Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 5397 / ............ Les cendres de Chopin

 1937

[Les cendres de Chopin]
Dobry Wieczor (Warszawa) 4.III.1937.No: 5398 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

[Les cendres de Chopin]
Dziennik Polski (Warszawa) 9.V.1933No: 5399 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
Dziennik Pomorski - Torun 4.XII.1932.No: 5400 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
Echo de Varsovie (Warszawa) 13.VII.1932.No: 5401 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
Epoka Warszawa, II XII.1932.No: 5402 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

[Les cendres de Chopin]
Express Poranny (Warszawa) 2.V.1933. i 12.IX.1933.No: 5403 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
Gazeta Lwowska-Lwow, 3.XI.1932No: 5404 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

[Les cendres de Chopin]
Glos Narodu (Warszawa) 21.I.1930.No: 5405 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

[Les cendres de Chopin]
Glos Polski - Lodz, 25.XI.1928.No: 5406 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

[Les cendres de Chopin]
Ilustrowany Kurjer Codzienny (Krakow), S. xi 1930.No: 5407 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
Kurjer Poznanski (Poznan), 12.VII.1932.No: 5408 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
Kurjer Poranny (Warszawa) 10.VII.1932.No: 5409 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

[Les cendres de Chopin]
Kurjer Warszawski 2 V. 1933.No: 5410 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
Polonia - Katowice, 18.XI.1932.No: 5411 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

[Les cendres de Chopin]
Polska Zbrojna (Warszawa) 2.V.1933No: 5412 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

[Les cendres de Chopin]
Slowo Polskie - Lwow. 4.V.1933.No: 5413 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

[Les cendres de Chopin]
Unja (Warszawa) 18 XII.1928.No: 5414 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
La Victoire - Paris, 13.XI.1932.No: 5415 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

[Les cendres de Chopin]
Walka (Warszawa) 23.V.1933.No: 5416 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

[Les cendres de Chopin]
Zet Warszawa, 15.IX.1932No: 5417 / ............ Les cendres de Chopin

 1908

[NotatkaJ : W sprawie przeniesienia zwlok Chopina do Warszawy]
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, VIII. 1908 Jahrg. 9 Heft 12, s. 428.No: 5418 / ............ Les cendres de Chopin

 1926

Chopin au Wawel.
La Revue Musicale (Paris), 1. XII.1926, VIII/2, s. 194-5.No: 5419 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

Inicjatywa sprowadzenia prochow Szopena na Wawel.
Muzyka i Spiew (Krakow), 1. 1929, IX/70, s. 7.No: 5420 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

Manifest studentow Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie w spraivic sprowadzenia prochow Chopina na Wawel, z 19.I.1930
[w zb. Ed. Ganche'a, Lyon]
-No: 5421 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

Prochy Szopena na Wawel! : W dniu manifestacji krakowskiej mlodziezy akademickiej, urzedzonei 19 b. m.
IKC Krakow, 20.I.1930, nr. 15
       1 portr.No: 5422 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

(Impresje muzyczne) (O sprowadzenie prochow Chopina do Polski)
Muzyka (Warszawa) 20.III.1930, VII/3. (65).No: 5423 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

(Impresje muzyczne)
(O sprowadzeniu prochow Chopina do Polski)
Muzyka (Warszawa) 20.IV.1930, VII/3 (66), s. 235/6.No: 5424 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

La depouille de Chopin sacra-teile transportec au Wawel de Cracovic?
Comoedia, Paris 1930.No: 5425 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

Le corps de Chopin reposera-t-il au Wawel?
Dissonances Conches - Geneve, 1930, III/7.No: 5426 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

[Frederic Chopin]
Nowy Kurjer, Poznan, 9.XI.1930.
       Note: W sprawie sprowadzenia zwlok ChopinaNo: 5427 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

O sprowadzenie do kraju zwlok Chopina.
Gazeta Warszawska, 5. VI, 1932No: 5428 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Ojciec o cudzozicmskim nazwisku ...
ABC (Warszawa) 18.X.1932, VII b/nru. s. 1
       Note: czesc skonfiskowanaNo: 5429 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Uroczystosci Chopina z okazji sprowadzenia Jego zwlok do Ojczyzny
Dziennik dla wszystkich, Buffalo, 3. X.1932.No: 5430 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

W obronie projektu posmiertnei apotcozy Szopena
Muzyka (Warszawa). 31.X.1932, IX/10-11 (96-97), s. 304/5.No: 5431 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Pierwsze preludja Szopenowskic : [red.]
Muzyka (Warszawa) 31.X.1932. IV/10-11, S. 321-2.No: 5432 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Comoedia
Paris, 3.XI.1932.No: 5433 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Prochy Szopena na Wawel!
Muzyka (Warszawa) 15.XII.1932, IX/12, s. 365.No: 5434 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Echa hasla "Szopen na Wawel"
Muzyka (Warszawa) 15.XII.1932, IX/12, (98), s. 350/1.No: 5435 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Gdzie spoczna smiertelne szczatki Fryderyka Szopena? "Szopen na Wawel". Oto nasze hasio
IKC Krakow, 25. XII.1932, nr. 357, 2 il.No: 5435a / ............ Les cendres de Chopin

 1933

[O sprow.adzeniu prochow Chopina do Polski]
Arevelk, Istambul, 1. 1933.No: 5436 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

Haslo : "Szopen na Wawel" aprobowane przez rzad francuski
IKC Krakow, 15 .V. 1933.No: 5437 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

Muzykologowic polscy w obronie hasla "Szopen na Wawel"
Muzyka (Warszawa) 31.VI.1933, X/4-6, s. 155.No: 5438 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

Francuski glos przeciw sprowadzeniu zwlok Szopena do Polski
IKC Krakow, 14.VIII.1933, nr. 224.No: 5439 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

Haslo "Szopen na Wawel" w prasic polskiej
Muzyka (Warszawa) 31. 1 1933, X/15, s. 32
       Note: O art. IKC Krakow, 25. XII. i KCzerw. W-wa, 14. XI. 1932.No: 5440 / ............ Les cendres de Chopin

 1934

(Przeglad prasy) Naglacy glos iv sprawic sprowadzenia prochow Szopena do kraju
Muzyka (Warszawa) XII. 1934, XI/10-12 (120-122), s. 383.No: 5441 / ............ Les cendres de Chopin

 1937

Dlaczego na Skalce?
Warsaw, 31.VIII.1937, XIV/78, s. 229
       Note: O tel. KP, Poznan z 6. III. 1937No: 5442 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Ruckkehr Chopins nach Polen? Beisetzung in der Konigsgruft
Preussische Zeitung, Konigsberg. 28.X.1938, nr. 298.No: 5443 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Chopins Leiche nach Polen.
Die Zeit, Dresden, 29.X.1938No: 5444 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Ruckkehr Chopins nach Polen? Chopin-Institut plant Uberfuhrung
Pommersche Zeitung, Stettin, 29.X.1938, nr. 121.No: 5445 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Chopins Asche soll heimgebracht werden.
Freie Presse, Lodz, 29.X.1938.No: 5446 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Chopin, dankbaar winst : objekt Zonderlinge plannen in Warschau
Het Volk, Amsterdam, 3.XI.1938.No: 5447 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Heimkehr Chopins nach Polen.
Neue Freie Presse (Wien), 20.XI.1938.No: 5448 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Le retour du corps de Chopin en Pologne.
Prior, Paris, 23.XI.1938.No: 5449 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Le retour du corps de Chopin en Pologne.
Havre-Eclair, Le Havre, 27. XI.1938.No: 5450 / ............ Les cendres de Chopin

 1937

(Alwi)
Kiedy prochy Fryderyka Chopina powroca do Ojczyzny? W rocznice zgonu 17.X.1849 - 17.X.1937
Maly Dziennik, Warsaw -Niepokalanow, 17.XI.1937.No: 5451 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

Balicki, Stanislaw Witold
Manifest Mlodych.
Kurjer Literacko-Naukowy (Krakow) um 4, dod do IKC Krakow, 20.I.1930, s. IV.No: 5452 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

Brzezinski, Franciszek
O Chopinie i Wawelu.
Kurier Warszawski, XII.1928.No: 5453 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

Chybinski, Adolf
W sprawic przenicsienia prochow Chopina do Polski.
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow). 16.III.1933, VIII/72, s. 5.No: 5453a / ............ Les cendres de Chopin

 1928

Coudroyer,
Le Journal
Paris, koniec 1928.
       Note: O sprowadzeniu prochow Chopina do PolskiNo: 5454 / ............ Les cendres de Chopin

 1924

signed: Cz. (= ?)
Pomnik Chopina.
Kurier Warszawski, 22.I.1924, um 22.No: 5455 / ............ Les cendres de Chopin

 1926

signed: Cz. (= ?)
Pomnik Fryderyka Chopina
Kurier Warszawski, 7.IX.1926, nr. 246.No: 5456 / ............ Les cendres de Chopin

 1936

signed: J.F. (= ?)
Kiedy sprowadzimy pro. chy Chopina?
Dziennik Poranny (Warszawa) 23.V.1936.No: 5457 / ............ Les cendres de Chopin

 1926

Ganche, Edouard
Szopen na Wawciu.
Muzyka (Warszawa) X. 1926, III/10.No: 5458 / ............ Les cendres de Chopin

 1926

Ganche, Edouard
Frederic Chopin au Wawel.
La Pologne (Paris), 1.XI.1926, VII/21, s. 681-5.No: 5459 / ............ Les cendres de Chopin

 1926

Ganche, Edouard
Frederic Chopin au Wawej.
MPo Warsaw, 17-18.XI.1926, 11/261 (558), s. 5.No: 5460 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

Ganche, Edouard
Fryderyk Szopen na Wawe lu.
Muzyka (Warszawa) XI. 1928, V/11, s. 507-12.No: 5461 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

Ganche, Edouard
Frederic Chopin au Wawel.
Bulletin Musical de la "Muzyka" (Warszawa), XI. 1928, III/11, s. 7, 1 nl.No: 5462 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

Ganche, Edouard
Frederic Chopin au Wawel.
La Pologne (Paris), 15.XI.1928, 1X122, s. 601-7.No: 5463 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

Ganche, Edouard
La translation des cendres de Frederic Chopin en Pologne
Reponse 5 M. Fr. Brzezinski.
POL, Paris, 15.II.1929, X/4, s. 68-70.No: 5464 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

Ganche, Edouard
La translation des cendres de Chopin en Pologne.
La Pologne (Paris), 15.II.1929.No: 5465 / ............ Les cendres de Chopin

 1934

Ganche, Edouard
Wizja powrotu Szopena do Polski.
Muzyka (Warszawa) VI.-VII.1934.No: 5466 / ............ Les cendres de Chopin

 1934

Ganche, Edouard
Powrot Chopina.
Kurjer Poznanski, 6.VII.1934.No: 5467 / ............ Les cendres de Chopin

 1934

Ganche, Edouard
O sprowadzenie prochow Szopena do Polski.
Slowo Pomorskie (Torun), 12.VII.1934
       1 portr.No: 5468 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

Ganche, Edouard
Szopen na Wawelu.
(odpowiedz p. Fr. Brzeziniskiemu)
IKC Krakow, 13 III. 1929, nr. 71.No: 5469 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

Ganche, Edouard
Szopen na Wawciu.
Warsaw, 20.III.1929, VI/3 (53), S. 164/5.No: 5470 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

Ganche, Edouard
Jeszcze o Szopenie na Wawelu.
Muzyka i Spiew (Krakow), IV. 1929, IX/73, s. 2/3.No: 5471 / ............ Les cendres de Chopin

 1909

Gasiorowski, Waclaw
O zwloki Chopina.
Swiat (Warszawa) 18.XII.1909, IV/51, s. 12/3, 3 ii.No: 5472 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Gasiorowski, Waclaw
Wrocmy zicmi ojczystej prochy Fryderyka Chopina.
IKC Krakow, 16.IX.1938, nr. 256, s. 3-4
       4 illust.No: 5473 / ............ Les cendres de Chopin

 1931

signed: mgl. (= ?)
[Sprawa przeniesienia szczatkow Chopina]
Muzyka (Warszawa). 20.III.1931, VIII/3 (77), s. 147-8.No: 5474 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

signed: (mgl.) (b/t) (= ?)
[o art. Fr. Erzezioskiego w KW na temat sprow zwlok Chopina na Wawel]
Warsaw, 20.II.1929, VI/2 (52), s. 85-7.No: 5475 / ............ Les cendres de Chopin

 1935

signed: s/t (= ?)
[uwagi na temat przeniesienia zwlok Chopina]
Muzyka (Warszawa) V. 1935, XII/3-4 125-6), s. 70.No: 5476 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

signed: (mgr) (= ?)
Prochy Szopena beda sprowadzone do Folski. Doniosle posiedzenie Komitetu Dni Szopenowskich w Warszawie.
IKC Krakow, 14.V.1932, ar 132.No: 5477 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

Glinski, Mateusz
Szopen na Wawelu.
Muzyka (Warszawa) XII. 1928, V/12, s. 581/2.No: 5478 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

Glinski, Mateusz
Szepen na Wawel!
IKC Krakow, 31.XII.1928, nr. 360.No: 5479 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

Glinski, Mateusz
Szopen na Wawel!
IKC Krakow, 1.I.1929.No: 5480 / ............ Les cendres de Chopin

 1929

Glinski, Mateusz
O Szopenie i Wawelu.
IKC Krakow, 2.III.1929, nr. 60.No: 5481 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

Hausman, Wiktor (Prof. Kons. (Lwow)
Jeszeze w sprawic przewiczienia zwlok Szopena do kraju.
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow), 17.II.1933. VIII/71, s. 3.No: 5482 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Hugo-Bader, Kazimierz
Powrot Fryderyka Szopena
Warsaw, 31.X.1932, IX/10-11, s. 289/292
       2 illust.No: 5483 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Idzikowski, Mieczyslaw
Prochy Fryderyka Chopina musza wrocie do kraju
IKC Krakow, 27.X.1938, nr. 297, s. 4, 1 IINo: 5484 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

signed: (j) (= ?)
Pelnomoenictwa rodziny Szopena dla sprowadzenia zwlok Nicsmiertelnego Mistrza
IKC Krakow, 5.VI.1932.No: 5485 / ............ Les cendres de Chopin

 1937

signed: J.F. (= ?)
Kiedy sprowadzimy prochy Chopina?
Dziennik Poznanski (Poznan) 23.V.1937.No: 5486 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

signed: (k.) (= ?)
Szopen na Wawelu
Kurjer Czerwony (Warszawa) 14.XI.1932, nr. 262.No: 5487 / ............ Les cendres de Chopin

 1925

Kleiner, Juliusz
O sprowadzenie zwlok Slowackiego i Chopina.
Slowo Polskie (Lwow), 30.I.1925, nr. 29.No: 5488 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Lasek, Konrad
Chopin na Wawel. (W rocznice smierci)
Dziennik Bydgoski (Bydgoszcz), 2.X.1938.No: 5489 / ............ Les cendres de Chopin

 1939

Lasek, Konrad
Chopin na Wawel : W rocznice urodzin.
Kurjer Poznanski, 19.II.1939.No: 5490 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

signed: (mg) (= ?)
Dni Szopenowskie w Polsce. Sprawa sprowadzenia zwiok Szopena do kraju staje znow na porzadku dziennym.
IKC Krakow, 25.IV.1932, nr. 113.No: 5491 / ............ Les cendres de Chopin

 1939

Mirska, Maria
Rewindykacja Chopina.
Pion (Warszawa) 11.IX.1939, um 36 (257), s. 5
       3 illust.No: 5492 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

Mooser, Robert-Aloys
Le corps de Chopin reposera-t-il au Wawel?
Dissonances, Geneve 1930, nr. 7.No: 5493 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

signed: (o) (= ?)
Prochy Szopena na Wawel! : Rozmowa z prof. drum Adolfem Szyszko-Bohuszem.
IKC Krakow 16.XI.1932, ar 318, 2 il.No: 5494 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

signed: (p) (= ?)
Czy beda sprowadzone do kraju zwloki Fryderyka Chopina
Dobry Wieczor Kurier Czerwony (Warszawa) Warsaw 4.XI.1938.No: 5495 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Pawlowski, Jozef
Wawej czy Zelazowa Wola? Umiesemy Chopina w sercach wszystkich Polakow
Kurjer Lodzki, Lodz 15.I.1938, ar 15.No: 5496 / ............ Les cendres de Chopin

 1933

Pourtales, Guy de
Gardons Chopin.
Marianne, Paris VII.1933.No: 5497 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

(Przybyszewski, Stanislaw)
Prochy Szopena na Wawel! : Stanislaw Przybyszewski. (Fragment z odczytu "Szopen a Narod" wybrais Aleksandra Laskowna) KLN Dod. do IKC Krakow 20. 1. 1930, ar 4, s. IV.
-No: 5498 / ............ Les cendres de Chopin

 1926

signed: pt. (= ?)
Szopen na Wawciu. Numer Szopenowski "Muzyki"
Comoedia (Warszawa) 14.XI.1926 1/30, s. 1.No: 5499 / ............ Les cendres de Chopin

 undated

signed: R. (= ?)
O prochy Fryderyka Chopina.
Rodzina Polska (Warszawa) III. 1230. IV/2, s. 84.No: 5500 / ............ Les cendres de Chopin

 1934

Rembielinski, Jan
O powrot Szopena.
ABC (Warszawa) 21.X.1934, nr. 293.No: 5501 / ............ Les cendres de Chopin

 1938

Rudzinski, Witold
Chopina trzeba przeniese na Wawel.
Polityka, Krakow 10.XII.1938, s. 5.No: 5502 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Siedlecki, A. Grzymala
Pierwsze preludja Chopinowskic.
Kuryer Warszawski 4.IX.1932.No: 5503 / ............ Les cendres de Chopin

 1937

Skierska, Melitta
Zapoznany Szopen.
X-a Muza (Warszawa) 15.VIII.1937.
       Note: dot. przeniesienia zwiokNo: 5504 / ............ Les cendres de Chopin

 1926

signed: Sw., Jul. (= ?)
Chopinowi : Wawel.
Nowa Reforma, Krakow 15.XI.1926.No: 5505 / ............ Les cendres de Chopin

 1926

Swiatek, Jul.
Szopen : Wawel.
Nowa Reforma (Warszawa) XI. 1926, nr. 263.No: 5506 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

signed: Test. (= ?)
Dlaczego prochy Chopina muszai wrocie do kraju!
Polska Zachodnia, Katowice 6.XII.1932, um 339.No: 5507 / ............ Les cendres de Chopin

 1936

Valencia, Rafael de
"Chopin es nuestrol" dice Polonia
Pero Francia retiene los restos del musico Inmortal
La Noche, Barcelona 27.II.1936, s. 9
       4 illust.No: 5508 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Vaudoyer, Jean Louis
Les cendres de Chopin.
Le Gaulois, Paris 28.VIII.1932.No: 5509 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Vaudoyer, Jean Louis
Les Cendres de Chopin.
Le Figaro, Paris 28.VIII.1932.No: 5510 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

signed: Th., W. (= ?)
Ou en est la question du repatriement des cendres de Chopin?
L'Echo de Varsovie (Warszawa) 10.XII.1932.No: 5511 / ............ Les cendres de Chopin

 1922

Woroniecki, Edouard (Paryz)
Prochy F. Szopena do Polski.
Swiat (Warszawa) 25.XI.1922 XVII/47, s. 1-2.No: 5512 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Wojcik-Keuprulian, Bronislawa
W sprawic przewiezlenia do kraju prochow Fryderyka Chopina
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow) 1932 VII/68
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow) 30.I.1933 VIII/70, s. 2
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow) 22.IV.1933 VIII/73, s. 4.No: 5513 / ............ Les cendres de Chopin

 1932

Yrbel,
Serce Chopina nalczy do Polski' niech prochy pozostana na ziemi francuskiej
ABC (Warszawa) 12.IX.1932No: 5514 / ............ Les cendres de Chopin

 1937

Zasada, H.
Sprowadzmy prochy Szopena! Miejsce ich wsrod grobow krolewskich na Wawelu
Maly Dziennik (Warszawa) - Niepokalanow 17.I.1937, 3 il.No: 5515 / ............ Les cendres de Chopin

 1928

signed: (Zbr., J.) (= ?)
Prochy Szopena na Wawel! : Plomienna odczwa slynnego szopenisty francuskiego
IKC Krakow 26 XI. 1928, nr. 328.No: 5516 / ............ Les cendres de Chopin

 1930

signed: (J. Zbr.) (= ?)
Prochy Szopena na Wawel! : Prochy Szopena na Wawel. Uroczysta Akademja w Starym Teatrze w Krakowie.
IKC Krakow 21.I.1930, nr. 16.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.