Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 7821 / .... 5. Divers

 1886

Przyjecie Liszta w pracowni Godebskiego w Paryzu
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 17.IV.1886, t. VII/172 (1384), ser. IV, s. 281.No: 7822 / .... 5. Divers

 1903

The Metrostyle.
The Aeolian Company, Aeolian Hall, New York 1903, 80.
       Note: [Chopin: 20 p. nl.], 1 portr.No: 7823 / .... 5. Divers

 1908

Rachunek z koncertu Chopinowskiego.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) IV, V. 1908 X/4-5, s. 11-111.No: 7824 / .... 5. Divers

 1915

Dziesieciolecie Polski Odrodzonej.
Ksiega Pamiatkowa 1915-1928.
       Note: Chopin: s. 580, 719, 720No: 7825 / .... 5. Divers

 1929

Lengyelorszag a mar-mar francianek elkonyvelt Chopin.
Nemzeti Ujsag, Budapest 3.V.1929.No: 7826 / .... 5. Divers

 1931

Kleine Legenden in heiterer Tenart : II.
M Berlin IX. 1931 XXIII/12, a. 945.No: 7827 / .... 5. Divers

 1931

Wiek i wielkie czyny. w 15. roku tycia Chopin napisal mazurki.
Kurier Zachodni, Sosnowiec 1.X.1931.No: 7828 / .... 5. Divers

 1932

Konkurs na konkurs. No. 20 : Kto to?
[dot. portr. Chopina]
Iskry (Warszawa) 18.VI.1932 X/27, a. 415.No: 7829 / .... 5. Divers

 undated

Nauka Polska : Jei potrzeby' organizacja i rozwoj.
Warsaw s/a. Wyd. Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania NaukiNo: 7830 / .... 5. Divers

 1935

X lat polskiego Radjo.
Warszawa 1935, 40No: 7831 / .... 5. Divers

 1938

Radio w Polsce w latach 1935-1938
Warszawa 1938, 40, s. 151, 1 nl.
       Note: Chopin a. 66, il.No: 7832 / .... 5. Divers

 1938

Koncert Fr. Chopina w Warszawie.
Prosto z Mostu (Warszawa) 3.IV.1938.
       Note: Satyra na krytykow warszawskich. Autorem prawdopod. red. Stanislaw PiaseckiNo: 7833 / .... 5. Divers

 1938

Sprawa Szopena : autor czy temat.
Polska Zbrjna (Warszawa) 17.XII.1938.No: 7834 / .... 5. Divers

 1939

[il. z tekstem] Chopin.
Viborg Venstrblad, Wibork 24.II.1939, il.
       Note: Chopin w stroju XVIII w. peruka!No: 7835 / .... 5. Divers

 1939

Os Chopin : Liszt
Kronika Polski i Swiata (Warszawa) 14.V.1939, nr. 20
       Note: O polsko-wegierskiej wapolpracy w ParyzuNo: 7836 / .... 5. Divers

 1939

[Z calego swiata:] Watteau i Chopin.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 28.V.1939 XVI/23 (813), s. 5.
       Note: Autor zakodczyl swa ksiazke rozdzialem zaw. charakterystyke porownawcza Watteau i ChopinaNo: 7837 / .... 5. Divers

 1939

Chopins Sorgemarch.
Vejle Amts Folkeblad, Veile 27.II.1939.No: 7838 / .... 5. Divers

 1945

Republika Chopina (Anekdota)
Dziennik Lodzki, Lodz 21.X.1945 1/108 (148), S. 6.No: 7839 / .... 5. Divers

 1946

ABC Melomana.
Przekroj, Krakow 20-26.I.1946, nr. 41, s. ostatnia.No: 7840 / .... 5. Divers

 1938

signed: a.e. (= ?)
S. p. Bronislawa Wojcik Keuprulian. (Nekrolog)
Express Poranny (Warszawa) 21.IV.1938.No: 7841 / .... 5. Divers

 1927

signed: Arth. (= ?)
Terapia musicale.
Musica d'Oggi (Milan) V. 1927 IX/5, s. 137-9.No: 7842 / .... 5. Divers

 1908

signed: B.I. (= ?)
Chopin platnikiem zobowiazan dyrekeji Filharmonji.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) IV/V. 1908 X/4-5, 5. III.No: 7843 / .... 5. Divers

 1929

Barthes, Emile
Eugenie de Guerin d'apres des documents inedits
Gabalda, Paris s/a [1929], 2 t., 80 [v. t. II, p. 151].No: 7844 / .... 5. Divers

 1932

Binental, Leopold
Atak na Chopina
Kuryer Warszawski 3.IV.1932 No. 92
       Note: dot.: Andre Suares w "Nouvelles Litteraires, Paris III. 1932No: 7845 / .... 5. Divers

 1945

Brandys, Kazimierz
Rozsadek cywilny.
Odrodzenie, Krakow 6.IV.1945 11/19, s. 2, w. 29-37.No: 7846 / .... 5. Divers

 1911

Breitkopf & Hartel, Leipzig, Kalender fur 1911.
Leipzig Breitkopf & Hartel 1911No: 7847 / .... 5. Divers

 1932

Brzezinski, Franciszek
Muzyka w kosciolach.
Kuryer Warszawski 12.I.1932.No: 7848 / .... 5. Divers

 1937

Brzezinski, Franciszek
Jan Kleczynski (w 100-lecie urodzin)
Kuryer Warszawski 14.VII.1937.
       Note: Krytyk muzyczny KW, "Echa, i innych piam w latach 1879-1895, zasluzony chopinistaNo: 7849 / .... 5. Divers

 1906

signed: Ch. (= ?)
Polskosc Nietzschego.
Swiat (Warszawa) 30.VI.1906, nr. . 26, s. 12.No: 7850 / .... 5. Divers

 1908

Challier, Ernst
Wem gehort der Konzertsaal? eine statistische Skizze
Die Musik, Berlin - Leipzig XII. 1908 VIII/5, s. 276-9.No: 7851 / .... 5. Divers

 1932

Chavkin, Eduard
Musikgeschichte im Lichte der Astrologie. Mk Berlin
Leipzig II. 1932 XXIV/5, s. 345-9.No: 7852 / .... 5. Divers

 1932

Chopin (rodzina)'
[Wiadomosc o zgonie sp. Marji Ciechomskiej, wnuczki Ludwiki Jedrzejewicz'owej, siostry F. Chopina]
Swiat (Warszawa) 5.XI.1932, nr. 45, s. 19.No: 7853 / .... 5. Divers

 1933

Jot. cki., Chopinowi na zlosc.
Rodzina Polska (Warszawa) VI. 1933 VII/6, s. 183.No: 7854 / .... 5. Divers

 1902

Egidi, Arthur
Gesprache mit Nietzsche im Parsifaljahr 1882. Tagebuchblatter.
Die Musik, Berlin - Leipzig VII-VIII. 1902 I/20-21, s. 1892-9.No: 7855 / .... 5. Divers

 1945

signed: El-Cha. (= ?)
Roztoczyc opieke nad grobami rodzicow Chopina.
Instytutowi Chopinowskiemu i Zarzadowi Warszawy ku uwadze.
Zycie Warszawy (Warszawa) 26.IX.1945.No: 7856 / .... 5. Divers

 1939

Ferrero, Leo
La catena degli Anni. Poesie e pensamenti ... Ed. Capohego, Lugano
Geneve 1939, s. 188.No: 7857 / .... 5. Divers

 1909

Friedenthal, Albert
Zur Verteidigung der dreissigjahrigen Schutzfrist
Die Musik, Berlin - Leipzig XII. 1909 IX/6, s. 337-343.No: 7858 / .... 5. Divers

 1908

signed: M.G. (= ?)
Stosunek Jozefa Konrada do muzyki.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) III. 1908 X/3, s. 111-IV.
Muzyka (Warszawa) V. 1926, nr. 5. Dwie etyki.
       Note: W sprawie koncertow z 26. II. 1 7. III. 1908, na budowce pomnika ChopinaNo: 7859 / .... 5. Divers

 1938

Golabek, Jozef
Studja slowianoznawcze w Polsce.
Nauka Polska (Warszawa) 1938, t. 23, s. 152-170.No: 7860 / .... 5. Divers

 1940

Hardtmut, Alexander
Schule der Philatelie. Briefmarken erzahlen Weltgeschichte.
Harzburg 1940. Heering Verlag, 80.
       Note: Chopin: S. 213-4No: 7861 / .... 5. Divers

 1915

Hirschberg, Leopold
Heiliger Krieg und deutsche Musik.
Die Musik, Berlin - Leipzig II. 1915 XIV/9.No: 7862 / .... 5. Divers

 1945

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Puszkin
Przekroj, Krakow 21. X. - 27.X.1945 1/28, s. 5.No: 7863 / .... 5. Divers

 1856

Jachowicz, Stanislaw
Nowe splewy dla dzieci, czyli oddzial drugi wydanych w r. 1851
(z melodyami Fryderyka Chopina i. i)
Warsaw 1856 w Druk. Aleksandra Gins. 160, s. 4 nl., 124, 4 nl.No: 7864 / .... 5. Divers

 undated

Jahrbuch fur Polen. Instytut wyd
Biblioteka Polska (Warszawa) 80, s. 702.No: 7865 / .... 5. Divers

 1936

Janowski, Aleksander
Warszawa : Wydawnictwo Polskie' (R. Wegner)
Poznan s/a. [1936-8]. 80, s. 189, 3 nl.
       illustr.No: 7866 / .... 5. Divers

 1945

Jodlowski, St.
Taszyckiw,
Zasady pisowm polskiej i interpunkcji ze slownikiem ortograficznym.
Krakow 1945. "Czytelnik", i Zakl. Nar. im. Ossolinskich, 80, s. 257
       Note: O pisowni Chopin a. 4, 9No: 7867 / .... 5. Divers

 1931

signed: jkb. (= Kaden-Bandrowski, Juliusz)
Jubileusz Mlodej Polski Muzycznej.
Swiat (Warszawa) 9.V.1931 XXVI/18, s. 13.No: 7868 / .... 5. Divers

 1931

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Kultura w miescie.
Gazeta Polska (Warszawa) 31.I.1931, nr. 31.No: 7869 / .... 5. Divers

 1915

Kahnt, Adolf / Dr.
Bismarcks Verhaltnis zur Musik.
Die Musik, Berlin - Leipzig III. 1915 XIV/14, s. 197-208.No: 7870 / .... 5. Divers

 1945

Kazuro, Stanislaw
W sprawie naszei kultury muzycznej.
Zycie Warszawy (Warszawa) 19.V.1945 11/137 (206), s. 3.No: 7871 / .... 5. Divers

 1910

Keller, Otto
Zur Geschichte der Wiener Philharmoniker.
Die Musik, Berlin - Leipzig 1. 1910 IX'7, s. 17-29.No: 7872 / .... 5. Divers

 undated

Kuryluk, Jerzy
Wlodzimierz Iwannikow
(na inarginesle pobytu w Polsce kompozytora radzieckiego)
Przyjazn (Warszawa) III. 46 1/1, s. 20-22.No: 7873 / .... 5. Divers

 1938

signed: L.H. (= ?)
Chieko Hara Japonska wielbicielka Szopena.
Swiatowid (Krakow) 30.IV.1938, 1 foto. kol.No: 7874 / .... 5. Divers

 1932

signed: L.R. (= ?)
Barbarzynstwo ukrainskich gimnazistow : Wyszarpali oczy w portrecie Szopena.
ABC (Warszawa) 17.XI.1932.No: 7875 / .... 5. Divers

 1922

Lam, Stanislaw
Ksiazka wytworna. Rzecz o estetyce druku napisal St ... L ...
Tlocznia Wi. Lazarskiego, Warsaw 1922, 80, 123, 5 nl., s.
       Note: v. s. 87.No: 7876 / .... 5. Divers

 1931

Landormy, Paul
Andre Gide et Chopin.
Le Menestrel (Paris) 1931 XCIV/9.No: 7877 / .... 5. Divers

 1938

Lombroso-Ferrero, Gina
L'eclosion d'une vie. Leo Ferrero de sa naissance a sa vingtieme annee, d'apres les notes de sa mere.
Paris 1938. Rieder, 160, s. 130.No: 7878 / .... 5. Divers

 1938

Longworth, James
150 Chopin works played from memory.
Daily Mail, London 26.XI.1938.
       Note: O PaderewskimNo: 7879 / .... 5. Divers

 1929

Lorentowicz, Jan
Dwadziescia lat teatru.
Warsaw 1929. Ksieg. F. Hoesicka, 8o.No: 7880 / .... 5. Divers

 1939

Laszczynski, Witold
Chopin i Deotyma. (Wspomnienie z Czwartkow)
Kuryer Warszawski 26.I.1939
       Note: felj.No: 7881 / .... 5. Divers

 1939

signed: M.H. (= ?)
Das verponte Chopin : Praludium. Melodien die Unheil bringen.
Freie Presse, Lodz 15.VIII.1939.No: 7882 / .... 5. Divers

 1929

Niewiadomski, Stanislaw
Aleksander Michalowski. Ku uczczeniu 60 lecia pracy artystycznej.
Warsaw 26.II.1929, 80, s. 47, 1 nl.No: 7883 / .... 5. Divers

 1934

Niewiadomski, Stanislaw
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne 1871-1934
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 25.III.1934 LXXV/12 (3876), s. 244
       3 illust.No: 7884 / .... 5. Divers

 1938

Nowakowski, Zygmunt
Filmistyni
IKC Krakow 26.VI.1938.No: 7885 / .... 5. Divers

 1945

Olszewski, Jerzy
Panstwowe Konserwatorrium Muzyczne.
Skarpa Warszawska (Warszawa) 16.XII.1945 1/9, s. 8.No: 7886 / .... 5. Divers

 1938

signed: Om. (= ?)
Leczenie przy pomocy muzyki
Muzyka szopenowska dziaJa Jepiej niz zastrzyki.-KWil Wilno 9.IX.1938.No: 7887 / .... 5. Divers

 1938

Orzeszkowa, Eliza (1842-1910)
Listy : Tom II. Do literatow i ludzi nauki. Czesc I i II.
Warsaw - Grodno 1938.
       Note: Naki. Towim. Elizy Orzeszkowej.No: 7888 / .... 5. Divers

 1939

Orzeszkowa, Eliza (1842-1910)
[Sergei Rachmaninow], "Chopin ma moze racje"
IKC Krakow 22.III.1939
       Note: w sprawie Jazzu na utworach Chopina i Rachmanino - waNo: 7888 / .... 5. Divers

 1945

Siemienowskij, Siergie A.
Muzyka polska w Moskwie
Wolnosil Pismo froritowe dla ludnosci polskiej b!m. 13.IV.1945 I/ (87).No: 7888a / .... 5. Divers

 undated

Puente, Juan Manuel
Discografia de Federico Chopin.
Buenos Aires.No: 7889 / .... 5. Divers

 1939

Rouyer, Pierre
Seront-ils los prochaines victimes? Les Polonais font fleurir a l'Est de l'Europe notre civilisation occidentale
Dimanche Illustre, Paris 23.IV.1939 XVII/843, s. 1
       9 illust.No: 7890 / .... 5. Divers

 1932

Rytel, Piotr
Napasc na Chopina i dzisiejsza atmosfera artystyczna.
Gazeta Warszawska 9.IV.1932.No: 7891 / .... 5. Divers

 1938

Rytel, Piotr
Aleksander Michalowski.
(Wspomnienie posmiertne)
Warszawski Dziennik Narodowy (Warszawa) 21.X.1938.No: 7892 / .... 5. Divers

 1827

signed: S.F. (= Skarbek, Fryderyk)
III. Emilia Chopin.
Rozrywki dla Dzieci (Warszawa) 1827, s. 236-240.
       Note: Nekrolog prawdopodobnie piora hr. Fryderyka SkarbkaNo: 7893 / .... 5. Divers

 1926

signed: ws. (= ?)
Zabor Chopina. Ignorancia francuskiego dziennika.
Przeglad Wieczorny (Warszawa) 9.IV.1926.No: 7894 / .... 5. Divers

 1939

Sabin, Robert
Musicians mirrored in their Handwriting. Noted Viennese graphologist reveals character studies of famous personages.
Musical America, New York 10.II.1939, s. 20-21, 325.No: 7895 / .... 5. Divers

 1906

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Nietzsches Polentum.
Leipzig 1906. Politisch - Antropologischer Verlag, 80.No: 7896 / .... 5. Divers

 1938

Schneiderman, S.L.
Wielbiciele Szopena, Paderewskiego i Sienkiewicza w porcie afrykanskim
Chwila, Lwow 15.XII.1938.No: 7897 / .... 5. Divers

 1934

Schutzenberger, Helene
Madame Paderewska et le neveu de Chopin.
Le Temps, Paris 8.XI.1934.No: 7899 / .... 5. Divers

 1938

Sempolowska, Stefania
Warszawa wczoraj i dzis : Nakl
Naszei Ksiegarni" itd. (Warszawa), 1938, 4o.No: 7900 / .... 5. Divers

 1926

Slupski Zygmunt gwiatopelk. Polacy, ktorych znac trzeba. Niezbedny podrecznik. Krotka wiadomosc o ludziach wybitnych. Z portr. itd.
Warsaw, 1926. Naklad wlasny, 80No: 7901 / .... 5. Divers

 1927

Sempolowska, Stefania
Ludzie' od ktorych ulice wziely nazwy. Poltora tysiaca portretow' pomnikow itd.
Warsaw, 1927, Naklad wlasny przy poparciu Magistratu m. st. Warszawy. 80, s. 229
       1 nl., il.No: 7902 / .... 5. Divers

 1937

Smile,
Chopin besegrade president Wilson.
Stockholms Tidningen, Stockholm. 2.X.1937; 1 kar. Pad.No: 7903 / .... 5. Divers

 1938

Stromenger, Karol
Muzyka w Warszawie. W pracy zbiorowej "Jestezmy w Warszawie"
Warsaw, 1938, wyd. staraniem Zwiazku Zawodowych Literatow Polskich, 80, s. 302, 2 nl.No: 7904 / .... 5. Divers

 1939

Strzembosz, Janina
Muzyka w roku ubieglym.
Slowo Narodowe, Lwow, 1.I.1939, nr. 1.No: 7905 / .... 5. Divers

 1926

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Cudowne dzieci w muzyce
Naokolo Swiata (Warszawa), 1926, nr. 3, s. 98-102.No: 7906 / .... 5. Divers

 1926

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Ivplyw Szopena na tworczosc Nietzschego. ~
Muzyka (Warszawa) VI. 1926, III/6, s. 266-271.No: 7907 / .... 5. Divers

 1930

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Polskosc Nietzschego i jego filozofil.
J. Mortkowicz, Tow. Wyd. w Warszawie. Warsaw - Krakow, 1930, 80, s. 4 nl., 107, 1 nl.
       1 portr., 1. il.No: 7908 / .... 5. Divers

 1935

Szczepanska, Maria
"Hexameron", Bellini i Chopin
Lwow, 1935, bez nad.
       Note: Odbitka: Vicenzo BellinI [1801-1835]. W stulecie smierci. Nel centenario della morte.No: 7909 / .... 5. Divers

 1937

Szinagel, Artur / Dr.
Wybitni muzycy jako typy antropologiczne
Swiatowid (Krakow), 24.VII.1937, nr. 30, s. 17
       z portr. Ch'a.No: 7910 / .... 5. Divers

 1932

Swiezy, Wladyslaw
Fortepian jake instrument domowy i jego przyszlosc
Szopen, Lwow, XI. 1932, 1/3, s. 23-4 i XII. 1932 1/4, s. 31.No: 7911 / .... 5. Divers

 1904

Thari, Eugen
Pianisten-Programme
Die Musik, Berlin-Leipzig, X. 1904, IV/2, a. 101-7.
       Note: statystyka ostatnich 3 zim: Chopin na 1 miejscuNo: 7912 / .... 5. Divers

 1936

Tuwim, Julian
1936-1911 XXV. Ksiazki, Chopin i Inowlodz.
[w tem : "Uwielbienie dla Chopina"]
Wiadomosci Literackie (Warszawa). 15.III.1936, XIII/11 (643), s. 2.No: 7913 / .... 5. Divers

 1912

signed: L.W. (= ?)
Wspomnienie pozgonne. Leopold Meyet.
Biblioteka Warszawska Warsaw III.1912, s. 602-3.No: 7914 / .... 5. Divers

 1935

signed: W.W. (= ?)
Sprawa muzyki : 1. "Rudes et ... "
Marcholt (Warszawa), 1935, nr. 1 (5), s. 169-171.No: 7915 / .... 5. Divers

 1944

Wende, Jan Karol
Z cyklu : Spotkanie z Polska. Koncert F-moll
Odrodzenie, Lublin, 17.IX.1944, 1/2-3, s. 3.No: 7916 / .... 5. Divers

 1931

Wittermann, E.
Die Musik der Irrsinnigen.
Melos, Mainz, VIII-IX. 1931.No: 7917 / .... 5. Divers

 1940

Becker-Bender, Walter
Wohlhaupter, Eugen
Das Urheberpersonlichkeiterecht im musikalischen Urheberrecht.
Heidelberg, 1940.
Archiv fur Musikforschung (Leipzig), 1940, V/2, a. 241-4.No: 7918 / .... 5. Divers

 1907

Wysocki, Alfred
Szopen skandynawski. (Ze wspomnien o Griegu)
Swiat (Warszawa) 21.IX.1907, 11/38, s. 10.No: 7919 / .... 5. Divers

 1939

signed: (z.) (= ?)
"Chopin ma moze racje ... "
[Sen Serg. Rachmaninowa]
IKC Krakow, 22.III.1939.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.