People TheMusicSack Books
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

Stenhammar, Wilhelm [Karl Wilhelm Eugen]

also:

 Stenhammar, Wilhelm Eugen   (Source: 1)

composer, piano, conductor


born: 07 Feb 1871 Stockholm, Sweden Source: 2  

died: 20 Nov 1927 Stockholm, Sweden Source: 2  

active: 1909 Uppsala, Sweden Source: 3  

The Music Sack has 80 items with information about Wilhelm [Karl Wilhelm Eugen] Stenhammar:


 1996

Other European Composers of the Twentieth Century

p. 447 In:
Gordon, Stewart
A History of Keyboard Literature.
Music for the Piano and its Forerunners
New York: Schirmer Books, 1996, 566 p.

Number of People : 126


 1988

Peterson, Hans-Gunnar
Jacobsson, Stig
Swedish composers of the 20th century
Members of the society of Swedish composers biographies by Stig Jacobsson and Hans-Gunnar Peterson
Stockholm: Svensk musik, 1988

Number of People : 229


 1988

Swedish choral music, a selective catalogue
Stockholm: Svensk Musik, 1988, 60 p.

Number of People : 100


 1985

Jacobsson, Stig
Svenska Tonsattare Diskografi
Stockholm: Rikskonserter, 1985, 266 p.

Number of People : 380


 1985

Lessing, Walter
Die Streichquartette von Wilhelm Stenhammar
Eine Sendereihe im Sudwestfunk Baden-Baden.
Baden-Baden: Sudwestfunk 1985.47 Bl.

Number of People : 1


 1985

Wallner, Bo
Filharmoniska sallskapet, Wilhelm Stenhammar och Bachs Johannespassion i Stockholm 1898.
Analytica. Studies in the description and analysis of music in honour of Ingmar Bengtsson 2 March 1985.
Stockholm 1985. S. 211-231.
       Mit 3 Notenbeisp.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1985 Source: 1

Wilson, Lyle G.
A dictionary of pianists
London: Robert Hale, 1985

Number of People : 2,597


 1984

Wallner, Bo
Wilhelm Stenhammar.
Stockholm: Swedish Music Information Center [Svensk musik] 1984. 16 S.

Number of People : 1

More Details : (1 article)


 1983

Lundahl, Per Olof
Vad gjorde Stenhammar pa Leonardsberg? Strovtag i mitt musiklandskap.
Musikrevy. 38 (1983), S. 132-134.
       Mit Abb.

Number of People : 1


 1981

Wallner, Bo
Chitra : Tagores skadespel och Stenhammars scenmusik.
Studier och essaer tillagnade Hans Eppstein 25-2-1981.
Stockholm 1981. S. 151-158.
       Mit Zsfass. in deutsch. Sprache

Number of People : 1


 1980 Source: 2

Sadie, Stanley
The new Grove dictionary of music and musicians
London: Macmillan, 1980

Number of People : 20,506


 1979

Johnson, H. Earle
First performances in America to 1900 : works with orchestra
Detroit: Information Coordinators, 1979, 446 p.
      (Series: Bibliographies in American Music; Four)

Number of People : 254

More Details : (1 Section)


 1979

Robijns, Jozef
Zijlstra, Miep
Algemene muziek enciclopedie
hoofdred., J. Robijns en Miep Zijlstra
Haarlem: De Haan, [1979]-1984

Number of People : 16,262


 1978

Boltenstern, T.
Musiklexikon : Svensk 1900-talsmusik fan opera till pop; 2000 biografier; termer, instrument, ensembler, repertoar
Stockholm: Natur Och Kultur, 1978, 362 p.

Number of People : 1,737


 1977

Rectores Cantus/Directores musices vid Uppala Universitet

Bilaga I In:
Akademiska kapellet i Uppsala under 350 ar; enoversikt; fran "chorus musicus" till symfonisk samverkan
Uppsala: 1977

Number of People : 7


 1975

Sundstrom, Einar
Morin, Gosta
Moberg, Carl-Allan
Sohlman's musiklexikon
2. rev. och utvidgade uppl.
Redaktion: Gosta Morin, Carl-Alan Moberg och Einar Sundstrom
Stockholm: Sohlman Forlag, 1975-1979, 5 v.

Number of People : 10,962


 1974

Connor, Herbert
Aulin, Arne
Svensk musik : Fran vallat till Arnljot
Arne Aulin; Herbert Connor
Lund: Bonniers, 1974, 544 p.

Number of People : 7


 1971

Katalog over Svensk instrumentalmusik
Stockholm: Swedish Music Information Centre, 1971, 54 p.

Number of People : 146


 1970

Honneger, Marc
Dictionnaire de la musique
Publie sous la direction de Marc Honneger
Paris: Bordas, 1970-76

Number of People : 6,183


 1969

Brauns, Erik
Musiklivet i Halmstadt vid sekelskiftet 1900 (1880-1916)
Stockholm: Svanback & Nymans Forlag, 1969, 163 p.

Number of People : 88

More Details : (1 Section)


 1968

Lundahl, Per Olof
Katalog over Svensk Vokalmusik
Sammanstalld av Per Olof Lundahl
Stockholm: Swedish Music Information Centre, 1968, 160 p.

Number of People : 112


 1964

Svensk musik for Orkester : komponerad och : eller utgiven 1964-74
Stockholm: Swedish Music Information Centre, 1964-74, 38 p.

Number of People : 135


 1961

Wallner, Bo
Wilhelm Stenhammars strakkvartettskisser.
Svensk Tidskrift for Musikforskning. 43 (1961), S. 355-373.
       Deutsche Zsfass.

Number of People : 1


 1960

Sweden in music
Stockholm: Musikrevy International, 1960, 88 p.

Number of People : 13


 1958

Rabe, Julius
En musikalisk dagbok av Wilhelm Stenhammar.
Svensk Tidskrift for musikforskning. 40 (1958), S. 191-202.

Number of People : 1


 1954

Pena, Joaquin
Angles, Higinio
Querol Gavalda, Miguel
Diccionario de la musica labor
Iniciado por Joaquin Pena
Continuado por Higinio Angles
Con la colaboracion de Miguel Querol y otros distinguidos musicologos espanoles y extranjeros
Barcelona: Editorial Labor, 1954, 2V, 2318P.

Number of People : 7,942


 1952

Wallner, Bo
Wilhelm Stenhammar och kammarmusiken.
Svensk tidskrift for musikforskning. 34 (1952). S. 28-59 u. 35 (1953), S. 5-73.

Number of People : 1


 1952

Wallner, Bo
Stenhammars G-moll symfoni.
Nordisk Musikkultur. 1 (1952), S. 271-278.

Number of People : 1


 1951

Moberg, Carl-Allan
Sundstrom, Einar
Sohlman's musiklexikon : nordiskt och allmant upplagsverk for tonkonst, musikliv och dans
Redaktion: Gosta Morin, Carl Allan Moberg [och] Einar Sundstrom
Stockholm: Sohlman Forlag, [1951-]

Number of People : 8,662


 1944

Tornblom, Folke H.
Wilhelm Stenhammar som romanskompositor.
Var sang, vol. 18, 1944, p. 131-132

Number of People : 1


 1944

Mann, T.
Tur Mann berattar um Stenham mar.
Roster i radio, no, nr. . 2., 1944

Number of People : 1


 1943

Pergament, Moses
Wilhelm Stenhammar. Klassikern och rumantikern.

p. 62-68 In:
Svenska tonsattare.
Stockholm: 1943

Number of People : 1


 1943

Rosenberg, Hilding
Wilhelm Stenhammar : en minnesbild.

p. 132-134 In:
Musikmanniskor
Uppsala: 1943

Number of People : 1


 1943

Stenhammar, W.
Sjalvbiografisk skiss.

p. 150-159 In:
Musikmanniskor
Uppsala: 1943

Number of People : 1


 1943

Svanfeldt, N.G.
Nagra minnen av Wilhelm Stenhammar.

p. 135-143 In:
Musikmanniskor
Uppsala: 1943

Number of People : 1


 1943

Levertin, Anna
Mina musikvanner Wilhelm Stenhammar och Emil Sjogren.

p. 110-120 In:
Musikmanniskor
Uppsala: 1943

Number of People : 2


 1943

Seymer, William
En Bach i svensk vadmalsdrakt jamte andra tonsattarminnen.

p. 299-318 In:
Musikmanniskor
Uppsala: 1943

Number of People : 4


 1943

Pergament, Moses
Mastare och mastarinna. 1. Minnen av Wilhelm Stenhammar.

p. 144-150 In:
Musikmanniskor
Uppsala: 1943

Number of People : 1


 1942

Hove, Richard
Wilhelm Stenhammar.
Nord. tidskr. N. S., vol. 18, 1942, p. 89-107

Number of People : 1


 1941

Rabe, Julius
Stenhammars symfoni [nr 2 g-moll] och Goteborgs symfoniorkester.
Roster i radio, no, nr. . 11., 1941

Number of People : 1


 1941

Broman, Sten
En misslulkad folkvisa. Stenhammars kvartettballad och ett Odesdigert "f"
Sydsvenska Dagbladet Snallposten, 19 Jan 1941

Number of People : 1


 1940

Baker, Theodore
Baker's biographical dictionary of musicians
Fourth edition revised and enlarged
New York: G. Schirmer, 1940

Number of People : 6,835


 1938

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Nya Dagligt Allehanda, 31 Aug 1938
Nya Dagligt Allehanda, 1 Sep 1938

Number of People : 1


 1938

Seligmann, Hugo
Irmelin Rose og hendes musikalske Tilbedere.

p. 155-164 In:
Skikkelser i Tonekunsten.
Kobenhavn: 1938

Number of People : 2


 1938

Rupper, Heinz
Wilhelm Stenhammar, ein schwedischer Komponist.
Die Musik (Berlin) 30, 661-64.

Number of People : 1


 1937

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Var sang, vol. 10, 1937, p. 219-220

Number of People : 1


 1937

Schmidl, Carlo
Dizionario universale dei musicisti
Milan: Sonzogno, 1937, 2V p.

Number of People : 11,317


 1937

Kupper, H.
Wilhelm Stenhammar, ein schwedischer Komponist.
Die Musik, vol. 30, 1937/38, p. 661-664

Number of People : 1


 1936

Frank, Paul
Altmann, Wilhelm
Kurzgefasstes Tonkunstler Lexikon : fur Musiker und Freunde der Musik
Begrundet von Paul Frank
Neu bearbeitet und erganzt von Wilhelm Altmann
Regensburg: Gustave Bosse, 1936, 730 p.

Number of People : 17,230


 1933

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Svenska Dagbladet, 6 Aug 1933

Number of People : 1


 1931

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Svenska Dagbladet, 9 Jan 1931

Number of People : 1


 1931

Key, Pierre V.R.
Pierre Key's musical who's who
A biographical survey of contemporary musicians
Edited by Pierre V.R. Key; editor Musical Digest and ...
New York: Pierre Key, 1931, 498 p.

Number of People : 3,336

More Details : (1 Section)


 1931

Aulin, Anna
Bidrag till minnesbilder Over Wilhelm Stenhammar.
Musikern, vol. 24, 1931, p. 158-159

Number of People : 1


 1931

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Sydsvenska Dagbladet Snallposten, 11 Jan 1931

Number of People : 1


 1931

Minnesbilder ur Wilhelm Stenhammars kunstnarsbana. 1-5.
Musikern, vol. 24, 1931, p. 29-30, 38-39, 54, 67
       Note: Artiklar av E. Hansen, 0. Morales, H. Rajanus, H. Rosenberg och Hj. Meissner.

Number of People : 1


 1928

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Allm. musiktidn., vol. 1, 1928, p. 8-9

Number of People : 1


 1928

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Musikern, vol. 21, 1928, p. 111-112

Number of People : 1


 1928

Tre festkunserter till firande av Wilhelm Stenhammars minne.

The above item is part of :
[Program med minnesord och bibliografi.]
Goteborg: 1928, 32 s.

Number of People : 1


 1928

Spitzer, A.
Vilhelm Stenhammar.
Ord och bild, vol. 37, 1928, p. 27-32

Number of People : 1


 1928

Morales, Olallo
Wilhelm Stenhammar. In memoriam.
Goteborgs nations [Uppsala] skriftserie, vol. 5, 1928, p. 7-12

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Musikern, vol. 20, 1927, p. 353-454

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Hvar 8 Dag, vol. 29, 1927/28, p. 130

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Aftonbladet, 21 Nov 1927

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Svenska Dagbladet, 22 Nov 1927

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Goteborgsposten, 21 Nov 1927

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Nya Dagligt Allehanda, 21 Nov 1927

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Stockholmstidningen, 21 Nov 1927

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Dagens Nyheter, 21 Nov 1927

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Goteborgs Handels- och Sjofartstidning, 21 Nov 1927

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Unga tankar, vol. 22, 1927, p. 204

Number of People : 1


 1927

Peterson-Berger, Wilhelm
Wilhelm Stenhammar in memoriam.
Musikkultur, vol. 2, 1927, p. 157-159

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Goteborgs Handels- och Sjofartstidning, 23 Nov 1927

Number of People : 1


 1927

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Socialdemokraten, 22 Nov 1927

Number of People : 1


 1921

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Scenen, vol. 7, 1921, p. 38-39

Number of People : 1


 1921

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Ur nutidens musikliv, vol. 2, 1921, p. 22-24

Number of People : 1


 1920

Crome, Fritz
"Gildet paa Solhaug" og dets Komponister.
Det nye Nord, vol. 2, 1920, p. 47-52

Number of People : 1


 1918

Anrep-Nordin, B.
Wilhelm Stenhammar.
Musik [Kobenhavn], vol. 2, 1918, p. 73-75

Number of People : 1


 1917

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Hvar 8 Dag, vol. 19, 1917/18, p. 482-483

Number of People : 1


 1905

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Hvar 8 Dag, vol. 7, no. 12, 1905

Number of People : 1


 1895

[artikel : Wilhelm Stenhammar]
Svenska Musiktidning, vol. 15, 1895, p. 9-10

Number of People : 1


(c) 2018. Frank Greene. All rights reserved.