Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 4384 / ........ Auditions de radio

 1936

Polskie Radjo : Cykl audycji w Polskim Radio pt. "Tworczosc Fryderyka Chopina".
Cykl trwai od 4.IX.1935 - 13.V.1936. 36 audycyj tygodniowych. Wykenano wszystkie utwory Chopina' od najwczesniejszych do ostatnich. Prelegent: prof. Zdzislaw Jachimecki' Krakow.
Warszawa VI. 1936, XIII/1-6 (135-140), s. 67 1 AN Warszawa 1935/6.No: 4385 / ........ Auditions de radio

 1936

Polskie Radio Audycja w Polskim Radj o, wygloszona przez Jaroslawa Iwaszkieiwcza pt. "Lato w Nohant" latem 1936 r
Temat tej audycji opracowal Iwaszkiewicz nastepnie w formie scenicznej.
-No: 4386 / ........ Auditions de radio

 1936

Polskie Radio Cykl audycyj w sezonie 1936/7 w Polskim Hadjo pt. "Opowiesci o Chopinie" Witolda Hulewicza.
[p. AN, W-wa 1936/7], 1-wsza aud. 2-ga aud. 26. X.1936 O godz. 21. 2 polonezy mlodziencze wykonal Stanislaw Szpinalski.
-No: 4387 / ........ Auditions de radio

 1936

Polskie Radio : "Ze zrodel ziemi : Cykl chopinowski.
KPW, Warszawa, 21.VI.1936.No: 4388 / ........ Auditions de radio

 1938

Polskie Radio Cykl audycji w Polskim Radjo pt. "Chopin a ziemia polska". Witolda Hulewicza. VII/VIII 1938
-
       Note: [p. AN, W-wa 1938]No: 4389 / ........ Auditions de radio

 1938

Polskie Radio, Krakow : "Chopin na Wawelu". Koncert chopinowski na dziedzincu zamku wawelskiego' w wykonanin Henryka Sztoniipki' w dniu 30. X.1938.
-No: 4390 / ........ Auditions de radio

 1939

Hulewicz, Witold
Chopin na ziotei wyspie; Audycja radjowa w poczatku 1939 r. w Warszawie; Przenicsiona na estrade w Poznaniu w poczatku 1939 r.
-No: 4391 / ........ Auditions de radio

 1939

Polskie Radio poznan : "Przylvolany obraz Zelazowej Woli"' audycja Zenona Skierskiego 13.VI.1939.
-No: 4392 / ........ Auditions de radio

 1939

Warszawa : "Letni wieczor". Transmisja muzyczna z Zelazowej Woli, 6.VII.1939 o godz. 21 w wykonaniu Zofii Rabcewiczowej, choru mlodziezy i kapeli ludowej.
-No: 4393 / ........ Auditions de radio

 1945

Polskie Radio poznan : "Nieznane listy Chopina". Audycja z 14.VI.1945 wygloszona przez Pauline Czernicka' z Bialegostoku.
-No: 4394 / ........ Auditions de radio

 1945

Warszawa : "Nieznane listy Chopina".
Audycja z 5.VII. i 31.VII.1945 r.; prelegent Tadeusz Bochenski.
-No: 4395 / ........ Auditions de radio

 1945

Warszawa : "Tajemnicze listy Chopina". Audycja z 4. X.1945 r., wygloszona przez Jaroslawa Mraszkieiwcza.
RiS Warszawa 7. X. 1945 1/12, s. 5.No: 4396 / ........ Auditions de radio

 1945

Polskie Radio warszawa; "Chopin a Duszniki". Audycj a Dra Mariana Stepowskiego' wygle; szona 21. X.1945 r.
-No: 4397 / ........ Auditions de radio

 1945

Krakow : Witold Zechenter, O poemacie Edmunda Rostanda' "Serce Chopina", 17. X.1945.
-No: 4398 / ........ Auditions de radio

 1946

Polskie Radio poznan : Pierwsza audycj a kompozycyj Chopina rdeznanych lub rzadko granych, 7.VII.1946. Komentarze wykonanie Marii Mirskiej.
-No: 4399 / ........ Auditions de radio

 1946

Poznan : Druga audycja kompozycj i chopinowskich nieznanych, xvzgl. rzadko granych. 22.VII.1946. Z komentarzami i w wykonaniu Marii Mirskiej.
-No: 4400 / ........ Auditions de radio

 1946

Markowski, Mieczyslaw
Katowice : "Krakowskie Przedmiescie nr 435; Chopin na imieninach u Magnuszewskiego".
Sluchowisko piora Mieczyslawa Markowskiego.
Nadane 3.IX.1946 o godz. 20,30. Osoby: Fryderyk Chopin - prof. Sergiusz Nadgryzowski; Magnuszewski, Hanna i Klara Magnuszewskie, radca Andrzej Polkozic - Plichta, prezes Tomasz Swiecki, sedzia Borakowski, Stefan Witwicki.No: 4400a / ........ Auditions de radio

 1947

Stolien Chopina; Wiersze - proza - muzyka. Audycja nadane przez Radio Warszawa 1, 16.I.1947 o godz. 20.15.
Radio Lodz : Lysakowska, Helena, Fryderyk i Maria; "Teatr Wyobratni". Sluchowisko nadane przez Radio Lodz 6. 1. 1947 o godtz. 14.40; RiS W-wa 1-7. 1. 1947 Ev. 4362a]
-No: 4401 / ........ Auditions de radio

 1926

Radio Bale : Concert special consacre aux oeuvres de Chopin par Raoul de Koczalski. Descriptions detaillees des solennites de Varsovie dans les programmes de Novembre 1926.
-No: 4402 / ........ Auditions de radio

 1926

Radio Lausanne : Cycle d'auditions de Chopin, suivi d'une conference le 14.XI.1926.
-No: 4403 / ........ Auditions de radio

 1926

Radio Berne : id. ici.
Conference le 5.XII.1926
-No: 4404 / ........ Auditions de radio

 1935

Radio Berlin [Ku czci Chopina w 89 rocznice smierci Chopina] : Dr Ernst Hanfstaengl (slowo wstepne) Raoul Koczalski (audycja fortepianowa dziel Chopina)
Waika (Warszawa) 10.XI.1935.
       Note: auditions de radioNo: 4405 / ........ Auditions de radio

 1939

Radio Bucuresti : Portrete de Compozitor: "Frederic Chopin".
Audycja w Radjo Bucuresti, cm. 1.II.1939.
-(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.