People TheMusicSack Books
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

Vries, S.R.

also:

 Vries, Simon Reiner   de (Source: 2)

organ


born: 1828 Amsterdam, Netherlands Source: 1  

The Music Sack has 2 items with information about S.R. de Vries:


 1988 Source: 2

De vacature van 1858

p. 447 In:
Nieuwkoop, Hans van
Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden
Orgel, organisten en orgelgebruik in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem
Den Haag: Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1988, 808 p.

Number of People : 13


 1913 Source: 1

Letzer, J.H.
Muzikaal Nederland. 1850-1910. Bio-bibliographisch woordenboek van Nederlandsche toonkunstenaars en toonkunstenaressen
Alsmede van schrijvers en schrijfsters op muziek-literarisch gebied
2. uitgaaf met aanvullingen en verbeteringen.
Utrecht: J. L. Beijers, 1913

Number of People : 868

More Details : (2 Sections)


(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.