People TheMusicSack Books
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

Kogoj, Marij

composer


born: 27 May 1895 Trieste, Italy Source: 1  

born: 27 Apr 1895 Source: 2  
born: 30 Sep 1892 Source: 3  
born: ------- 1892 Source: 4  

died: 27 Feb 1956 Ljubljana, Slovenia Source: 1  
died: 25 Feb 1956 Source: 2  
died: 25 Feb 1956 Source: 5  
died: 25 Feb 1956 Source: 3  

The Music Sack has 23 items with information about Marij Kogoj:


 1988 Source: 4

Radole, Giuseppe
Ricerche sulla vita musicale a Trieste (1750-1950)
Trieste: Edizioni Italo Svevo, 1988, 365 p.

Number of People : 132


 1986

Loparnik, Borut
Kogoj in Slavenski. Prispevek k tipologiji jugoslovanskega glasbenega dogajanja.
(Manl Kogoj und Josip Slavenski; ein Beitrag zur Typologie von jugoslawischen Musiktrends)
Muzikoloski zbornik. 22 (1986), S. 29-38.
       Mit Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1984 Source: 3

Krleza, Miroslav
Leksikon Jugoslavenske Muzike
Zagreb: Jugoslavenski Leksikografski Zavod, 1984

Number of People : 3,253


 1984

Loparnik, Borut
Kogojevi ustvarj alni zatetki.
(Kogojs kompositorischer Anfang)
Muzikololki Zbornik. 20 (1984), S. 19-45.
       Mit Notenbeisp.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1981

Loparnik, Borut
Slovenski skladatelj Marij Kogoj in tendence v obdobju 1900-1930 (ekscerpt)
La musica nella Mitteleuropa. Gorizia 1981. S. 131-133.

Number of People : 1


 1980

Zec, Jasmina
Koreni opere "Crne maske".
(Die Wurzeln der Oper "Die Schwarze Maske" von Marijan Kogoj)
Zvuk. 1980, H. 2, S. 56-59.

Number of People : 1


 1979 Source: 2

Robijns, Jozef
Zijlstra, Miep
Algemene muziek enciclopedie
hoofdred., J. Robijns en Miep Zijlstra
Haarlem: De Haan, [1979]-1984

Number of People : 16,262


 1978

Klemencic, Ivan
Kvpralanju identitete in otroltva Marija Kogoja.
(Zur Identitat und Kindheit von Marij Kogol)
Muzikololki Zbornik. 14 (1978), S. 88-105.
       Mit Abb.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1977

Stieger, Franz
Opernlexikon
Teil II: Komponisten
Tutzing: Hans Schneider, 1977

Number of People : 9,633


 1976

Klemencic, Ivan
Kogojeva suita za orkester "Ce se plese"
Muzikolollti Zbornik. 12 (1976), S. 67-88.
       Mit 14 Notenbeisp.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1976

Klemencic, Ivan
Kompozicijski stavek v llavirsl,ih skladbah Marija Kogoja.
The structure of Marij Kogoj's piano works.
V Ljubljani: Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1976. 155 S.
       Mit Noten.
      (Series: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodov. in. druzb. vede. Razprave. Acad. scientiarum et artium Slovenica. Classis 1. Hist. et sociologia. Dissertationes; 10/1)
       Note: Der Kompositionssatz in den Klavrerwerken von M. Kogoj.

Number of People : 1


 1976

Merku, Pavle
Identiteta in otrostvo Marija Kogoja.
Muzikoloski Zbornik. 12 (1976), S. 504>6.
       Mit 8 Faks.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1975

Loparnik, Borut
Andante za violino in klavir Marija Kogoja.
Muzikoloski Zbomik. 11 (1975), S. 74-81.
       Mit Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1975 Source: 5

Sundstrom, Einar
Morin, Gosta
Moberg, Carl-Allan
Sohlman's musiklexikon
2. rev. och utvidgade uppl.
Redaktion: Gosta Morin, Carl-Alan Moberg och Einar Sundstrom
Stockholm: Sohlman Forlag, 1975-1979, 5 v.

Number of People : 10,962


 1974 Source: 1

Rosner, Helmut
Bulling, Burchard
Frank, Paul
Noetzel, Florian
Kurzgefasstes Tonkunstler Lexikon
Fortfuhrt von Burchard Bulling, Florian Noetzel, Helmut Rosner
Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1974
       Note: Zweiter Teil: Erganzungen und Erweiterungen seit 1937

Number of People : 16,276


 1974

Bull, Storm
Index to biographies of contemporary composers
Vol. II
Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1974, 567 p.

Number of People : 6,198


 1973

Klemencic, Ivan
Melodika v klavirskii skladbah Marija Kogoja.
Muzikoloskl Zbornik. 9 (1973), S. 68-86.
       Mit Notenbeisp.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1972

Trobina, Stanko
Slovenski cerkveni skladatelji z uvodom v cerkveno glasbo in njeno zgodovino
Maribor: Zalozba Obzor, 1972, 311 p.

Number of People : 92


 1971

Klemencic, Ivan
Kogojeva scenska glasba "V kraljestvu palckov".
(Kogoj's incidental music "In the Kingdom of the Dwarfs")
Muzikololki Zbornik. 7 (1971), S. 53-68.
       Mit Notenbeisp.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1968

Loparnik, Borut
Kogojevi pogledi na slovensko narodno pesem.
(Kogoj's views on the Slovene Folksong)
Muzikololki Zbornik. 4 (1968), S. 98-113.
       Mit Notenbeisp.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1966

Loparnik, Borut
Dramaturika in kompozicijska zasnova Kogojeve opere "Kar hocete".
(The dramatic and musical scheme of Kogoj's opera, Twelfth Night")
Muzikololki Zbornik. 2 (1966), S. 77-94.
       Mit 6 Notenbeisp.
       Zsfass. in engl. Spr.

Number of People : 1


 1964

Bull, Storm
Index to biographies of contemporary composers
New York: Scarecrow Press, 1964, 405 p.

Number of People : 5,157


 1959

Kunc, Karla
Yugoslav music
[Editors: Josip Andreis and Slavko Zlatic. Translated by Karla Kunc]
Beograd: Edition Jugoslavija, [1959], 158 p.

Number of People : 224


(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.