Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 7920 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1858

Fr. Chopin : Piesni polskie.
Ruch Muzyczny, 1.X.1858, 11/41, s. 326-327.No: 7921 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1859

Fryderyka Chopina Zbion Spiewow Polskich z towarzyszeniem fortepianu, ulozony z rekopisow oryginalnych i wydany przez J. Fontane
Dziel posmiertnych czesc druga (op. 74). Nakl. Gebethnera i Spolki w Warszawie.
Ruch Muzyczny 30.IX.1859, III/41, s. 353-356.
Ruch Muzyczny, 23.IX.1859, III/40, s. 345-347No: 7922 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1869

Barbedette, Hippolyte ([rec.])
Frederic Chopin
La Rochelle, 1869, 2-e Od. - Me, Paris, 1869.No: 7923 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1873

Szulc, Marcell Antoni ([rec.])
Fryderyk Szopen i jego utwory muzyczne.
Poznan 1873.
Dziennik Polski (Warszawa) 5.V.1873.No: 7924 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1882

Wiad. Liter., art. i nauk. Fryderyk Chopin, zycie, listy, dziela' przez Maurycego Karasowskiego.
Warsaw, 1882.
B, Warszawa, 14.VII.1882, nr. 30, s. 240.No: 7925 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
The Daily News, London, 9.I.1889.No: 7926 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Sunday Times, London, 13.I.1889.No: 7927 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
The World, London, 16.I.1889.No: 7928 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
The Musical Standard, London, 9. 16, 23.II.1889.No: 7930 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
The Athenaeum, London, 23.II.1889.No: 7931 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

Eine neue Chopin-Biographie.
Berliner Neueste Nachrichten, Berlin, 1889, nr. 620
       Note: [review of:] nr 620 [0: Niecks: F. Chopin als Mensch und als Musiker]No: 7932 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
National-Zeitung, Berlin 1889, nr. 664No: 7933 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Hamburgische Musikzeitung, Hamburg, 24.XI.1889, III/13.No: 7934 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1890

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Kolnische Zeitung, Koln a/Rh. 1890, nr. 3.No: 7935 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1890

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Schweizerische Musikzeitung, Zurich, 1890, nr. 5.No: 7936 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1890

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Der Klavierlehrer"- Berlin 1890, nr. 7.No: 7937 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1890

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Wien, 1890, nr. 15.No: 7938 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1890

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Dresdener Zeitung, Dresden, 1890, nr. 105.No: 7939 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1890

[review of:] [O : Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Magdeburgische Zeitung, Magdeburg, 1890, nr. 271.No: 7940 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1892

Nowa instrumentacja koncertu Chopina (e-moll) dokonana przez Adama Munchheimera
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 25.VI.1892, nr. 456 (26), s. 303-305.No: 7941 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1899

Prasa rosyjska o Chopinie.
      numero special:
Kurier Petersburg, 28.II.1899, nr. 8No: 7942 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 undated

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Kak ispolijat' Szopena. 3 lekcyj
(perew. A. Tarutina)
Russkaja Musikkalnaja Gazeta (STP), 18. IV. a. 1645.No: 7943 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1900

Two musical biographies
Monthly Musical Record London, 1900, Vol. 30, nr. 360
       Note: dot.: Huneker: Chopin i Newmarch: TschaikowskyNo: 7944 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1902

Kinkel, Johanna
Chopin als Komponist.
[o art. w Deutsche Revue 1, II, III.1902]
Die Musik, Berlin, 1902, 1/13, s. 1202
Die Musik, Berlin, 1902, 1/15-16, s. 1468-69.No: 7945 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1903

Hoesick, Ferdynand
F. Chopin. Zycie i tworczosc.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 13.II.1903, s. 206-208.No: 7946 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1903

Chopin
Zycie i tworczosc. F. Hosick, Warsaw, 4.XII.1903, XX/47-48, s. 755-6
      Wspomina art. w:
Le Menestrel (Paris) 1903No: 7947 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Kleczynski, Jan Kakispolniat
De l'interpretation des oeuvres de Chopin.
La Musique en Suisse" Neuchatel 1904, III/53-54.No: 7948 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

signed: Zapowiecla (= Hoesick, Ferdynand)
Chopin : Zycie i tworczosc
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Berlin, 1904, V, s. 357.No: 7949 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Nowa monografja o Chopinie.
Biesiada Literacka (Warszawa) 16.VII.1904, LVIII/31, (1483). s. 88.No: 7950 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Mieczyslaw, Karlowicz
Souvenirs inedits de Frederic Chopin.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, VIII. 1904, V/II, s. 463.No: 7951 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Bibliografia muzyczna : F. Starczewski. Dzialalnosci Jana Karlowicza.
Warsaw, 1904
Warszawa, XI. 1904, VI/11, s. III/IV.No: 7952 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Ashton Jonson, G.C.
Handbook to Chopin's works. London 1905.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, VIII, 1905, VI/11.No: 7953 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Huneker, James
Chopin, London 1904.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, VIII. 1905, VI/11.No: 7954 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1906

signed: St., Tarnowski (= ?)
Chopin as revealed by his diary. London 1905
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, V. 1906, VII/8, s. 347.No: 7955 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1906

Streatfield, Richard Alexander
Modern music and musicians.
Methuen, London 1906.
ZIMG, Leipzig, 1. 1907, VIII/5, a. 150-153.No: 7956 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1907

[not.] [0 : E. Poiree : Chopin]
Nowosci Muzyczne (Warszawa) II. 1907, IX/2, s. II.No: 7957 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

"Chopin" par Elie Poiree (Les Musiciens Celebres), Paris, 1910
Scena i Sztuka (Warszawa), 19.III.1910.No: 7958 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1909

W stuletnia rocznice urodzin Fryderyka Chopina przez Wladyslawa Stefanowska; Tobiczyk
Lwow 1909.
Scena i Sztuka Warszawa, 19.III.1910.No: 7959 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Wappenschmidt, Oskar
Pieper, Karl
Technische Studien zu Chopin's Klavieretilden
Leipzig, 1910 (rec.).No: 7960 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Une nouvelle biographie de Chopin par H. Opienski.
MM Paris 1910, XXII/14.No: 7961 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Hoesick, Ferdynand
Chopin w 3 tomach
Wyd. 1912
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig 1912, XIII, s. 279.No: 7962 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
F. Chopin's gesammelte Briefe
Herausgegeben v. B. Scharlitt 1911
Buhne und Welt, Berlin 1912, XV, s. 263.No: 7963 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

F. Chopin, Gesammelte Briefe 1911
Rivista Musicale Italiana, 1912, Vol. 18, s. 254.No: 7964 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1914

signed: [not.] Dot. (= ?)
Mes souvenirs de Frederic Chopin par Peru.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, 1. 1914, XV/5, s. ill.No: 7965 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1920

Nowa ksiazka o Szopenie.
Gazeta Muzycne Lwow, VI. 1920, nr. 17-18, s. 233-239
       Note: B. Scharlitt: ChopinNo: 7966 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1921

Chrzanowski, Witold
Ronda Fryderyka Chopina
Lwow s/a. Sprawozdanie, nr. 3, za rok 1921, Tow. Nauk. we Lwowie. Lwow, 1921, s. 186-187.No: 7967 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Szkice Muzykologiczne
Warsaw 1923, SPL, Lwow, 2.II.1923.No: 7968 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

Leichtentritt, Hugo ([rec. Dziela:])
Analyse der Chopinschen Klavierwerke, Berlin 1920-22
Kolner Tageblatt, Koln a/Rh. 1923No: 7969 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

Leichtentritt, Hugo ([rec. Dziela:])
Analyse der Chopinschen Klavierwerke, Berlin 1920-22
Leipziger Tageblatt, Leipzig, 1923No: 7970 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

Leichtentritt, Hugo ([rec. Dziela:])
Analyse der Chopinschen Klavierwerke, Berlin 1920-22
Berliner Tageblatt, Berlin, 1923.No: 7971 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1924

Jeszcze jedna praca o Chopinie
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 2.III.1924, 1/9, s. 4
       Note: J. Gliebow: F. Chopin, Moskwa 1924.No: 7972 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Kennedy, H.E.
Sophie, Uminska
Chopin : the child and the lad.
rec. w: MM, London 1925. The Field-Folklore Society, London, 1925
The Bookman (Lit. Supl., of "The Times"), London, 1925
The Christian World, London, 1925
Musical Opinion (London) 1925
The Nation, London, 1925.No: 7973 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Szymanowski, Karol
"Fryderyk Chopin", Warszawa, 1925.
Muzyka i Spiew (Krakow), IX. 1925, VII/54. s. 12.No: 7974 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Szymanowski o Chopinie.
Dziennik Poznanski (Poznan) 1.X.1925, nr. 227.No: 7975 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Kennedy i Uminska : Chopin
Excelsior, Paris, 1926.No: 7976 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Opowiesc o Chopinie. (Guy de Pourtales : Chopin ou le poete) KP
Poznan, 15.II.1926.No: 7977 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Chopin i zloty podzial.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 28.III.1926, III/13 (117). s. 3.No: 7978 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Un livre sur Chopin en Angleterre
[Kennedy-Uminska : Chopin]
WPo Warsaw [=?], 25.VI.1926.No: 7979 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

O polskosc Szopena. Nowy zyciorys Fryderyka Szopena.
Echo Muzyczne, "The Musical Echo", Chicago, VII. 1926, III. s. 7-8.No: 7980 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

O dziecinstwie Szopena
Warszawianka (Warszawa), 15.XI.1926, nr. 310, s. 4
       Note: z. Uminska & H. E. Kennedy: Chopin, the Child and the LadNo: 7981 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Z ruchu wydawniczego.-Ferdynand Hoesiek "Chopin"
Zycie tworczosc. 2 t. wyd. drugie.
Warszawa 1926.
Kurier Warszawski, 19.XII.1926, nr. 348.No: 7982 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Drugle wydanie monografji F. Hoesicka o Chopinie
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa). 15.I.1927.No: 7983 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Pourtales, Guy de
Chopin on le poete.
La Revue Hebdomadaire, Paris, 11.VI.1927.No: 7984 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1928

Pourtales, Guy de
Chopin a man of solitude (1928)
Music and Letters 1928, vol. IX, s. 85.No: 7985 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1928

Guttry, Alexander von
Chopin : Gesammelte Briefe
Herausgegeben v. A. v. Guttry.
Deutsche Blatter in Polen. Historische Gesellschaft. V. Posen, 1928.No: 7986 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Goldenweiser, Anny
Goldenweiser, A.K.
Fryderyk Szopen. Listy
Pod red. A.K. Goldenweisera.
W przekladzie Anny Goldenweiser.
Moskwa 1929.
Muzyka (Warszawa) 31.I.1933, X/1 (98), s. 29.No: 7987 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

[Frederic Chopin]
Swiat (Warszawa) 18.II.1933, nr. 7, s. 18.
       Note: Sicard, La maladie et l'oeuvre de ChopinNo: 7988 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Polska zagranica.
[Not.o wydaniu listow Chopina w opracowaniu A.A. Goldenweiser]
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 30.VI.1929, VI/26 (287), s. 3.No: 7989 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Monografja polskiego muzykologa o Chopinie w jezyku francuskim
IKC Krakow, 25.XII.1929, or 353
       Note: O: Z. Jachimecki: Chopin.No: 7990 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

[Frederic Chopin]
Musica D'Oggi, Milano, I.1930; II.1930, XII.No: 7991 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

La vie musicale a travers les livres ... Zdz. Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre.
Le Guide Musical, Paris, III/IV. 1930.No: 7992 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Le role historique de Chopin.
(extrait de : Fred. Chopin et son oeuvre de Zd.z. Jachimecki)
Le Guide du Concert, Paris, V. 1930.No: 7993 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Chopin et son oeuvre.
Le Courrier Musicale et Teatral (Paris), Paris, 1.VI.1930, nr. 11
       Note: Jachimecki: Chopin et son oeuvreNo: 7994 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

L'estetique de Chopin et celle de Deodat de Severac
La Tribune de Geneve, Geneve, 25.VI.1930.No: 7995 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Jachimecki, Zdzislaw
Chopin et son oeuvre. Notes bibliographiques. Frederic Chopin.
MPo Warsaw, 12.VIII.1930, nr. 183.No: 7996 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Frederic Chopin et son oeuvre par Zdz. Jachimecki. Delagrave. Paris 1930.
Le Correspondant, Paris, XII.1930.No: 7997 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Monografia o Chopinie prof. Zdz. Jachimeckiego w swietle krytyki zagranicznej.
Glos Narodu, Krakow, 18.IV.1931, nr. . 103.No: 7998 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Pretese francesi su Chopin.
[Roszczonia francuskie do Chopina]
Lavoro Fascista, Roma. 1931
       Note: dokonczenieNo: 7999 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Aspetti della moderna musica polacca.
Oggi e Domani" Roma 1931
       Note: dok.No: 8000 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Prasa wloska o polskiej muzyce wspolczesnej i o Szopenie.
IKC Krakow, 8.I.1932, nr. 8.No: 8001 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Echa polskich badan szopenowskich w prasie angielskiej
IKC Krakow, 26.III.1932, nr. 85
       Note: O pracy Bron. Wojcik-KeuprulianNo: 8002 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Neue Bucher. Binental Leopold : Chopin, Leipzig 1932, Breitkopf & Hartel.
Slavische Rundschau, Praha, 1932, nr. 4.No: 8003 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Cortot, Alfred
Trois manuscrits de Chopin.
Commentes par A. Cortot.
Warsaw, V-VI. 1932, IX 5-6, s. 162.No: 8004 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Entuzjastyczny hold, oddany geniuszowi Fryderyka Szopena.
[O revue "Bravo". Paris No Chopin]
Muzyka (Warszawa) 1932, IX/5-6, S. 165-166.No: 8005 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

The works of Chopin in the Oxford University Press Edition.
The Times, London, 23.VII.1932.No: 8006 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Szopen w Anglji.
IKC Krakow, 1.VIII.1932, nr. 211.No: 8007 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Polomca w prasie ormianskiej.
IKC Krakow, 30.IX.1932, nr. 271.No: 8008 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Jachimecki, Zdzislaw
Chopin
Pesti Hirlap, Budapest, X. 1932.No: 8009 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Voyrich, P.
Szopen w Anglji.
[O wyd. Oxfordakiem dziel Chopina i Listach Chopina w]
[Tlum. P. Voynich.]
Szopen (Warszawa), X. 1932, 1/2, s. 14.No: 8010 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Grzymala-Siedlecki, Adam
Pierwsze preludja Chopinowskie
Muzyka (Warszawa) X. 1932, nr. 10-11 (96-7), s. 321-2.No: 8011 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

"Chopin" Binentala.
Dziennik Poznanski, Poznan, 25.XI.1932, nr. 272.No: 8012 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

signed: St. (= ?)
Niewiadomski : Fryderyk Szopen. Lwow 1933.
Muzyka (Warszawa) 15.XII.1932, IX/12, s. 364.No: 8013 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Goldenweiser, Anna
Fryderyk Szopen. Listy. Moskwa 1929.
Muzyka (Warszawa) 31.I.1933, X/1, s. 29.No: 8014 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Kronika muzyczna.
[Dr. Edmond Sicard : La maladie et l'oeuvre de Chopin i o rosyjskim wydaniu listow Chopina]
Swiat (Warszawa) 18.II.1933, XXVII/7, s. 18.No: 8015 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Andre Gide o Chopinie.
Dziennik Polski Warsaw, 8.III.1933, nr. 55.No: 8016 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Przeglad prasy.
Muzykologowie polscy w obronie hasla "Szopan na Wawel"
M. Warszawa, 31.VI.1933, X/102/4, s. 155.No: 8017 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Opienski, Henryk
Lettres de Chopin, Malfore, Paris 1933, "Aux Ecoutes"
Paris, 30.XII.1933.No: 8018 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Volkmann, Hans
Chopin in Dresden.
Muzyka (Warszawa) 1. 1934, XI/1No: 8019 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

[not.] Listy Chopina w wydaniu francuskim [Opienski : Lettres]
Biuletyn Muzycne Ton, Warsaw, 1. 1934, 11/2, s. 55.No: 8020 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Opienski, Henryk
Danysz, M. Stephane
Collection Polonaise.-Lettres de Chopin
Receuillies par Henri Opienski et trad. par Stephane Danysz.
Muzyka (Warszawa) II. 1934, XI/112, s. 75.No: 8021 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Nowa ksiazka o Chopinie
Gazeta Lwowska, Lwow, 26.II.1934
       Note: Binental: Chopin, Ed. Rieder, ParisNo: 8022 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Una monografia su Frederico Chopin.
L'Avvenire d'Italia, Roma, 3.III.1934.No: 8023 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Mariotti, Giovanni
Chopin
Rassegna Nazionale, Roma, III.1934.No: 8024 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

[Binental : Chopin]
Gazetta di Venezia, Venezia, 8.III.1934.No: 8025 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Nowe wydawnictwa : Dr. Bronislawa Wojcik-Keuprulian: Chopin. Studia - Krytyki - Szkice. 1933
Muzyka (Warszawa) III. 1934, X/113, s. 127.No: 8026 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Mariotti, Giovanni
Chopin
Zet Warsaw, 1.VI.1934.No: 8027 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Studium o Szopenie w jezyku wioskim
[G. Mariotti : Chopin]
Kurjer Bydgoski, Bydgoszcz, 15.VI.1934, nr. 134.No: 8028 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Ganche, Edouard
Voyages avec Frederic Chopin
Mercure de France, Paris 1934.
Muzyka (Warszawa) VI-VII. 1934, XI/6-7 (116-7), s. 282.No: 8029 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Mariotti, Giovanni
Chopin
Kurjer Bydgoski, Bydgoszcz, 5.X.1934.No: 8030 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Un livre anglais sur Chopin.
L'Echo de Varsovie (Warszawa) 6.X.1934.No: 8031 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Angielska ksiazka o Chopinie.
Polonia (Katowice) 6.X.1934.No: 8032 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Angielska ksiazka o Chopinie.
Dziennik Pomorza, Torun 7.X.1934.No: 8033 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

[not.] Film z zyela Chopina.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 4.XI.1934, XI/45 (572), s. 4
       Note: "Ostatni walc Chopina"No: 8034 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Binental, Leopold
Chopin
Muzyka (Warszawa) XII. 1934, XI/10-12 (120-2), s. 378.
       Note: Ed. Rieder, Paris.No: 8035 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Binental, Leopold ([not.])
Chopin, Rieder, Paris 1934; Murdoch : Chopin, his life, Murray London 1934; G. Mariotti : Chopin Rinascimiento del Libro.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 27.I.1935, XII., 4 (584), s. 4.No: 8036 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Volkmann, Hans
Chopin in Dresden. Neue Daten zu seiner Lebens- und Liebesgeschichte.
Warsaw, II. 1935, XII/1-2, (123-4), s. 38.No: 8037 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Ganche, Edouard
Souffrances de Frederic Chopin.
Essai da medicine et psychologie
Ed. du Mercure de France, Paris 1935.
Warszawa, V. 1935, XII/3-4 (125-6), s. 88.No: 8038 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Album Fryderyka Szopena.
[O art. M. Mirakiej w "Pion", W-wa 20.V.1931]
Muzyka (Warszawa) V. 1935, nr. 3-4 (125-6), s. 90.No: 8038a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Niemiecka powiesc o Chopinie
Dziennik Poznanski (Poznan) 15.XI.1935
       Note: H. Richter-Halles: Drei Frauen um ChopinNo: 8039 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Dlaczego Szopen zmarl za mlodu?
Kurjer Lodzki, Lodz, 24.XI.1935, nr. 323
       Note: O studium Dr. Keith BarryNo: 8040 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Bronarski, Ludwik
Harmonika Chopina, 1935.
Muzyka (Warszawa) XII. 1935, XII/10-12 (132-134), s. 249-50.No: 8041 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Roes, Paul
Essai sur la technique du Piano.
Le jeu de Chopin et de Liszt
Paris-Bruxelles 1935 Version francaise de Marie Rose Clouzot. - MM, Paris, 31.XII.1935.No: 8042 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Roes, Paul
La Liberte
Paris, 3.XII.1935.No: 8043 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Roes, Paul
Telegraaf
Amsterdam, 11.I.1936.No: 8044 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Roes, Paul
[Frederic Chopin]
Nation Belge, Bruxelles, 2.XII.1936.No: 8045 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Roes, Paul
Nieuve Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 24.XI.1936.No: 8046 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Roes, Paul
Het Laatste Nieuws
Bruxelles, 19.I.1937.No: 8047 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Roes, Paul
L'Element fondamental de la technique du jeu chez Liszt et Chopin - et - Essai sur la technique du piano
Toute l'Edition, Paris, 1936.No: 8048 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Le lettere di Chopin.
La Gazette di Puglia, Bari, 13.VIII.1936.
       Note: o Opiedski: Listy ChopinaNo: 8049 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Dr. Henryk Opienski. Listy Fryderyka Chopina ...
Muzyka (Warszawa) 31.XII.1936, XIII, 7-12, s. 116.
Warszawa 1937.No: 8050 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Fryderyk Szopen na secnie teatralnej
["Lato w Nohant" Jar. Iwaszkiewicz'a]
Muzyka (Warszawa) 31.I.1937, XIV/1 (147), s. 20.No: 8051 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

[not. red.] Kulturchronik. H. Opienski : Fr. Chopins Briefe.
Prager Presse, Praha, 10.III.1937.No: 8052 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Opienski, Henryk ([not. Red.])
Listy Fryderyka Chopina.
Podbipieta (Warszawa), 21.III.1937.No: 8053 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Nowe wydawnictwa; Leopold Binental, Chopin W-wa 1937, Raoul von Koczalski, Chopin, Koln 1936; s. 92
Muzyka (Warszawa) 31.III.1937.No: 8054 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Hipkins, Edith I.
How Chopin played.
Muzyka (Warszawa) 31.VIII.1937, XIV/718, s. 236.No: 8055 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Zycie Chopina.
Prosto z Mostu (Warszawa), 7.XI.1937.No: 8056 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Jak gral Chopin?
[Edith J. Hipkins : How Chopin played]
Polska Zbrjna (Warszawa) 11.I.1938. ~No: 8057 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Angielska ksiazka o Chopinie.
Czas (Warszawa) 12.I.1938.No: 8058 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Angielska ksiazka o Chopinie.
Warszawski Dziennik Narodowy (Warszawa), 13.I.1938.No: 8059 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Jak gral Chopin? Angielska ksiazka o Chopinie.
Kurjer Bydgoski, Bydgoszcz, 21.I.1938.No: 8060 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Angielska ksiazka o Chopinie.
Kultura, Poznad, 6.II.1938.No: 8061 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

"Zycie Chopina".
[O : Kaden-Bandrowski: Z. Ch]
Polska Zachodnia, Katowice, 15.II.1938.No: 8062 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Zycie Chopina.
Chwila, Lwow, 20.II.1938.No: 8063 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Zycie Chopina.
Goniec Warszswaki (Warszawa), 20.II.1938.No: 8063a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Wloska publikacja o Chopinie.
Gazeta Polska (Warszawa) 21.II.1938
       Note: William Murdoch: ChopinNo: 8064 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

W kraju.
["Zycie Chopina" J. Kaden-Bandrowskiego]
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 27.II.1938.No: 8065 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Wloska publikacja o Chopinie
Gazeta Polska (Warszawa) 21.II.1938
       Note: Wm. Murdoch: ChopinNo: 8066 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Zycie Chopina
Polska Zbrjna (Warszawa) 26.II.1938.No: 8066a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Z wydawnictw. Chopin.
Glos Lubelski, Lublin, 28.II.1938.
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie ChopinaNo: 8067 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Egert, Paul / Dr.
Chopin
Wyd. Athenaion. Poczdam, 1937
Muzyka (Warszawa) 28.II.1938.No: 8067a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

"Zycie Chopina" ... [Kaden-Bandrowskiego]
Kurjer Poznanski, 2.III.1938.No: 8068 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Nowosci literackie o Chopinie
Kurier Warszawski, 6.III.1938.No: 8068a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

"Zycie Chopina". [Kaden-Bandrowskiego]
Nowy Glos (Warszawa) 27.III.1938.No: 8069 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

"Cudowne dziecko".
(Obrazki z lat dziecinnych Fryderyka Chopina)
Dziennik Polski, Kowno, 29.III.1938.
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie ChopinaNo: 8070 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

"Chopin" [Libri e Riviste]. Guglielmo Murdoch : Chopin, Milan. 1938.
L'avvenire di Tripoli, Tripoll, 14.IV.1938.No: 8071 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Juliusz Kaden-Bandrowski. Zycie Chopina.
Slowo (Wilno), 15.IV.1938.No: 8072 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Binental, Leopold
Chopin
Warszawa 1937.
Przewodnik Literacki Naukowy (Warszawa), 1938, nr. 1.No: 8073 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Zycie Chopina
Bluszcz (Warszawa) 23.IV.1938.No: 8073a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Literatura na szerokim swiede. Volter, Napoleon, Chopin ...
Kurier Warszawski, 13.V.1938.
       Note: O: Kaden-Bandrowskiego: Zycie ChopinaNo: 8074 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

"Listy" Chopina najlepiej wydana ksiazke polska r. 1937.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 15.V.1938, XV/21 (760), s. 8.No: 8075 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Zycie Chopina, 1938.
Epoka (Warszawa) 5.VI.1938.No: 8076 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Due opere sconosciuto di Chopin
Il Giornale d'Italia, 5.VI.1938
       Note: O Bronarski: Wyd. Nocturna c-moll i Largo Es-durNo: 8077 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Unbekannte Werke von Chopin [Id. Id.]
Prager Tag, Praha. 22.V.1938.No: 8078 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Chopin et la Pologne. "Des canons dans les fleurs"
Prior, Paris, 26.V.1938
       Note: [O Kaden-Bandrowski: Zycie Chopina]. - Wyciag z "Transcontinental PressNo: 8079 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Chopin si Polonia.
Frontrie, Bucuresti, 29.V.1938
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie Chopina i iNo: 8080 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Chopin et la Pologne
Maroc Matin, Rabat, 31, V. 1938.
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie Chopina; Opienski: Listy Ch. 1 1.No: 8081 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Deux compositions inconnues de Chopin.
[Bronarski : Nocturn 1 Largo]
Journal de Geneve - 31.V.1938No: 8082 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Deux compositions inconnues de Chopin
Democrate, Delemont 30.V.1938No: 8083 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Deux compositions inconnues de Chopin
La Tribune de Geneve - Geneve, 14.VI.1938.No: 8084 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

"Les canons dans les fleurs". Chopin et la Pologne.
L'Independance Roumaine, Bucuresti, 1.VI.1938.No: 8085 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Zycie Chopina
Echo Beskidskie, Bielsko, 4.VI.1938
       Note: O Kaden-Bandrowskiego: Z. Ch.No: 8086 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Bigos Kadena.
Czas (Warszawa) 5.VI.1938 [id. id.].No: 8087 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Zycie literackie. Bigos i woda Kadena.
[Zycie Chopina]
Kurjer Poznanski, 12.VI.1938.No: 8088 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

On publie pour la premiere fois deux compositions inedites de Chopin
Depeche de l'Est - Bone (Algerie), 16.VI.1938.No: 8089 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Due ignorate composizioni di Chopin.
Il Lavoro, Genova, 8.VI.1938No: 8090 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Due ignorate composizioni di Chopin.
Gazzetta Ticinese, Lugano, 21.VI.1938.No: 8091 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Za najlepsi polskou knihu za r. 1937.
[Opienski : Listy Chopina]
Tempo, Praha, 28.VI.1938.No: 8092 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

[o Kaden-Bandrowski : Chopin]. "Kultura"
Poznan, 17.VII.1938, nr. 17.No: 8093 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Kamsowski, Moritz
Hill, Emily
Chopin the man. Chopin. His life and letters
3-rd ed.
By Moritz Kamsowski
Translated by Emily Hill
London, William Reeves
Musical Opinion, London, X. 1938, s. 24.No: 8094 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Chopin [Juliusz Kaden-Bandrowski]
Glos Lubelski, Lublin. 28.XI.1938.No: 8095 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Chopin in der Literatur.
Neue Freie Presse (Wien), 6.XI.1938.
       Note: J. Iwaszkiewicz: "Chopin"No: 8096 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Nowa ksiazka Nowaczynskiego
Prosto z Mostu (Warszawa), 4.XII.1938, nr. 53.No: 8097 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Popularna ksiazka o Chopinie.
Polska Zbrjna (Warszawa) 28.XII.1938.No: 8098 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Kronika kulturalna. Bulgarska ksiazka o muzyce polskiej.
Slowo Narodowe, Lwow, 12.I.1939, nr. 12
       Note: O: Iwan Kamburow: Muzyka Polska, Sofia 1938 T. F. CzipiewNo: 8099 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Notatki literackie. Opowiesc o Frydrysiu.
Warszawski Dziennik Narodowy (Warszawa), 14.I.1939, nr. 14
       Note: Nowaczynski: Mlodosc ChopinaNo: 8100 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Fryderyk Szopen
Glos Narodu, Krakow, 25.I.1939.No: 8101 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

O Szopenie dla mlodziczy.
IKC Krakow, 26.I.1939.No: 8102 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Fryderyk Szopen
Gazeta Polska (Warszawa) 29.I.1939.No: 8103 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
"Fryderyk Szopen"' Lwow, 1939
Ilustracja Polska (Warszawa), 5.II.1939.No: 8104 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Fryderyk Szopen.
Obrona Kultury (Warszawa), 1.II.1939, nr. 3.No: 8105 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Fryderyk Szopen
Slowo (Wilno), 9.II.1939.No: 8106 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Zycie Szopena : (Jaroslaw Iwazkiewicz: Fryderyk Szopen) "Tecza"
Poznan, II.1939.No: 8107 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Wydawnictwa Roju. Adolf Nowaczynski : Mlodosc Chopina.
Dekada (Warszawa) 10.II.1939.No: 8107a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Ksiazka o Chopinie piora wloskiego pisarza
Dziennik Dobry (Warszawa) 21.II.1939
       Note: Nino Salvaneschi: Zal SzopenowskiNo: 8108 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Nowaczynski, Adolf
Mlodosc Chopina
Dziennik Poznanski (Poznan) 9.III.1939.No: 8109 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

[not.] [Maria Mirska : Lettres inedites adressees a Chopin]
La Revue Musicale (Paris), III.1930.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 4.VI.1939, XVI/23 (816), s. 7.No: 8110 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

[J. Iwaszkiewicz : Fryderyk Szopen]
Kronika Polski i Swiata (Warszawa), 16.IV.1939, nr. 16.No: 8111 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Kronika Muzyczna. Zbiorowc wydanie dziel Chopina.
Dziennik Bydgoski, Bydgoszcz, 16.IV.1939
       Note: w sprawie wyd. Instytutu im. ChNo: 8112 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Panoptikum ... gdybys w mateczniku siedzial..
[krytyka recenzu W. Hulewicza dot. Nowaczynskiego : Mlodosc Chopina]
Prosto z Mostu (Warszawa), 14.V.1939.No: 8113 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Przeglad pismiennietwa.
[Adolf Nowaczynski : "Mlodosc Chopina"]
Przeglad Powszechny, Krakow, VII/VIII. 1939, nr. 7-8, s. 144-146.No: 8114 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1945

Etudes sur Chopin, par Ludwik Bronarskl.
Journal de Geneve - Geneve, 13.VII.1945.No: 8115 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1945

Etudes sur Chopin, par Ludwik Bronarski.
Der Bund, Morgenblatt - Bern, 11.V.1945.No: 8116 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Zycie Chopina.
Nowy Glos (Warszawa), 27.III.1938.No: 8117 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

signed: a.e. (= Altberg, Emma)
Nowa ksiazka o Chopinie.
Express Poranny (Warszawa) 17.V.1934, nr. 135.No: 8118 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

signed: a.e. (= Altberg, Emma)
O Chopinie [Binental : Chopin Ed. Rieder]
Express Poranny (Warszawa) 1.VI.1934, nr. 150.No: 8119 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: a.e. (= Altberg, Emma)
Kwartalnik "Chopin"
Express Poranny (Warszawa) 6.I.1938.No: 8120 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: a.e. (= Altberg, Emma)
Kwartalnik "Chopin"
Dziennik Bialostocki, Bialystok 8.I.1938.No: 8121 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

signed: a.e. (= Altberg, Emma)
O Chopinie dla dzieci. Tad. Mayzner : Chopin 1938.
Express Poranny (Warszawa) 7.I.1939
EP Kielce Radom 8 I. 1939, nr. 8.No: 8123 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

signed: A.H., / Dr. (= ?)
Nowa kskitka o Chopinie.
Nowy Dziennik, Krakow 28.XI.1930, nr. 315.
       Note: Binental: ChopinNo: 8124 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1903

Aderer, Adolphe
Souvenirs inedits de Chopin.
Le Temps Theatre, Paris 28. T. 1903.
       Note: Kariowicz: SouvenirsNo: 8125 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1921

Chybinski, Adolf
O Chopinie. 1. Hugo Leichtentritt : Analyse der Chopin'schen Klavierwerke. Berlin 1921. Hugo Leichtentritt : F. Chopin.
Przeglad Warszawski XI. 1921 I/2, s. 257-265.No: 8125 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Altberg, Emma
O Chopinie. Dwie prace p. Wojcik-Keuprulian.
Express Poranny (Warszawa) 24.III.1934, nr. 83.No: 8126 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

(Alwi), Ciekawa ksiazka o Chopinie.
Maly Dziennik (Warszawa) 22.II.1939.
       Note: Binental: ChopinNo: 8127 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Eggert, Paul
Friedrich Chopin. Potsdam 1937.
Schweizerische Musikpadagogische Blatter Zurich 1937 XXVI, s. 346.No: 8128 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Aaper Z powodu pewnej ksiazki.
[Jul. Kaden-Bandrowski Zycie Chopina W-wa 1938]
Myti Narodowa Warsaw 8.V.1938.No: 8129 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

signed: awa. (= ?)
Przeglad literacki. Monografja o Szopenie. Zdzislaw Jachimecki : Fryderyk Chopin.
Naprzod (Krakow) 25.XI.1926.
Krakow 1927.No: 8130 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Mariotti, B.E. Giovanni
Chopin, Firenze 1933.
Leonardo, Firenze IV. 1934.No: 8131 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Mariotti, B.E. Giovanni
H. Opienski : Chopin's letters.
Music and Letters 1932/3 XIV/1.No: 8132 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

signed: B.J. (= ?)
Anglik o Chopinie
Kuryer Warszawski 20.III.1937.
       Note: J. W. Davison: Essay on the works of Fred. Chopin. London 1848No: 8133 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Plaisant, Marcel
Chopin, Paris (1926)
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) I/IV. 1930 11/6-7, s. 247.No: 8133 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1945

signed: B.P.-E. (= ?)
Etudes sur Chopin, par Ludwik Bronarski.
Express, Neuchatel 11.IV.1945.No: 8134 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Opienski, B.N.
Chopins Briefe.
Deutsche Zukunft, Berlin 1936 V/27, s. 14.No: 8136 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Balicki, Stanislaw Witold
"Zycie Chopina". [J. Kaden-Bandrowskiego]
IKC Krakow 4.IV.1938.No: 8137 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Baranowski, Wladyslaw
Jellenta Cezary : Grajacy szczyt.
Biblioteka Warszawska Warsaw X. 1912, s. 179-181.No: 8138 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Barbag, Seweryn
Melodyka Chopina Dr Bronislawy Wojcik-Keuprulian
Lwow 1930.
Muzyka (Warszawa) 20.XII.1930 VIII/11-12, s. 702-3.No: 8139 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Barini, Giorgio
Karlowicz, Souvenirs inedits de Fr. Chopin.
La Cultura, Roma 1904. Vol. 23, nr. 11.No: 8140 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Bellaigue, Camille
De quelques valses.
[m. i. Zdz. Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre. Delagrave, Paris 1930]
Le Figaro, Paris 8.V.1930.
       Note: ostatni art. przedsmiertny B.,aNo: 8141 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Bertini, Paolo
Ricordi inediti di Fr. Chopin
Nuova Musica, Firenze 1904 Vol. 9, nr. 107.
       Note: Karinwicz: Souvenirs de Fr. ChopinNo: 8142 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Bertini, Paolo
Un nuovo libro su Chopin
Nuova Musica, Firenze 1905. Vol. 10, nr. 118.No: 8143 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Bidou, Henry
Incertitudes
Lo Temps Paris, Paris 6.XII.1933.
       Note: B. Scharlitt: Chopins BriefeNo: 8144 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1913

Bie, Oscar
Besprechungen 147. Adolf Weissmann, Chopin.
Die Musik, Berlin IV. 1913 XII/13, s. 40.No: 8145 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Binental, Leopold
Zdzislaw Jachimecki : Fryderyk Chopin.
Kuryer Warszawski 20.XII.1926, nr. 349.No: 8146 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Binental, Leopold
Chopin w swietle monografji.
Kuryer Warszawski 24.IV.1933, nr. 112.No: 8147 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Birkenhead, May
[O : Numero Chopin "Revue Musicale"]
Chicago Daily Tribune, Chicago 31.XII.1931.No: 8148 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Blei, Franz
[Pourtales : Chopin ou le poete]
Die Literarische Welt, Berlin 3.VI.1927.No: 8149 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Boetticher, Wolfgang
Egert, Paul
Friedrich Chopin, Potsdam 1937.
Die Musik, Berlin 1937 XXX, s. 254-256.No: 8150 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Egert, Paul
Boucke, Ernst
Friedrich Chopin.
Allgemeine musikalische Zeitung (Berlin) XII.1937.No: 8151 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Bratro, Jozef
Wielki pisarz : o wielkim muzyku
Czerwone Tarcze (Warszawa) III.1938.
       Note: "Zycie Chopina, Kaden-Bandrowski"No: 8152 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1901

Broadhouse, John
The life of Chopin by Franz Liszt.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig X. 1901 III/1, s. 26-27.No: 8153 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Bronarski, Ludwik
Pourtales : Chopin ou le Poete, Paris 1927.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1. 1929 1/2. s. 206-7.No: 8154 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Bronarski, Ludwik
Vuillermoz : La vie amoureuse de Chopin. Paris 1927.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1. 1929 1/2, s. 206-7.No: 8155 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Bronarski, Ludwik
Plaisant : Chopin.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1930 11/6-7.No: 8156 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Bronarski, Ludwik
Chopin w Leksykonie Gathy'ego
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1929 1/6-7. s. 239-240.
       Note: Materjaly do historji muzyki polskiej.No: 8157 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Bronarski, Ludwik
Melodyka Chopina Dr Bronislawy Wojcik-Keuprulian.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) X.1930 11/9, s. 56-58.No: 8158 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Miraka, Marie
Bronarski, Ludwik
Nowe Chopiniana. 1. Fr. Chopin Mazurek as dur
Publie par Marie Miraka.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) VIII-X.1931 III/12-13, s. 401-5.
       Note: 2. Leop. Binental: Chopin, W-wa 1930.No: 8159 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Cortot, Alfred
Bronarski, Ludwik
Ganche, Edouard
"Trois manuscrits de Chopin"
Commentes par A. Cortot et accompagnes d'une etude historique sur les manuscrits par Edouard Ganche
Paris 1932.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) VII-X.1932 IV/16, s. 756-761.No: 8160 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Bronarski, Ludwik
Dr Marcel Bordes
La maladie et l'oeuvre de Chopin
Lyon 1932.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) VII-X.1933 V/19-20, s. 188-196.No: 8161 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Bronarski, Ludwik
Dr Bronislawa Wojcik Keuprulian : Chopin - Studia - krytyki - szkice
Warszawa 1933.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) VII-X.1933 V/19-20, s. 188-196.No: 8162 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Bronarski, Ludwik
Z najnowszej literatury chopinowskiej; Dr Hans Volkmann : Chopin in Dresden. Neue Daten zu seiner Lebens; und Liebesgeschichte.
The Oxford Edition of Fred. Chopin, Oxford 1934
Berlin 1935.
PR Muzyka (Warszawa) 1935, s. 133-154.No: 8163 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Bronarski, Ludwik
Publikacje o Chopinie.
Polski Rocznik Muzykologiczny (Warszawa) 1936, s. 163-175.No: 8164 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Bronarski, Ludwik
Konrad J. : Na marginesic konkursu Chopinowskiego.
Warsaw 1937.
Muzyka Polska (Warszawa) 1937 V, s. 119-121.No: 8165 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

signed: Bru., M. (= ?)
William Murdoch : Chopin.
Ed. Treves.
RMI Milano [=?]
RMI Milano [=?] 1936, nr. 1No: 8166 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Brzezinski, Franciszek
Ksiazka O Chopinie.
Kuryer Warszawski 15.XII.1930, nr. 342.
       Note: Leop. Binental: ChopinNo: 8167 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Brzezinski, Franciszek
Nowa ksiazka o Choponie.
Kuryer Warszawski 15.V.1934, nr. 132.No: 8168 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Buenzod, Emmanuel
Guy de Pourtales. Chopin ou le poete.
Bibliotheque Universelle et Revue de Geneve, Geneve 1927, vol. 1, s. 822.No: 8168a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Bukowinski, Adam
Ksiazka o Chopinie.
Czas (Warszawa) IX. 1937.
       Note: L. Binental: Chopin (Warszawa) 1937No: 8169 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

signed: C.C. (= ?)
Nino, Salvaneschi
Il tormento di Chopin. Milano 1934.
Studium, Roma VIII.-IX. 1934, s. 519-20.No: 8170 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

signed: C.R. (= ?)
MM. Ganche et Komorowski, historiens. de Chopin et de Lelewel.
La Vie, Paris 1.V.1927.No: 8171 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Centnerszwer, Mieczyslaw
Chopiniana
Nasz Przeglad (Warszawa): [part] I. 20.III.1939, nr. 79, s. 10.
Nasz Przeglad (Warszawa) [part] II. 26.III.1939, nr. 85, s. 12.
Nasz Przeglad (Warszawa) [part] III. 2.IV.1939, nr. 92, s. 15.
Nasz Przeglad (Warszawa) [part] IV. 9.IV.1939, nr. 99, s. 17.
Nasz Przeglad (Warszawa) [part] V. 16.IV.1939, nr. 106, s. 19.
       Note: L. Binental: Chopin, W-wa 1937
       Note: Wyd. dziei Chopina IFC
       Note: "Chopin", z. 1 i II wyd. IFC
       Note: Tad. Mayzner: Chopin
       Note: Ad. Nowaczynski: Mlodosc ChopinaNo: 8172 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1891

Chlebowski, Bronislaw (1846-1918)
Fryderyk Chopin : Charakterystyka.
Ateneum (Warszawa) VII. 1891 XVI/1, s. 1-22.No: 8173 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Chominski, Josef Michal
Dr Ludwik Bronarski : Harmonika Chopina
Warsaw 1935.
Polski Rocznik Muzykologiczny (Warszawa) 1936, t. II, s. 178-181.No: 8174 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Chybinski, Adolf
Chopins brieflicher Nachlass.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig 1904, V/5-6, s. 219-224.No: 8175 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Chybinski, Adolf
Nowa monografja o Chopinie
Lutnista (Warszawa) 1.XII.1905, nr. 16-19, s. 22-225.
       Note: H. Leichtentritt: ChopinNo: 8176 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Chybinski, Adolf
Ein neues Buch uber Chopin. Besprechung der Chopin
Biographie v. H. Leichtentritt.
Neue Musik-Zeitung Stuttgart - Leipzig 1905 XXVII/12.No: 8177 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1906

Chybinski, Adolf
Fr. Chopin's Tageblatter.
Neue Musik-Zeitung Stuttgart 1906 XXVII
       Note: dot. apokryfuNo: 8178 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1906

Chybinski, Adolf
H. Leichtentritt : Fred. Chopin, Harmonie 1905.
Neue Musik-Zeitung Stuttgart 1906.No: 8179 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Z pismiennictwa polskiego : Chopin, napisal Henryk Opienski, 1909 Lwow
Przeglad Polski (Krakow) 1. 1910 T. CV, nr. 313, s. 101-106.No: 8180 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Chybinski, Adolf
Henryk Opienski "Chopin"
Sfinks (Warszawa) II. 1910, nr. 26, s. 303-307.No: 8181 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Chybinski, Adolf
Jubileuszowe studium o Chopinie. O pracy pt
Chopin" Henryka Opienskiego wyd. "Nauka i Sztuka". Tom X
Literatura Sztuka (Warszawa) 20.II.1910 IV/5
       Note: s. 2, p.t. "Fryderyk Chopin (1810-1910)".
       Note: W dod. No "Nowej Gazety"No: 8182 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Chybinski, Adolf
H. Opienski : Chopin.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig VII. 1910 XI/11, s. 355-6.No: 8183 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1911

Opienski, Henryk
signed: Ch., A. (= Chybinski, Adolf)
Chopin als Schopfer.
Warsaw 1911.
ZIMG Leipzig 1912 XIII/467, s. 244.No: 8184 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Hoesick Ferdynand : Chopin, Leben und Schaffen : (pol.) Warszawa 1911
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig V. 1912 XIII/9, s. 279-281.No: 8185 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Z literatury chopinowskiej. F. Hoesick, Chopin III., t.; B. Szarlitt, Listy Chopina; H. Opienski, Chopin jako tworca.
Sfinks (Warszawa) 1. 1912, t. XVII, nr. 49, s. 151-4.No: 8186 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Chopiniana
Museion, Krakow IV. 1912 11/IV, s. 113-118.
       Note: Hoesick: "Chopiniana"No: 8187 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Z pismiennictwa polskiego. F. Hoesick : Chopiniana.
T. I-III
PR Krakow [=?] IV. 1912, t. CXIV, nr. 340, s. 100-102.
       Note: H. Opienski: Chopin jako tworca 1911No: 8187 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1919

Chybinski, Adolf
Z literatury niemieckiej o Chopinie. III. Bernard Scharlitt : Chopin
Lipsk 1919, Breitkopf & Hartel.
Przeglad Warszawski II. 1922 11/5, s. 257-267.No: 8188 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Z pismiennictwa polskiego. F. Hoesick : Chopiniana.
PR Krakow [=?] V. 1912, t. CXIV, nr. 341, s. 261.No: 8189 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Z polskiej literatury muzycznej
["Chopiniana" F. Hoesick itd]
Sfinks (Warszawa) V-VI. 1912, s. 435-437.No: 8190 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Redenbacher Else : F.F. Chopin, Leipzig [1911]
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig IX. 1912 XIII/12, s. 411.No: 8191 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Hoesick Ferdynand : Chopiniana.
Bd. 1
Krakow 1912.
ZIMG Leipzig IX. 1912 XIII/12, s. 411.No: 8192 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1911

Chybinski, Adolf
Chopin's Friedrich, Gesammelte Briefe, herausgeg. v. Bernard Scharlitt.
Leipzig 1911.
ZIMG Leipzig IX. 1912 XIII/12, s. 408.No: 8193 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Chybinski, Adolf
Sprawozdanie z ksiazek
wyd. obce
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) X.1912 11/111, s. 289-290.No: 8194 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1914

Chybinski, Adolf
A. Polinski : Chopin. Kijow 1914.
Ksiazka (Warszawa) - Lwow IV-V. 1914 XIV/4-5, s. 277-278.No: 8196 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1921

Chybinski, Adolf
O Chopinie : II. Adolf Weissmann: Chopin, Berlin 1912.
Przeglad Warszawski XII. 1921 1/3, s. 400-405.No: 8198 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1909

Chybinski, Adolf
Chopin's brieflicher Nachlass.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig 11-111. 1909.No: 8199 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

signed: Ch., A. (= Chybinski, Adolf)
Pereswiet-Soltan, Stanislaw. Listy Fryd. Chopina do Jana Bialoblockiego.
Warsaw 1926.
Zeitschrift fur Musikwissenschaft (Leipzig) VI-VII. 1927, IX, s. 588.No: 8200 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Chybinski, Adolf
Hans, Engel
Die Entwickelung des Deutschen Klavierkonzerts von Mozart bis Liszt
Leipzig 1927.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1929 1/2, s. 202-4.No: 8201 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1928

signed: Ch., A. (= Chybinski, Adolf)
Maria von Grenwinck
Eine Tochter Alt-Rigas Schulerin Chopins
Riga 1928.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1. 1929; 1/2, s. 204-205.No: 8202 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

signed: Ch., A. (= Chybinski, Adolf)
Dr Ludwik Bronarski : Harmonika Chopina.
Muzyka Polska (Warszawa) 1936, nr. 1, S. 50-52.No: 8203 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Closson, Ernest
Bibliographie musicale : Oeuvres complets de Chopin et d'autres.
L'Independence Belge, Bruxelles 22.VII.1937
       Note: dot. wyd. Instyt. Fryd. ChopinaNo: 8204 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1924

signed: Coe. (= Coeuroy, Andre)
Marie Kalergis et la "Symphonie en blanc majeur .
La Revue Musicale (Paris) 1.IV.1924 V/6, s. 92-93.No: 8205 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

signed: Coe. (= Coeuroy, Andre)
H. Windakiewiczowa : Wzory ludowe muzyki polskiej w mazurkach F. Chopina, Cracovie 1926.
La Revue Musicale (Paris) 1.III.1927 VIII/5, s. 280.No: 8206 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

signed: Coe. (= Coeuroy, Andre)
E.W. Schallenberg : Studien over Frederic Chopin. Martinus Nijhoof' s' Gravenhage 1929.
La Revue Musicale (Paris) 1929.No: 8207 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

[Coeuroy, Andre ]
Paderewski Orateur
(A l'occasion d'un discours sur Chopin)
La Revue Musicale (Paris) 1.XI.1923 V/1, s. 93-4.No: 8208 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Coeuroy, Andre
Ganche, Edouard
Dans le souvenir de Frederic Chopin.
La Revue Universelle, Paris XI. 1925.No: 8209 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Ganche, Edouard
Coeuroy, Andre
Poesie et interviews.
La Revue Musicale (Paris) 1.XI.1926 VIII/1, p. 82.No: 8210 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Coeuroy, Andre
Ganche, Edouard
Musique (78)
[b/t. o Zdz. Jachim'ecki : Chopin et son oeuvre, Delagrave Paris]
La Quinzaine Critique, Paris IV. 1930.No: 8211 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Coeuroy, Andre
Ganche, Edouard
Dr H. Moeller : Das Lied der Volker.
La Revue Musicale (Paris) 11. 1931 XII/112, s. 174-6.No: 8212 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Coeuroy, Andre
Ganche, Edouard
Hommage a Chopin
PL Warsaw [=?] 15. II. - 15.III.1932 VI/65-66, s. 1
       3 portr.
       Note: num. spec. "Revue Musicale", ParisNo: 8213 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1921

Collet, Henri
Ganche, Edouard
Frederic Chopin, sa vie et ses oeuvres.
Comoedia, Paris 28.XI.1921.No: 8214 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 undated

Craig, Hugh
Huneker, James
Chopin, the man and his music.
Music (London) Vol. 40, nr. 20 i d.No: 8215 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

signed: Cz., J. (= ?)
Ruch wydawniczy. Karol Szymanowski : Fryderyk Szopen.
PoLak-Katolik, Katowice 25.IX.1925.No: 8216 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: Cz., St. (= ?)
Juliusz Kaden-Bandrowski. Zycie Chopina. 1938.
Epoka (Warszawa) 5.VI.1938.No: 8217 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

signed: D.M. (= ?)
Listy Szopena w sowieckim wydaniu.
Gazeta Warszawska 15.I.1931, nr. 16.
       Note: Goldeinweiser: Szopen PismaNo: 8218 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1907

signed: D.Z. (= Debicki, Zdzislaw)
Z niwy dramatycznej.
[m : i. o sztuce E. Lustana J.L. Stepowskiego : Szopan]
Biblioteka Warszawska Warsaw IV. 1907, s. 117.No: 8219 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

signed: D. Zb. (= Debicki, Zbigniew)
Seweryn Barbag : Studium o piesniach Szopena. Lwow 1927.
Muzyka (Warszawa) VI. 1927 IV/6, s. 281.No: 8220 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Ganche, Edouard
Daudet, Leon
Voyages avec Frederic Chopin
Candide, Paris 11.X.1934.No: 8221 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Deutsch, Otto Erich
Max Vanosa : Schubert und seine Verleger.
Selbstverlag Wien 1905.
Die Musik, Berlin 1. 1907 VI/7.No: 8222 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1909

Debicki [Dibicki], Zdzislaw
L. Weilisch : Zygmunt Krasinski i Ary Scheffer. Listy.
Biblioteka Warszawska Warsaw 1909, s. 175-177.No: 8223 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1920

Debicki [Dibicki], Zdzislaw
"Warszawa", Ferdynand Hoesick, Poznan 1920. Nakl. Ksieg. sw. Wojciecha.
Kuryer Warszawski 15.II.1920 C/45, s. 6-7.No: 8224 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1906

Poiree, Elie Gabriel
Ecorcheville, J.
Chopin
H. Laurens, Paris 1906 ZIMG Leipzig 1. 1907 VIII/4, s. 146.No: 8225 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Ettinger, Pawel
Rosyjskie wydanie listow Szopena
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 2.III.1930, VII/9 (322), s. 2.
       Note: A. Goldenweiser: Szopen PismaNo: 8226 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1924

signed: F. (= ?)
Monografia tworcy Mazurkow i Preludjow
Dzielo H. Opienskiego o Fryderyku Chopinie.
Swiat (Warszawa) 20.XII.1924, s. 19-20
       3 illust.No: 8227 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

signed: F.B.C. (= ?)
Fortepiaa Chopina
(w 88-a rocznice smierci Chopina)
Kuryer Warszawski 18.X.1937No: 8228 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Febure-Longerav, A.
Zdzislaw Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre, Delagrave, Paris 1930.
Le Mercure de France (Paris) 1.II.1931.No: 8229 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Fellot, Henry
Cronique musicale : Deux livres de M. Edouard Ganche sur Chopin.
Le Salut Public, Paris 1.VIII.1925 LXXVIII/213, s. 3.No: 8230 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Fellot, Henry
Chronique musicale. Zdz. Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre, Delagrave, Paris 1930
Salut Public, Paris 11.IX.1930.No: 8231 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1900

Finck, Henry Theophilus
Huneker's Chopin. The man and his music.
Nation, New York 17.V.1900, vol. 70, s. 383.No: 8232 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Flukowski, Stefan
Szukamy Cie, Chopinie
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 17.IV.1938 LXXX/16 (4044), s. 309-10.
       Note: O: Jul. Kaden-Bandrowskim, Zycie ChopinaNo: 8233 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Fournier, Christiane
Guy de Pourtales : Chopin ou le poete.
La Vie, Paris 15.VI.1927.No: 8234 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Fryling, Jan
Przybyszewski o Szopenie
Widnokregi, Lwow 10.V.1910 1/5, s. 150-152.
       Note: z powodu odczytu part "Szopen a narod, nastepnie wypublikowane.. 80No: 8235 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

signed: G. (= ?)
Les jeunes annees de Frederic Chopin.
[Nowaczynski : Mlodosc Chopina]
L'Echo de Varsovie (Warszawa) 18.III.1939.No: 8236 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

signed: G.M. (= ?)
O polskosc Szopena. Nowy zyciorys Fryderyka Szopena.
Kurjer Polski (Warszawa) 2.V.1926.
       Note: Kennedy i Uminska: Chopin the child and the ladNo: 8237 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Giovanni, Mariotti
signed: G.Mo.C. (= ?)
Chopin
Rivista di Critica e di Litterature e Storia. Bari II. 1934, s. 74-75.No: 8238 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Gackist, Kl.
Adolf Nowaczynski : "Mlodosc Szopena"
Roj [=?] Warsaw 1939.
Dziennik Powszechny, Warszawa 28.IV.1939.No: 8239 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Ganche, Edouard
Les Preludes de Frederic Chopin par M. Alfred Cortot.
La Pologne (Paris) 15.II.1927 VIII/4, s. 169-171.No: 8240 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Ganche, Edouard
Les Etudes de Frederic Chopin par M. Alfred Cortot
Quelques ecrits sur Frederic Chopin.
La Pologne (Paris) 1-15.IX.1927 VIII/17-8, s. 650-5.No: 8241 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Ganche, Edouard
Dziela Fryderyka Szopena w wydaniu oxfordskiem.
Muzyka (Warszawa) II. 1934, XI/112, s. 60-61.No: 8242 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1914

Gauthier-Ferrieres,
Frederic Chopin [Litter]
Larousse Mensuel Illustre" Paris, 1. 1914.No: 8243 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Gerick, Herbert
Unbekannte Kompositionen Chopins.
(Herausgeg. v. L. Bronarski)
Die Musik, Berlin, VII. 1938, XXX/10, s. 695.No: 8244 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Giraud-Latarse, G.
Roes, Paul
Essai sur la technique du piano.
Paris 1935.
MM, Paris, 31.XII.1935.No: 8245 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Giriat, M. Pierre
Un livre sur Chopin.
[Zdz. Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre' Delagrave, Paris 1930]
Lyon Republicain, Lyon, 23.IV.1930.No: 8246 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Glinski, Mateusz
O polskosc Szopena.
Kurjer Polski (Warszawa) 28.IV.1926
       Note: H. Kennedy i Uniiaska: Chopin, the child...No: 8247 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Grouas, Andre
En feuilletant la correspondance de Chopin.
L'Horizon, Paris 1934
Muzyka (Warszawa) VI-VII. 1934, XI/6-7 (116-7), s. 296.
       Note: Opienski: Lettres de F. ChopinNo: 8248 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

signed: h- (= Leichtentritt, Hugo)
Fred. Chopin, Harmonie 1905.
Musikalisches Wochenblatt, Leipzig 1905, s. 831.No: 8249 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Jankowski, H. Jozef
Chopin pani Sand.
Prager Presse, Praha, 19.II.1927.No: 8250 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Mayzner, H.H.T.
Chopin, 1938
Praca Szkolna (Warszawa), II.1938, XVIIiG, s. 176.No: 8251 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

signed: H.K. (= ?)
Chopin : Polnische Gastvorlesung in Frankfurt.
Frankfurter Zeitung 29.I.1937.No: 8252 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1921

Hahl, Willy
Leichtentritt, Hugo
Analyse der Chopinschen Klavierwerke
1 Bd.
Berlin 1921
Zeitschrift fur Musikwissenschaft (Stuttgart) 1, 1922, IV, 4 s. 250.No: 8253 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1922

Galston,
Hasse, Karl
Gottfried : Studienbuch
(J.S. Bach, Beethoven, Chopin)
Munchen 1922.
Zeitschrift fur Musikwissenschaft (Stuttgart) VI-VII. 1923, V/9-10, s. 569-70.No: 8254 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Haydecki, A.
Neueste Chopiniana.
Wiener Abendpost, Wien 1904, nr. 227-141.No: 8255 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Heller, Tadeusz
Listy Fryderyka Chopina.
Nasz Przeglad (Warszawa) 11.IV.1937
       Note: Opienski: Listy ChopinaNo: 8256 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1890

Henckel, Karl
[Friedrich Niecks : Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker]
Litterarische Korrespondenz, Leipzig 1890.No: 8257 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Hlawiczka, Karol
Harmonika Chopina.
Podbipieta (Warszawa), 14.III.1937
       Note: L. Bronarski: Harmonika ChopinaNo: 8258 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1903

Hoesick, Ferdynand
"Niewydane dotychezas Pamiatki po Chopinie". Opr. Mieczyslaw Karlowicz.
Kurier Warszawski, 27.XI.1903.No: 8259 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Hoesick, Ferdynand
Chopin po amerykansku.
Muzyka Wspolczesna (Warszawa) IV. 1925, 1/1, s. 15-18.No: 8260 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Hoesick, Ferdynand
Trzy po trzy o trzech ksiazkach.
Kurier Warszawski, 4.X.1925, nr. 277.No: 8261 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

Hoesick, Ferdynand
Chopin po amerykansku.
Kurier Warszawski, 11.XI.1923, nr. 313.No: 8262 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Hoesick-Hendrichowa, Jadwiga
Dwie nowe ksiazki o Chopinie oraz jego listy
Spiewak (Katowice), VII-VIII.1936, nr. 7-8, s. 91-92
Spiewak (Katowice), IX. 1937, XVIII/9, s. 107-109.No: 8263 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1907

Hohenemser, Richard
Hermann Stephani : Das Erhabene, in Sonderheit in der Tonkunst, und das Problem der Form im musikalisch Schonen und Erhabenen.
Leipzig 1907.
ZIMG Leipzig VIII, 1908, IX/12, s. 432.No: 8264 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1877

Hueffer, Francis
Chopin
The Fortnightly Review, London, IX. 1877
       Note: Karasowski: Chopin...No: 8265 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Hulewicz, Witold
Chopin w tyglu poaty.
Kurjer Poranny (Warszawa) 25.III.1938
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie ChopinaNo: 8266 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Hulewicz, Witold
"Majorki i Minorki minorum valorum" ...
Pion (Warszawa), 30.V.1939, s. 6
       Note: Nowaczynski: Mlodosc Chopina.No: 8267 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Huszcza-Winnicka, Hanna
Kaden-Bandrowski o Chopinie.
Gazeta Polska (Warszawa) 5.IV.1938.No: 8268 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1924

signed: ji. (= Iwaszkiewicz, Jaroslaw)
Pomian, Maria
Liszt o Chopinies Franciszek Liszt. Chopin.
[Tlum. Maria Pomian]
Lwow 1924.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) Warszawa 8.VI.1924, 1/2.3, s. 4.No: 8269 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

signed: ji. (= Iwaszkiewicz, Jaroslaw)
Ostatnie ksiazki muzyczne
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 11.1.1925, 11/2, s. 4.
       Note: Henryk Opienski: Chopin, 2 wyd., Lwow 1925No: 8270 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

signed: ji. (= Iwaszkiewicz, Jaroslaw)
O milosci Chopina
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 15.V.1927, IV/20 (176), s. 2, 1 ii.
       Note: E. Vuillermoz: La vie amoureuse de Chopin, Paris 1927No: 8271 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Ganche, Edouard
Imbert, Maurice
Voyages avec Frederic Chopin.
Courrier Musical (Paris) VII.1934.No: 8272 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Inagliatti [Incagliati], Matteo
Giovanni Mariotti : Chopin.
Il Messagero, Roma 1933
      [not.:]:
Muzyka (Warszawa) 1. 1934, XI/1 (111) s. 41.No: 8273 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1883

Iwanow, Michail Michajlowicz
Muzikalnoje nabroski.
Nowoj e Wremj a" Petersburg 1883
       Note: Trifonow: SzopenNo: 8274 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Szymanowski o Szopenie
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 8.XI.1925; 1 il.No: 8275 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Monografia o Chopinie. Zdzislaw Jachimecki : Fryderyk Chopin, Krakow 1927.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 2.I.1927, IV/1 (157), s. 4, 1 fscs.No: 8276 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Kaden o Chopinie
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 15.V.1938, XV/21 (760) s. 4
       Note: Jul. Kaden-Bandrowski: Zycie Chopina, Warsaw 1938.No: 8277 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

signed: (a.J.) (= ?)
Mlodosc "Frydrysia". Nowaczynski o Chopinie.
Slowo Narodowe, Lwow, 2.IV.1939, nr. 94.No: 8278 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: jr. (= ?)
Nova dila Chopinova ...
[Bronarski : Wyd. Nokturna C-moll Largo Es-dur]
Praha, V. 1938.No: 8279 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Biografja Chopina.
Przeglad Muzyczne (Warszawa) 15.IV.1912, V/8 (86), s. 6-9
       Note: Hoesick: ChopinNo: 8280 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
J. Reiss : Harmonja.
Muzyka i Spiew (Krakow), IX. 1923, V/29, s. 8.No: 8281 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Fryderyk Szopen Karola Szymanowskiego.
Przeglad Wspolczesny (Warszawa) XII. 1925, IV/44, s. 457/8.No: 8282 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Z Chopinologji zagranicznei.
Nowa Reforma, Krakow, 2.I.1926.No: 8283 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Dwie nowe ksiazki francuskie o Chopinie
Kurjer Poznanski, 18.II.1926, nr. 78
       Note: E. Ganche: Fr. Chopin; H. Bidou: ChopinNo: 8284 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Angielskie curiosum o muzyce polskiej.
Glos Narodu, Krakow, 22.III.1930.No: 8285 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Podroze z Fryderykiem Chopinem.
IKC Krakow, 8.X.1934, nr. 41
       Note: Ed. Ganche: Voyages avec ChopinNo: 8286 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Cierpienia Fryderyka Chopina
IKC Krakow, 1.VII.1935
       Note: [O Ed. Ganche: Los souffrances de Chopin], nr 26.No: 8287 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Chopinologja, Chopinochemia i Chopinozofia
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 23.VIII.1936, XIII/36 (668), 1 il.
       Note: Bronarski: Harmonika Chopins, W-wa 1935No: 8288 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Listy Fryderyka Chopina : Zebral Dr H. Opienski
Warszawa, 1938
Nowa Ksiazka (Warszawa) 1939, V, nr. III, s. 158-159.No: 8289 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Zycie Chopina 1938.
Nowa Ksiazka (Warszawa) 1938, V/VIII, s. 472-3.No: 8290 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Kaden-Bandrowski, Juliusz
L. Binental : Chopin
Paris b/r.
NK, Warszawa 1936, nr. 2.No: 8291 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Sprawozdsnia : Nowe publikacje poswiecone Chopinowi: Nino Salvaneschi'ego, Adolfa Nowsczynskiego' Jaroslawa Iwaszkiewicza i Tadeusza Mayznera.
Muzyka Polska (Warszawa) III. 1939, nr. 3, s. 148-151.No: 8292 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Salvaneschi, Nino : "Zal Szopenowski"
Nowa Ksiazka (Warszawa) 5.V.1939.No: 8293 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1944

Journet, Ch.
Etudes sur Chopin, par Ludwik Bronarski.
Nova et Vetera, Fribourg, X-XII.1944.No: 8294 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

signed: K. (= ?)
Adolf Nowaczynski o "Chopinie"
Oredownik Wielkopolski, Poznan, 3.IV.1939.No: 8295 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

signed: I.K. (= ?)
Numer Szopenowski miesiecznika "Bravo"
IKC Krakow, 28.V.1932, nr. 146.No: 8296 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

signed: jkb. (= Kaden-Bandrowski, Juliusz)
Na marginesie
Gazeta Polska (Warszawa) 9.XI.1930
       Note: Binental: ChopinNo: 8297 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

signed: K.M. (= ?)
Opienski, Henryk
Chopin
Przeglad Wydawnictw (Warszawa), 1910.No: 8298 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

signed: K.Xv.F. (= ?)
Chopin's as-dur Polonaise
Alkmaarache Courant, Alkmaar, 20.I.1923, nr. 17
       Note: B. Scharlitt: ChopinNo: 8299 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Listy Szopena.
Gazeta Polska (Warszawa) 11.II.1934
       Note: Opienski: Listy ChopinaNo: 8300 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1922

Kahl, Willi
Leichtentritt Hugo : Analyse der Chopinschen Klavierwerke.
Zeitschrift fur Musikwissenschaft (Stuttgart) 1. 1922, IV/4, s. 250.
       Note: 1 Bd. Berlin 1921No: 8301 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Opienski, Henryk
Kalinowski, St.
Chopin 1909.
Nowe Tory (Warszawa), III. 1910, s. 258-259.No: 8301a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1856

[Kenig, Jozef ]
[Felieton] [O wydaniu dziel Fr. Chopina]
Gazets Warszawska (Warszawa), 10.V.1856, nr. 121.No: 8302 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Kienzl, Wilhelm
Friedrich Chopin. Gesammelte Briefe : Bernard Scharlitt, Leipzig 1911.
Grazer Tageblatt, Graz, 1912.No: 8303 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1880

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Wydanie kompletne dziel Chopin'a pod klerunkiem Karola Mikulego
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 5.X.1880, IV20, s. 160-161
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 1.XII.1880, IV/23, s 182-184.No: 8304 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1903

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Niewydane dotychczas pamiatki po Chopinie, zebrane i wydane przez Mieczyslawa Karlow'icza
Ateneum (Warszawa) XI/XII.1903, nr. 11-12, s. 155-157.No: 8305 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

signed: Km., A. (= ?)
Troche muzyki ... Kskizka o Chopinie dla uzytku w szkolach powszechnych.
Kurjer Polski (Warszawa) 10.XI.1937.No: 8306 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Konarzewski, Zbigniew
Literackie zainteresowanie Chopinem
Czas (Warszawa) 26.III.1938.
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie ChopinaNo: 8307 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Konarzewski, Zbigniew
[Kaden-Bandrowski : Zycie Chopina]
Czas, Krakow, 1938.No: 8308 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Konarzewski, Zbigniew
Nowsczynski o "Frydrysiu"
Czas (Warszawa) 7.III.1939, nr. 66.No: 8309 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1908

Koptjajev, Aleksander Pietrowicz
"Szopen" Nowaja biogr. Szopena, Hoesick, 1 t ... "Ewterpe" Wtoroj sbornik muzikalno-kriticzeskich statei.
Petersburg 1908, 80, s. 201.No: 8310 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Kosiakiewicz, Wincenty
Zycie i tworczosc Chopins, monografia Ferd. Hoesicka.
Swiat (Warszawa) 27.I.1912, VII/4, s. 7-8
       2 portr.No: 8311 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1857

Kraszewski, Jozef Ignacy (1812-1887)
Listy J. 1. Kraszewskiego do Redakcji Gazety Warszawskiej.
Gazeta Warszawska, 24.IV.1857, nr. 118-119, s. 1-311
       Note: O pracy J. H. w "Spiewaku" o ChopinieNo: 8312 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1877

Kraszewski, Jozef Ignacy (1812-1887)
Szopen. (Friedrich Chopin, Sein Leben, seine Werke und Briefe von Moritz Karasowski Dresden 1877, 2 Bde)
Bluszcz (Warszawa) 9.III.1877, XII/12, t. XIII, s. 89-90.No: 8313 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1882

Listy J.I. Kraszewskiego : M. Karasowskiego Chopin : Listy Pani Sand.
Klosy (Warszawa) 1882.No: 8314 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1853

Kreszew, J. Szopen
Szopen Franza Liszta (80, s. 40)
Panteon, Petersburg, 1853, nr. 3.No: 8315 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

signed: Krz., Stef. (= Krzywoszewski, Stefan)
Nowa ksiazka o Chopinie
Kurier Petersburg, 28.X.1904, XXIV/42, (1163), s. 7-9, 1 ii.
       Note: O: Hoesick, "Chopin" 1904, 3 t.No: 8316 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1911

Paderewski, Ignacy Jan
A la memoire de F. Chopin.
Izd. L. Idzikowski, Kiew.
Russkaja Musikkalnaja Gazeta (STP), 16.IV.1911, nr. 42, s. 882.No: 8317 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Landormy, P.M.
Andre Gide et Chopin.
M Paris, 26.II.1932.No: 8318 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Landormy, P.M.
Chopin. [O : ksigzkach Binentala, Opienskiego i Ganche'a]
M Paris, 3. 1 10.VIII.1934.No: 8319 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Leichtentritt, Hugo
Landshoff, Ludwig
Frederic Chopin
Berlin 1905, ZIMG, Berlin, IX. 1905, VI/12, s. 513-514.No: 8320 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1914

Lasserre, Pierre
Un livre sur Chopin par Edouard Ganche.
Action Francaise, Paris, 3.VIII.1914.No: 8321 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Leichtentritt, Hugo
Neue Beitrage zur Chopin-Litteratur
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, 11-111. 1904, V/5-6, s. 219 i d.
       Note: Karlowicz: F. Chopin ii.No: 8322 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Leichtentritt, Hugo
Neue Beitrage zur Chopin-Litteratur
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, VI. 1904, V/9, s. 357-360
       Note: F. Hoesick: ChopinNo: 8323 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Guttry, Alexander von
Leichtentritt, Hugo
Chopin : Gesammelte Briefe.
Gesammelt und herausgegeben von A. v. Guttry, 1928
Die Musik, Berlin, 1929, XXI, s. 611.No: 8324 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Leichtentritt, Hugo
Zdzislaw Jachimecki, Fred. Chopin et son oeuvre. Delagrave. Paris 1930
Die Musik, Berlin, 1. 1930, XXIII/4, s. 305.No: 8325 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1922

Leitzmann, Albert
Scharlitt, Bernard. Chopin. Leipzig 1919.
Zeitschrift fur Musikwissenschaft (Stuttgart) III. 1922, IV/6, s. 377-378.No: 8326 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Letty, Junis
Pourtales, Guy de
Chopin ou le poete.
L'Europe Centrale, Paris, 11.VI.1927.No: 8327 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Lissa, Zofia
Listy Chopina.
Sygnaly, Lwow, 15.VII.1939, nr. 73, s. 5
       Note: Opienski: Listy ChopinaNo: 8328 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1943

Lissa, Zofia
Sowiecka ksiazki o Chopinie.
Nowe Widnokregi, Moskwa, 1943.No: 8329 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1946

Lissa, Zofia
Radzieckie ksiazki o Chopinie
Przyjazn (Warszawa), III. 1946, 1/1, s. 26
       Note: W. Paschalow, L. Mazel, Z. Michajlowa, S. SiemianowskiNo: 8330 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1946

Lissa, Zofia
Radzieckie ksiazki o Szopenie.
Trybuns Robotnicza Warsaw, 16.V.1946, 11/136 (448), s. 8.No: 8331 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

signed: lo. (= ?)
Cierpienia Chopina.
Kurjer Poranny (Warszawa) 30.IV.1935
       Note: Ed. Ganche: Souffrances de ChopinNo: 8332 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Salvaneschi, Nino
Lombardo, Natalia
Il tormento di Chopin.
Milano 1934.
Batutta Critica, Rome, VII. i VIII.1934, s. 15-16.No: 8333 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Lorentowicz, Jan
Francuski hold Szopenowi.
Express Poranny (Warszawa) 7.II.1932
       Note: O No spec. "La Revue Musicale"No: 8334 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: (is.) (= ?)
Zycie Chopina
Kurjer Poznanski, 2.III.1938.No: 8335 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Barbag, Seweryn
Lobaczewska, Stefania
Studium o picsni Chopina. Lwow 1927
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow), 8.IV.1927, 11/4.No: 8336 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Barbag, Seweryn
Lobaczewska, Stefania
Melodyka Chopina. Dr Bronislawa Wojcik-Keuprulian, Lwow
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow) 18.IX.1930, V/9 (58), S. 2.No: 8337 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Barbag, Seweryn
Lobaczewska, Stefania
Chopin ogladany oczyma XX wieku
Kurjer Literacko-Naukowy (Krakow), 13.III.1939, XVI/11, s. IV-V (164-5)
       1 portr.
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie Chopina; A. Nowaczynski: Mlodosc Chopins.No: 8338 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Giovanni, Mariotti
signed: M.A. (= ?)
Chopin
Gruppo d'Azione, Milano, IV. 1930.No: 8339 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

signed: A.M. (= Mangeot, A.)
Frederic Chopin et son oeuvre par Zdz. Jachimecki, Delegrave, Paris.
MM Paris, IV. 1930.No: 8340 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1935

Roes, M. Ph. Paul
Essai sur is technique du piano. Paris 1935
La Liberte, Paris, 3.XII.1935.No: 8341 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: St., M. (= ?)
Kniha o Chopinovi.
Slovensky Hlas, Zilins, 17.IX.1938
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie Chopins.No: 8342 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Martayan, / Prof.
[Art. o Chopinie i muzyce polskiej, omowienia ksiazek i artykulow Bronislawy Wojcik-Keuprulian]
Arevelk, Stambul, 1931, 1932.No: 8343 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: (mh) (= ?)
Die Polonaise vor Chopin.
(H. Dorabialska : Polonez przed Chopinem, W-wa, 1938)
Prager Presse, Praha, 21.IV.1938.No: 8344 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Mila, Massimo
[Opienski : Lettres de Chopin; Mariotti : Chopin; Binental : Chopin; Maine : Chopin; Ed. Ganche : Voyages avec Chopin]
PAN Milano, 1.XI.1934, s. 466-470.No: 8345 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Mirska, Maria
Raoul Koczalski : Frederic Chopin. Koln 1936.
Pion (Warszawa), 4.XI.1937, nr. 44 (213), S. 6.No: 8346 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Mirska, Maria
Narcszcie listy Chopina po polsku!
Pion (Warszawa) 28.I.1937, nr. 4 (173), s. 2-3, 4 ii.
       Note: Opienski: Listy ChopinsNo: 8347 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Ksiazka o Chopinie : Dr Paul Egert: Friedrich Chopin.
Pion (Warszawa), 6. 11. 1938, VI/5 (226).No: 8348 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Mirska, Maria
Trzy ksiazki o Chopinie.
Pion (Warszawa), 26.II.1939, VII/8 (281), s. 6, 3 ii.
       Note: Ad. Nowaczynski: Mlodosc Chopins; Jar. Iwaszkiewicz: Fr. Szopen; Tad. Mayzner: ChopinNo: 8349 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Montfort, Henri de
Edouard Ganche : Dans le souvenir de Frederic Chopin
La Pologne (Paris), VI. 1925.No: 8350 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Montfort, Henri de
Frederic Chopin : Lettres recueillies par Henri Opienski
La Pologne (Paris), 1.I.1934, XV/1, s. 51-53.No: 8351 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Montfort, Henri de
Leopold Binental : Chopin, Rieder, Paris 1934
La Pologne (Paris), VI. 1934, XV/6, s. 366-367.No: 8352 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Mooser, Robert-Aloys
Les oeuvres de Chopin dans l'edition de l'Oxford University Press.
Dissonances, Geneve 1932.No: 8353 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Morgenstern, Gizela / Mgr.
Zycie Chopina.
[Kaden-Bandrowski : Zycie Chopina W-ws 1938]
Nasza Opinis" " Lwow, 16.IV.1939.No: 8354 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Morrison,
Ganche, Edouard
Fr. Chopin et son oeuvre.
Music and Letters 1932/33, XIII/4.No: 8355 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Ganche, Edouard
Morrison,
Ed. Ganche : Fr. Chopin et son oeuvre
Monthly Musical Record London, 1932/33, LXIII/743.No: 8356 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 undated

"Muzyka" W-wa (1924-1937). Dzial "Polonica" stale zawieral wiadomosci o artykulach i innych publikacjach dot. Chopina.No: 8357 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1928

Natanson, Stefan
Chopinians [Ganche, Pourtales etc]
MPo Warsaw, 23.XI.1928.No: 8358 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Natanson, Stefan
Nowsczynski Adolf : Mlodosc Chopina.
Oswiata Polska (Warszawa), III/V, 1939, nr. . 2.
Warszawa 1939No: 8359 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Bidou, Henry
Nazaroff, Alexander
Chopin
The New York Times Book Review, New York, 16.X.1927.No: 8360 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

Neuhauser, Franciszek
Dr. Bronislawa Wojcikowna : Szkice Muzykologiczne W-ws 1923.
Gazeta Lwowsks, Lwow, 19.I.1923.No: 8361 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

[Wojcik-Keuprulian, Bronislawa ]
Newman, Ernest
Les elements du style de Chopin w
La Revue Musicale (Paris) 1931, XII/121
       Numero ChopinNo: 8362 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Newman, Ernest
[Wojcik-Keuprulian, Bronislawa ]
Les elements du style de Chopin
The Sunday Times, London, 5.I.1932.No: 8363 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Newman, Ernest
[Wojcik-Keuprulian, Bronislawa ]
Light on Chopin.
The Sunday Times, London III. 1932
       Note: O spec. nr RM, ParisNo: 8364 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

Newman, Ernest
[Wojcik-Keuprulian, Bronislawa ]
[Basil Maine : Chopin. Duckworth, London 1933]
Sunday Times, London, 10.XII.1933.No: 8365 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1920

Newman, Ernest
[Wojcik-Keuprulian, Bronislawa ]
[St. Niewiadomski]. Nowa ksiazka o Szopenie.
Gazeta Muzycne Lwow, VI. 1920, 11/17-18, s. 138.No: 8366 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1923

Niewiadomski, Stanislaw
Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Szkice Muzykologiczne.
Rzeczpospolita (Warszawa) 5.I.1923.
Warszawa, 1923.No: 8367 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Niewiadomski, Stanislaw
Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Stanislaw Moniuszko w swietle dwu ostatnich monografij
Muzyka (Warszawa) I. 1925 11/1, s. 3-7.
Muzyka (Warszawa) II. 1925 11/2, s. 57-60
Muzyka (Warszawa) III. 1925 11/3, s. 106-111.No: 8368 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Niewiadomski, Stanislaw
Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Z Zycia muzycznego. Numer "Muzyki" Chopinowski : Artykul Ed. Ganche's.
Warszawianka (Warszawa), 31.XI.1926, s. 6.No: 8369 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Niewiadomski, Stanislaw
Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Z literatury o muzyce.
Dziennik Polski (Warszawa), 1930.No: 8370 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Niewiadomski, Stanislaw
Z literatury o muzyce. II. G. Pourtales : Chopin ou le poete.
Fr. Wojcik-Keuprulian : Melodyka Chopina.
Seweryn Barbag : Systematyka muzykologji.
Dziennik Polski (Warszawa), 5.XI.1930, nr. 270.No: 8371 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Niewiadomski, Stanislaw
Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
L. Bronarski : Harmonika Chopins.
Nowa Ksiazka (Warszawa) 1936, nr. 3.No: 8372 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Nilit,
"Chopin" T. Mayznera.
Antena (Warszawa) 12.II.1939.No: 8373 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1882

Nohl, Ludwig
Fur musikalisch Gebildete
Leipzig 1882 - Gebruder Senf, 80
       Note: Liszt: ChopinNo: 8374 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Norblin-Chrzanowska, Zofia
L. Binental : Chopin
Warsaw 1937, nr. . 17.No: 8375 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Norblin-Chrzanowska, Zofia
Czlowick w zwierciadie swych listow. Listy Fryderyka Chopina.
Swiat (Warszawa) 14.VIII.1937, XXXII/33 s. 10-11
       Note: Opienski: Listy ChopinaNo: 8376 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Norblin-Chrzanowska, Zofia
Czlowiek w zwierciadie swych listow. Stanislaw Przybyszewski.
[Porownanie z listami Chopina na s. 8]
Swiat (Warszawa) 28. VIII. wyd. listow 1937, XXXII/35, a. 6-8.No: 8377 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1903

Nossig, Alfred
Hoesick, Ferdynand
Chopin, Warschau, Hoesick 1903
Berliner Tageblatt, Berlin 1903, nr. . 160.No: 8378 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Nossig, Alfred / Dr.
Neues zur Chopinforschung.
Mu Berlin, XII. 1904, IV/5, s. 337-343
       1 portr.No: 8379 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

signed: O.E. (= ?)
Nowa ksiazka o Chopinie.
Robotnik (Warszawa) 5.V.1937
       Note: Binental: ChopinNo: 8380 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1911

signed: O.H. (= ?)
Przeglad prasy periodycznej.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1. 1911, 1/1, s. 104.No: 8381 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Obywatel Zero. Kaden i Szopen.
Swiat (Warszawa) 7.V.1938.No: 8382 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1904

Opienski, Henryk
Kritik : Oper "Chopin" von Orefice.
Die Musik, Berlin, VI. 1904, III/17, s. 388.No: 8383 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Opienski, Henryk
Z powodu odczytu dr H. Dobrzyckiego "O narodowosci Chopina"
Kurjer Poranny (Warszawa) 2.XI.1905.No: 8384 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Opienski, Henryk
Zdzislaw Jachimecki : Fryd. Chopin : Listy Fryd. Chopina do Jana Bialoblockiego.
Przeglad Muzyczne (Poznan), 1926, nr. 11. s. 10-12.No: 8385 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Opienski, Henryk
Zagranica o listach Chopina.
Kurjer Poznanski, 21.XI.1934.No: 8386 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Osloff, Karl
Schallenberg, Evert Willem
Studien over Frederic Chopin. s'Gravenhage 1928.
Muzyka (Warszawa) 20.XII.1929, nr. 11-12 (61-62), s. 525.No: 8387 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Bidou, Henry
Chopin : Alcan, Paris 1925.
La Revue Musicale (Paris), 1.VIII.1926, VII/10, s. 185.No: 8388 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1921

signed: P.H. (= ?)
[Henry Prunieres].
Les Livres : H. Opienski et Kockert.
La musique polonaise. Paris 1918.
La Revue Musicale (Paris), 1.I.1921, 11/3, s. 82.No: 8389 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1921

signed: P.H. (= ?)
J. Combarieu : Histoire de la Musique.
La Revue Musicale (Paris), 1.XI.1921, III/1, s. 84.No: 8390 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1888

signed: P.J. (= ?)
Cudzoziemice o Szopenie.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 3.II.1888, nr. 270, s. 13.3
       Note: O kskjzce Haweis'sNo: 8391 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1913

Robert, Paul-Louis
signed: P.J.-G. (= ?)
Etudes sur Boildieu, Chopin et Liszt.
Rouen 1913.
ZIMG, Leipzig, XI. 1913, XV/3, s. 57.No: 8392 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

signed: P.L. (= ?)
Livres recus : Lettres de Chopin.
L'Echo de Varsovie (Warszawa) 27.I.1934.No: 8393 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

signed: P.M. (= Pawlikowski, Michal)
Ignacy Paderewski o Szopene.
Lamus, Lwow, jesien 1910, t. 11, nr. 4, s. 479-480.No: 8394 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

signed: P.M. (= Pincherle, Marc)
Zdzislaw Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre. Delagrave, Paris 1930.
Mus Paris, III.1930.No: 8395 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

signed: P.P.B.T. (= ?)
"Le Tout Lyon" Lyon, 30.III.1930
[Zdz. Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre]
Delagrave, Paris 1930No: 8396 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1911

Paderewski, Ignacy Jan
Uber Fr. Chopin.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, X. 1911, XIII/2, s. 39.No: 8397 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

signed: pe. (= ?)
Zapomniana uczennica Chopina.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 6.III.1932, IX/10.No: 8398 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Pelking ~, Julia
Opowiesc o latach mlodzienczych Chopina
Gazeta Robotnicza (Warszawa) 9.II.1939, 4 ii.
Robotnik (Warszawa) 9.II.1939
       Note: Nowaczynski: Mlodosc ChopinaNo: 8399 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Piasecki, Stanislaw
Najpiekniejsza ksiazka Nowaczynskiego
Prosto z Mostu (Warszawa), 5.II.1939, V/6 (228), s. 2
       Note: "Mlodosc Chopins"No: 8400 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Piechal, Marjan
H. Opienski : Listy Fryderyka Chopina.
Kurjer Lodzki, Lodz, 16.V.1937.No: 8401 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Piechal, Marjan
Mitologia muzyki
(Fragment z ksiazki o Norwidzie)
Pion (Warszawa), 2.IX.1937.No: 8402 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Schallenberg, Evert Willem
Pijper, Willem
Studien over Chopin.
De Muziek, Amsterdam 1930, IV/2.No: 8403 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

signed: (pil) (= ?)
Jak gral Szopen.
IKC Krakow, 28.X.1937
       Note: Edith J. Hipkins: How Chopin playedNo: 8404 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1920

Pincherle, Marc
Les Revues : Musique Polonaise [par Carol-Bavard] "Le Monde Nouveau"
Paris, 1.I.1920, 11/3, s. 84-85.No: 8405 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1921

Pirro, Andre
H. Opienski : La musique polonaise.
Bulletin de la Societe Francaise de Musique, Paris, III.1921.No: 8406 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Plohn, Alfred
Nowe wydawnictwa muzyczne. Dr L. Bronarski : Harmonika Chopina
H. Opienski : Listy Fryderyka Chopina.
Chwila, 12.XI.1937, Lwow.No: 8407 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Plohn, Alfred
"Zycie Chopina" i "Moniuszko"
Chwila, Lwow, 1.X.1938
       Note: J. Kaden-Bandrowski: Zycie ChopinsNo: 8408 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Pomirowski, Leon
Zycie Chopina
Pion (Warszawa), 6.III.1938, nr. 9 (230), S. 2.No: 8409 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Prejzner, Tadeusz
Listy Fryderyka Chopina, zebral i przygotowal do druku Henryk Opienski
Warsaw 1937.
SLWM, Katowice, IV. 1937, 1/4 s. 32.No: 8410 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Predski, Artur
Chopin, czyli Poeta. Nowa ksiazka Guy de Pourtales.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 5.VI.1927, IV/23 (179), s. 2.No: 8411 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Prosnak, Jan
Chopin : Monografja zbiorowa "La Revue Musicale", Paris 1931.
Muzyka (Warszawa) 1. - II, 1932, nr. 1-2 (87-88), s. 51-52.No: 8412 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Prosnak, Jan
Listy Fryderyka Chopina.
Jutro Pracy (Warszawa), 7.III.1937
       Note: H. Opienski: Listy ChopinsNo: 8413 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Prunieres, Henry
Les oeuvres de Chopin dans l'edition de l'Oxford University Press.
La Revue Musicale (Paris), 1932.No: 8414 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Prunieres, Henry
Ed. Ganche : Fr. Chopin et son oeuvre.
La Revue Musicale (Paris), 1932/3, XIII/130.No: 8415 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Puttmann, Max
Leichtentritt, Hugo
Fred. Chopin, Harmonie 1905.
Allgemeine musikalische Zeitung (Charlottenburg) 1905, s. 366.No: 8416 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

signed: r. (= ?)
Zwei Variationen zum Thema : Chopin
Prager Presse, Praha, V. 1930
       Note: Zdz. Jachimecki: Fred. Chopin et son oeuvre, Delagrave, Paris 1930No: 8417 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

signed: R. (= ?)
Niezwykia ksiazka o Chopinie.
Robotnik (Warszawa) 29.III.1931
       Note: L. Binental: ChopinNo: 8418 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

signed: R. (= ?)
Wsrod nowych ksiazek. Nino Salvaneschi : Zal Szopenowski.
Kurjer Literacko-Naukowy (Krakow) Warsaw, 13.II.1939, XVI/7, s. IX (105).
Warszawa 1939.No: 8419 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

signed: R.P. (= ?)
Nowa ksiazka o Chopinie.
Gazeta Warszawska, 4.XI.1926
       Note: Z. Jachimecki: ChopinNo: 8420 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

II. Z. "Cudowne dziecko"
(Obrazki z lat dziecinnych Fryderyka Chopina)
Gazeta Olsztynska, Olsztyn, 19.III.1938
       Note: o: "Zycie Chopina" Kaden-BandrowskiegoNo: 8421 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

II. Z. "Cudowne dziecko"
(Obrazki z lat dziecinnych Fryderyka Chopina)
Dziennik Berlinski, Berlin, 24.III.1938.No: 8422 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1911

Raab, R.F.
Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Chopin's gesammelte Briefe
Herausgegeben v. B. Scharlitt
1911.
Litterarisches Centralblatt fur Deutschland" Berlin 1912, s. 1583.No: 8423 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Radomska, Ewelina
Spowodu "Zaln Szopenowskiego"
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 4.VI.1939, XVI/24 (816) s. 5.No: 8424 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Regamey, Konstanty
Kaden-Bandrowski, Juliusz
Zycie Chopina.
Ateneum (Warszawa) V. 1938, 1/3, s. 516-518.No: 8425 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Regamey, Konstanty
Ksiazki o Chopinie.
Prosto z Mostu, 23.IV.1939, V/17 (239), s. 7No: 8426 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1889

Reimann, Heinrich
Frederick Chopin as a man and a musician von Frederick Niecks, London & New York 1888
Vierteljahresschrift fur Musikwissenschaft, Leipzig 1889, V., s. 603-624.No: 8427 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Reiss, Jozef
Nowa ksiazka o Chopinie.
Nowa Reforma, Krakow, 6.XI.1926.No: 8428 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Reiss, Jozef
Z ostatnich nowosci wydawniczych. Notatki litera'ckie
Zdzislaw Jachimecki : Fryderyk Chopin, Krakow 1927
IKC Krakow 13.XII.1926.No: 8429 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1916

Renz, Willy
Karl, Zuschneid
Zwei Tonpoeten. Dem Gedachtnis Chopins und Schumanns.
Die Musik, Berlin, V. 1916, XIV/15, s. 133.No: 8430 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Reuchsel, Maurice
Zdzislaw Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre. Delagrave, Paris 1930
Le Nouveau Journal, Paris, 27.V.1930.No: 8431 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Konrad, J.
Roeder, E.
Na marginesie konkursu Chopinowskiego.
(Die Randglovsen zum Chopin Concours)
Marcholt, Warsaw 1937
Die Musik-Woche, Berlin 1937, V/12, s. 1.No: 8432 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Romer, Hel.
Juliusz Kaden-Bandrowski. Zycie Chopina.
KWil Wilno, 15.III.1938.No: 8433 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Rosenzweig, Jozef
Nowe dzielo o Chopinie.
[Chopin H. Opienskiego]
Swiat (Warszawa) 19.II.1910 V/8, s. 9-10.No: 8434 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 undated

Russkaja muzikalnaja gazeta : Ukazitiei statei Russkoi Muzikainoj Gazeti za 10 liet' (1894-1903 g.) Petersburg 1904, 50, s. 71.No: 8435 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1914

Rosenzweig, Jozef
Sistematiczeski ukazitiel sodierzanija "Russkoj Muzikalnoj Gazeti" za wtoroje desjatiletie (1904-13)
Petersburg 1914, 80No: 8435 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Vuillermoz, S.G.E.
La vie amoureuse de Chopin. Paris 1927.
L'Opinion, Paris, 2.IV.1927.No: 8436 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Rytel, Piotr
Adolfa Nowaczynskiego "Mlodosc Chopina"
Warszawski Dziennik Narodowy, (Warszawa), 31.I.1939, nr. 31.No: 8437 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Rytel, Piotr
Ksiazka pisarza wloskiego o Chopinie
Warszawski Dziennik Narodowy (Warszawa), 16.II.1939, nr. 47
       Note: Salvaneschi: Zal SzopenowskiNo: 8439 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Vuillermoz, S.G.E.
Guy de Pourtales : Chopin ou le poete.
L'Opinion, Paris. 14.V.1927.No: 8440 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Vuillermoz, S.G.E.
Conte Wodzinski : Les trois romans de Chopin.
L'Opinion, 28.VI.1927.No: 8441 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1901

Broadhouse, John
signed: S.I.S. (= Shedlock, John South)
Life of Chopin by Franz Liszt : Translated in full for the first time.
Reeves, London 1901.
ZIMG, Leipzig 1901, III/1, s. 26-27.No: 8442 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1901

signed: S.I.S. (= Shedlock, John South)
Broadhouse, John
Niecks Frederick. Chopin as a man and a musician
London. - New York, 1901
ZIMG, Leipzig, V. 1901, 11/8, s. 280.No: 8443 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1933

signed: S.T.B. (= ?)
Listy Chopina po rosyjsku.
Gazeta Warszawska, 6.I.1933.No: 8444 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1897

Salutator, Anglik
Niecks o Polaku Chopinie.
Biesiada Literacka (Warszawa) 14.III.1897, nr. 13, s. 204-5
Biesiada Literacka (Warszawa) 21.III.1897, nr. 14, s. 230.No: 8445 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1906

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Eine neue polnische Chopin-Biographie
Fremdenblatt, Wien, 25.II.1906
      przedruk z:
Kurier WarszawskiNo: 8446 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1906

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Friedrich Chopin
Neue Freie Presse (Wien), 18.III . 1906
       Note: M. Karlowicz: Niewydane dotychezas pamiatki po ChopinieNo: 8447 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Unbekannte Chopinbriefe von Karlowicz.
Neue Freie Presse (Wien) 1910.No: 8448 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Unbekannte Chopinbriefe von Karlowicz. "Oesterreichische Rundschau"
Wien, II.1910.No: 8449 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1909

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Der 100. Geburtstag Chopins.
Neue Freie Presse (Wien), 20.II.1909, s. 8.No: 8450 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Schoell, Franck-Louis
Les lettres de Chopin
L'Oeuvre Centrale, Paris, 3.II.1934, nr. 5, s. 78-81
       Note: H. Opienski: Lettres de F. ChopinNo: 8451 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Schunemann, Georg
F. Chopin's gesammelte Briefe
Herausgegeben v. B. Scharlitt 1911
Berliner Nachrichten, Berlin 12.X.1912.No: 8452 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Schwerke, Irving
[Notatka o Zdz. Jachimecki : Fred. Chopin et son oeuvre Delagrave, Paris]
Chicago Tribune, Paris, 14.X.1930.No: 8453 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1913

Seegnitz, E.F.
Chopin : Gesammelte Briefe, herausgeg. v. B. Scharlitt 1911.
Allgemeine musikalische Zeitung (Charlottenburg) 1913, XL, s. 844.No: 8454 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1882

Sienkiewicz, Henryk
Fryderyk Chopin.
(Fryderyk Chopin, Zycie' listy, dziela przez Maurycego Karasowskiego. Tomow 2, Warszawa. Naklad Gebethnera i Wolffa)
Slowo Warsaw, 12. VIII. - 16.VIII.1882, nr. 224-228.No: 8455 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1922

Fryderyk Chopin. (j. w.)
W : Pisma zapomniane i niewydane. Z polecenia rodziny wydal Ignacy Chrzanowski.
Wyd. Zaki. Nar. im. Ossolinskich
Lwow-Warszawa-Krakow 1922, 160, s. VII, 1 nl., 579, 1 nl.
       Note: na s. 241-277No: 8456 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Skoluba, M.
Polonez przed Chopinem.
Kurjer Polski (Warszawa) 5.VII.1938, nr. 181
       Note: H. Dorabialska: Polonez przed Ch.No: 8457 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Skoluba, M.
Zycie Chopina.
Kurjer Polski (Warszawa) 11.VII.1938, nr. 187
       Note: J. Kaden-Bandrowski: Zycie ChopinaNo: 8458 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Skoluba, M.
Mlodosc Chopina
Kurjer Polski (Warszawa) 2.VII.1939.No: 8459 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Skoluba, M.
Mlodziez szkolna a Chopin.
Kurjer Polski (Warszawa) 17.VIII.1939.
Gazeta Kaliska, Katisz, 17.VIII.1939.No: 8460 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Springer, Hermann
Vortrag von Frl. Alicja Simon
Die polnischen Elemente in der deutschen Musik. v. 8.VI.1912, auf der Sitzung d. International Musik.-Ges. in Berlin.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig X. 1912, XIV/2, s. 34.No: 8461 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1901

Starczewski, Felix
Die polnischen Tanze.
Sammelbande der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, VII-IX. 1901. 11/4, s. 673-718.No: 8462 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

signed: Str., Cz. (= ?)
J. K. B. o Chopinie.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 7.XI.1937.~No: 8463 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Fox-Strangways, Arthur Henry
William Murdoch : Chopin -His life. John Murray, London 1934
The Observer, London 21.X.1934.No: 8464 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Stromenger, Karol
Chopin i "Bravo"
Gazeta Polska (Warszawa) 22.VI.1932, nr. 171.
       Note: Revue "Bravo" Numero Chopin.No: 8465 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Stromenger, Karol
Francuska monografja o Chopinie
Gazeta Polska (Warszawa) 8.IV.1934, nr. 96
       Note: Leop. Binental: Chopin, Ed. RiederNo: 8466 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Stromenger, Karol
[Teatr, muzyka, spiew] Binental Leopold: Chopin : zyciorys tworcy i jego dziela
Warsaw, 1937.
Nowa Ksiazka (Warszawa) XII. 1937, nr. 10.No: 8467 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Stromenger, Karol
Zycie Chopina
Gazeta Polska (Warszawa) 24.II.1938
       1 portr.No: 8468 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Stromenger, Karol
Mlodosc Chopina
Gazeta Polska (Warszawa) 22.I.1939, 2 il.
       Note: Ad. NowaczynskiNo: 8469 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Stromenger, Karol
Ksiazki o muzykach.
Gazeta Polska (Warszawa) 29.I.1939
       Note: O: J. Iwaszkiewicz: Fryderyk SzopenNo: 8470 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Strowski, Fortunat
Ganche, Edouard
Voyages avec Frederic Chopin
Le Quotidien, Paris, 22.V.1934.No: 8471 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1900

Strzelecki, Adolf
J. Kleczynski-Janotha : Chopins grossere Werke, wie sie verstanden werden sollen.
Przeglad Polski (Krakow) 1900, nr. 404.
       Note: O. Zukowski: Tlumaczenia Fr. Chopina.
       Note: F. Hoesick: Fryd. Chopin.No: 8471a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1947

Sydow, Bronislaw Edward
Nowa angielska ksiazka o Chopinie.
Ruch Muzyczny, Krakow, 1.X.1947, III! 18 (48), s. 15-16.No: 8471b / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1947

Sydow, Bronislaw Edward
Trzy czeskie ksiazki o Chopinie.
Ruch Muzyczny, Krakow, 15.XI.1947, III/22 (52), s. 11-12.No: 8472 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Syruczek, Waclaw
Lato w Nohant (Teatr Maly) [pod:] Teatr
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 20.XII.1936 LXXVII! 51 (4019), s. 984/5
       4 illust.No: 8473 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Sz. Listy Fr. Szopena do J. Bialoblockiego.
Muzyka (Warszawa) XI/XII.1926. III/11-12, s. 627.
Warszawa 1926No: 8474 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Syruczek, Waclaw
Ferd. Hoesick : Chopin
I-II wyd. drugie. W-wa 1927
Muzyka (Warszawa) 1. 1927, IV/1, s. 35.No: 8475 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1928

Pourtales, Sz. A.
Szopen' Moskwa-Leningrad 1926
Muzikalnoje Obrazowanije, Moskwa 1928, nr. 9, s. 93-94.No: 8476 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Jachimecki, Zdzislaw
Fr. Chopin. Krakow 1927.
Muzyka (Warszawa) XI/XII. 1926, III/11-12, s. 626-627.No: 8477 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Leopold Binental : Chopin. Dokumenty i pamiatki.
Muzyka (Warszawa) 20.I.1931, VIII/1 (71), s. 42-3.
Warszawa 1931.No: 8478 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Szczepanikowa, Roza
[title missing]
Mlodosc Chopina".
Obrona Kultury, Warszawa, 1.II.1939, nr. 5.
       Note: Adolf Nowaczynski.No: 8479 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Szczepanska, Maria
Nowe dzielo o Chopinie.
(Dr Bronarski : Harmonoka Chopina)
Dziennik Polski, Lwow, 2.II.1936, 11/33No: 8480 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1911

Szopski, Felicjan
Kornelia Farnasowa : "Marja" Album Chopina posw. Marji Wodzinskiej.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1. 1911, 171, s. 205-6.No: 8480a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1910

signed: Sl. (= Slepowron)
Dzielo wloskie o Fr. Chopinie.
Swiat (Warszawa) 12.III.1910, V/XI, t. 9, s. 15
       Note: [hr. Franchi della Valetta: Chopin, la vita e le operel.No: 8481 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1911

signed: T. (= ?)
Wienok na mogiln Szopena
Russkaja Musikkalnaja Gazeta (STP), 16.X.1911, nr. 42, s. 882.No: 8482 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Ganche, Edouard
Tansman, Alexandre
Dans le souvenir de Frederic Chopin.
La Revue Musicale (Paris), VII.1925.No: 8483 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Tansman, Alexandre
Ed. Ganche : Dans le souvenir de Frederic Chopin. Mercure de France, Paris 1925.
La Revue Musicale (Paris), 1.VII.1925, VI/9, s. 89-90.No: 8484 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Tansman, Alexandre
Zdzislaw Jachimecki, Chopin
La Revue Musicale (Paris), 1.III.1927, VIII/5, s. 279-280.
       Note: Ed. Nat., Cracovie 1927No: 8485 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Tessier, Andre
Dr Bronislawa Wojcik-Keuprulian : Melodyka Chopina.
Revue de Musicologie Paris VIII. 1930, nr. 35, s. 222-223.No: 8486 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1905

Leichtentritt, Hugo
Triessen, K.
Fred. Chopin. Harmonie 1905
Signale Berlin 1905, s. 738.No: 8487 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1928

Grewinck [Grewingk], Maria von
Timm-Gretshilt, Emille von
Eine Tochter Alt-Rigas, Schulerin Chopins
Loffler, Riga 1928.
Eesti Muusika Kuuriri (Tartu) IV.-V. 1928, I/4-5, s. 128.No: 8487a / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Tinel, Paul
Les oeuvres de Chopin dans l'edition de l'Oxford Press.
Le Soir, Bruxelles, 3.VII.1934.No: 8488 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Titwillow, W.
Anglii o Polsce : William Murdoch: Chopin : his life.
John Murray, London 1934
Wiadomosci Literackie (Warszawa) Warszawa, 1934.No: 8489 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Titwillow, W.
W Anglji o Polsce.
[O nowej ksiazce Basil Maine'a o Chopinie Londyn 1933]
Wiadomosci Literackie (Warszawa). 14.I.1934, VI/2 (529), s. 4.No: 8490 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: (tk.) (= ?)
Romans sprzed wieku
Kurjer Poznanski, 13.II.1938
       Note: O odczycie Jadwigi Kiewnarskiej 8. II. na czwartku literackim w Palacu DzialyoiskichNo: 8491 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Tr. Chopin in Polonia : Tunun in flori.
Semnalul, Bucuresti, 30.VI.1938, s. 1-2
       1 illust.No: 8492 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1920

Twardowski, Julius V. / Dr.
Noch ein Chopin-Buch.
Neue Freie Presse (Wien) 1920
       Note: Scharlitt: ChopinNo: 8493 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

signed: (v.) (= ?)
Chopin w najnowszej literaturze.
Kurier Warszawski, 10.III.1938.No: 8494 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Verdaguer, Mario
Los libros. "Chopin i George Sand a la Cartoixa de Valldemosa". 1930.
La Vanguardia, Barcelona, XII. 1930No: 8495 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1931

Verdaguer, Mario
Los libros. "Chopin i George Sand a la Cartoixa de Valldemosa". 1930.
La Almudaine, Palma de Mallorca, 7.I.1931, XLV/16566, s. 1-2.No: 8496 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

Vuillermoz, Emile
L'edition musicale. "Chopin" par Henry Bidou.
Le Temps, Paris, 19.I.1926.No: 8497 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

signed: w. (= ?)
Ein Vortrag uber Chopin.
Neue Freie Presse (Wien), 7.X.1937
       Note: dot. odczytu prof. Jachim.eckiegoNo: 8498 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1926

signed: W.J. (= ?)
Nowa ksiezka o Szopenie.
(Zdzislaw Jachimecki : "Fryderyk Chopin")
Czas, Krakow, 12.XI.1926.No: 8499 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Waldorff, Jerzy
Listy Chopina
Prosto z Mostu (Warszawa), 23.V.1937, nr. 24, s. 3
       1 portr.
       Note: H. Opienski: Listy ChopinaNo: 8500 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Waldorff, Jerzy
Ksiazkowe muzykalja.
Trzech Chopinow
Kurjer Poranny (Warszawa) 11.II.1939, nr. 42, 2 il.
       Note: Nowaczy~oski: Mlodoso Chopina; Jar. Iwaszkiewicz: Fryd. Szopen i T. Mayzner: ChopinNo: 8501 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

Wallek-Walewski, Boleslaw
Z nowosci muzycznych
K. Szymanowski: Fryderyk Chopin. - "Glos Narodu", Krakow, 21.IX.1925, nr. 218.No: 8502 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Wasylewski, Stanislaw
Listy Chopina.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 22.III.1937, XIV/14 (700), s. 20
       5 illust.
       Note: H. Opienski: Listy Chopina, W-wa 1937] [omylkowo z portr. Liszta, zamiast ChopinaNo: 8503 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Wasylewski, Stanislaw
Debaty
Wiadomosci Literackie. Wszystkim sie zdawalo, ze Chopin... Sl, Wilno, 4.VII.1939.No: 8504 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

signed: W-B. (= ?)
Dwie ksiazki o Chopinie.
[Nowaczyoiski. "Mlodosc Chopina; T. Mayzner" Chopin]
Mysl Narodowa Warsaw 2.IV.1939, nr. 15.No: 8505 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1912

Weissmann, Adolf
Chopin's gesammelte Briefe herausgeg. v. B. Scharlitt.
Die Musik, Berlin. - Leipzig, VI. 1912, s. 375-77.No: 8506 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Wend, Otto
La Tribune de Geneve
Geneve, 21.V.1932
       Note: O publ. Andre SuarezNo: 8507 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Paris, Rieder
Wieniawski, Adam
Un nouveau livre sur Chopin. Leopold Binental : Chopin.
Ed. Rieder Paris.
L'Echo de Varsovie (Warszawa) 12.V.1934.No: 8508 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Wieniawski, Adam
Nowa praca o Chopinie.
[Leopold Binental : Chopin]
Swiat (Warszawa) 26.V.1934, s. 6-7, 6 ii.No: 8509 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Wieniawski, Adam
Leopold Binental : Chopin.
Ed. Rieder, Paris.
Muzyka (Warszawa) XII. 1934, XI/10-12 (120-2), s. 378.No: 8510 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1927

Windakiewicz, Jachimecki
Annee 1925 Bulletin International de l'Academie Polonalse des Sciences et des Lettres. Classe de Philologie, Classe d'Histoire et de Philosophie.
Cracovie 1927, Impr. de l'Universite, 12 Oct. 1925, s. 251-253.No: 8511 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1937

Witkowski, Leon / Mgr.
Nowy numer czasopisma "Chopin". Ukazal sie drugi zeszyt pozytecznego wydawnictwa.
Slowo Pomorskie (Torun) 31.X.1937.No: 8512 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1936

Wolff, F.B.
Roes, Paul
Essai sur la technique du piano. Paris 1935.
Nation Belge, Bruxelles, 2.XII.1936.No: 8513 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1922

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Z literatury francuskiej o Chopinie. I. A. Lavignac : Encyclopedie de la Musique et Dictionaire du Conservatoire.
Przeglad Warszawski, IV. 1922, 11/7, s. 147-150.No: 8514 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1920

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Z literatury francuskiej o Chopinie. II. Edouard Ganche.
La Pologne et Frederic Chopin.
Les oeuvres heroiques et nationales.
RM. Paris 1920/21.
Morelli et Cie., Paris 1921 [breszura]. - Edouard Ganche: Frederic Chopin. "Mercure de France, Paris 1921, 6-e Sd..
PW Warszawa, X. 1922., 11/13, s. 147-152No: 8515 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1924

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Przeklady z literatury muzycznej.
Przeglad Warszawski, 1924, IV/37, s. 101-108.
       Note: Kryt. omowienie tlum. polskiego Marji Pomianowskiej monografji Fr. Liszta: F. Chopin.No: 8516 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1928

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Dr Boris Bruck : Wandlungen des Begriffs Tempo Rubato
Berlin 1928.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) VII.1929, 1/4, s. 455.No: 8517 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1928

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
John B. Mc. Ewen : Tempo rubato or Time-Variation in Musical Performance
London 1928.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) VII.1929, 1/4, s. 454-5.No: 8518 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1929

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
O literaturze chopinowskiej w Polsce odrodzonej.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa), VII.1929, 1/4, s. 412-427.No: 8519 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1930

Wojcikowna, Bronislawa / Dr.
Zdzislaw Jachimecki : Frederic Chopin et son oeuvre, Paris 1930.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1930, 11/9, s. 86.No: 8520 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1932

Wojcik-Keuprulian, Bronislawa
Chopin w opinii litera ta francuskiego.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1932, IV/14-15, s. 598-601.No: 8521 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Wyszomirski, Jerzy
Chopin a la polonaise.
Slowo (Wilno), 29.V.1938
       Note: Kaden-Bandrowski: Zycie ChopinaNo: 8522 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Wyszomirski, Jerzy
Staroswiecka gaweda.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 26.II.1939, nr. 9, 1 foto.
       Note: O: Ad. Nowaczynski: Mlodosc Chopina.No: 8523 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

Wyszomirski, Jerzy
Fortepian przede wszystkiem : Nino Salvaneschi: Zal szopenowski
Warsaw 1939
Wiadomosci Literackie (Warszawa) Warszawa 7.V.1939, XVI/20 (812), s. 6.No: 8524 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1946

signed: Z.A. (= ?)
Knizka o Chopinovo.
Nova Svoboda, Prab.a, 11.XI.1946.
       Note: [S. Hippmann, Chopin]..No: 8525 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1939

signed: (w.z.) (= ?)
O Szopenie dla mlodziczy.
IKC Krakow, 26.I.1939.
       Note: J. Iwaszkiewicz: Chopin; Tad. Mayzner: ChopinNo: 8526 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1925

signed: Z.L.Z. (= Zaleski, Zygmunt L.)
Z ksiegi wydarzen
(m. i. : Szopenisci przy pracy)
Kurier Warszawski, 15.XII.1925.No: 8527 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1938

Zahorska, Anna
Opowiesc o Chopinie.
[J. Kaden-Bandrowski : Zycie Chopina W-wa 1939]
Kultura, Poznan, 1.V.1938.No: 8529 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1901

Hoesick, Ferdynand
Zdzierski, Stanislaw
F. Chopin, zarys biografji. 1899
Ateneum (Warszawa) IV. 1901, s. 229.No: 8530 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1891

Zelenski, Wladyslaw
[O : Friedrich Niecks : Fr. Chopin als Mensch und als Musiker, Lipsk 1890]
Biblioteka Warszawska Warsaw, 1891.No: 8825 / .... Brochures, dissertations, articles, notes

 1934

Zetowski, Stanislaw
Pierwszy propagator kultu Szopena w Poznaniu
Kurjer Literacko-Naukowy (Krakow), dod. do IKC Krakow, 20.VIII.1934, nr. 230, s. IX/X
       1 portr.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.