Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 7790 / .... 4. Publications de caractere general

 1926

Hold geniuszowi polskiemu.
Polak - Katolik, Katowice 15.XI.1926.No: 7791 / .... 4. Publications de caractere general

 1927

Sztuka Polska wsrod obcych : Sprawozdanie z dzialalnosci Tow.
Szerzenia Sztuki Polskiej wsrod obcych za rok 1926/1927 (z 19 il)
Warsaw. Tow. Szerz. Szt. P. w. o. 80, s. 52.
       Note: o Ch. a. 17, 18, 20, 22, 23No: 7792 / .... 4. Publications de caractere general

 1930

Odczwa : Czcijmy narodowe pamiatki.
Warszawa 1930. Druk. B. Grabowski.No: 7793 / .... 4. Publications de caractere general

 1934

Waltera, Edmunda
Aleksander Michalowski. Ku uczczeniu 85-lecia pracy artystycznei.
Pod red. Edmunda Waltera. - Druk.
Lech, Warsaw 20.III.1934, s. 38.
       Note: Praca zbiorowaNo: 7794 / .... 4. Publications de caractere general

 1938

Binental, Leopold
Biograf Chopina. Na marginesie jubileuszu Ferdynanda Hoesicka.
Kuryer Warszawski 1.V.1938.No: 7795 / .... 4. Publications de caractere general

 1912

Challier, Ernst
Das Kunstjahr 1911/2 : eine statistische Studie.
Neue Musik-Zeitung Leipzig XI. 1912, 79. Jahrg., nr. 44.
       Note: Chopin: na 9-em miejscu z 391 [423 w 1. 1910/11] produkejami jego dziel
       Note: [Chopin: na 9-em mie] 79. Jahrg., nr 44.No: 7796 / .... 4. Publications de caractere general

 1913

Challier, Ernst
Das Kunstjahr 1912/3 : eine statische Studie.
Neue Musik-Zeitung Leipzig XI. 1913. 80. Jahrg., nr. 45.
       Note: Chopin: na 9. miejscu z 479 prod.No: 7797 / .... 4. Publications de caractere general

 1911

Charzewski, T.
Z muzyki. (Poklosie roku jubileuszowego)
Krytyka, Krakow V. 1911, rok XIII.No: 7798 / .... 4. Publications de caractere general

 1901

Chassang, Maurice
Theatres liriques et grands concerts a Paris
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig VII. 1901 Jahrg. II Heft 10, s. 341-45, (p. a. 344).No: 7799 / .... 4. Publications de caractere general

 1945

Chybinski, Adolf
Sprawy szopenowskie.
Odrodzenie, Krakow 13.V.1945 11/24, s. 7.No: 7800 / .... 4. Publications de caractere general

 1897

signed: K.Cz. (= ?)
Karol Mikuli.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 29.V.1897, nr. 22, s. 436
       1 portr.No: 7801 / .... 4. Publications de caractere general

 1932

Glinski, Mateusz
Szopen pod obuchem niekompetencji.
Muzyka (Warszawa) 1932. Rok IX, nr. 3-4, s. 105-9.
       Note: W sprawie art. Andre SuarezNo: 7802 / .... 4. Publications de caractere general

 1936

Hahn, Wiktor / Prof.
W setna rocznice smierci Bellini'ego
Polonia - Italia (Warszawa) 1936, nr. 3, s. 27-30.
       Note: o Ch. w r. IVNo: 7803 / .... 4. Publications de caractere general

 1937

Renner, Henryk
Raoul Koczalski propagator Chopina w Niemczech.
Polska Zbrjna (Warszawa) 1.V.1937.No: 7804 / .... 4. Publications de caractere general

 1929

Hoesick, Ferdynand
Ze wspomnien o cenzurze rosyjskiej w Warszawie.
Warsaw 1929. Naki. F. Hoesick, 160, s. 45, 1 rd.
       Note: na a. 41-44 sprawa cenzury monografji 3 tom. o Ch.No: 7805 / .... 4. Publications de caractere general

 1903

Irtieniew, N.
Niesowremiennie razskazi. Zamietki i wpieczatlienija.
Libawa 1903. Izdanie O. A. Korsakiewicz, 80, s. 40, 2 nl.
       Note: Pamiati SzopenaNo: 7806 / .... 4. Publications de caractere general

 1929

signed: A.J. (= ?)
Instytut Muzyczny ku czci Chopina.
IKC Krakow 2.XI.1929, nr. 300.No: 7807 / .... 4. Publications de caractere general

 1938

Kott, Jan
O klasycznej i romantycznej wielkosci sztuki.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 13.III.1938 LXXX/11 (4039), s. 213-4.No: 7808 / .... 4. Publications de caractere general

 1925

Krol, Kazimierz
Historja stu.
Warsaw 1925 1/2 folio, s. 102 (o Ch. a. 67 i i.).No: 7809 / .... 4. Publications de caractere general

 1936

Pilgrim sradow, Chopin : ii sanzionista.
Gazeta Polska (Warszawa) 8.I.1936, 1 il.No: 7810 / .... 4. Publications de caractere general

 1915

Powichrowski, Wlodzimierz
Fundacja Szkolna imienia Leopolda Meyeta i Sprawozdanie kuratorow za lata 1912-1914
Warsaw 1915, 80, s. 52.
       Note: Dzial 8: Chopinowski, s. 12 i d.No: 7811 / .... 4. Publications de caractere general

 1910

signed: R. (= ?)
U kresu zywota.
Biesiada Literacka (Warszawa) 12.III.1910, nr. 11 (1778), s. 212-214
       3 illust.No: 7812 / .... 4. Publications de caractere general

 1910

Rorten, Julian
Stulecie Chopina.
Swiat (Warszawa) 19.II.1910. Rok V. (No. spec.), s. 1-4.No: 7813 / .... 4. Publications de caractere general

 1910

Ruber,
W sprawie obchodow jubileuszu Szopena (1810-1910)
Wiedza, Wilno II.1910. Tom 1, s. 193-7.No: 7814 / .... 4. Publications de caractere general

 1937

Starczewski, Felix
Z dzialalnosci sekcji im. Fryderyka Chopina przy Warszawskiem Tow. Muzycznem (1899-1929)
Chopin (Warszawa) 1937. Rok 1, nr. 2, s. 97-99.No: 7815 / .... 4. Publications de caractere general

 1938

Statkowski, Joseph
Poland old and new.
Warsaw 1938. M. Arct, 80, s. 134, 2 rd.No: 7816 / .... 4. Publications de caractere general

 1930

Stoinski, Stefan Marian (Ur. 1891)
Chopin : Paderewski : Dwie wielkie rocznice.
Spiewak (Katowice) XI. 1930. Rok XI, nr. 11, s. 137-139.No: 7817 / .... 4. Publications de caractere general

 1910

Synoradzki, Michal
Z Warszawy. (art. posw. pamieci F. Chopina)
Biesiada Literacka (Warszawa) 12.III.1910, s. 202-204.No: 7818 / .... 4. Publications de caractere general

 1903

Tarnowski, Stanislaw
O "Czasie i jego redaktorach. Wspomnienie polwiekowe czytelnika.
Krakow 1903, s. 73
       Note: na s. 27 o Maur. Mannie, kt. spotykal sio w paryskim swiecie z Ch.No: 7819 / .... 4. Publications de caractere general

 1937

Wojcik-Keuprulian, Bronislawa
Co winnismy Chopinowo. O dzialalnosci Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.
Chopin (Warszawa) 1937. Rok 1, nr. 2, s. 94-97.
       Note: v. takte nr 6043No: 7820 / .... 4. Publications de caractere general

 1904

Zbiorowe, Zycie i prace Jana Karlowicza (1836-1903).
Ksiazka zbiorowa wydana staraniem i nakiadem red
Wisly (Warszawa) 1904, 40 1 ph., s. V, 379, 1 nl.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.