Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1971

German, Franciszek
Mickiewkz i Mozart.
Katowice: PWSM 1971. 23 S.
       Mit deutsch. Zsfass.
      (Series: Biblioteka Panstwowej Wyzszej Szkoiy Muzycznej w Katowicach. Wyzsady i Prelekcje. Zeszyt Naukowy; 6)
       Note: Adam Mickiewicz u. W.A. Mozart.


The above item has biographical information on:

  Mozart, Wolfgang Amadeus (b. 1756 d. 1791)   composer

(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.