Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1974

Folga, Zygmunt
Poczatki dodekafonil u Boleslawa Szabelskiego.
(Anfange der Dodekaphonie bei Boleslaw Szabelski 1896-1979)
Zeszyty Naukowe. Panstwowa Wyzsza Szkola Muzyczna w Katowicacb. 11 (1974), S. 14-37.
       Mit Notenbeisp.


The above item has biographical information on:

  Szabelski, Boleslaw (b. 1896 d. 1979)   composer, teacher

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.