Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 7745 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1888

[Frederic Chopin]
Tygodnik Ilustrowany - Warszawa, nr. 270 1482) 3.III.1888
       [Prace: M. Kotarbinski, Wlad. Boguslawski, Maria Konopnicka, J.P., J. Axentowicz, J. Maszynski itd.]
       Note: Pamieci Fryderyka Szopena.No: 7746 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1899

[Frederic Chopin]
Wedrowiec, Warszawa, nr. 41. Posw. Chopinowi w 50-lecie zgonu. 1.X.1899.
       Note: [Prace: Stattler, W. Laszczynski, K.. -s. itd.]No: 7747 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1899

[Frederic Chopin]
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne - Warszawa, nr. 41, (837). 3.X.1899.
       Note: Prace: J. Jankowski, Wlad. Zelenski. A. Munchheimer, M. M. Biernacki, M. Kraus, Witold Janicki, M. M. Biernacki, Ferdynand Hoesick, H. Opienski itd.]
       Note: Piecdziesieciolecie smierci Fryderyka Chopina.No: 7748 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1899

[Frederic Chopin]
Kraj - Petersburg 28.X.1899. XVIII, 41.
       Note: [Prace: Stattler, T. Kwiatkowski, G. Sand, Clesinger itdNo: 7749 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1904

[Frederic Chopin]
Sztuka - Paryz, X. 1904. 1/6, 10 il.No: 7750 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1904

[Frederic Chopin]
Sztuka - Paryz, nr. 8-9. XI-XII.1904.
       Note: [Prace: E. Delacroix, A. Beardsley, Ant. Potocki, G. Gordecki, s. Nadelmann, Bol. Biegas, Pilichowski, Wl. Glazunow, A. Marmontel itd.]No: 7751 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1905

[Frederic Chopin]
The Etude - Philadelphia, U.S.A. Vol. 53, nr. 1., I.1905.
       Note: [Prace: M. Venable, J. Philipp, Edw. B. Perry, A. L. Manchester, Burlingame Hill E., W. J. Henderson, Edw. Hale, H. A. Clarke, E. Liebling itd.]No: 7752 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1905

[Frederic Chopin]
Lutnista - Warszawa 1.XII.1905. 116-19.
       Note: Poswiecony pamielci Fryderyka Chopina.
       Note: Prace: Miroszewski, Henryk Dobrzycki, Michalina Glogerowa, Jul. Kosiinski, L. Meyet, Ignacy Chabielski, Adolf Chybinski itd.]No: 7753 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1908

[Frederic Chopin]
Musica. Revue mensuelle, Paris. VII.1908.
       Note: dedie a Chopin. VII.1908, VII/70, s. 97-105, 29 il.
       Note: Prace: Wanda Landowska, Henri de Curzon, Maurice Lefevre, Felicien Gretry itd.]. Bogato ilustr.No: 7754 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1908

[Frederic Chopin]
Die Musik - Berlin, VIII, X.1908/9.
       Note: 1 Erstes Octoberheft. 1-tes Chopin-Heft.
       Note: Prace: Rudolf M. Breithaupt, Stan. Tarnowski, Bernard Szarlitt, Ferd. Hoesick, itd.]No: 7755 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1909

[special issue : Fryderyk Franciszek Chopin]
Revue Litteraire, Paris, X.1909
       Numer poswiecony Chopinowi. [Artykuly: Quesnel'a' i i]No: 7756 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Numero Chopin]
Le Courrier Musical - Paris 13 Annee. 1.I.1910
       Numero Chopin.
       Note: Prace: Camille Mauclair, Elie Poiree, Camille Bellaigue, Jean Chantavoine, Paul de Stoeckhin, Raul Pugno, Wanda Landowska, A. Bertelin, A. de Severac, A. Gros, Maurice Ravel, Francois Plante, Edouard Rissler, Alfred Cortot,No: 7757 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[special issue : Fryderyk Franciszek Chopin]
Dalibor - Praha, II.1910
       Numer poswiecony Chopinowi.No: 7758 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Nowosci Muzyczne - Warszawa XII/2: II.1910 a. 1.
       Note: Obchod uroczystosci jubileuszowych ku czci Fr. Chopina, z 1 portr. wg. kamei Islera.
       Note: [O obchodach w Sosnowcu, Warszawie, odslonieciu tablicy pamigikowej poswieconej Chopinowi 22. II. w Poznamu, w gmachu Muzeum Mielaynskich, we Lwowie, w Paryzu 22. II. oraz brak obchodu w Krakowiel; s. I-III L. Chojecki: ONo: 7759 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Die Musik - Berlin IX/10 II.1910.
       Note: Prace: F. Hoesick, Alb. Maecklenburg, Laura Rappoldi-Kahrer itd.]
       Note: 2-tes Februarheft. 2-tes Chopin-Heft.No: 7760 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Neue Musik Zeitung - Stuttgart - Leipzig 17.II.1910. 31/10.
       Chopin - Heft.
       Note: Prace: Raouh v. Koczalski, Dr Erich Eckertz, C. Knayer, Dr Ferd. Bischoff, Julius Blaschke, E. Seeger itd.]No: 7761 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Swiat - Warszawa V/8. Tom IX. 19.II.1910
       Note: Prace: Julian Rorten, Ferd. Hoesick, H. Opiedski. Jozef Jankowski, Jozef Rosenzweig itd.No: 7762 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Literatura i Sztuka dod. do NOWEJ GAZETY - Warszawa, nr. 52 IV/5. 20.II.1910. Fryderyk Chopin (1810-1910).
       Note: [Prace: H. Opienski, Wanda Landowska, C. Norwid, Kornel Ujejski, Maria Konopnicka, Kaz. Tetmajer, Lucjan Rydel, Artur Oppmann itd.]No: 7763 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

Lenz, Wilhelm von
Landowska, Wanda
20.II.- 7.III.1910. Russkaja Muzikalnaja Gazeta St. Petersburg' Pamiati Fr. Szopena.
[Prace: ]. W-Wa ; Wanda Landowska, Wilh. von Lenz itd.]
-No: 7764 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Chwila Ilustrowana - Warszawa No. 9. 22.II.1910.
       Note: iv setna rocznice urodzin Fryderyka Chopina.
       Note: Prace: Artur Gliszczynski, Wlad. Trzcifsski, E. Slawicz, Feliks Starczewski, Wlad. Nawrocki itd.]No: 7765 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Kurjer Poznanski - Poznan, 22.II.1910.No: 7766 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Kurjer Warszawski - Warszawa, nr. 51. 22.II.1910.
       Note: [Prace: D.r Zdz. Jachimecki, Edm. Bogdanowicz (Bozydar), Aleks. Poliinski, Ferd. Hoesick, Bozymir, Wl. Nawrocki, Jerzy Guranowski itd]No: 7767 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Biesiada Literacka - Warszawa, nr. 11 (1778). 12.III.1910.
       Numer poewiecony Chopinowi.
       Note: [Prace: Ferd. Hoesick, Kornel Ujejski, Maria Konopnicka, T. Kwiatkowski, Michal Synoradzki, Maurycy Karasowski]No: 7767a / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1910

[Frederic Chopin]
Ziarno - Warszawa. III.1910.
       Note: [Prace: Wlad. Belza, Barrias itd.]No: 7768 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1916

[Frederic Chopin]
Kosmos - Calcutta [Indie], 1916. 11/18, 29 p. n. 1. [zawiera]: A short Biography. Frederic Chopin born at Warsaw 1810, died in Paris in 1849. - Chopin (poemat). The twenty four Preludes of Chopin. Their pictorial and poeticalNo: 7769 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1916

[special issue : Fryderyk Franciszek Chopin]
L'Art et Les Artistes, III.1916.
       Numero Special: La Pologne Immortelle. Portret Delacroix: Chopin calostronny.No: 7770 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1917

[Frederic Chopin]
L'Aigle Blanc, II.1917. - Revue des Questions Polonaises Lausanne V. La Patrie Musicale de Chopin. de Z. L. Zaleski, s. 187-226.No: 7771 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1924

[Frederic Chopin]
Rytm - Warszawa, nr. 13. X.1924.
       Note: [Prace: J. Miketta, F. Lukasiewicz, E. Wrocki, M. Glinski itd.]No: 7772 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1926

[Frederic Chopin]
Kurjer Warszawski - Warszawa, nr. 3.13, s. 5-10. 14.XI.1926.
       Note: Prace: Z. Debicki, Fel. Szopski, Jozef Jankowski, Artur Oppmann, (Or-Ot), Antoni Boguslawski, B. Szarlitt, Ant. Urbanski, Jan Kleczydski, Bozymir, Jan Czempiniski itd.]
       Note: w dniu odsloniecia pomnika Chopina.No: 7773 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1926

[Frederic Chopin]
Le Messager Polonais - Varsovie. 14.XI.1926.
       Note: A la Memoire de Frederic Chopin.
       Note: Prace: St. Niewiadomaki, Liszt, Delacroix. Miroszewski, O. Kolberg itdNo: 7774 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1926

[Frederic Chopin]
Gazeta Warszawska Poranna - Warszawa, nr. 312. 14.XI.1926.
       Note: [Prace: P. Rytel, Zd.z. Jachimecki, I.J. Paderewski, Dr H. Opienski, Lud. Rozycki itd.]No: 7775 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1926

[Frederic Chopin]
Rzeczpospolita - Warszawa 14.XI.1926. VII/311, s. 8
       13 ilustr.
       Note: Pamieci Fryderyka Chopina.
       Note: Prace: Lud. Rozycki, Adam Wieniawski, Tad. Joteyko itd.]No: 7776 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1926

[Frederic Chopin]
Warszawianka - Warszawa, nr. 319. 15.XI.1926.
       Note: [Prace: St. Niewiadomski, K. Ujejski, M. Konopnicka, Kaz. Przerwa-Tetmajer, M. Treter, Waclaw Szymanowski itd.]No: 7777 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1926

[Frederic Chopin]
Kurjer Warszawski - Warszawa, nr. 314. 15.XI.1926. Polska i narody swiata... Chopinowi w holdzie. [Kompletne sprawozdanie z obchodu odsloniecia pomnika Chopina z tekstami przemowien, echami z zagranicy itd.].No: 7778 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1926

[Frederic Chopin]
Tygodnik Ilustrowany - Warszawa, nr. 47 (3496). 20.XI.1926.
       Note: [Prace: B. Szarlitt, Karol Stromenger, Zdz. Jachimecki, Delacroix, G. Sand, O. Kolberg, T. Kwiatkowski itd.]No: 7779 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1931

[Frederic Chopin]
Red.: Henry Prunieres & M. Glinski.
La Revue Musicale - Paris. XII.1931.
       Numero Special CHOPIN, 40 XII/121, s. 127, 1 nl.No: 7780 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1932

[Frederic Chopin]
Philharmonia Catalana. Revista Internacional. 15.I.1932. Vol. II No. 7. Festival Chopin. 1932 du 3 au 30 Mai, nr. spec. pt. Philharmonia Chopiniana.No: 7781 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1932

[Frederic Chopin]
Bravo - Paris. VI.1932.
       Numero Chopin.
       Note: Prace: Paderewski, Edouard Herriot, Marcel Bouteron, W. Landowska, Eug. Delacroix, Guy de Pourtales itd.]No: 7782 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1932

Opienski, Henryk
Binental, Leopold
Szymanowski, Karol
Wojcik-Keuprulian, Bronislawa
Niewiadomski, Stanislaw
Michalowski, Aleksander
Ganche, Edouard
Glinski, Mateusz
Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Lobaczewska, Stefania
1932. Szopen : Monografja zbiorowa.
[zaw. prace: Karol Szymanowski, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Stan. Niewiadomski, Mat. Glinski, Ed. Ganche, H. Opienski, Bronislawa Wojcik-Keuprulian, L. Binental, Aleks. Michalowski, Stef. Lobaczewska]
Warszawa 1932, naki. mies. "Muzyka", s. 95
       1 nl. 8 plansz il., 80
       Note: Wydana z okazji Dah Chopinowskich w Polsce.No: 7783 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1933

[Frederic Chopin]
Les Amis de la Pologne - Paris 13 aronde, nr. . 10.X.1933. (Souvenirs de Chopin - Mallorca itd.).No: 7784 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1933

[Frederic Chopin]
Les Nouvelles Musicales, 1.XII.1933. - Paris 1/12.No: 7785 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1935

[Frederic Chopin]
Antena - Warszawa. Rok II, nr. 7. 17.II.1935.
       Numer poswiecony Chopinowi z okazji 125 rocznicy urodzenia: Jachimecki,
       Note: [Prace: Zdz. Jachimecki, Miecz. Nalecz, Clesinger, liczne il. itd.]No: 7786 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1935

Der erste Nationalmusiker. Zu Chopins 125 Geburtstag zum 22. Februar
Dresdner Neueste Nachrichten, 22.II.1935.No: 7787 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1935

Dresden ehrt den Genius Chopins.
Dresdner Anzeiger, 22.II.1935. No. 205.No: 7788 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1937

[Frederic Chopin]
Kurjer Warszawski - Warszawa V-XI.1937.
       Note: Prace: L. Binental: Wystawa Chopinowska w Bibliotece Polskiej itd.]
       Note: pt. Wystawa Migdzynarodowa w Paryzu.No: 7789 / .... 3. Numeros speciaux de periodiques, consacres a Chopin

 1946

[Frederic Chopin]
Dziennik Lodz 18.X.1946. KI- Lodz II/286, s. 114
       [2 il.. 5 art.](c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.