Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 7727 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

Wystawa Chopinowska
Dziennik Polski, Krakow, 7.X.1945.No: 7728 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

W rocznice smierci Chopina : Otwarcie wystawy Chopinowskiej.
Dziennik Ludowy (Warszawa) 7.X.1945.No: 7729 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

"Szopen i jego Warszawa" : Ciekawa wystawa w ramach "dni szopenowskich"
Glos Ludu (Warszawa), 11.X.1945.No: 7730 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

Chopin i Jego Warszawa : Wystawa w Muzeum Narodowym
Zycie Warszawy (Warszawa), 21.X.1945.No: 7731 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

Chopin i jego Warszawa.
Glos Ludu (Warszawa), 22.X.1945.No: 7732 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

signed: (PAP) (= ?)
Otwarcie wystawy "Chopin i jego Warszawa"
Trybuna Robotnicza, Katowice-Krakow, 23.X.1945, nr. 240, s. 2.No: 7733 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

signed: (PAP) (= ?)
Chopin i jego Warszawa
Dziennik Polski, Krakow, 23.X.1945, nr. 259, s. 3.No: 7734 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

Otwarele wystawy "Szopen i jego Warszawa"
Gazeta Lubelska, Lublin, 24.X.1945.No: 7735 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

"Chopin i jego Warszawa"
Radio i Swiat (Warszawa), 28.X.1945.No: 7736 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

Kronika
Ruch Muzyczny Krakow, 1.XI.1945, 1/3, s. 20.No: 7737 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

signed: (PAP) (= ?)
Otwarcie wystawy "Chopin i jego Warszawa"
Glos Narodu, Czestochowa, 3.XI.1945, nr. 218, s. 14.No: 7738 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

Otwarcie wystawy "Szop.en i jego Warszawa"
Sztandar Ludu, Lublin, 24.X.1945, nr. 204, s. 2.No: 7739 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1946

Grzegorczyk, Piotr
Diariusz Kultury Polskiej 1945
Tworczosci, Krakow, II.1946.
       Note: Odbitka: Krakow, 1946, Instytut Szerzenia Kultury i swiaty.No: 7740 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

signed: (kr.) (= ?)
"Chopin i Jego Warszawa". Otwarcie Wystawy w Muzeum Narodowym.
Kcodz Warsaw, 22.X.1945.No: 7741 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1946

Olszewska, Barbara
Pierwszy rok zycia kulturalnege Warszawy wyzwolonei
Skarpa Warzawska, Warsaw, 13.I.1946, 11/2, s. 7
       Note: O wyst. i sprow. serca Chopina.No: 7742 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1946

Szapski, Bogdan
Warszawa : 1945. Pazdziernik.
Skarpa Warszawska (Warszawa), 6.I.1946, 11/1, s. 2.No: 7743 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

Waldorff, Jerzy
Zycie muzyczne w kraju : Warszawa.
Ruch Muzyczny, Krakow, 1.XI.1945, 1/3, s. 15-16.No: 7744 / ........ d. L'Exposition "Chopin et sa Varsovie", en 1945/46

 1945

signed: (zkm) (= ?)
Chopin i jego Warszawa
Rzeczpospolita (Warszawa) 22.X.1945.
       3. Numeros speciaux de la presse, consacres a Chopin(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.