Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 6048 / ............ Le Quartier "Chopin" a Varsovie

 1945

Projekt dzielnicy Chopinowskiej w Warszawie
Zycie Warszawy (Warszawa), 17.VII.1945, 11/195 (264), s. 3.No: 6049 / ............ Le Quartier "Chopin" a Varsovie

 1945

Dzielnjca muzyczna "Chopin" powstanie miedzy Tamka i Kopernika
Dziennik Ludowy (Warszawa) 19.X.1945, 1/52, s.
       4 z planern.No: 6050 / ............ Le Quartier "Chopin" a Varsovie

 1945

[ii.] Dzielnica Chopina; Przyszla dzielnica Chopina z lotu ptaka; Przy artykule Romana Piotrowskiego : Od Snieznej do Belwederu.
Odrodzenie, Krakow, 23 -30 grudnia 1945, 11/56-57, s. 4.No: 6051 / ............ Le Quartier "Chopin" a Varsovie

 1946

Kazuro, Stanislaw
Kiedy i jaka siedzibe otrzyma. Konserwatorjum Warszawskie.
Zycie Warszawy (Warszawa), 28.VI.1946, III/176 605), s. 4.No: 6052 / ............ Le Quartier "Chopin" a Varsovie

 1945

signed: T.O. (= ?)
Plastyka i muzyka.
Ruch Muzyczny, Krakow, 15.X.1945, 1/2, s. 20-21.No: 6053 / ............ Le Quartier "Chopin" a Varsovie

 1946

Pogonowski, Zdzislaw Iniz
Przedewszystkim mieszkania.
[Podtytul piaty:] Akademia Sztuk Pieknych, Instytut Szopena i 3 Muzea.
Stolica (Warszawa) 3.XI.1946 1/1, s. 3.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.