Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1983

Krukowski, Stanislaw
Romuald Twardowski : animator polsklej opery wspolczesnej
(Romuald Twardowski der Anreger der polnischen zeitgenossischen Oper)
Zeszyty Naukowe. Akademia Muzyczna im. K. Lipitisklego we Wroclawiu. 32 (1983), S. 19-39.


The above item has biographical information on:

  Twardowski, Romuald (b. 1930)   composer, piano

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.