Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1974

Markiewicz, Leon
Z problemow formy w muzyce Boleslawa Szabelskiego.
(Zu Problemen der Form in der Musik von Boleslaw Szabelski)
Zeszyty Naukowe. Panstwowa Wyisza Szkola Muzyczna w Gdansku. 13 (1974), S. 53-64.
       Mit Notenbeisp.


The above item has biographical information on:

  Szabelski, Boleslaw (b. 1896 d. 1979)   composer, teacher

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.