Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1983

Rzepkowski, Radoslaw
Zduniak, Maria
Rys dzialalnosci Jozefa Kofflera. Tworczosc i dzialalnold Jozefa Kofflera w okresie 20-lecia miedzywojennego.
(Das Schaffen u. die Tatigkeit von Jozef Koffler in der Zwischenkriegszeit)
Zeszyty Naukowe. Akademia Muzyczna im. Karola Lipihskiego we Wroclawiu. 33 (1983), S. 7-59.


The above item has biographical information on:

  Koffler, Jozef (b. 1896 d. 1943)   composer

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.