Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 4661 / ............ Fetes

 1937

1.III.1879. Wmurowanie urny z sercem Fryderyka Chopina w pierwszym filarze po lewej stronie nawy glownej kosciola Sw. Krzyza w Warszawie.
[v. Bin. 1937, s. 155 1 ni.No: 4662 / ............ Fetes

 1880

2.III.1880. Uroczyste odsloniecie tablicy pamiatkowej z biustem Chopina, dluta Andrzeja Proszynskiego nad miejscem, w ktorym w r. 1879 wmurowano urne z sercem Chopina, w kosciele sw. Krzyza w Warszawie
[v. Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 3.III.1880 IV/6, s. 47].
       Note: na tablicy tej umieszczono jake date urodzenia: 2 marca 1809 r.No: 4663 / ............ Fetes

 1894

14.X.1894. Uroczyste odsloniecie pomnika Chopina w Zelazowej Woli.
-No: 4664 / ............ Fetes

 1897

19.VI.1897. Odsloniecie pomnika Fryderyka Chopina w Reinerz, (Duszniki), o godz. 11 rano. Medalion modelowal St. Roman Lewandowski. Pomnik wystawiony za inicjatywa M. Gawalewicza i Ludwika Jenike'go przez Wiktora Magnus a z Warszawy.
[p. Dengler : Geschichte der Bades Reinerz]
-No: 4665 / ............ Fetes

 1899

3. (17).X.1899. Wieczor muzyczny w Konserwatorjum Moskiewskim, Moskwa, na 50-leete zgonu Chopina. W programie utwory chopinowskie oraz Suita Glazunowa "Chopiniana"
-No: 4666 / ............ Fetes

 1902

31.VII.1902. Poswiecenie marmurowej tablicy pamiatkowej na fasadzie domu "Zum weissen Schwan", w Marienbadzie, gdzie Chopin. przebywal w r. 1836.
Wmurowano jta z inicjatywy Sekcji im. Chopina przy Warszawskim Tow. Muzycznym.
-No: 4667 / ............ Fetes

 1908

7-29.II.1908. Festival Chopin. Audition integrale de son oeuvre par Mme. Riss
Arbeau en 6 seances : 7, 10, 16, 20, 24, 29.II.1908 a la Salle Pleyel a Paris.
-No: 4668 / ............ Fetes

 1908

4.VII.1908. Poswieconie marmurowej tablicy pamiatkowej z medalionem w brazie artysty rzezbiarza Popiela w Karlovych Varach (Karlsbad), gdzie Chopin przebywal w r. 1835. Tablice te umieszczono w zaglebieniu skalnym "Parnas" w parku kuracyjnym karlsbadzkim.
-No: 4669 / ............ Fetes

 1909

13.III.1909. Obchod w Cesarskim Konserwatorjum Peteraburskim, St. Petersburg, w 100-na rocznice urodzenia 1809-1909 [zamiast 1810].
[Program z portretem Chopina wg. Vigneron'a i facs. podpisu z r. 1833; w zb. Edwarda Wrockiego, W-w.a]
-No: 4670 / ............ Fetes

 1910

22.II.1910. Uroczyste odsloniecie pamiatkowej tablicy ku czci Chopina w gmachu Muzeum Mielzynskich w Poznaniu.
-No: 4671 / ............ Fetes

 1910

22.II.1910. Obchod chopinowski w Paryzu.
-No: 4672 / ............ Fetes

 1910

II.1910. Obchod chopinowski w Sosnowcu.
-No: 4673 / ............ Fetes

 1910

II.1910. Obchod chopinowski w Warszawie.
-No: 4674 / ............ Fetes

 1910

II.1910. Obchod chopinowski we Lwowie.
(W Krakowie obchodu nie bylo)
-No: 4674a / ............ Fetes

 1910

26.II.1910. Obchod 100-lecia urodzin Fr. Chopina w Tow. sw. Cecylii
Collegio Romane w Rzymie. Poza tym w Rzymie : Koncert orkiestralny w Augusteum w Rzymie i Odczyt w "Arkadji".
S Warszawa 12.III.1910 V/11, S. 15No: 4675 / ............ Fetes

 undated

3.IV.1910. Wielki Koncert Ludowy w sali Filharmonji dla uczczenia 100-ej rocznicy urodzenia Fryderyka Chopina, (1810-1849)
[v. Program z portr. Ch'a wg. Isler'a i krotkim zyciorysem, 4, s.].No: 4676 / ............ Fetes

 1910

23-28 : X.1910. Uroczysty obchod rocznicy urodzin Chopina we Lwowie' i pierwszy zjazd Muzykow Polskich
[Przemowienie I.J. Paderewskiego, hr. Stan. Tarnowskiego, Stan. Niewiadomskiego i i]
-No: 4677 / ............ Fetes

 1919

26.X.1919. Odsloniecie tablicy pamuftkowej na domu Square d'Orleans No. 9 w Paryzu, gdzie mieszkal Chopin, przez hr. Maurycego Zamoyskiego.
-No: 4678 / ............ Fetes

 1920

15.XII.1920. "Chopin na tle swojej epoki"
Panstwewa Akademin i Szkola Muzyczns, Poznan. W sali Domu Ewangelickiego.
-No: 4679 / ............ Fetes

 1924

X. 1924. Obchod 75-ej rocznicy smierci Chopina w Warszawie, w Filharmonji Warszawskiej.
[Odczyt Karola Szymanowskiego pt. "Fryderyka Chopina mit o duszy polskiej"]
-No: 4680 / ............ Fetes

 1925

23.V.1925. Ceremonie Commemorative pour l'inauguration d'une Plaque de marbre sur l'Hotel Beauveau, ou habita Frederic Chopin en 1839. Sous le patronage de la Soc. F. Chopin, de l'Association France-Pologne" de Paris et des "Amis de la Pologne" de Marseille, de "l'Academic de Marseille" et des "Amis des Lettres". Le Samedi 23.V.1925 a 5 heures au Theatre du Gymnase. Matinee Musicale et Litteraire.
[Conference de M. Edouard Ganche : "Le Genie de Frederic Chopin et la Pologne" etc; v. Programme; 16o, s. 4 p]
Le Petit Marseillais, Marseille, 24.V.1925, LVIII/20199, 1No: 4681 / ............ Fetes

 1925

11.VI.1925. Festival de Musique Polonaise au Theatre National de l'Opera.
-No: 4681a / ............ Fetes

 1926

W sezonie 1925-1926. w Paryzu szcreg obchodow i prelekcji o Chopinie.
-No: 4682 / ............ Fetes

 1926

1.VII.1926. Obchod przy przekazaniu pomnika Chopina, diuta Waclawa Szymanowskiego, w Ateliers Barbedienne w Paryzu, z miejatywy Association France-Pologne.
[m. i. przemowa Adolphe Boschot (de l'Institut de France) pt. "Chopin l'ame de la Pologne"]
-No: 4683 / ............ Fetes

 1926

14.XI.1926. Obchod uroczysty w sali koncertowej Conservatoire de Musique, Geneve (Szwajcarja)
-No: 4684 / ............ Fetes

 1926

25.XI.1926. Uroczysty obchod w sali Palazzo "Parte Gualfi" we Florenej i.
-No: 4685 / ............ Fetes

 1926

XI.1926. Uroczysta akademja w Conservatorio "Benedetto Marcelle", w Wenecji.
-No: 4686 / ............ Fetes

 undated

1927. Uroczystoisi ku czci Fryderyka Chopina pod protektoratem konsula R. P. w Bratislawie.No: 4687 / ............ Fetes

 1930

[Frederic Chopin]
KW, Warszawa, 3.XI.1930, No. 301, art. F. Szopski'ego.No: 4688 / ............ Fetes

 undated

1930. Akademja w Uniwersytecie Warszawskim
Przemowicnie Karola Szymanowskiego pt. "Chopin"No: 4689 / ............ Fetes

 1930

2.XI.1930. Odsloniecie tablicy pamiatkowej na domu Krakowskie Przedmiescie 5 (dawny palac Potockich), w ktorym Chopin zyl i tworzyl do wyjazdu swego zagranice w r. 1830.
KW, Warszawa, 3.XI.1930, No. 301, art. F. Szopski'egoNo: 4690 / ............ Fetes

 undated

16.-31.V.1931. Premiers Festivals Chopin, Valldemosa - Mai 1931; Uroczystosci ku czci Chopina na Majorce' organizowane przez Societe Frederic Chopin w Paryzu.
(16, 19, 29 i 31.V)
[v. Program, s. 6, 16o
       Note: z wstepem Edouard'a Ganche'a, Lyon]No: 4691 / ............ Fetes

 1931

Od maja 1931 r. co rok Festivale Muzyczne w Valldemosie na Mallorce.
-No: 4692 / ............ Fetes

 1931

20, 22 i 25.XI.1931. Fetes en l'honneur du Centenaire de l'arrivee de Frederic Chopin en France 1831-1931 et pour celebrer le 20-e anniversaire de la fondation de la Societe Frederic Chopin a Paris.
-No: 4693 / ............ Fetes

 1932

26.X.1931-25.IV.1932. Conservatoire Musique de Geneve. Conference de Mme. Marie Panthes, prof. au Conservatoire : "La vie et l'oeuvre de Frederic Chopin". Avec le concours de professeurs du Conservatoire et plusieurs artistes : 26.X.; 2.XI.; 23.XI.; 30.XI.; 7, 14, 25.XII.1931; 25.I.; 1. 22, 29.II; 7, 14.III; 18, 25.IV.1932.
-No: 4694 / ............ Fetes

 1931

[Frederic Chopin]
Dzien Muzyczny 18.XII.1931.
       Note: Okr. III. Zwiqzku Towarzystw Muzycznych, odbyty w Bruay, ku czci Chopina.No: 4695 / ............ Fetes

 1932

VI.1932. Festival de Musique Polonaise, au Theatre des Champs Elisees, Paris, Juin 1932.
-No: 4696 / ............ Fetes

 1932

X.1932. Akademja ku czci Chopina w Sosnowcu.
[Przemowienie prof. Sachse : "Chopin i jego tworczosc"]
-No: 4697 / ............ Fetes

 1932

16.X.1932. Wieczor Chopinowski w Gimnazjum Wilenskiego Towarzystwa Rosyjskiego, Wilno.
["Dz. Wilenski", Wilne, 18.X.1932]
-No: 4698 / ............ Fetes

 1932

X.1932. Obchod Chopinowski w Montrealu (Kanada)
-No: 4699 / ............ Fetes

 1935

22.II.1935. W 125-ta rocznice urodzenia Fryderyka Chopina odslonieto w Dreznie na fasadzie demu przy ul. Neumarkt 1, tablice pamiatkowa z napisem : "In diesem Hause wohnte und wirkte Friedrich Chopin 1829-1836". Rownoczcesnie otwarto Wystawa Polska w Historisches Museum w Dreznie.
M, Warszawa, II. 1935, XII/1-2 (123-4).No: 4700 / ............ Fetes

 1937

22.II.1935. Wmurowanie newej tablicy pamiatkowej, ufundewanej przez Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie' na miejsce wmurowanej w marcu 1880 r., w kosciele Sw. Krzyza w Warszawie
[v. Bin. 1937].No: 4701 / ............ Fetes

 1935

2.XII.1935. Festival Frederic Chopin. "L'ame virile de Frederic Chopin".
-
       Note: Albert Dessane au piano.
       Note: Allocution d'Edouard Ganche.
       Note: Conference de M. Ennemond BonifaceNo: 4702 / ............ Fetes

 1937

IX.1937. [Ok. 25-go]. Poswieconie organow w kosciele parafialnym w Brochowie, pow. Sochaczewski, miejscu chrztu Fryderyka Chopina.
-No: 4703 / ............ Fetes

 1937

17.XI.1937. Uroczystosc ku czci. Chopina w Bibliotece Polskiej w Paryzu. Odczyt Edwarda Hernot : Fryderyk Chopin i George Sand. Przemawiali poza tym : Jerzy Paczkowski, reporter radiowy : o Bibliotece Polskiej, dyr. B.P. Franciszek Pulaski, ambasador Juliusz Lukasiewicz.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 12.XII.1937, XIV/51 (737), s. 4
       Note: v. Piechal, Marjan E a 3.No: 4704 / ............ Fetes

 1943

28.X.1943. Otwarcie stalej wystawy Fryderyka Chopina w gmachu Biblioteki Jagiellonskiej (Staatsbibliothek) w Krakowic przy Al. Mickiewicza (Aussenring)
-No: 4705 / ............ Fetes

 1945

22.II.1945. Obchod 135-lecia urodzin Fryderyka Chopina w Milanowku na sali Dynicwicza o godzinie 15-ej. Udzial brali : Henryk Ladosz (deklamacja)' Jaroslaw Iwaszkiewicz (przemowienie okol.). pianisci : Zofia Rabcewiczowa, Beleslaw Woytowicz' Jan Sierpinski, Stanislaw Osmolowski, Taube
Jozef Korolkiewicz, Barbara Kostrzewska (spiew), prof. Raczkowski (akompaniament)
-No: 4706 / ............ Fetes

 1945

17.X. do 20.X.1945 Obchod Narodowy Powrotu Serca Fryderyka Chopina do Warszawy.
-No: 4707 / ............ Fetes

 1945

13.X.1945. W Jelenicj : Gorze, Dolny Slask. "Chopin i Showacki", widowisko literacko-muzyczne Pauliny Czernickiej. Wystawione w Teatrze Dolnoslaskim. Przy fortepianie prof. Blina.
-No: 4708 / ............ Fetes

 1945

14.X.1945. w Milanowku. Koncert ku czci Chopina prof. Zofii Rabcewiczowej, w Teatrze Letnim. ~
-No: 4709 / ............ Fetes

 1945

16.X.1945. w Szamotulach. Odczyt wyglosil J. Ciesiclski.
-No: 4710 / ............ Fetes

 1945

16.X.1945 ... w Sopotach. Odczyt wyglosil Mgr. Roman Heising. Koncert prof. Staniewicza.
-No: 4711 / ............ Fetes

 1945

17.X.1945. w Radomiu. Prof. Marek : odczyt i przy fortepianie. Sala Tur.
-No: 4712 / ............ Fetes

 1945

17.X.1945. w Krakowie, koncert orkiestry Filharmonii, dyr. Dr Latoszewski.
-No: 4713 / ............ Fetes

 1945

17.X.1945 w Lublinic. Koncert prof. Zbigniewa Drzewieckiego.
-No: 4714 / ............ Fetes

 1945

17.X.1945. w Lodzi. Koncert St. Szpinalskiego.
-No: 4714a / ............ Fetes

 1945

20.X.1945. w Nichorowie. Koncert.
-No: 4715 / ............ Fetes

 1945

Grabski, Stan.
21.X.1945. w Sopotach. Koncert prof. Antoniege Gorbatego.
Slowe wstepne wyglosil Stan. Grabski.
-No: 4715a / ............ Fetes

 1945

21.X.1945. w Gdansku. Prelegent dyr. Zygmunt Rosner, przy fortepianie prof. Stan. Bielicki.
-No: 4716 / ............ Fetes

 1945

X.1945. w Katowicach.
-No: 4717 / ............ Fetes

 1945

X.1945. we Wroclawiu.
-No: 4718 / ............ Fetes

 1946

Szeligowski, Tadeusz
24.II.1946. Uroczysta Akademia "Pianisci w holdzie Chopinowi w Lublinic.
Slowo wstepne wyglosil Tadeusz Szeligowski. Udzial brala Lubelska Orkiestra Symf.
-No: 4719 / ............ Fetes

 1946

24.-26.VIII.1946. Festival Chopinowski w Dusznikach, w 120 rocznice pierwszego koncertu Chopina poza granicami owczesnymi Polski, na Slasku. (w sierpniu 1826 roku).
24.VIII. godz. 17.00 W Teatrze im. Fryderyka Chopina, dawnej sali uzdrowiskowej : Spiewy melodeklamacje oraz obra.zek sceniczny Pauliny Czernickiej pt. "Szopenek" w wykonaniu uczniow sierocinca "Orleta" w Dusznikach.
-No: 4720 / ............ Fetes

 1946

17.X.1946 godz. 17. W 97-ta rocznice smierci Chopina : O godz. 12.00 Odsloniecie napisu wyrytego na cokole pomnika Chopina w Lazienkach w . Warszawie. Uroczyste otwarcie siedziby IFC i salki kameralnej koncertem Zofii Rabcewiczowej.
Powtorzenie koncertu w dniu 19.X; 20.X. W Teatrze Polskim uroczysty koncert chopinowski; przy fort. Zbigniew Drzewiecki.
-(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.