People TheMusicSack Books
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

Wegener-Koopman, Bertha Frensel

also:

 Frensel Wegener-Koopman, Bertha   (Source: 2,3)

piano, composer


born: 27 Sep 1874 Bloemendaal, Netherlands Source: 4  

died: 17 Jul 1953 Amsterdam, Netherlands Source: 4  

The Music Sack has 6 items with information about Bertha Frensel Wegener-Koopman:


 1981 Source: 4

Cohen, Aaron I.
International encyclopedia of women composers : classical and serious music
New York: R. R. Bowker, 1981, 597 p.

Number of People : 3,480


 1979 Source: 3

Robijns, Jozef
Zijlstra, Miep
Algemene muziek enciclopedie
hoofdred., J. Robijns en Miep Zijlstra
Haarlem: De Haan, [1979]-1984

Number of People : 16,262


 1968

Monnikendam, Marius
Nederlandse componisten van heden en verleden
Berlin: A.J.G. Strengholt, 1968, 280 p.

Number of People : 81


 1936 Source: 2

Frank, Paul
Altmann, Wilhelm
Kurzgefasstes Tonkunstler Lexikon : fur Musiker und Freunde der Musik
Begrundet von Paul Frank
Neu bearbeitet und erganzt von Wilhelm Altmann
Regensburg: Gustave Bosse, 1936, 730 p.

Number of People : 17,230


 1923 Source: 1

Onze musici : portretten en biografieen
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1923, 232 p.

Number of People : 101


 1913

Letzer, J.H.
Muzikaal Nederland. 1850-1910. Bio-bibliographisch woordenboek van Nederlandsche toonkunstenaars en toonkunstenaressen
Alsmede van schrijvers en schrijfsters op muziek-literarisch gebied
2. uitgaaf met aanvullingen en verbeteringen.
Utrecht: J. L. Beijers, 1913

Number of People : 868

More Details : (2 Sections)


(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.