Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1978

Norgaard, Per
Tre-sporetheden i Mahlers tiende symfoni
Med smrligt henblik pa "den formindskede septimakkord"
Dansk Musiktidsskrift. 53 (1978/79), S. 202-207.
       Mit 7 Beisp.


The above item has biographical information on:

  Mahler, Gustav (b. 1860)   composer, Dirigent

(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.