People TheMusicSack Books
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

Elcken, Gielis [Gielles, Gijllis, Gyellys]

also:

 Elcke, Gielis [Gielles, Gijllis, Gyellys]   van
 Elckom, Gielis [Gielles, Gijllis, Gyellys]   van
 Elcom, Gielis [Gielles, Gijllis, Gyellys]   van

organ


active in church: 1551-1557 Antwerp, Belgium Source: 1  

The Music Sack has only 1 item with information about Gielis [Gielles van Elcken:


 1981 Source: 1

Biografieen van de organisten der O.V.L. kerk 1500-1650

p. 60 In:
Persoons, Guido
De orgels en de organisten van de onze lieve vrouwkerk te Antwerpen van 1500 tot 1650
Door Guido Persoons
Brussel: Palesi der Academien, 1981, 287 p.

Number of People : 19


(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.