Books TheMusicSack Details
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1913

Letzer, J.H.
Muzikaal Nederland. 1850-1910. Bio-bibliographisch woordenboek van Nederlandsche toonkunstenaars en toonkunstenaressen
Alsmede van schrijvers en schrijfsters op muziek-literarisch gebied
2. uitgaaf met aanvullingen en verbeteringen.
Utrecht: J. L. Beijers, 1913

Some more details about the above item:

(Click "No of People" to display those people -- maximum: 500)

Contents:

    Aanvullingen (after page 201) No of People : 63
    Verbeteringen (after page 201) No of People : 15

(c) 2024. Frank Greene. All rights reserved.