Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1985

Norgaard, Per
Simonsen, Anker Fjeld
Er temporelationer overtonerelationer? Prolog til naturvidenskabelig musikopfattelse eller blindgyde.
Kommentar til "Havense Grundrone - (findes den?)" af Per Norgard.
Dansk Musikridsskrift. 60 (1985/86), S. 91-93.


The above item has biographical information on:

  Norgard, Per (b. 1932)   composer, Komponist

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.