Arrieta y Corera, Pascual Juan Emilio (b. 1823 d. 1894)   composer, compositor
  Bachmann, Georges (d. 1894 died: 1894)   piano, composer
  Bar, Wilhelm Imanue (d. 1894)   generalintendant
  Barbieri, Francisco Asenjo (b. 1823 d. 1894)   bajo, composer
  Barlani-Dini, Eufemia Martella (d. 1894)   contralto, Opernsangerin
  Bartolini, Ottavio (b. 1821 d. 1894)   baritone, baritono
  Baum, August (d. 1894)   Militarkapellmeister
  Beale, Thomas Willert (b. 1828 d. 1894)   barister, writer
  Bellini, Vincenzo (d. 1894)   composer
  Berardi, Charles (d. 1894)   baryton
  Berthemet, Eugene Jean Baptiste (b. 1848 d. 1894)   singer
  Bertoloni, Emilio (b. 1861 d. 1894)   Kontrabass-prof, contrabbassista
  Bidera, Francesco (d. 1894)   violin, mandolinen
  Bignami, Erico (b. 1842 d. 1894)   violin, composer
  Billroth, Theodor (b. 1829 d. 1894)   surgeon, writer on music
  Bird, George (d. 1894)   organ, organist for 65 years at the parish church
  Bloch, Karl (d. 1894)   Musikdirektor
  Bohme, Robert (b. 1857 d. 1894 a. 1881-1893)   horn
  Bonuzzi, Antonio (d. 1894)   composer
  Bott, Katharina Louise (b. 1824 d. 1881)   piano
  Bottjer, Theodor (b. 1832 d. 1894)   Konzertmeister
  Brambilla, Veronica Graziella (d. 1894)   singer
  Brooksbank, Hugh (b. 1854 d. 1894)   organ, composer
  Brunello, Giuseppe (d. 1894)   impresario, interprete
  Bulow, Hans (b. 1830 d. 1894)   direttore, Dirigent
  Burkhardt (b. 1843 d. 1894)   Musikdirektor
  Campbell, Margaret (d. 1894)   cast, flute
  Caracciolo, Edoardo (d. 1894)   piano, composer
  Carlier, Xavier (d. 1894)   composer, piano
  Casembroodt, Louis (d. 1894)   Musikkritiker
  Caune, August (b. 1826 d. 1894)   organ, compositeur de musique
  Chabrier, Emmanuel [Alexis-Emmanuel] (b. 1841 d. 1894)   composer, compositore
  Chambers, Lucy (b. 1840 d. 1894)   contralto
  Cherubini, Alberto (d. 1894)   professor
  Chiostri, Luigi (b. 1847 d. 1894)   violin, viola
  Clwydfardd, Wallisischer Erzdruide (d. 1894)   singer
  Coletti, Filippo (b. 1811 d. 1894)   baritone, baritono
  Conti, Luigi (d. 1894)   clarinet
  Cook, Thomas Aynsley (b. 1831 d. 1894)   bass, actor
  Cornell, John Henry (b. 1828 d. 1894)   organ, composer
  Crowe, Alfred Gwyllym (b. 1835 d. 1894)   bandmaster, composer
  Cuccotti, Luigi (d. 1894)   bass
  Czartoryska, Marcelina (b. 1817 d. 1894)   piano
  Czibulka, Alphons (b. 1842 d. 1894)   Militarkapellmeister, composer
  De Recy, Rene Banny (d. 1894)   jurist, Musikschriftsteller
  De Salla, N.W. Benjamin (d. 1894)   Musikprofessor
  De Solla, N.W. Benjamin (d. 1894)   Musikprofessor
  Del Grande, Gertrude (d. 1894)  
  Diem, Joseph (b. 1836 d. 1894)   cello
  Diener, Robert (b. 1840 d. 1894)   Hofmusiker
  Dopere, Gustave (d. 1894)   Pianofortefabrikant
  Doppler, Ilka (d. 1894)   mezzo-soprano
  Dorigo, Luigi (b. 1814 d. 1894)   composer, conductor
  Dreaper, George H. (d. 1894)   Pianofortefabrikant
  Dumestre, Joseph (b. 1836 d. 1894)   baritone, chanteur
  Eichelberg, Oskar (b. 1854 d. 1894)   Kammermusikus, composer
  Elbel, Victor Florentin (b. 1817 d. 1895)   composer
  Ermingen, H. (d. 1894)   Direktor
  Evans, John (d. 1894)   piano, organ
  Faciani, Nicolo (d. 1894)   piano, Musiklehrer
  Fahrbach, Philipp (b. 1843 d. 1894)   composer, Kapellmeister
  Faisst, Immanuel Gottlob Friedrich (b. 1823 d. 1894)   organ, Musiker
  Fasso, Carlo (b. 1821 d. 1894)   organ, composer
  Fedeli, Domenico (d. 1894)   organ builder
  Ferrari, Pio (b. 1848 d. 1894)   cello, conductor
  Fischer, Paul (b. 1834 d. 1894)   Kantor, writer
  Ford, John T. (d. 1894)   Theater-unternehmer
  Forster, Rudolf (b. 1860 d. 1894)   Tanzkomponist
  Fournel, Victor (d. 1894)   Musikkritiker
  Frankl-Joel, Gabriele (b. 1853 d. 1894 a. 1886)   piano
  Frederix, Gustave (b. 1834 d. 1894)   critic
  Freemantle, George (b. 1833 d. 1894)   organ, critic
  Fricke, August Ludwig (b. 1829 d. 1894)   bass
  Fritsch, Karl (d. 1894)   Hofkapelle, Direktor
  Fruh, Armin Leberecht (b. 1820 d. 1894)   composer, Musiker
  Funger, Max [blind] (d. 1894)   Hofpianist
  Funk, Therese Andrejewna (b. 1825 d. 1894)   Musiklehrer
  Fursch-Madi, Emmy (b. 1847 d. 1894)   chanteuse, soprano
  Gallieri, Cesare (b. 1825 d. 1894)   teacher of singing, composer
  Gaylord, Julia (d. 1894)   soprano
  Geidenberger, George (d. 1894)   Musikdirektor
  Gelli, Ettore (d. 1894)   composer, teacher of singing
  Gerber, Karl (b. 1828 d. 1894)   Konzertmeister
  Gilchrist, James (b. 1832 d. 1894)   violin maker
  Goethals (d. 1894)   piano
  Gounton, Edward (d. 1894)   organ
  Grebner, Felix (d. 1894)   cello
  Greenwood, James (b. 1837 d. 1894)   organ, teacher of singing
  Gunz, Gustav (b. 1831 d. 1894)   Sanger, tenor
  Handrock, Julius (b. 1830 d. 1894)   composer, piano teacher
  Hankinson, Frederica (d. 1894)   Musiklehrer, vorsteherin
  Heberlein, Ch. August (d. 1894)   musikinstrumentenfabrikant
  Hegyesi, Louis (b. 1853 d. 1894)   cello, violoncelliste
  Heim, Johann (b. 1819 d. 1894)   Kapellmeister
  Heinrich IV (b. 1821 d. 1893)   composer
  Helmholtz, Hermann (Ludwig Ferdinand) (b. 1821 d. 1894)   scientist
  Herlitz, Otto (b. 1835 d. 1894)   cello
  Hermann, Karl (b. 1831 d. 1894)   cello
  Herold Imanuel (d. 1894)   Instrumentenbauer
  Hieber, Karl (d. 1894)   Kammermusiker
  Hills, William (d. 1894)   composer, teacher
  Homeyer, Josef Maria (b. 1817 d. 1894)   organ, composer
  Howe, Henry (d. 1894)   Musikkritiker
  Hubsch, Eduard A. (b. 1833 d. 1894)   Militarkapellmeister
  Hunt, William Henry (b. 1852 d. 1894)   composer, teacher of singing
  Jarecki, Benjamin (d. 1894)   piano
  John, David (d. 1894)   Musiklehrer
  Kafka, Richard (d. 1894)   Opernsanger
  Kashperov, Vladimir Nikitich (b. 1827)   composer
  Kaskel, Felix (d. 1894)   kunstforderer
  Kirk, John (d. 1894)   organ
  Klein, Max (d. 1894 a. 1898)   violin
  Kleinmichel, Friedrich Heinrich Hermann (b. 1817 d. 1894)   bandmaster, theater music director
  Knaak, Wilhelm (d. 1894)   Opernsanger
  Knecht, Franz (d. 1894)   cello
  Koch, Ernst (d. 1894)   Hofkammersanger
  Kohn-Speyer, Antonie (d. 1894)   Opernsanger
  Kostlin, Karl Reinhold (b. 1819 d. 1894)   writer on music
  Krakauer, Alexander (b. 1866 d. 1894)   Liederkomponist, Musiker
  Kugler, Friedrich (b. 1818 d. 1894)   Musik ~, Chordirektor
  Kurriz, Joseph (b. 1894)   Musiker
  Lacombe, Ernest (d. 1894)   Musikverlag
  Lafarge (d. 1894)   teacher of singing
  Lamberti, Giuseppe (b. 1820 d. 1894)   composer, fu Francesco Ma' nia; padre del composit
  Lamothe, Georges (b. 1837 d. 1894)   composer, organ
  Landau, Leopold (b. 1841 d. 1894)   tenor
  Langwara, Leopold (b. 1831 d. 1894)   composer, choir master
  Lauzieres-Themines, Achille (b. 1818 d. 1894)   librettist, librettista
  Le Corbeiller, Charles (b. 1821 d. 1894)   violin, composer
  Lekeu, Guillaume (Jean Joseph Nicolas) (b. 1870 d. 1894)   composer
  Lelong, Gustave (d. 1894)   Direktor
  Leroux, Felix (d. 1894)   Musikmeister, composer
  Levey, William Charles (b. 1837 d. 1894)   composer, conductor
  Lewandowski, Louis (b. 1821 d. 1894)   composer
  Lissmann, Fritz (b. 1847 d. 1894)   baritone
  Lucca, Giovannina (b. 1814 d. 1894)   Musikverlegerin
  Lunn, Henry Charles (b. 1817 d. 1894 a. 1863-1887)   critic, composer
  Luzi, Luigi Maria (b. 1831 d. 1894)   composer, teacher
  Luziano-Nervi, Gemma (b. 1866 d. 1894)   piano
  Maberkorn, Emil (d. 1894)   Konzertmeister
  Mancinelli, Marino (b. 1842 d. 1894)   direttore d'orchestre, direttore
  Manek, Hermann (b. 1829 d. 1894)   Opernsanger
  Maroni-Biroldi, Eugenio (b. 1822 d. 1894)   organ builder
  Mascitelli, Luigi (d. 1894)   Musikgelehrter, composer
  Masi, Enrico (b. 1846 d. 1894)   violin, violoniste
  Massa, Nicolo (b. 1854 d. 1894)   composer
  Massuto, Giovanni (b. 1830 d. 1894)   writer on music, lexicographer
  Maurin, Jean Pierre (b. 1822 d. 1894)   violin virtuoso
  Mayeur, Louis Adolphe (b. 1837 d. 1894)   clarinet
  Medori, Angelo (b. 1841 d. 1894)   composer, Kapellmeister
  Menin, Domenico (d. 1894)   bass buffo, basso
  Mertel, Georg (d. 1894)   Musikdirektor
  Meyer, Jenny (b. 1834 d. 1894)   mezzo-soprano
  Miller, W.M. (b. 1831 d. 1894)   teacher
  Misquith, Roland Vincent (d. 1894)   Musikalienhandler
  Montariol, Pierre Sebastien (b. 1859 d. 1894)   tenor
  Muller, Karl (b. 1818 d. 1894)   composer
  Naht, Stella (d. 1894)   piano
  Neumann, August (d. 1894)   Opernsanger
  Nichols, Warren (d. 1894)   organ
  Nunn, Elizabeth Annie (b. 1861 d. 1894)   composer
  Oesterle, Otto (b. 1861 d. 1894)   flute, flute maker
  Oppel, Hans (b. 1849 d. 1894)   professor, Musiker
  Osborne (d. 1894)   singer
  Osmoy (d. 1894)   herausgeber
  Oudin, Eugene (Esperance) (b. 1858 d. 1894)   baritone, cast
  Owen, Philipp Cunliffe (d. 1894)   Musikdirektor
  Pabst, Karl Theodor (d. 1894)   Kammermusiker
  Painpare, Hubert (d. 1894)   composer
  Parry, Joseph Hayden (b. 1864 d. 1894)   composer, professor
  Patey, Janet (Monach) (b. 1842 d. 1894)   contralto
  Paulay, Eduard (d. 1894)   textubersetzer, Direktor
  Pavarino, Domenico (d. 1894)   Musikprofessor
  Penco, Rosina (b. 1823 d. 1894)   mezzo-soprano, sangerinde
  Penna, Catherine (d. 1894)   soprano, composer
  Perollo, Luigi (d. 1894)   organ builder
  Peterson, Magnus (d. 1894)   organ, Chormeister
  Pettit, Thomas (b. 1850 d. 1894)   organ
  Philbert, Charles (d. 1894)  
  Pielke, Karl (d. 1894)   Kammersanger
  Pierne, Jean-Baptiste-Eugenie (b. 1821 d. 1894)   professeur de musique vocale
  Pinard, Alice (d. 1894)   composer
  Podhorsky, Ferdinand (b. 1841 d. 1894)   composer, opera singer
  Pogna, Giovanni (b. 1842 d. 1894)   church organist
  Praeger (d. 1894)   Musiklehrer
  Pruym, Alexander (b. 1868 d. 1894)   Operntenor
  Pucci, Saverio (b. 1836 d. 1894)   composer, flute
  Puccio, Giuseppe (d. 1894)   composer, gesangprofessor
  Ragghianti, Ippolito (b. 1865 d. 1894)   violin, composer
  Reiche, August (b. 1828 d. 1894)   double bass
  Ridgway, Joseph (d. 1894)   professor
  Ronisch, Karl (b. 1814 d. 1894)   piano maker
  Rontgen, Amanda (b. 1853 d. 1894)   composer
  Rosenhain, Jacob (b. 1813 d. 1894)   piano, composer
  Rubinstein, Anton (Grigoryevich) (b. 1829 d. 1894)   compositore, Dirigent
  Saint-Etienne, Flavie (d. 1894)   librettistin, clarinet
  Saintis, Auguste (b. 1820 d. 1894)   singer, composer
  Samberti, Giuseppe (d. 1894)   composer
  Sax, Adolphe (b. 1814 d. 1894 a. 1830-1831)   wind instrument maker
  Schirmer-Mapleson, Laura (b. 1862 d. 1894)  
  Schott, Pierre (b. 1856 d. 1894)   publisher, piano
  Schreiner, Adolf (b. 1841 d. 1894)   musician, arranger
  Schubert, Georges Frederic Victor (b. 1846 d. 1894)   contrabass
  Schucht, Johann F. (b. 1822 d. 1894)   composer, writer on music
  Schultz, Karl (d. 1894)   Kapellmeister
  Seifert, Franz (b. 1857 d. 1894)   composer, Chormeister
  Serasi, Ferdinando (d. 1894)   organ builder
  Shepley, Daniel Sutton (d. 1894)   contralto
  Sisco, Giannini (d. 1894)   Opernbariton
  Sivori, Camillo [Ernesto Camillo] (b. 1815 d. 1894)   violin, violino
  Sjetoff, I. Joseph (d. 1894)   Operntenor
  Soldan, Sigmund (d. 1894)   Hofmusikalien-Handler
  Spadetta, Almerindo (d. 1894)   librettist
  Spinney, Walter (b. 1852 d. 1894 a. 1880-1888)   organ, composer
  Spitta, Julius August Philipp (b. 1841 d. 1894)   music historian
  Steinbrecher, Frederic W. (b. 1822 d. 1894)   piano, composer
  Stewart, Robert (Prescott) (b. 1825 d. 1894)   organ, conductor
  Stiller, Karl (b. 1837 d. 1894)   organ, Musiklehrer
  Tauwitz, Eduard (b. 1812 d. 1894)   Kapellmeister, composer
  Taylor, William (d. 1894)   organ, Chormeister
  Testa, Eugenio (d. 1894)   composer, Kapellmeister
  Thoinan, Ernest (b. 1827 d. 1894)   writer on music
  Thoms, Franz (b. 1837 d. 1894)   Opernsanger
  Tilmont, Fanny (b. 1835 d. 1894)   clarinet
  Truzzi, Paolo (b. 1840 d. 1894)   composer, piano
  Uschmann, August (d. 1894)   Kantor
  Vazquez, Mariano (b. 1831 d. 1894)   composer, director de orquesta
  Verbrugghe, Therese (d. 1894)   Gesanglehrerin
  Vidal, Albert (d. 1894 a. 1828)   violin
  Vignani, Enrico (d. 1894)   violin
  Villena, Giuseppe (b. 1844 d. 1894)   bubnentenor
  Vincentini, Maria (d. 1894)   Musikalien
  Voigt, Friedrich Wilhelm (b. 1833 d. 1894)   Armeemusikinspizient, composer
  Wagner, Johanna (b. 1826 d. 1894)   chanteuse, soprano
  Walter, Alois (b. 1832 d. 1894)   Konzertmeister
  Warbeck, Gustave (d. 1894)   opera singer
  Weber (d. 1894)   Kammermusiker
  Welterling, Richard (d. 1894)   Musikdirektor
  Wendel, Karl (d. 1894)   Musikdirigent
  Westbrook, William Joseph (b. 1831 d. 1894)   organ, composer
  Whistling, Karl W. (d. 1894)   journalist, Musikschriftsteller
  Wiendl, Gustav (d. 1894)   Kammermusiker
  Wieprecht, Paul (d. 1894)   Kammermusiker, Lehrer
  Winkley, Frederick (d. 1894)   organ
  Winternitz, Raphael (d. 1894)   chorrepititor, Musiklehrer
  Wright, Thomas Henry (b. 1805 d. 1894 a. 1825)   harp
  Yastrebow, Jean (d. 1894)   generalkonsul
  Zabalza y Olaso, Damaso (b. 1835 d. 1894)   compositore, concert pianist
  Zander (d. 1894)  
  Zellner, Leopold Alexander (b. 1823 d. 1894)   organ, harmonium
  Zeumer, Karl W. (d. 1894)   composer, Dirigent
  Zinggeler, Anna (d. 1894)   concertsangerin

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.