Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1959

Nowowiejski, Kazimierz
Nowowiejski, Feliks Maria
Grecja i Rzym w tworczosci Feliksa Nowowiejskiego.
[Griechenland u. Rom im Schaffen von F. Nowowiejski]
Meander. 14 (1959), Nr. 1, S. 43-50.


The above item has biographical information on:

  Nowowiejski, Feliks (b. 1877 d. 1946)   composer, organ

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.