Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1982

Kersken, Theodor
Blarr, Oskar Gottlieb
Orgelstadt Dusseldorf : Instrumente, Spieler, Komponisten
Von Oskar Gottlieb Blarr und Theodor Kersken
Dusseldorf: Triltsch Verlag, 1982, 196 p.


The above item has biographical information on:

  Acker, Dieter (b. 1940)   composer, teacher
  Bach, Hans-Elmar (b. 1935)   musicologist, composer
  Baur, Jurg (b. 1918)   composer, teacher
  Becker, Gunther Hugo (b. 1924)   composer, Komposition
  Beer, Gisela (b. 1940)   organ
  Beer, Kurt (b. 1902 d. 1945)   organ, choir master
  Berger, Gregor Johann (b. 1895 d. 1976)   composer, piano
  Blarr, Oskar Gottlieb (b. 1934)   organ, composer
  Brandt, Fritz (b. 1880 d. 1949)   composer, organ
  Callhoff, Herbert (b. 1933)   composer
  Dietrich, Bernd (b. 1945)   organ
  Ebers, Volker (b. 1935)   organ
  Engelskirchen, Hans-Josef (b. 1937)   organ
  Estevez, Francisco (b. 1946)   composer
  Fuchs, Wiltrud (b. 1945)   organ
  Furll, Wolfram (b. 1939)   organ
  Gottschick, Friedemann (b. 1922)   organ
  Grabau, Rosemarie (b. 1919)   organ
  Grunhagen, Norbert (b. 1942)   composer
  Gruschwitz, Gunther (b. 1928)   Kantor, organ
  Herbold, Joachim (b. 1951)   composer
  Herz, Friedemann (b. 1943)   organ
  Heuser, Paul (b. 1929)   organ
  Hilberath, Paul (b. 1928)   organ
  Ingenhoven, Clemens (b. 1905)   organ, composer
  Julich, Raimund (b. 1949)   composer
  Kameke, Ernst-Ulrich (b. 1926)   organ, composer
  Keleman, Milko (b. 1924)   composer, Komposition
  Klein, Lothar (b. 1946)   organ
  Kratzenstein, Klaus Christhardt (b. 1931)   organ
  Lechte, Werner (b. 1944)   organ
  Lehmann, Christoph (b. 1947)   organ
  Leykam, Ulrich (b. 1948)   organ
  Liffers, Bernd (b. 1958)   organ
  Lohmann, Heinz (b. 1934)   organ, composer
  Medek, Tilo (b. 1940)   composer
  Michel, Wilfried (b. 1939)   composer, Komposition
  Moller, Hans Dieter (b. 1939)   organ
  Motte, Diether (b. 1928)   composer, teacher
  Muller, Karl Albert (b. 1920)   organ
  Ochs, Hartmut (b. 1932)   organ, vocals
  Orlinski, Heinz Bernard (b. 1928)   organ, composer
  Penning, Hermann (b. 1934)   organ
  Rediske, Siegfried (b. 1929)   organ
  Robrecht, Josef (b. 1923)   organ
  Rossler, Almut (b. 1932)   organ
  Schmidt, Hartmut (b. 1930)   organ, composer
  Schwarz, Gerhard (b. 1902)   composer, church musician
  Schweden, Paul (b. 1930)   organ
  Steinberg, Zeev [Wolfgang] (b. 1918)   composer, violin
  Terbuyken, Heinz (b. 1946)   organ
  Thate, Albert (b. 1903)   organ

(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.