Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1974

Unverricht, Hubert
Musik und Musiker am Mittelrhein
Ein biographisches, orts- und landesgeschichtliches Nachschlagewerk
Bd. 2
Mainz: Schott, 1974-
      (Series: Beitrage zur Mittelrheinischen Musikgeschichte; 21)


The above item has biographical information on:

  Arthopius, Balthasar (b. CAD2> d. 1534 a. 1534)   organ, composer
  Beon, Alexandre (b. 1862 d. 1912 a. 1906)   composer
  Bosken, Franz (b. 1909 d. 1976)   musicologist, oganologist
  Brumann, Conrad (b. 1480 d. 1526 a. 1508-1526)   Domorganist
  Buthe, Otfried (b. 1928 d. 1970)   musicologist
  Casal, Benito (b. 1889)   composer
  Dadder, Agnes (b. 1861 d. 1931)  
  Dadder, Ernst August (b. 1897 d. 1968)   composer
  Dadder, Wilhelm (b. 1852 d. 1910)  
  Danner, Christian (Franz) (b. 1745 d. 1813)   violin, composer
  Danner, Johann Georg (d. 1803)   violin, oboe
  Emmerich, Robert (b. 1836 d. 1891)   composer, lyricist
  Falkenberg, Auguste  
  Falkenberg, Otto (b. 1824 d. 1905)  
  Falkenberg, Otto (b. 1873 d. 1947)   theater director
  Fontenet, Pierre Camasse (b. 1737 d. 1809)  
  Geib, Johann Georg (b. 1739 d. 1818)   organ builder
  Geib, Johann George (b. 1772 d. 1849)   organ builder
  Geib, Ludwig (b. 1759 d. 1827)   organ builder
  Giesbert, Franz Julius (b. 1896 d. 1972)   writer on music, composer
  Gottron, Adam (Bernhard) (b. 1889 d. 1971)   musicologist
  Hahn, Robert (b. 1892)   composer
  Hartung, Augustinus (b. 1677 d. 1739)   organ builder
  Hartung, Emanuel (a. 1736)   organ builder
  Hartung, Johann (b. 1663 d. 1703)   organ builder
  Hartung, Johann Heinrich (a. 1713)   organ builder
  Hartung, Johann Michael (b. 1708 d. 1763)   organ builder
  Hartung, Johann Philipp (b. 1750 d. 1806)   organ builder
  Hoffmann, Philipp Karl (b. 1769 d. 1842)   piano, composer
  Holler, Karl Heinz (b. 1919)   musicologist
  Knodt, Irmgard (b. 1894)  
  Knodt, Karl Ernst (b. 1856 d. 1917)   poet
  Knodt, Kathe (b. 1856 d. 1940)  
  Knodt, Theodor (b. 1891 d. 1971)   composer
  Maier, Johann Ludwig (b. 1727 d. 1784)   composer
  Mainzer, Joseph (b. 1801 d. 1851)   organ, music teacher
  Mickler, Carl Friedrich Wilhelm (b. 1824 d. 1888)   composer, professor
  Nesvadba, Joseph (b. 1822 d. 1876)   composer
  Peau, Leontine Aline (b. 1822 d. 1905)  
  Riotte, Philipp Jakob (b. 1776 d. 1856)   conductor, composer
  Rodermann, Albert (b. 1901 d. 1964)  
  Rohr, Heinrich (b. 1902)   composer
  Schadaus, Abraham (b. 1566 d. 1626 a. 1584)   Kantor
  Scheller, Jacob (b. 1864 d. 1931)  
  Schmitt, Georg (b. 1821 d. 1900)   composer, organ
  Schmitt, Johann Georg (d. 1832)   organ
  Schuth, Apolonia (b. 1858 d. 1945)  
  Schuth, Johann (b. 1852 d. 1904)   book seller, publisher
  Schuth, Johannes (b. 1818 d. 1880)  
  Schuth, Therese (b. 1818 d. 1863)  
  Schweitzer, Philipp Wilhelm (b. 1901)  
  Staab, Josef (b. 1919)  
  Stiastny, Johann Nepomuk (b. 1772 d. 1825)   composer
  Strubel, Eduard (b. 1875 d. 1964)   organ, conductor
  Strubel, Jakob (b. 1855 d. 1919)   composer, writer
  Strubel, Johann (b. 1845 d. 1914)   organ, conductor
  Strubel, Johannes (b. 1869 d. 1948)  
  Vera, Anna Maria (b. 1965)   piano
  Vincentius, Caspar (b. 1580 d. 1624 a. 1603-1615)   composer, organ
  Wellek, Albert Josef Oskar (b. 1904 d. 1972)   psychologist, musicologist
  Zuckmayer, Eduard (b. 1890 d. 1972)   composer

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.