Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1977

Schollum, Robert
Das osterreichische Lied des 20. Jahrhunderts
Tutzing: Verlegt bei Hans Schneider, 1977


The above item has biographical information on:

  Angerer, Paul (b. 1927)   conductor, direttore d'orchestra
  Apostel, Hans Erich (b. 1901 d. 1972)   composer, musicisti
  Bach, Maria Emilie Freiin (b. 1896 d. 1978)   composer
  Bauernfeind, Hans (b. 1908 d. 1985)   composer
  Binkau, Guido (b. 1900 d. 1969)   composer, Musikal. Leitung des operndram. Unterric
  Bittner, Julius (b. 1874 d. 1939)   composer, orchestrator
  Blumel, Alfons (b. 1884 d. 1943)   composer
  Bresgen, Cesar (b. 1913 d. 1988)   composer
  Cerha, Friedrich (b. 1926)   composer, direttore d'orchestre
  Eder, Helmut (b. 1916)   composer, choir master
  Einem, Gottfried (b. 1918)   Beratungskurs fur fortgeschnittene Komponisten, co
  Gatscha, Anton (b. 1883 d. 1922)   composer
  Geutebruck, Robert (b. 1897)   composer, Staatsbibl. I. Klasse
  Grosz, Wilhelm (b. 1894 d. 1939)   composer, compositore
  Haager, Max (b. 1905)   composer
  Hauer, Josef Matthias (b. 1883 d. 1959)   composer, theorist
  Heiller, Anton (b. 1923 d. 1979)   basso continuo, organ
  Jelinek, Hanns (b. 1901 d. 1969)   composer, teacher
  Kanetscheider, Artur (b. 1898 d. 1977)   composer
  Keldorfer, Robert (b. 1901 d. 1980)   composer, ruolo musicale
  Keldorfer, Viktor (Josef) (b. 1873 d. 1959)   choir conductor, compositore
  Kienzl, Wilhelm (b. 1857 d. 1941)   composer, compositore
  Kont, Paul (b. 1920)   composer
  Kornauth, Egon (b. 1891 d. 1959)   composer, Musiktheorie
  Korngold, Erich Wolfgang (b. 1897 d. 1957)   arranger, composer
  Krenek, Ernst (b. 1900)   composer, compositeur
  Kronsteiner, Hermann (b. 1914)   Choraltheorie, composer
  Kronsteiner, Joseph (b. 1910)   composer, Domkapellmeister
  Kubicek, Augustin   composer
  Lafite, Carl (b. 1872 d. 1944)   choir master, composer
  Lechthaler, Josef (b. 1891)   composer, Komposition
  Leitermeyer, Fritz (b. 1925)   composer
  Leukauf, Robert (b. 1902 d. 1976)   composer, piano
  Lustgarten, Egon (b. 1887 d. 1961)   composer
  Mahler, Gustav (b. 1860)   composer, Dirigent
  Marckhl, Erich (b. 1902 d. 1980)   composer, Musikerziehung
  Marx, Joseph (b. 1882)   composer, compositore
  Maux, Richard (b. 1893)   composer
  Mittler, Franz (b. 1893 d. 1970)   composer
  Nedbal, Manfred Josef Maria (b. 1902 d. 1977)   composer
  Pamer, Egon Fritz (b. 1900 d. 1924)   composer, musicologist
  Petyrek, Felix (b. 1892 d. 1951)   Komponist, Musiktheorie
  Pilss, Karl (b. 1902)   composer, Solokorrepetition
  Pisk, Paul Amadeus (b. 1893 d. 1990)   composer, musicologist
  Prohaska, Karl (b. 1869 d. 1927)   composer
  Reichert, Ernst (b. 1901 d. 1958)   cembalo, composer
  Reti, Rudolph (b. 1885 d. 1957 a. 1938)   writer on music, piano
  Rinaldini, Josef (b. 1893)   composer, writer on music
  Rubin, Marcel (b. 1905 a. 1925)   composer
  Salmhofer, Franz (b. 1900 d. 1975)   composer, conductor
  Schiske, Karl (Rudolf) (b. 1916 d. 1969)   composer, Musiktheorie
  Schmid, Reinhold (b. 1902)   composer
  Schoenberg, Arnold (Franz Walter) (b. 1874 d. 1951)   composer
  Schollum, Robert (b. 1913 d. 1987)   composer
  Scholz, Erwin Christian (b. 1910 d. 1977)   composer, Klavier
  Schreker, Franz (b. 1878 d. 1934)   composer, Dirigent
  Siegl, Otto (b. 1896)   composer, Musiktheorie
  Skorzeny, Fritz (b. 1900 d. 1965)   composer
  Spinner, Leopold (b. 1906 d. 1980)   composer, teacher
  Sprongl, Norbert (b. 1892 d. 1983)   composer
  Tenner, Kurt (b. 1907)   composer
  Uray, Ernst Ludwig (b. 1906 d. 1988)   composer, Musiktheorie
  Waldstein, Wilhelm (b. 1897 d. 1974)   composer, Vergleichende Kulturkunde
  Walzel, Leopold Mathias (b. 1902 d. 1970)   composer, writer
  Webern, Anton (Friedrich Wilhelm von) (b. 1883)   composer, Dirigent
  Weigl, Karl (b. 1881 d. 1949)   composer
  Wellesz, Egon (Joseph) (b. 1885 d. 1974)   composer, musicologist
  Werba, Erik (b. 1918 d. 1992)   accompanist, Lied und Oratorium
  Wildgans, Friedrich (b. 1913 d. 1965)   composer, Praktikum fur zeitgenossische Musik
  Winter, Richard (b. 1902)   composer
  Worff, Franz   composer
  Zeisl, Eric (b. 1905 d. 1959)   composer
  Zemlinsky, Alexander (von) (b. 1871 d. 1942)   composer, Dirigent

(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.