Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 5916 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

O Instytucie Szopena.
IKC Krakow 21.II.1934, nr. 52.No: 5917 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
Kuryer Warszawski 9.III.1934, nr. 67.No: 5918 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
Gazeta Polska (Warszawa) 9.III.1934, nr. 68.No: 5919 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
Dziennik Polski (Warszawa) 14.III.1934, nr, 72.No: 5920 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
KPor Poznan [=?] 20.III.1934, nr. 127.No: 5921 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
Nasz Przeglad (Warszawa) 20.III.1934, nr. 79.No: 5922 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
Slowo (Wilno) 1.IV.1934, nr. 88.No: 5923 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
Kuryer Warszawski 13.IV.1934, nr. 100.No: 5924 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
Kuryer Warszawski 13.IV.1934, nr. 100.No: 5925 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

s/t
Fribourg/bulle - Fribourg 19.III.1934.No: 5926 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

L'Istituto Nazionale Federico Chopin a Varsavia.
L'Avvenire d'Italia, Roma 8.IV.1934.No: 5927 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

L'Istituto Nazionale Federico Chopin a Varsavia.
L'Italia, Milano 10.IV.1934.No: 5928 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

L'Institut Frederic Chopin.
La Republique, Paris 12.IV.1934.No: 5929 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Chopina.
Kurjer Polski (Warszawa) 13.IV.1934, nr. 100.No: 5930 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
Dziennik Pomorski, Torun 15.IV.1934, nr. 86
Dziennik Pomorski, Torun 21.IV.1934, nr. 86No: 5931 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Un Institut Frederic Chopin s'est fonde a Varsovie.
Comoedia, Paris 15.IV.1934.No: 5932 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Un Institut Frederic Chopin s'est fonde a Varsovie.
Musique et Instruments, Paris 1.V.1934.No: 5933 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Ustav Frederica Chopina vo Varsave.
Slovensky Dennik, Bratislava 10.V.1934.No: 5934 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut im. Fryderyka Chopina.
Gazeta Polska (Warszawa) 19.IV.1934, nr. 107.No: 5935 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut im. Fryderyka Chopina.
Kuryer Warszawski 19.IV.1934, nr. 106.No: 5936 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Chopina w Warszawie.
Wiadomosci Muzyczne (Lwow) IV. 1934.No: 5937 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

s/t
Suisse - Zurich - Bern 17.IV.1934.No: 5938 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Un Museo chopiniano a Varsavia.
Il Secolo XIX., Genova 17.IV.1934.No: 5939 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

s/t
Toute L'Edition, Paris 20.IV.1934.No: 5940 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

s/t
Il Popolo d'Italia, Milano 25.IV.1934.No: 5941 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut im. Fryderyka Szopena.
IKC Krakow 25.IV.1934, nr. 113.No: 5942 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Una asociacion Chopin.
La Vanguardia, Barcelona 9.V.1934.No: 5943 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

A la memoire de Frederic Chopin.
Comoedia, Paris 16.VIII.1934.No: 5944 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

s/t
Semaine Musicale, Paris 25.V.1934.No: 5945 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

[red. Adrian Czerminski]. Z Instytutu Fryderyka Chopina.
Polska Informacja Literacki (Warszawa) 22.VI.1937.No: 5946 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Wybor wladz w Instytucie Fryderyka Chopina.
Kurjer Poranny (Warszawa) 18.VI.1937.No: 5947 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Walne Zebranie Instytutu Fryderyka Chopina.
Kurjer Poranny (Warszawa) 19.VI.1937.No: 5948 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Z konkursu na dzielko o Fryderyku Chopinie.
Dziennik Poranny (Warszawa) 24.VI.1937.No: 5949 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Z Instytutu Fryderyka Chopina.
Dziennik Polski, Lwow 18.VII.1937.No: 5950 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

[o pismie "Chopin"]
Gazeta Muzycne Warsaw 1.IX.1937.No: 5951 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

[O pismie "Chopin"]
Swiat (Warszawa) 18.IX.1937.No: 5952 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Pismo poswiecone Chopinowi
Dziennik Poranny (Warszawa) 20.IX.1937.No: 5953 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Pismo poswiecone Chopinowi
Kurier Lodzki, Lodz 26.IX.1937. 5954. [not.].
Muzyka (Warszawa) IX. 1937.
       Note: W sprawie konkursu na dzielko pop. o ChopinieNo: 5954 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Nowe czasopismo muzyczne w Polsce.
Dziennik Zwiazkowy, Chicago III. 2.X.1937
       Note: dot. "Chopin"No: 5955 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Pismo poswiecone Chopinowi
Dziennik Polski, Lwow 3.X.1937.No: 5956 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Dzialalnosc Instytutu F. Chopina w Warszawie.
Kurjer Poranny (Warszawa) 5.X.1937.No: 5957 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Konkurs o dzielo o Chopinie.
Goniec Warszawski, Warsaw 20.X.1937.No: 5958 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Wynik Konkursu na dzielo o Chopinie.
Kurjer Polski (Warszawa) 16.X.1937.No: 5959 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Wyniki konkursu chopinowskiego.
[Dzieio o Ch]
Nasz Przeglad (Warszawa) 16.X.1937.No: 5960 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1938

Instytut Fryderyka Szopena.
[Sprawa zglaszania posiadanych Ow. autografow utworow F. Chopina]
NE Warsaw [=?] 28.II.1938.No: 5961 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1938

Z Instytutu Chopina.
Warszawski Dziennik. Narodowy (Warszawa) 11.VI.1938
       Note: O pismie "Chopin"No: 5962 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1938

L'Istituto Chopin a Varsavia
L'Osservatore Romano, Roma 10.VIII.1938.No: 5963 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1938

Instytut Fryderika Szopena w Warszawie; Komunikat; dzienny Niezalezny Kurjer Polski w Argentynie
Buenos Aires 19.VIII.1938, s. 15.No: 5964 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1938

s/t
Pulaski Magazine and Digest, Pulaski U. 5. A.VIII.1938.No: 5965 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1939

Kronika
Muzyka Polska (Warszawa) 1. 1939, nr. 1.No: 5966 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1939

Chopin - Kultus in Polen. Chopin - tijdschrift' "Chopin" Muzeum, Chopin - konkurs.
Algemeen Handelsblad, Amsterdam 7.II.1939.No: 5967 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1939

Paderewski ezionkiem honorowym Instytutu Chopinowskiego.
Polska Zbrjna (Warszawa) 15. 11. - 1939, nr. 46.No: 5968 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1939

Z Instytutu Fryderyka Chopina.
Obrona Kultury (Warszawa) 1.VI.1939.No: 5969 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1939

Z Instytutu Fryderyka Chopina.
Polska Zbrjna (Warszawa) 27.VII.1939.No: 5970 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1939

Z Instytutu Fryderyka Chopina.
Dziennik Ludowy (Warszawa) 28.VII.1939.No: 5971 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Z Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.
Gazeta Polska (Warszawa) 21.VIII.1934.No: 5972 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Instytut Fryderyka Chopina.
Gazeta Warszawska 22.VIII.1934.No: 5973 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Uczci tego'co "Swiat caly zdobyl dla Polski".
Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie.
Kurier Lodzki, Lodz 26.VII.1934, nr. 233.No: 5974 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Konkurs Instytutu Fryderyka Chopina na popularna prace o Chopinie
Glos Poranny (Warszawa), 7.II.1935.No: 5975 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

[O konkursie na dzielko o Chopinie]
Bulletin de la revue Muzyka (Warszawa) 10.III.1935, nr. 7.No: 5976 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Instytut Fryderyka Chopina oglasza konkurs.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 17.III.1935.No: 5977 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Kto napisze dzielko popularne o Chopinie?
Kurjer Poznanski 28.III.1935.No: 5978 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie oglasza konkurs.
Slowo (Wilno) 28.III.1935.No: 5979 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Konkurs na dzielo o Chopinie.
Czas, Krakow III.. 1935.No: 5980 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Konkurs na ksiazke o Szopenie.
IKC Krakow 29.III.1935.No: 5981 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Instytut Fryderyka Chopina oglasza konkurs na dzieio o tyciu tworczosci mistrza tonow
Dziennik Kresowy, Grodno 3.IV.1935.No: 5982 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

[o konkursie na dzietko Chopinie]
Il Popolo d'Italia, Milano 10.IV.1935.No: 5983 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Przedluzenie konkursu.
Kuryer Warszawski 1.VI.1935.No: 5984 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Die Ausgabe eines Chopin : Gesamtkataloges.
Stettiner Generalanzeiger, Stettin 21.IX.1935.No: 5985 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Il "Catalogo" di Chopin.
Corrispondenza, Roma X. 1935.No: 5986 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1935

Il "Catalogo" di Chopin.
Corriere Mercantile, Genova 12.X.1935.No: 5987 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Konkurs na popularna ksiazke o Chopinie.
Kuryer Warszawski 8.II.1936, nr. 38.No: 5988 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Wynik konkursu na dzielko o Chopinie.
Ilustrowana Republika, Lodz 9.II.1936.No: 5989 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Konkurs na popularne dzielko o Chopinie.
Kurjer Poranny (Warszawa) 9.II.1936.No: 5990 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Zadna z prac nie uwzglednila warunkow konkursu.
Kurier Codzienny, Krakow 10.II.1936.No: 5991 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Generalny katalog tworczosci Chopina.
Czas, Krakow 21.II.1936.No: 5992 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Instytut Fryderyka Chopina.
Przeglad Ksiegarski (Warszawa) 1936, nr. 5, s. 39.No: 5993 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Walne zgromadzenje Instytutu Fryderyka Chopina.
Kuryer Warszawski 20.III.1936, nr. 79.No: 5994 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Z Instytutu Fryderyka Chopina.
NW Warsaw [=?] 10.IV.1936.No: 5995 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Brt. [O Walnym Zebraniu i wyborach] ~
NE Warsaw [=?] VI. 1936 XIII/1-6 (135-40), s. 65.No: 5996 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Konkurs na dzieio o Chopinie dla uzytku szkol powszechnych.
Kurjer Polski (Warszawa) 16.VII.1936.No: 5997 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Konkurs na popularne dzielko o Chopinie.
Kurjer Poznanski 19.VII.1936.No: 5998 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Konkurs na dzieio o Chopinie.
Przeglad Ksiegarski (Warszawa) 25.VIII.1936, nr. 14, s. 121.No: 5999 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Prawa autorskie dziel Fryderyka Chopina.
Kuryer Warszawski 8.IX.1936, nr. 246.No: 6000 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Der Rechtsschutz der Werke Chopins.
Morgenblatt, Zagreb 4.X.1936.No: 6001 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

s/t. [Rechtsschutz d. Werke Ch's]
Westdeutsche Zeitung, Krefeld 6.X.1936.No: 6002 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Der Rechtsschutz der Werke Chopins.
Der Mitteldeutsche, Magdeburg 9.X.1936.No: 6003 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Chopins Werke [Rechtsschutz]
Deutsche Militar - Musiker Zeitung, Berlin 17.X.1936.No: 6004 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1936

Souborne vydani spisu Chopinovych.
Narodni Listy, Praha 21.X.1936.No: 6005 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

[not.] Zebranie [Instytutu]
Zycie Warszawy, 22.X.1945.No: 6006 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

Instytut Fryderyka Chopina wznawia dzialainosc.
Zycie Warszawy (Warszawa) 4.VI.1945.No: 6007 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

Wznowienie dzialalnosci Instytutu Fryderyka Chopina.
Dziennik Polski, Krakow 11.VI.1945.No: 6008 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

Instytut Fryderyka Chopina.
Glos Ludu (Warszawa) 8.VI.1945, nr. 138.No: 6009 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

Cenne dary dla Instytutu Szopenowskiego.
Kurier Codzienny (Warszawa) 3.VIII.1945 1/27.No: 6010 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

Instytut Fryderyka Chopina.
Kcodz Warsaw 8.VIII.1945.No: 6011 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

[O uroczystosci 97 rocznicy smierci Chopina]
Ruch Muzyczny, Krakow 1-15.IX.1946 11/17-18, s. 43.No: 6012 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1916

[O Strzyzewie]
Ruch Muzyczny, Krakow 1-15.IX.1916 11/17-18, s. 44.No: 6013 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

W Poznaniu zorganizowane Tow. Przyjaciol Instytutu Fryderyka Chopina.
Glos Wielkopolski (Poznan) 10.X.1946, nr. 278.No: 6014 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

Fototeka Chopinowska.
Rzeczpospolita (Warszawa) 16.X.1946 III/265 (781). s. 7.No: 6015 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

W 97-a rocznice zgonu Chopina. Program uroczystosci.
Glos Ludu (Warszawa) 17.X.1946 III/286, s. 9.No: 6016 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

Uroczystosci Chopinowskie w 97 rocznice zgonu genialnego muzyka
Glos Ludu (Warszawa) 19.X.1946 III/288, s. 12.No: 6017 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

Warszawa w rocznice zgonu Chopina.
Dziennik Polski, Krakow 19.X.1946 11/287. s. 3.No: 6018 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

Profesor Jozef Turczynski wraca do kraju.
Rzeczpospolita (Warszawa) 31.X.1946 III/300 (796), s. 7.No: 6019 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

signed: b.r. (= ?)
Instytut Fryderyka Chopina.
Ruch Muzyczny, Krakow 15.X.1945 /12, s. 19-20.No: 6020 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

signed: C.F. (= ?)
W rocznice zgonu Chopina.
Gazeta Ludowa (Warszawa) 17.X.1946 11/286, s. 6.No: 6021 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

signed: C.F. (= ?)
W 97 rocznice smierci Chopina. Koncert Zof ii Rabcewiczowej i Zbigniewa Drzewieckiego
Gazeta Ludowa (Warszawa) 21.X.1946 11/290, s. 5.No: 6022 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Gasiorowski, Waclaw
Instytut Chopina.
Dziennik dla Wszystkich (Warszawa) (?) 17.IX.1934.No: 6023 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

[Grzegorczyk, Piotr ]
Diariusz kultury polskiej 1945
Tworczosc, Krakow II. 1946, s. 161-206. Poz, nr. 236 11/2.
       Note: Wznowienie dzialalnosci IFC w W-wieNo: 6024 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

Grzegorczyk, Piotr
Diariusz Kultury Polskiej 1945.
Instytut Szerzenia Kultury i Oswiaty. Odbitka z miesiecznika "Tworczosc Krakow 1946, 80, s. 161-206, 1 nl.
       Note: IFC s. 177 poz. 236No: 6025 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

signed: Hes. (= ?)
Eliminacyjny konkurs muzyczny.
Skarpa Warszawska Warsaw 11.VIII.1946 11/31, s. 6.No: 6026 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Idzikowski, Mieczyslaw
Jak powstala i jak sie zrealizowala inicjatywa Instytutu Fryderyka Chopina
Muzyka (Warszawa) VI-VII. 1934 XI/6-7 (116-7) s. 264-5.No: 6027 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Idzikowski, Mieczyslaw
[Listy do Redakcji:] "W sprawie Instytutu Fryderyka Szopena"
Muzyka (Warszawa) VI-VII. 1934 XI/6-7 (116-7), s. 266.No: 6028 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

signed: Ker. (= ?)
Instytut Fryderyka Chopina wznawia dzialainosc. Co i jak ocalono z pamiatek po Mistrzu.
Rzeczpospolita (Warszawa) Lodz 6.IX.1945 11/241 (381), s. 6.No: 6029 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

Ladosz-Siviuga, Henryk
(Listy do Redakcji). Dzialalnosc Zarzadu Miejskiego w zakresie stolecznego zycia muzycznego
Zycie Warszawy (Warszawa) 6.VII.1946, nr. 184, s. 4.No: 6030 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1938

signed: M.M. (= ?)
Instytut Chopina w Warszawie. Polska : swemu naczeinemu artyscie.
Kurjer Poranny (Warszawa) 28.VII.1938.No: 6031 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

signed: (ma) (= ?)
97 rocznica smierci Chopina.
Zycie Warszawy (Warszawa) 17.X.1946 III/286, s. 7.No: 6032 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Maliszewski, Witold
Historja powstania Instytutu Fryderyka Chopina.
Chopin (Warszawa) 1937 1/1, s. 50-51.No: 6033 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1938

signed: (jm.) (= ?)
Instytut Fryderyka Chopina.
Kurjer Poznanski 18.IX.1938.No: 6034 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

signed: (ja) (= ?)
Instytut Fryderyka Chopina wznawia dzialainosc.
Zycie Warszawy (Warszawa) 4.VI.1945.No: 6035 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Pavel-Kleczkowska, Tonia
La fondation de l'Institut Federic Chopin a Varsovie.
La Pologne (Paris) V. 1934 XV/5, s. 293.No: 6036 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

signed: p.R. (= ?)
Ustav Frederica Chopina
Narodni Vecernik, Praha 13.IV.1934.No: 6037 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

signed: (j.s.) (= ?)
Kultura w cyfrach.
Dziennik Ludowy (Warszawa) 29.XI.1945, nr. 93, s. 3.No: 6038 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1939

signed: S.K. (= Stromenger, Karol)
Instytut Fryderyka Chopina.
Antena (Warszawa) 8.I.1939 VI/2, 2 ii.No: 6039 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1934

Stromenger, Karol
Instytut Fryderyka Chopina.
Gazeta Polska (Warszawa) 16.II.1934, 1 ii.No: 6040 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

(tass)
Wospozdienije kulturnoi zyzni w Warszawie.
Prawda, Moskwa 2.VI.1945.No: 6041 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1945

Waldorff, Jerzy
[O ponownym zorganizowaniu sie IFC]
Ruch Muzyczny, Krakow 15.X.1945 1/2, s. 14.No: 6042 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Witkowski, Leon
Nowe czasopismo muzyczne "Chopin"
Slowo Pomorskie (Torun) 22.VII.1937.No: 6043 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1937

Wojcik-Keuprulian, Bronislawa
Co winnismy Chopinowi. O dzialalnosci Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.
Chopin (Warszawa) 1937 1/2, s. 94-97.No: 6044 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

signed: (wr) (= ?)
Uroczystoscj chopinowskie w 97-a rocznice zgonu
Zycie Warszawy (Warszawa) 18.X.1946 III/287, s. 3.No: 6045 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

signed: (zo) (= ?)
Studium Chopinowskie w Strzyzewie.
Rzeczpospolita (Warszawa) 16.X.1946 III/265 (781), s. 7.No: 6046 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

signed: (zo) (= ?)
Uroczystosci ku czci Fryderyka Chopina w 97-ma rocznice zgonu
Rzeczpospolita (Warszawa) 16.X.1946 III/265 (781), s. 7.No: 6047 / ............ Institut Frederic Chopin a Varsovie

 1946

signed: (zo) (= ?)
W holdzie Fryderykowi Chopinowi. Ina.uguracyjny koncert w sali 1. F. C.
Rzeczpospolita (Warszawa) 19.X.1946 III/288, s. 7.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.