Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 4334 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1912

Obchod setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i pierwszy zjazd Muzykow Polskich we Lwowie 23 do 28 paidziernika 1910.
Ksiega pamhtkowa przedlotona przez Komitet Obchodu.
Lwow 1912. Zienkowicz i Checinski, 40, s. 216
       1 portr, 1 wladka nu towa
       Note: zaw. mowy Paderewskiego, Tarnowskiego, Niewiadomskiego, Jachimeckiego, Parnasowej i i..No: 4631 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1906

Odczwa komitetu Budowy pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie ... Do Spoleczehstwa Polskiego.
Warszawa b/r. [1906], 40, s. 4.No: 4632 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 undated

Fryderyk Chopin 1810-1910 9/22 Fovrier [Okladka] i medaljon Chopina przez B.K., z portr. Ary Scheffer'a; H. Siemiradzki : Frederic Chopin au salon du Prince Antoine Radziwill 1829; Prelude (H.-moll) op. 29, nr 6; Joseph Mencina-Krzesz : Les derniers accords de Chopin; W. Szymanowski : [pomnik Chopina]
       Note: Litogr. przez B. K., 30, s. 4No: 4633 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1910

Obchod setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina we Lwowie 23-28 paidziernika 1910.
Przewodnik koncertowy zestawil Ignacy Fuhrman, sekretarz komitetu.
Lwow 1910
       Note: zaw. art. M. Soltysa, H. Opienskiego, Zdz. Jachimeckiego, St. Niewciadomskiego, Edm. Walteral, 40
       Note: s. 55. Nakl. komitetu.No: 4633 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1932

Program dni Chopina we Lwowie 9-17 pazdziernika 1932 r
Lwow 1932, 80, s. 16.No: 4635 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1926

Programme des solennites a l'occasion de l'inauguration du monument de Chopin 8. Varsovie.
Warszawa 1926. Druk. Min. Spraw Wojskowych, 80, s. 4 nl.No: 4636 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1930

Ksiega pamiatkowa ku czci Dra Adolfa Chybinskiego' ofiarowana przez uczniow i przyjaciol z okazji piecdziesiatej rocznicy urodzin i dwudziestej piatej rocznicy jego pracy naukowej (1880-1905-1930)
Krakow 1930. Naki. autorow, 80, 5. IX, 187.No: 4637 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1932

II-gi Mirdzynarodowy Konkurs im. Fr. Chopina w Warszawie. Od niedzieli dn. 6 marca do irody dn. 23 marca 1932 r. zorganizowany ...
Warszawa 1932 (Druk. Spolem), 40, s. 8 nl.
       Note: programNo: 4639 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1932

Statut Komitetu Don Chopinowskich w Polsce.
Warszawa 1932, Warsz. Zakl. Graficzne, 160, s. 8.No: 4640 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1935

Komitet Dni Chopinowskich w Polsce.
Sprawozdanie za czas od 1.III.1932 do 31.XII.1934.
Warszawa 1935, 120, s. 37, 1 nl.No: 4641 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1936

Ksiega Pamiatkowa ku czci Leona Pininskiego.
Lwow 1936, 80.No: 4642 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1937

III-ci Mhldzynarodowy Konkurs im. Fr. Chopina zorganizowany w Warszawie na koniec lutego i marzec 1937 r.
Warszawa 1937 (Druk. Spolem), 30 s. 15.
       Note: program w jezyku polskim i francuskimNo: 4643 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 undated

Pamiatnik Dziesieciolecia Stowarzyszenia Wlascicieli nieruchomosci st. m. Warszawy pt. : Wlasnosc Nieruchoma Warszawska
Warszawa b/r., 30, s. 17.
       Note: w pomniku ChopinaNo: 4644 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1910

Belza, Wladyslaw
W setna rocznice urodzin Fryderyka Szopena
Lwow 1910. Druk Zakl. im. Ossolinskich.No: 4645 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1908

Dobrzycki, Henryk / Dr. (1843-1914)
Narodowosc Chopina : Sprawa sprowadzenia prochow jege do kraju.
Warszawa 1908. Naki. autora. 80, s. 24.No: 4646 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1928

Ganche, Edouard
Frederic Chopin au Wawel.
Odbitka. - Varsovie 1928. "Bulletin Musical, 120, s. 4.No: 4647 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1931

Ganche, Edouard
Le comite pro Chopin a Majorque et la glorification de Frederic Chopin en 1931
[b. m. n. d.]
[1931], 80, p. 210-215 [extrait de "La Pologne", Paris du 1 mars 1931]
-No: 4648 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1910

Jachimecki, Zdzislaw
Z uroczystosci chopinowskich we Lwowie.
(Odbitka z "Przegladu Polskiego")
[Krakow 1910], 80 s 265-272.No: 4649 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1935

Jachimecki, Zdzislaw / Dr.
Der erste Nationalmusiker Zu Chopins 125. Geburtstage 22. Februar.
Dresden 1935, s. 2, 4 ii.
       Note: Odbitka z Dresdner N. N. z 22. II. 1935No: 4650 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1926

Janowski, Aleksander
U kolebki Szopena. Wycieczka do Zelazowej Woli.
Warszawa 1926. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 160, s. 11
       3 illust.
      (Series: Biblioteczka Wycieczkowa; 4)No: 4651 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1926

Kaminsky, Friedrich
Zur Chopin : Hundertjahrfeier in Reinerz (Schlesien) von F ... K ...
Richard Pohl, Reinen 1926, 80, s. 111-118.
       Note: Sonderdruck. Odbitka.
       Note: Beilage zu "Volk und Heimat"No: 4652 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1932

Migot, Georges
Les ecrits de Georges Migot.
3 vol.
Les Presses Modernes, Paris 1932, 160.
       Note: vol. 3: Pour le 73 eme aniversaire de la mort de Chopin.No: 4653 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1910

Miklaszewski, Jozef
Wieniok na mogiln Szopena.
Kiew s/a. [1910]. Izd. Awtora, 160, s. 38, 2 nl. Druk R. K. Lubkowski.
       Note: ukazalo sie wydanie zwykle i luksusowe na kred. papierze.No: 4654 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1905

Olszewski, Jan
Z teki Jana Olszewskiego. Milosnikom Pamiatek : Warszawa
Krakow 1905. Gebethner i Wolff.No: 4655 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1929

Opienski, Henryk
Ksiaga Pamiatkowa Wszechslowianskiego Zjazdu Spiewaczego i Festivalu Muzyki Polskiej w Poznaniu w maju 1929 r.
Pod red. Dr Henryka Opienskiego.
Poznan 1929. Nakl. Wielkopolskie.. go Zwiqzku Kol Spiewaczych, 30, s. VI, 151, 37.No: 4655a / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1932

Pellicer, Estanislau
La cellule de Chopin 8. Valldemosa' Retrouvee. Rediscovery of Chopin's celle at Valldemosa.
Barcelona 1932, 30, s. 8
       5 illust.
       Note: Odbitka.No: 4656 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1929

Siemienska, Halina
Historja budowy pomnika Fr. Chopina w Warszawie
(na podstawie materjalow Komitetu Budowy Pomnika)
Warszawa 1929. Nakl. Komitetu Budowy Pomnika Fr. Chopina w Warszawie, 80 s. 32.No: 4657 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1900

Silvestre, A.
Cinquantenaire de Chopin
Bulletin polonais literaire, scientifique et artistique, nr. 138 - Paris 1900 Imp. A. Roiff, 80, s. 28.No: 4658 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1909

Stefanowska-Tobiczyk, Wladyslawa
W stuletnia rocznice urodzin Fryderyka Chopina 1810-1910
Wyjatek z Encyklopedji Muzycznej opracowanej przez W. St ... T ...
Lwow 1909. Zienkowicz 1 Checinski, 30, s. 32
       1 portr.No: 4659 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1933

Trauco-Iasi, Gr. L. / Prof. Dr.
Pro Polonia.
Tip. Atheneu [Bucuresti s/a.], 160, s. 32.
       Note: w tym: Frederic Chopin conf. tenuc ii la salle Delles 13. XII. 1933No: 4660 / ........ a. Livres, brochures, extraits, feuilles volantes

 1924

Wrocki, Edward
F. Chopin W 75-ta rocznice smierci. Skreslil E ... W ... Odbitka z "Tworczosc Mlodej Polski"
Warsaw X. 1924.
Warszawa 1924, Ksiegarnia "Kroniki Rodzinnej, 160, s. 15
       1 nl. 6 il.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.