Books TheMusicSack Articles
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

35 items published in 1820-29 have information about Fryderyk Franciszek Chopin


 1829

Bauerle, Adolf
[Art. rec. z 2-go koncertu Chopina, z dn. 18. VIII]
Wiener Theater Zeitung. Wien 1.IX.1829

Number of People : 1


 1829

Bauerle, Adolf
[Krytyka 1-go koncertu Chopina w Wiedniu, 11.VIII. w c. k. Operze]
Wiener Theater Zeitung. Wien 20.ViII.1829

Number of People : 1


 1826

Czernicka, Paulina
Szopenek : Obrazek sceniczny w jednej odslonie na tle pobytu Fryderyka Chopina w Dusznikach [Reinertz] w sierpniu 1826 r; Po raz pierwszy odegrany przez wychowankow Zakl. Wychowania Braci Szkolnych w Dusznikach; "Orleta" w dniu 24. sierpnia 1946 r. z okazj 1 Festiwalu Chopinowskiego w 120-ta rocznice pierwszego koncertu Chopina na Shjsku. Przedstawienie mialo miejsce w Teatrze im. Fryderyka Chopina' dawniejszej sali koncertowej' na ktorej Chopin grat w sierpniu 1826 r.
-

Number of People : 1


 1828

Dethorey, Ernesto Maria
Cronicas de Mallorca. El recuerdo de Chopin. 1.
La Libertad, Madrid 11.XII.1828 X/2723, s. 5.
La Libertad, Madrid 18.XII.1828 X/2729, s. 5.

Number of People : 1


 1829

Kanne, Friedrich August
[art. rec. koncertow wiedenskich Chopina]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig), nr. 46. 18.XI.1829

Number of People : 1


 1820

Parry, C. Hubert H.
The evolution of the art of music.
London 1820, 30

Number of People : 1


 1827

signed: F.S. (= Skarbek, Fryderyk)
[Wiadomosc o zgonie Emilii Chopin, siostry Fryderyka i Nekrolog]
Kuryer Warszawski, nr. 102, s. 416-7. 16.IV.1827

Number of People : 1


 1827

signed: S.F. (= Skarbek, Fryderyk)
III. Emilia Chopin.
Rozrywki dla Dzieci (Warszawa) 1827, s. 236-240.
       Note: Nekrolog prawdopodobnie piora hr. Fryderyka Skarbka

Number of People : 1


 1829

signed: St., E.G.K. (= ?)
"Artykul nadesiany".
[O tymze koncercie Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 343, s. 1547 23.XII.1829

Number of People : 1


 1829

[art. kryt. 1-go koncertu]
Der Sammler (Wien) VIII.1829

Number of People : 1


 1829

[art. kryt. 1-go koncertu]
Zeitschrift Fur Kunst, Litteratur, Theater und Musik, Wien. 22.ViII.1829

Number of People : 1


 1829

[art. kryt. 1-go koncertu]
Zeitschrift Fur Kunst, Litteratur, Theater und Musik, Wien. 29.ViII.1829

Number of People : 1


 1829

[art. rec. o koncertach Chopina]
Allgemeiner Musikalischer Anzeiger (Wien), nr. 38 19.IX.1829

Number of People : 1


 1827

[Doniesienie o utworzeniu Szkoly Glownej Muzyki w Warszawie wraz z planern nauki]
Kuryer Warszawski 2.X.1827.

Number of People : 1


 1829

[Frederic Chopin]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig) - Wien, nr. 46. 18.VII.1829

Number of People : 1


 1829

[Frederic Chopin]
Prager Zeitung, S. 4: Angang. Angekommene Am 21 August 1829: Hr. Chopin U. Hr. Brandt, Partikuliers, von Wien. 23.VIII.1829

Number of People : 1


 1825

[Pierwsze zagrardczne sprawozdanie z koncertu z 10.VI.1825 w Warszawie, na ktorym Chopin wykonal I-e Allegro Koncertu g-moll Moschelesa oraz improwizowai na Aeolopantalionie inwencji Dlugosza]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig), VII.1825

Number of People : 1


 1829

[Rec. art. z tegoz koncertu]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 34. 26.XII.1829

Number of People : 1


 1829

[Rec. koncertu w Resursie]
Kurjer Polski (Warszawa), nr. 19, s. 93 20.XII.1829

Number of People : 1


 1825

[Sprawozdanie o koncercie uczniowskim w Konserwatorium, w dniu 10. VI., gdzie Chopin gral na Eolopantalionie Dlugosza "Fantazje"]
Kuryer Warszawski, nr. 138 11.VI.1825

Number of People : 1


 1826

[Sprawozdanie z koncertu Chopina na Choralionie]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 17 17.XII.1826

Number of People : 1


 1829

[Sprawozdarde z koncertu Chopina z 18.XII. w dawnej Resursie]
Kuryer Warszawski, nr. 340, s. 1531 20.XII.1829

Number of People : 1


 1825

[Urzedowe sprawozdame z publicznego popisu uczniow 5-tej klasy Liceum Warszawskiego, m. i. "Chopin Fryderyk", dn. 26, 27 i 28 lipca]
Kuryer Warszawski, nr. 183, s. 845-6 4.VIII.1825

Number of People : 1


 1826

[Urzedowe sprawozdanie z popisu z 27.VII. uczniow 6-tej klasy Liceum, wsrod nich Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 185 6.VIII.1826

Number of People : 1


 1829

[Wiadomosc o 1-ym koncercie Chopina w Wiedniu]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 230 30.VIII.1829

Number of People : 1


 1826

[Wiadomosc o 2 koncertach Chopina w Reinerz (Duszniki), gdzie przebywai z rodzina na kuracji]
Kuryer Warszawski, nr. 198 22.VIII.1826

Number of People : 1


 1829

[Wiadomosc o 2-gim koncercie Chopina]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 247 16.IX.1829

Number of People : 1


 1829

[Wiadomosc o 2-gim wiedenskim koncercie Chopina]
Dziennik. Powszechny Krajowy, Warsaw, nr. 233 15.IX.1829

Number of People : 1


 1829

[Wiadomosc o sukcesic Chopina z 1-ym koncertem w Wiedniu i zapowiedz drugiego]
Kuryer Warszawski, nr. 230, s. 1035 29.VIII.1829

Number of People : 1


 1829

[Wiadomosci o koncertach Chopina w Wiedniu]
London Musical News London 14.X.1829

Number of People : 1


 1829

[Wzmianika o 1-ym koncercie wiedenskim]
Dziennik Powszechny Krajowy Warsaw 30.VIII.1829

Number of People : 1


 1825

[Wzmianka o podarku w postaci pierscienia z brylantem otrzymanego od cara Aleksandra I-go przez "J.P. Fryderyka Chopin, ucznia Liceum ktorego talent na fortepianie juz kilkakroc w publicznych koncertach uwielbiano"]
Kuryer Warszawski, nr. 134, 7.VI.1825, s. 649

Number of People : 1


 1824

[Wzmiarika o F. Chopinie, uczniu 4-ej klasy Liceum, ktory otrzymal nagrode]
Kuryer Warszawski, nr. 189 9.VIII.1824

Number of People : 1


 1829

Konserwatoryum warszawskie Raporty z lat 1827, 1828, 1829.
-

Number of People : 1


 1829

List Fryderyka Chopina do p
Tytusa Woyciechowskiego [z Warszawy 12 IX.1829]. Ruch Muzyczny 1858, nr. 14 szp. 106-108.

Number of People : 1


(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.