Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 5048 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: B.F. (= ?)
Die Enthullung des Chopindenkmals in Warschau.
ZM Leipzig 1926 XCIV/2No: 5517 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1895

Odbitka litografowans listu wystosowanego przez "Comite d'initiative pour l'erection d'un monument & la memoire de Chopin"
Paris 1895.
       Note: Bibl. Czartoryskich, Krakow No. 42692/11 br.No: 5518 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1901

Pomnik Chopina.
Biesiada Literacka (Warszawa) 21. XII.1901 LIII/1 (1356), s. 14
      przedruk z:
Warszawsk. Dniewnika).No: 5519 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

Pomnik Chopina w Warszawie.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 4.I.1902, nr. 1, s. 10.No: 5520 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

Pomnik Chopina (Warsz Dniew)
Biesiada Literacka (Warszawa) 19.IV.1902, nr. 16, s. 359.
Biesiada Literacka (Warszawa) 4.I.1902, nr. 1, s. 14No: 5521 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

Pomnik Chopina w Warszawie.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 25.I.1902, s. 45.No: 5522 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

[Frederic Chopin]
Biblioteka Warszawska Warsaw II.1902, s. 199-200.
       Note: Odezwa sekcji imienia ChopinaNo: 5523 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

Kronika miesioczna. (Pomnik Chopina)
Biblioteka Warszawska Warsaw II.1902, s. 390-1.No: 5524 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

Pomnik Chopina.
Biesiada Literacka (Warszawa) 19.IV.1902 LIII/18 (1373), s. 359.No: 5525 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

Pomnik Chopina w Warszawie.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 27.IV.1902, s. 208.No: 5526 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1903

W sprawie pomnika Szopena
Ateneum (Warszawa) II. 1903 T. I., zeszyt 1, s. 119-20.No: 5527 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1904

[Notatka z Warszawy O zwoleniu ze strony rzadu rosyjskiego na budowe pomnika Chopins]
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig 1/1904 Jahrg. 3 Heft 4, s. 154.No: 5528 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1905

Notizen [O pomniku dla Chopins]
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig 1. 1905 VI/4, s. 177.No: 5529 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1906

Odczwa Komitetu budowy pomnika Chopina w Warszawie.
Biblioteka Warszawska Warsaw VI. 1906, s. 605-6.No: 5530 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1908

Kronika miesieczna : Pomnik Chopina.
Biblioteka Warszawska Warsaw 1. 1908, s. 209.No: 5531 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1908

Na pomnik Chopina.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) 1. 1908, um 1, s. 1.No: 5532 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1908

[Notatka' dot. sprawy budowy pomnika Chopins w W-wie]
Biblioteka Warszawska Warsaw 1. 1908, s. 20.No: 5533 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1908

Na pomnik Chopina.
Przeglad Poranny (Warszawa) 8.III.1908.No: 5534 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1908

Na pomnik Chopina.
Gazeta Codzienna (Warszawa) 9.III.1908.No: 5535 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1908

Na pomnik Chopina.
Kuryer Warszawski 19 i 28.II.1908
Kuryer Warszawski 28.IV.1908.No: 5536 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1908

[not.] Konkurs na pomnik Chopina w Warszawie.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) IV/V. 1908 X/4-5, s. III.No: 5537 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1908

Rozstrzygniecie konkursu na pomnik Chopina w Warszawie.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) V. 1908 XI/5, s. 1, 11 ii.No: 5538 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

Konkurs na pomnik Chopina
Biblioteka Warszawska Warsaw V. 1909, s. 391-2.No: 5539 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

Z biezacej chwili.
[O konkursie na pomnik Ch]
Ziarno (Warszawa) 21.V.1909, um 21, s. 402.No: 5540 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

O konkursie na pomnik Chopina.
Ziarno (Warszawa) 28.V.1909.No: 5541 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

Pomnik Chopina.
Mloda Muzyka (Warszawa) 1.VI.1909 11/11, S. 5.No: 5542 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1911

Pomnik Chopina.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) IX. 1911 XIII/9, s. 1.No: 5543 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1913

W sprawie budowy pomnika Chopina w Warszawie.
Przeglad Muzyczne (Warszawa) 1.VIII.1913 VI/14-15 (115), s. 14.No: 5544 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1917

Jankowski, Wincente
Rzecz o pomniku dla Chopina
Pod red. Wincentego Jankowskiego.
Wlasnosc nieruchoma Warszawska. - Druk. Polska Warsaw 1917, s. 239-264, 1 il. 80.
       Note: Odbitka z Pamietnika Dziesieciolecia Stow. Wlascicieli nieruchomosci st . m. Warszawy pt.No: 5545 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1923

Pomnik Chopina.
Kuryer Warszawski 9.III.1923, nr. 68.No: 5546 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1924

Pomnik Fryderyka Chopina
Kuryer Warszawski 15.X.1924, nr. 289.No: 5547 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1924

Pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie
Kurjer Poranny (Warszawa) 18.X.1924, nr. 286.No: 5548 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1924

Pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie.
Dziennik Polski (Warszawa) 18.X.1924, nr. 241.No: 5549 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1924

Pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 19.X.1924, um 274.No: 5550 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1925

Kiedy nareszcie postawimy pomnik Szopena?
Express Poranny (Warszawa) 14 VI. 1925, 3 il.No: 5551 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Ein Chopin : Denkmal in Warschau.
Baltische Presse, Gdansk - Danzig 26.I.1926, um 21.No: 5552 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

O pomnik Fryderyka Chopina.
Swiat (Warszawa) 20.II.1926 XXI/8, s. 16.No: 5553 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Pomnik Szopena stanie we wrzesnlu kolo Belivederu
Kurjer Czerwony (Warszawa) 18.III.1926.No: 5554 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Chopinuv pomnik ve Varsave
Ceska Republika, Praha 27.III.1926.No: 5555 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Pomnik Chopinovi.
Narodni Polltika, Praha 28.III.1926No: 5556 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Chopinov pomnik ve Varsave
Ludova Politika, Bratislava 28.III.1926.No: 5557 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

[Frederic Chopin]
Comoedia, Paris 24.VI.1926
       Note: il. pomnikaNo: 5558 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Dokola Chopina : Pomnik Chopina - Medal Chopinowski - Szopen czy Chopin?.
Muzyka i Spiew (Krakow) VIII. 1926 VIII/65, s. ii.No: 5559 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Pomnik Szopena w Warszawie.
Glos Polski, Lodz 14.IX.1926, nr. 253, 1 il.No: 5560 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Przed pomnikiem Chopina.
Kuryer Warszawski 26.IX.1926, nr. 265.No: 5561 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Z dziejow pomnika Chopina iv Warszawie.
Przeglad Muzyczne (Poznan) 1926, nr. 10, s. 5.No: 5562 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odsloniecice pomnika Chopina.
Polak-Katolik, Katowice 7 X. 1926, nr. 230.No: 5563 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

(not.), [O odlewie pomnika Chopina Szymanowskiego]
Iskry (Warszawa) 9.X.1926 IV/43, s. 271.No: 5564 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odsloniecice pomnika Chopina
Kurjer Poranny (Warszawa) 17. X.1926, nr. 481.No: 5565 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Historja pomnika Szopena.
ABC (Warszawa) 23.X.1926, nr. 30.No: 5566 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Jak bedzie wygladalo otoczenie pomnika Chopina.
Kurjer Poranny (Warszawa) 29.X.1926, nr. 299, 1 il.No: 5567 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

[not.] Geniusz muzyki polskiej.
Swiat (Warszawa) 30.X.1926 III/44 (117), s. 2-3
       12 il.No: 5568 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Pomnik Chopinuv.
Nove Osvobodeni, Praha (?) 9.XI.1926, il.No: 5569 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

In onore di Chopin a Varsavia
La Tribuns, Roma 6.XI.1926.No: 5570 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Dni Chopina w stolicy.
Kuryer Warszawski 12.XI.1926, nr. 311.No: 5571 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odsloniecie pomnika Chopina.
Kurjer Narodowy (Warszawa) 12.XI.1926, nr. 312.No: 5572 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Fryderykowi Chopinowi zlozy hold Warszawa, caly kraj i cudzozicmcy
Przeglad Wieczorny (Warszawa) 12.XI.1926, nr. 260.No: 5573 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Fryderyk Chopin.
Ceske Slovo, Praha 12.XI.1926, s. 1
       1 portr. Ch.No: 5574 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Uroczystosci chopinowskic.
Kuryer Warszawski 12 XI. 1926. CVI/311, s. 7-8.No: 5575 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Uroczystosci Szopenowskie.
Polska Zbrjna (Warszawa) 12.XI.1926.No: 5576 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Uroczystosci Szopenowskie.
Epoka (Warszawa) 12.XI.1926, nr. 42.No: 5577 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Dni Chopinowskie w Warszawie.
Kurjer Poznanski 12.XI.1926, nr. 524.No: 5578 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Przedstawiciele muzyki europejskiej przybywaja na uroczystosci ku czci Szopena
Kurjer Czerwony (Warszawa) 12.XI.1926.No: 5579 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Przed Odsloniecicem pomnika Chopina. Delegaci zagraniczni.
Dziennik Polski (Warszawa) 13..XI.1926, um 260.No: 5580 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Delegacje zagraniczne na uroczystosciach szopenowskich przybyly do Warszawy
KP Warsaw [=?] 13.XI.1926.No: 5581 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Goscie z zagranicy na obchodzie Chopinowskim.
Kurjer Poznanski 13.XI.1926, nr. 526.No: 5582 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Z uroczystosci chopinowskich
Echo Warszawskie (Warszawa) 13.XI.1926, nr. 298.No: 5583 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Dzis Odsloniecice pomnika Chopina w Warszawie.
Kurjer Poznanski 14.XI.1926, 5 il.No: 5584 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Warszawa sklada hold poecie tonow.
ABC (Warszawa) 14.XI.1926, nr. 51, S. 11No: 5585 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Glos I.J. Paderewskiego.
Gazeta Warszawska 14.XI.1926, nr. 312.No: 5586 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Historie Chopinova pomniku
Novy Dennik, Praha 14.XI.1926
       1 portr.No: 5587 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Bija dzwony, jecza dzwony ... Niesmiertelnemu duchowi Fryderyka Chopina w holdzie.
Express Poranny (Warszawa) 14.XI.1926, 4 il.No: 5588 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

In onore di Federico Chopin
Corriere d'Italia, Roma 14.XI.1926.No: 5589 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odsloniecice pomnika Chopina.
Polska Zbrjna (Warszawa) 14.XI.1926, nr. 313.No: 5590 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odsloniecice pomnika Chopina.
Glos Prawdy (Warszawa) 14.XI.1926No: 5591 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Dzien Chopina.
Kuryer Warszawski 14.XI.1926 CVI/313, s. 9-10, 13-14.XI.1926.No: 5592 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Program obchodu.
Gazeta Warszawska 14.XI.1926 CLII/312, s. 5.No: 5593 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Avant l'inauguration du monument de Chopin. Un supplement special du Messager Polonais.
MPo Warsaw 14. XI, 1926 11/258 (553). S. 1.No: 5594 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

11. Uroczystosci szopenowskie w Warszawie.
GWP Warsaw [=?] 14.XI.1926 CLII/312, s. 1
       6 il.
       nr specjalny.No: 5595 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

W dniu odslonienia pomnika Chopina.
KW dod. il. Warsaw 14.XI.1926 CVI/313, s. 1-2
       8 illust.No: 5596 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Avant l'inauguration du monument de Chopin.
MPo Warsaw 14.XI.1926 11/258 (553).No: 5597 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Le feste per Federico Chopin
L'osservatore Romano, Roma 15.XI.1926.No: 5598 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Uroczystosc odsloniecia pomnika Fryderyka Chopina.
Robotnik (Warszawa) 15.XI.1926, nr. 314.No: 5599 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Hold cieniom wielkiego genjusza
Warszawa uroczyscie swiecila Odsloniecice pomnika Chopina. - Glos Polski, Lodz 15.XI.1926. il.No: 5600 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Fryderyk Chopin.
Mloda Polska, Krakow 15.XI.1926 VII/22.No: 5601 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odsloniecie pomnika Szopena.
Warszawianka (Warszawa) 15.XI.1926, nr. 312.No: 5602 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odsloniecie pomnika Chopina
Kurjer Poranny (Warszawa) 15.XI.1926, nr. 316, s. 3.No: 5603 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Tworca pomnika Waclaw Szymanowski.
Warszawianka (Warszawa) 15.XI.1926, um 310, S. 4.No: 5604 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Echa uroczystosci chopinowskich.
Kuryer Warszawski 16.XI.1926 CVI/315, s. 4. ~No: 5605 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Ku czci Chopina.
Dziennik Polski (Warszawa) 16.XI.1926.No: 5606 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Pamieci wielkiego Polaka : wszechswiatowego mistrza tonow
Dziennik Poznanski (Poznan) 16.XI.1926, nr. 264.No: 5607 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Pomnik niesmiertelnego Fryderyka Chopina stanal posrod nas
Kurjer Poznanski 16.XI.1926, 3 il.No: 5608 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Uroczystosci Chopinowskie w storicy.
Dziennik Poznanski (Poznan) 16.XI.1926, nr. 264.No: 5609 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Il monumento a Chopin a Vorsavia.
Corriere d'Italia, Roma 16.XI.1926No: 5610 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Akademja ku czci Szopena.
Rytm (Warszawa) 16.XI.1926, um 315.No: 5611 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Uroczyste odsloniecie pomnika Chopina w Warszawie.
Nowa Reforma, Piotrkow 17.XI.1926.No: 5612 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odhalenie Chopinovho pomnika vo Varsave.
Slov. Narad, Bratislava 17.XI.1926.No: 5613 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Zajimava historia Chopinovho pomnika.
Slov. Vychod, Bratislava 17.XI.1926.No: 5614 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Les solemnites a l'etranger; en France; En Hongrie; En Suisse.
Les depeches : Depeche de "France-Pologne"
Une depeche de M. Mussolini.
MPo Warsaw 17.XI.1926 11/260 (555).No: 5615 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Ecos des sollenites Frederic Chopin.
MPo Warsaw 17 i 18.XI.1926 11/260-1 (555-6)No: 5616 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Chopin wyrazem braterstwa francusko-polskiego. Ambasador francuski przemawia przy odslonieciu pomnika mistrza tonow.
Kurjer Narodowy (Warszawa) 18.XI.1926, um 318.No: 5617 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1948

Pomnik Chopina stanie w dzielnicy Na Skarpie
Zycie Warszawy (Warszawa), 18.VIII.1948, nr. 227.No: 5618 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Uroczyste Odsloniecice pomnika Chopina.
Kuryer Warszawski 21.XI.1926 CVI/320, s. 1-2, 7 iiNo: 5619 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Uroczystosci odsloniecia pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie
Dziennik Niedzielny (Warszawa) 21.XI.1926.No: 5620 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

[not. il.]. [Foto. z odsloniecia pommka Chopina w Warszawie]
Illustrierte Zeitung, Leipzig 25 XI. 1926.No: 5621 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Pomnik skladateli Frederiku Chopinovi.
Narodni Politica, Praha 26.XI.1926.No: 5622 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Odsloniecie pomnika Chopina iv Warszawie.
Ognisko, Paryz 27.XI.1926No: 5623 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Inauguration a Varsovie du monument de Frederic Chopin
L'Illustration, Paris 27.XI.1926 LXXXIV/4369, s. 573
       illustr.No: 5624 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Chopin-Festligheter i Warszawa. Det afsiorede Chopin : Monument.
Aarhus Stiftstidende, Aarhus 28. XI.1926.No: 5625 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Francuz o Warszawie i dniu odsloniecia pomnika Chopina.
Kuryer Warszawski 1.XII.1926, nr. 330.No: 5626 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

L'Inauguration du monument de Frederic Chopin a Varsovie
La Pologne (Paris) 1.XII.1926 VII/23, p. 766-70.No: 5627 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

[not. il.]. [Foto. z odsloniecia pomnika Chopina w W-wie]
New York Times, New York 5.XII.1926.No: 5628 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Chopiniana
Kurjer Poznanski 5.XII.1926
       Note: O urocz. akademji ku czci Chopina w WenecjiNo: 5629 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

"Narod, ktory wydal Szopena' udowodnil najwyzsza misje kulturalna". Obchod Szopenowski w Wiedniu
IKC Krakow 10.XII.1926, nr. 38.No: 5630 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

[not. O odslonieciu pomnika Chopina w W-wie]
Les Annales, Paris 12.XII.1926.No: 5631 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Echo uroczystosci szopenowskich w Italji.
Kuryer Warszawski 18.XII.1926, nr. 347, s. 12.No: 5632 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Kronika : Tow. Przyjaciol Domu Szopena
[o zebr. organ]
Muzyka (Warszawa) XI-XII. 1926 III/11-12, s. 634.No: 5633 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Szopen a Wieden
[o urocz. akademit i mowie prof. Marx'a]
Muzyka (Warszawa) XI-XII. 1926 III/11-12, s. 641.No: 5634 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Swieto muzyki polskiej : Odsloniecice pomnika Szopena ... itd.
Muzyka (Warszawa) XI-XII. 1926 III/11-12, s. 602-6
       dod. il.No: 5635 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Prasa wiedenska : liczne komentarze i komunikaty dot. odsloniecia pomnika Chopina w W-wie' m. in.
Neues Wiener Journal, [historj a powstania pomnika].XI.1926.
Neues Wiener Tageblatt, reprod. i koment. XI.1926.
Die Stunde, Wien, reprod. i koment.XI.1926.
Deutsche Allgemeine Zeitung, Wien XI. 1926.No: 5636 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

(Kronika Artystyczna). Chopin Waclawa Szymanowskiego.
Sztuki Piekne, Krakow 15. XII.1926 III/3, s. 120.No: 5637 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1927

Enthullung des Chopin : Denkmals in Warschau.
Zeitschrift fur Musik (Regensburg) XII. 1927 XCIV, s. 98.No: 5638 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1945

Model pomnika Chopina odnaleziony.
Robotnik Mazowiecki, Plock 10.XI.1945, nr. 23, s. 3.No: 5639 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1946

Glowa Chopina z pomnika z Lazienck w stosle zelastwa we Wroclawiu
Rzeczpospolita (Warszawa) 16.XI.1946, nr. 315, s. 7.No: 5640 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1946

Glowa Szopena z Lazienck odnalcziona w metalowni wroclawskiej
Robotnik (Warszawa) 16.XI.1946, nr. 316, s. 2.No: 5641 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1946

Glowa z pomnika Chopina znaicziona we Wroclawiu.
Dziennik Polski, Krakow 19.XI.1946, nr. 318, s. 5.No: 5642 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1946

Glowa Chopina z Lazienek iv stosle zelastwa we Wroclawiu
Glos Narodu, Czdlstochowa 20.XI.1946, nr. 272, s. 6.No: 5643 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1946

Glowa z pomnika Szopena odnaleziona we Wroclawiu
Walka Ludu, Pozosil 22.XI.1946, nr. 216, s. 3.No: 5644 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1947

Jak Niemcy niszczyli pomnik Chopina.
Stolica (Warszawa) 13-26.IV.1947 11/14 (23), s. 10, 4 11.No: 5645 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1947

Zenujacy dokument
Przekroj, Krakow 27.IV.1947.No: 5646 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

signed: abr. (= ?)
Laurcaci konkursu na pomnik Szopena. Wladyslaw Marcinkowski, Zygmunt Otto.
Warsaw VI. 1909 s. 13
       2 illust.No: 5647 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1894

signed: b. (= ?)
Koncert na pomnik Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 11.VI.1894, nr. 560 (25), s. 302.No: 5649 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

signed: Br., A. (= ?)
Konkurs na pommk Szopena.
Swiat (Warszawa) 22.V.1909 IV/21, s. 15, 18
       14 il.No: 5650 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1924

signed: Br., A. (= ?)
Sprawa pomnika Chopina.
HZ Warsaw 15.X.1924No: 5651 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Bunikiewicz, Witold / Dr.
Das Warschaur Chopindenkmal. Seine Geschichte und sein Schopfer.
Prager Presse, Praha 24.XI.1926.No: 5653 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1923

signed: J. Cz. (= Czempinski, Jan)
Pomnik Chopina.
Kurier Warszawski 26.III.1923, um 85.No: 5654 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1925

signed: J. Cz. (= Czempinski, Jan)
Nowa pomyslna faza
[w sprawie budowy pomnika]
Kuryer Warszawski 8.III.1925.No: 5655 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: J. Cz. (= Czempinski, Jan)
Budowe pommka Chopina
Kuryer Warszawski 24.I.1926 s. 13/4.No: 5656 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: J. Cz. (= Czempinski, Jan)
Pomnik Fryderyka Chopina
Kuryer Warszawski 11.VII.1926.No: 5657 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: J. Cz. (= Czempinski, Jan)
Pomnik Fryderyka Chopina
Kurier Warszawski 21.X.1926 um 290No: 5658 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: J. Cz. (= Czempinski, Jan)
Polska i narody swiata : Chopinowi w holdzie.
Kurier Warszawski 15.XI.1926 CVI/314 s. 2-4.No: 5659 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Czempinski, Jan
O pomnik Fr. Chopina.
Kuryer Warszawski 2 III. 1926, um 61.No: 5660 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Czempinski, Jan
Medal pamiatkowy pomnika Chopina.
Kuryer Warszawski 7.III.1926, nr. 26.No: 5661 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Czempinski, Jan
Gdy staje w stolicy pomnik Chopina ...
Kuryer Warszawski 21.IX.1926, um 260.No: 5662 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Czempinski, Jan
Z dziejow budowy pomnika Chopina.
Kurier Warszawski 14.XI.1926, nr. 313, s. 9.No: 5663 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: Dor., H. (= Dorabialska, Helena)
Przed odslonieciem pomnika Szopena.
Robotnik (Warszawa) 30.X.1926.No: 5664 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Dorabialska, Helena
Fryderyk Szopen (w dniu odsloniecia pomnika)
Robotnik (Warszawa) 14.XI.1926. 1 il.No: 5665 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Drexler-Paslawska, Zofia / Dr.
Uroczystosci szopenowskie w Warszawie.
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow) 8.XII.1926 1/13, s. 2, 11.No: 5666 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1900

Duque, Paul
Le monument de Chopin.
La Revue Hebdomadaire, Paris 1.XII.1900 X.No: 5667 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1938

Dygat, Stanislaw
Korespondencja : O Zelazowej Woli.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 17.VII.1938 XV/30 (769), s. 8.No: 5668 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: F.W. (= ?)
[Fabry Wlad.]' Z uroczystosci chopinowskich. Akademja w Filharmonji.
Polska Zbrjna (Warszawa) 16.XI.1926.No: 5669 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Fabry, Wladyslaw
Fryderyk Chopin (W dniu odsloniecia pomnika)
Polska Zbrjna (Warszawa) 14.XI.1926, nr. 313.No: 5670 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: G.W. (= ?)
Dzieje jednego pomnika.
Swiat (Warszawa) 13.XI.1926 XXI/46, s. 2-3.No: 5671 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Grabowski, Thadee
Discours de M. Thadee Grabowski, chef du bureau de presse au Ministere des Affaires Etrangeres
(au banquet a l'hotel Bristol)
MPo Warsaw 17.XI.1926 11/260 (555).No: 5672 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Grudzinski, Antoni
Pomnik Fryderyka Szopena w Warszawie
Kurjer Polski (Warszawa) 13.XI.1926.No: 5673 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Gwiazdzinski, St. Wojna
Szopen. (Z okazji uroczystego odsloniecia pomnika Chopins w Warszawie)
Gazeta Radomskowska, Radomsko XII.1926.No: 5674 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: J.Cz. (= ?)
Antrakty Warszawskie. II ... Pomnik Szopena.
Slowo (Wilno) 2.XII.1926.No: 5675 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Jachimecki, Zdzislaw
[O muzyce w czasie uroczystosci chopinowskich]
Glos Narodu, Krakow XI. 1926, nr. 270.No: 5676 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Janoszanka, Michalina
W dniu odsloniecia pomnika Chopina.
Glos Narodu, Krakow XL 1926, nr. 264.No: 5677 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

Jaroszynski, T.
Pomnik Chopina.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 22.V.1909, nr. 21, s. 420-3.No: 5678 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: K.C. (= ?)
O pamiatnikie Szopena iv Warszawie.
Za Swobodu (Warszawa) 12.IX.1926, nr. 216.No: 5679 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

Kaszewski, K.
O miejsce na pomnik Chopina.
Wedrowiec (Warszawa) 17.VI.1902 XL/23, s. 454.No: 5680 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1894

signed: J.Kl. (= ?)
[Jan Kleczynski]. Koncert na pomnik Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 23.IV.1894, s. 216.No: 5681 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

signed: J.Kl. (= ?)
[jun.], Konkurs na pomnik Chopina.
Sfinks (Warszawa) V.-VI. 1909, s. 422-7.No: 5682 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: J.Kl. (= ?)
Rozpoczecie prac nad pomnikiem Chopina.
Kuryer Warszawski 25.III.1926, nr. 84.No: 5683 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1894

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Pomnik Fryderyka Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 23.IV.1894, s. 215-6.No: 5684 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Medal pamiatkowy pomnika Chopina.
Kuryer Warszawski 7.III.1926, nr. 66.No: 5685 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Francuzi o pomniku Chopina
Kuryer Warszawski 15.VII.1926.
       Note: Antoni Bourdelle - Louis Gillet-Thiebault - SissonNo: 5686 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Tworca pomnika Chopina.
(Notatka biograficzna)
Kuryer Warszawski 13.XI.1926 CVI/312, s. 4-5.No: 5687 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Pomnik Chopina.
Kuryer Warszawski 14 XI. 1926, nr. 313, s. 8-9.No: 5688 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1906

Kleczynski, Jan Kakispolniat
Komitet budowy pomnika Chopina w Warszawie : Komitet Chopinowski.
Nowa Gazeta, Warsaw 27.V.1906.
       Note: Historja prac komitetuNo: 5689 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Chopin und Polen : Zur Einweihung des Chopin : Denkmals in Warschau.
Basler Nachrichten, Basel 23.XI.1926, il.
       Note: Kurz.No: 5690 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

Kronikarz, Pomnik Chopina.
Ziarno (Warszawa) XI. 1909, nr. 48, s. 955.No: 5691 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1910

Kleczynski, Jan Kakispolniat
O pomnik Chopina.
Ziarno (Warszawa) 22.I.1910, nr. 4, s. 74.No: 5692 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Landormy, Paul
Le monument Chopin a Varsovie.
Le Menestrel (Paris) 1926 LXXXIX/25 etc.No: 5693 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Laroche,
Ambassadeur du France en Pologne, Discours de M. Laroche Ambassadeur de France
(a l'inauguration du monument Chopin)
MPo Warsaw 17.XI.1926 11/260 (555).
La Pologne (Paris) 1.XII.1926 VII/23, s. 767 i d.No: 5694 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Lauber, Le monument de Chopin a Varsovie.
Schweizerische Musikpadagogische Blatter Zurich 1926-7 XVI/1.No: 5695 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Leliwa, Ludwik
Na odsloniecie pomnika Fryderyka Chopina.
Taniec i Rozrywka, Warszawa XI. 1926 1/2-3, il.No: 5696 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1902

signed: M. (= ?)
Zum Chopin : Denkmal in Warschau.
Deutsche Musik Zeitung, Berlin 1902, nr. 13.No: 5697 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1923

Michalowski, Aleksander
O pomnik Fryderyka Chopina.
Kuryer Warszawski 19.I.1923, nr. 19.No: 5698 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Milojevic,
Discours de M. Milojevic
(delegue du la Yugoslavie)
MPo Warsaw 17.XI.1926 11/260 (555).No: 5699 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Natanson, Stefan
Fryderyk Chopin.
Wiarus Polski, Lille 16.XI.1926 XXXVI 265, s.
       1, 1 il.No: 5700 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1910

Niewiadomski, Eligiusz
Nasze przyszlc pomniki.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 14. . 1910, um 20, s. 390-1No: 5701 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Niewiadomski, Stanislaw
Dwie rocznice.
Warszawianka (Warszawa) 14.XI.1926.No: 5702 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Nocznicki, Tomasz
Pod pomuikiem Szopena
Wyzwolenie (Warszawa) 26.XII.1926, nr. 52.No: 5703 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Opienski, Henryk
Pod pomnikiem Chopina.
GWP Warsaw [=?] 14.XI.1926, CLII/312, s. 5.No: 5704 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Opienski, Henryk
Genewa ku czci Chopina.
Kurjer Poznanski 1.XII.1926, nr. 556.No: 5705 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Opienski, Henryk
Pomnik Chopina.
Przeglad Muzyczne (Poznan) 1926 11/10, s. 1-3.No: 5706 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Opienski, Henryk
Le monument de Chopin a Varsovie.
Schweizerische Musikpadagogische Blatter Zurich 1926/7 XVI/1.No: 5707 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

Piatkowski, Henryk
Laurcaci
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 22.V.1909, nr. 21, s. 419
       4 illust.
       Note: dot. konkursu na pomnik ChopinaNo: 5708 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Pilarz, K.
Ku czci Szopena
Nowa Ziemia Lubelska, Lublin 4: XI. 1926.No: 5709 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Rozycki, Ludomir
W dzien odsloniecia pomnika Fr. Chopina iv Warszawie.
Swiat (Warszawa) 13.XI.1926, um 46, s. 1.No: 5710 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Rozycki, Ludomir
Chopin
GWP Warsaw [=?] 14.XI.1926 CLII/312, s. 6.No: 5711 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1910

Rudzki, Adam
Une statue de Chopin a Varsovie.
Courrier Musical (Paris) 1.I.1910 XIII/1, s. 38-39
       Numero Chopin.No: 5712 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1903

signed: S.K. (= ?)
[Karol Stromenger], W sprawic pomnika Szopena.
Ateneum (Warszawa) III.1903, T. 1, zeszyt III. s. 132-3.No: 5713 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Die Enthullung des Chopin-Denkmals in Warschau
Neue Freie Presse (Wien) 19.XI.1926.No: 5714 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1929

Siemienska, Halina
Historja budowy pomnika. Fr. Chopina w Warszawie na podstawie materjalow Korn. Budowy Pommika.
Warsaw 1929. Nakl. Korn. Bud. Pornnika, 80, s. 32.No: 5715 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1929

Siemienska, Halina
Wlasnosc nieruchorna Warszawska. Z dziela zbiorowego pamiatkowego z powodu X-lecia Stow. Wlascicieli Nieruchomosci st. m. Warszawy, ulozonego przez Wincentego Janowskiego.
Warszawa 1929, 80. Dzial Chopiniana. 1. Od Redakcji, s. 257..No: 5715+ / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 undated

Dobrzycki, Henryk / Dr.
Pornnik Chopina w Parku Ujazdowskim w Warszawie, s. 242-252.No: 5715+ / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 undated

III. Prof. M.[ikolaj] Tolwinski : O pomniku Chopina i projekcie W. Szymanowskiego, s. 253-255.No: 5715+ / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 undated

IV. Odczwa Komitetu Budowy Pomnika Fr. Chopina w Warszawie s. 253-262. Odezwa Komitetu Budowy Pomnika Fr. Chopina, s. 263-264.No: 5717 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Simon, Paul
Le monument de Chopin a Varsovie
L'Illustration, Paris 27.XI.1926 LXXXIV/4369 p. 578
       Note: foto, s. 573.No: 5718 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Stabicki, Z.
O pomniku Chopina i jego tworcy.
Kurier Lodzki Lodz 25.IV.1926.No: 5719 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1925

Stoslaw,
Z pracowni W. Szymanowskiego.
Swiat (Warszawa) 1925, s. 5-6, 2 ii.No: 5720 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Stromenger, Karol
Pornnik idei polskiej.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 20.XI.1926, nr. 47, s. 804-5.No: 5721 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Przed pomnikiem Chopana.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 20.XI.1926, nr. 47 (3548), s. 803-4, 2 ii.; 1 ii., s. 799.No: 5722 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Szopski, Felicjan
Muzyka Chopina.
(Z powodu odsloniecia pomnika Chopina)
Kuryer Warszawski 14 XI. 1926, nr. 313, s. 5-6.No: 5723 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

Szymanowski, Waclaw (1855-1930)
Konkurs na pomnik Szopena rozstrzygniety 16 maja 1909.
Swiat (Warszawa) 22.V.1909, nr. 21.No: 5724 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1920

Szymanowski, Waclaw (1855-1930)
Model i prace konstrukcyjne.
Przeglad Techniczny (Warszawa) 192??No: 5725 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Szymanowski, Waclaw (1855-1930)
Dzieje pomnika Szopena.
NE Warsaw [=?] X. 1926 III/10.No: 5726 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Szymanowski, Waclaw (1855-1930)
W dzien odsloniecia pomnika Fr. Chopina w Warszawie.
Swiat (Warszawa) 13.XI.1926 XXI/46, s. 1.No: 5727 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Szymanowski, Waclaw (1855-1930)
Oto idea mego dziela. Chopin wsluchuje sie w szurn wierzby : natury.
ABC (Warszawa) 14.XI.1926.No: 5728 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1935

Szymanowski, Waclaw (1855-1930)
Le monument a Frederic Chopin a Varsovie.
Le Monde et l'Art Slave, Paris VI.1935, p. 5
       illustr.No: 5729 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Templer, Leon
Na intronizacja Fryderyka Szopena w Warszawie, Byron fortepianu.
Comoedia (Warszawa) 14.XI.1926 1/30, s. 1, 1 ii.No: 5730 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Waljewski, Szymon
Refleksje na ternat odsloniecia pomnika Chopina w Warszawie.
Kurjer Lodzki, Lodz 19.XI.1926.No: 5731 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1909

Wankie, Wladyslaw
Laureaci konkursu na pornnik Szopena.
Waclaw Szymanowski.
Swiat (Warszawa) V. 1909, s. 13.No: 5732 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1923

Wankie, Wladyslaw
Pomnik Szopena w Warszawie.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 17.III.1923, nr. 12, s. 197, z ii s. 181.No: 5733 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Wertheim, Juliusz
W holdzie Chopinowi.
Epoka (Warszawa) 14.XI.1926, s. 8.No: 5734 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Wielhorski, Aleksander
Fryderyk Chopin
(z powodu oydsloniecia pomnika w Warszawie)
Wiedza i Zycie (Warszawa) XII. 1926, s. 25-30, 4 ii.No: 5735 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 undated

Wieniawski, Adam
Le monument de Chopin a Varsovie.
Schweizerische Musikpadagogische Blatter Zurich XVI, nr. 1.No: 5736 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Wolmar, Adam
Przed Pomnikiem Chopina
Kuryer Warszawski 26.IX.1926, nr. 265.
Kuryer Warszawski 12.XI.1926, nr. 311.
       Note: U stop pornnika Chopina.No: 5737 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Woroniecki, Edouard
A propos de la Statue de Chopin de Waclaw Szymanowski
La Revue de l'Art, Paris, IX-X. 1926, t. L/731 dans le Bulletin de l'Art s. 245-7, 2 ii.No: 5738 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Woroniecki, Edouard
L'art polonais. M. Waclaw Szymanowski et son oeuvre
(A propos de l'inauguration de son monument de Chopin a Varsovie)
La Pologne (Paris) 15.X.1926, VII/20, s. 75-9.No: 5739 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: Z. (= ?)
Odsioniecie pomnika Chopina w Warszawie.
Wspolna sprawa, Nieswiez, 30.X.1926.No: 5740 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1945

signed: Z-Z., C. (= ?)
Gdzie i jaki pomnik Chopina postawic nalezy w Storicy.
Gazeta Ludowa (Warszawa) 7.XI.1945, 1/4, s. 6.No: 5741 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: Z.L.Z. (= Zaleski, Zygmunt L.)
W bronzie i na falach powietrza Pornnik Szopena odiany w bronzie u Barbedienne'a
Kurier Warszawski, 5.VII.1926, nr. 182.No: 5742 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1912

Zablocki, Adam
Koncert Chopinowski
(na cele funduszu na budowe pomnika)
Przeglad Muzyczne (Warszawa) 1.III.1912, V/5 (83), s. 10.No: 5743 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Zmidryger [Zmigryder], Stanislaw
O Chopinie kilka uwag.
Glos Prawdy (Warszawa), 21.XI.1926.No: 5744 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Zwan, Antoni
O pomniku Chopina.
Kurier Warszawski, 6.X.1926.No: 5745 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

Zwan, Antoni
Jeszcze o pomntku Chopina
Kurier Warszawski 10.X.1926.No: 5852 / ............ Le Monument de Chopin a Varsovie

 1926

signed: Cz., J. (= ?)
Teren pod pomnik Chopina
Kurier Warszawski 10.II.1926.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.