People TheMusicSack Books
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

Kjellstrom, Sven

violin


born: 30 Mar 1875 Lulea, Sweden Source: 1  

died: 05 Dec 1950 Stockholm, Sweden Source: 1  

The Music Sack has 32 items with information about Sven Kjellstrom:


 1982

Svenska musiker som studerat eller verkat i Paris 1880-1920

p. 293 In:
Edling, Anders
Franskt i svensk musik 1880-1920
Stiplaverkan hos parisstuderande tonsattare och sarskilt hos Emil Sjogren : Avec un resume en francais
Uppsala: Almqvist & Wiksell Internatioal, 1982, 337 p.

Number of People : 124


 1979

Robijns, Jozef
Zijlstra, Miep
Algemene muziek enciclopedie
hoofdred., J. Robijns en Miep Zijlstra
Haarlem: De Haan, [1979]-1984

Number of People : 16,262


 1978

Boltenstern, T.
Musiklexikon : Svensk 1900-talsmusik fan opera till pop; 2000 biografier; termer, instrument, ensembler, repertoar
Stockholm: Natur Och Kultur, 1978, 362 p.

Number of People : 1,737


 1975

Sundstrom, Einar
Morin, Gosta
Moberg, Carl-Allan
Sohlman's musiklexikon
2. rev. och utvidgade uppl.
Redaktion: Gosta Morin, Carl-Alan Moberg och Einar Sundstrom
Stockholm: Sohlman Forlag, 1975-1979, 5 v.

Number of People : 10,962


 1974

Bull, Storm
Index to biographies of contemporary composers
Vol. II
Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1974, 567 p.

Number of People : 6,198


 1974 Source: 1

Rosner, Helmut
Bulling, Burchard
Frank, Paul
Noetzel, Florian
Kurzgefasstes Tonkunstler Lexikon
Fortfuhrt von Burchard Bulling, Florian Noetzel, Helmut Rosner
Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1974
       Note: Zweiter Teil: Erganzungen und Erweiterungen seit 1937

Number of People : 16,276


 1973

Uppstrom, Tore
Pianister i Sverige.
Stockholm: Ab Nordiska Musikforlaget, edition Wilhelm Hansen, 1973
       With summary in English

Number of People : 85


 1971

Svenska ledamoter

p. 27 In:
Hillestrom, Gustaf
Matrikel 1771-1971 : Kungl. Musikaliska Akademien
Strangnas: Nordiska Musikforlaget i distribution, 1971, 286 p.

Number of People : 610


 1969

Brauns, Erik
Musiklivet i Halmstadt vid sekelskiftet 1900 (1880-1916)
Stockholm: Svanback & Nymans Forlag, 1969, 163 p.

Number of People : 88

More Details : (1 Section)


 1951

Moberg, Carl-Allan
Sundstrom, Einar
Sohlman's musiklexikon : nordiskt och allmant upplagsverk for tonkonst, musikliv och dans
Redaktion: Gosta Morin, Carl Allan Moberg [och] Einar Sundstrom
Stockholm: Sohlman Forlag, [1951-]

Number of People : 8,662


 1946

Norrlandska musiker och ...

p. 312 In:
Sundelin, Torsten
Norrlandskt musikliv
Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1946, 358 p.

Number of People : 31


 1945

[artikel : Sven Kjellstrom]
Upsala Nya Tidning, 29 Mar 1945

Number of People : 1


 1945

[artikel : Sven Kjellstrom]
Sydsvenska Dagbladet Snallposten, 29 Mar 1945

Number of People : 1


 1945

[artikel : Sven Kjellstrom]
Stockholmstidningen, 29 Mar 1945

Number of People : 1


 1945

[artikel : Sven Kjellstrom]
Svenska Dagbladet, 29 Mar 1945

Number of People : 1


 1945

[artikel : Sven Kjellstrom]
Hembygden, vol. 25, 1945, p. 20

Number of People : 1


 1945

Ottelin, Odal
Sven Kjellstrom och folkets musikliv.
Studiekamr, vol. 27, 1945, p. 44-45

Number of People : 1


 1945

[artikel : Sven Kjellstrom]
Slojd och ton, 1945, p. 23-24

Number of People : 1


 1943

Kjellstrom, Sven
En femtioarig konsertkronika. Personliga minnen och intryck.

p. 77-84 In:
Svenska konstnarer ...
Stockholm: 1943

Number of People : 1


 1941

[artikel : Sven Kjellstrom]
Bla boken, vol. 17, 1941, p. 71-75

Number of People : 1


 1940

[artikel : Sven Kjellstrom]
Upsala Nya Tidning, 29 Mar 1940

Number of People : 1


 1940

Norrby, J.
I samsprak med Sven Kjellstrom.
Var sang, vol. 13, 1940, p. 30-31

Number of People : 1


 1940

[artikel : Sven Kjellstrom]
Studiekamr, vol. 22, 1940, p. 83-84

Number of People : 1


 1935

[artikel : Sven Kjellstrom]
Sydsvenska Dagbladet Snallposten, 30 Mar 1935

Number of People : 1


 1935

[artikel : Sven Kjellstrom]
Studiekamr, vol. 17, 1935, p. 103-104

Number of People : 1


 1935

Norrman, J.
Sven Kjellstrom 60 tin
Var sang, vol. 8, 1935, p. 64, 78

Number of People : 1


 1935

[artikel : Sven Kjellstrom]
Slojd och ton, 1935, p. 13-15

Number of People : 1


 1935

[artikel : Sven Kjellstrom]
Musikern, vol. 28, 1935, p. 63-64

Number of People : 1


 1928

[artikel : Sven Kjellstrom]
Allm. musiktidn., vol. 1, 1928, p. 8

Number of People : 1


 1927

Norlind, Tobias
Allmant musiklexikon
Stockholm: Wahlstrom & Widstrand, 1927-28, 2V p.

Number of People : 4,739


 1925

[artikel : Sven Kjellstrom]
Orfeus, 1925, p. 67-68

Number of People : 1


 1912

[artikel : Sven Kjellstrom]
Svenska Musiktidning, vol. 32, 1912, p. 2

Number of People : 1


(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.