People TheMusicSack Books
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

Laub, Thomas (Linnemann)

church musician, composer


born: 05 Dec 1852 Langaa, Fyn / island, Denmark Source: 1  

born: 05 Dec 1882 Source: 2  

died: 04 Feb 1927 Gentofte, Denmark Source: 1  
died: 05 Feb 1927 Source: 3  
died: ------------ Copenhagen, Denmark Source: 4  

active in church: 1884-1891 Copenhagen, Denmark Source: 5  
active in church: 1891-1925 Copenhagen, Denmark Source: 5  

The Music Sack has 24 items with information about Thomas (Linnemann) Laub:


 1980 Source: 1

Sadie, Stanley
The new Grove dictionary of music and musicians
London: Macmillan, 1980

Number of People : 20,506


 1979

Schousboe, Torben
"Det skulde vaere jaevne viser ... " Notater om et skelsaettende samarbeide mellem Carl Nielsen og Thomas Laub.
Festskrift Henrik Glahn. Kobenhavn 1979. S. 151-182.
       Mit 6 Fig.

Number of People : 1


 1979

Robijns, Jozef
Zijlstra, Miep
Algemene muziek enciclopedie
hoofdred., J. Robijns en Miep Zijlstra
Haarlem: De Haan, [1979]-1984

Number of People : 16,262


 1979 Source: 5

Norfelt, Henrik Fibiger
Organistbogen : ein beskrivelse af organist- og kantorstillinger under tjenestemandslovens lonrammesystem, samt en beskrivelse af de respektive kirkeorgler efter Den danske Orgelregistrant
6. udgave
Redigeret af Henrik Fibiger Norfelt
Dansk Organist og Kantorsamfund, 1979

Number of People : 1,417


 1978

Schiorring, Nils
Musikkens historie i Denmark
Bind 3 1870-1970'erne
Copenhagen: Politikens Forlag, 1978

Number of People : 49


 1975

Clausen, Karl
Dansk folkesang gennem 150 ar
Kobenhavn: Tinglurti Forlag, 1975, 347 p.

Number of People : 19


 1975

Sundstrom, Einar
Morin, Gosta
Moberg, Carl-Allan
Sohlman's musiklexikon
2. rev. och utvidgade uppl.
Redaktion: Gosta Morin, Carl-Alan Moberg och Einar Sundstrom
Stockholm: Sohlman Forlag, 1975-1979, 5 v.

Number of People : 10,962


 1968

Hauge, Arthur Holtermann
Thomas Linnemann Laub (1852-1927) and his influence on the revilalization of danish music
Boston. 1968. dissertation. [Note: "1968/69"]

Number of People : 1


 1968

Knudsen, Thorkild
Krebs, Harald
Nielsen, Poul
Berg, Sigurd
Hatting, Carsten E.
Dansk musik
Af Poul Nielsen, Carsten E. Hatting, Thorkild Knudsen, Harald Krebs, Sigurd Berg
Copenhagen: Studier, 1968

Number of People : 100


 1968

Brincker, Jens
To sange af Thomas Laub.
Dansk Aarbog for Musikforskning. 6 (1968-72), S. 211-215.
       Mit 1 Abb.

Number of People : 1


 1967

Kappel, Vagn
Contemporary Danish composers against the background of Danish musical life and history
Copenhagen: Det Danske Selskab, 1967

Number of People : 69


 1962

Hahne, Gerhard
Thomas Laubs Kirchenmusikreform in Danemark.
Musik und Kirche. 32 (1962), S. 265-269.

Number of People : 1


 1957

Hamburger, Povl
Thomas Laub. Hans liv og gerning
Kobenhavn: Aschehoug 1957. 160 S.

Number of People : 1


 1956

Friis, Niels
Holmens Kirkes orgel 1646-1956
Kobenhavn: Holmens Kirke, 1956, 39 p.

Number of People : 16


 1954

Pena, Joaquin
Angles, Higinio
Querol Gavalda, Miguel
Diccionario de la musica labor
Iniciado por Joaquin Pena
Continuado por Higinio Angles
Con la colaboracion de Miguel Querol y otros distinguidos musicologos espanoles y extranjeros
Barcelona: Editorial Labor, 1954, 2V, 2318P.

Number of People : 7,942


 1952

Johnsson, Bengt
Thomas Laub. I anledning af hundredaaret for hans fodsel.
Nordisk Musikkultur. 1 (1952), S. 354-357.

Number of People : 1


 1951

Moberg, Carl-Allan
Sundstrom, Einar
Sohlman's musiklexikon : nordiskt och allmant upplagsverk for tonkonst, musikliv och dans
Redaktion: Gosta Morin, Carl Allan Moberg [och] Einar Sundstrom
Stockholm: Sohlman Forlag, [1951-]

Number of People : 8,662


 1947

Jacobsen, Ejnar
Musikkens mestre : danske komponister
Copenhagen: Jul. Gjellerups Forlag, 1947

Number of People : 295


 1938 Source: 4

Schmidl, Carlo
Dizionario universale dei musicisti : Supplemento
Milan: Sonzogno, 1938, 806 p.

Number of People : 9,140


 1937

Schmidl, Carlo
Dizionario universale dei musicisti
Milan: Sonzogno, 1937, 2V p.

Number of People : 11,317


 1936 Source: 2

Frank, Paul
Altmann, Wilhelm
Kurzgefasstes Tonkunstler Lexikon : fur Musiker und Freunde der Musik
Begrundet von Paul Frank
Neu bearbeitet und erganzt von Wilhelm Altmann
Regensburg: Gustave Bosse, 1936, 730 p.

Number of People : 17,230


 1929

Woldike, M.
Thomas Laub og dansk Kirkesang.
Tidskrift for kyrkomusik och svenskt grudstjanstliv, vol. 4, 1929, p. 41-44

Number of People : 1


 1927 Source: 3

Norlind, Tobias
Allmant musiklexikon
Stockholm: Wahlstrom & Widstrand, 1927-28, 2V p.

Number of People : 4,739


 1918

Saerchinger, Cesar
International who's who in music and musical gazetteer
Edited by Cesar Saerchinger
New York: Current Literature Pub. Co., 1918, 841 p.

Number of People : 5,340


(c) 2021. Frank Greene. All rights reserved.