Church TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

The Musical Roles listed below come from:


 1981

Persoons, Guido
De orgels en de organisten van de onze lieve vrouwkerk te Antwerpen van 1500 tot 1650
Door Guido Persoons
Brussel: Palesi der Academien, 1981, 287 p.

Onze Lieve Vroukerk - Antwerp, Belgium

Musical Roles:

1486-1493
Lemoels, Goyvaert [Goueywaert, Godevoel, Godevolus]
  organist

1492-1500
Haga, Claes [Claes, Claus]
  organist

1493-1501
Bredemers, Henry
  organist

1501-1528
Doirne, Jacob
  organist

1511-1516
Benedictus de Opitiis
  organist

1524-1527
Verherze, Jan
  organist

1529-1541
Meulen, Rombaut
  organist

1529-1543
Perck, Hendrick
  organist

1535
Stuerbaut
  organist

1542-1551
Mildert, Cornelis
  organist

1543-1550
Pino, Jan
  organist

1551-1557
Elcken, Gielis [Gielles, Gijllis, Gyellys]
  organist

1552-1556
Moerien, Kerstiaen
  organist

1557-1585
Meulen, Servaes
  organist

1581-1582
Fabri, Jan
  organist

1595-1617
Waelrant, Raymond
  organist

1615-1628
Bull, John
  organist

1628-1669
Liberti, Hendrik
 


(c) 2021. Frank Greene. All rights reserved.